#فرهنگ

Instagram photos and videos

#فرهنگ#هنر#ایران#رقص#ورزش#موسیقی#فرهنگی#شادی#سرگرمی#ابتکار#جنجالی_اخبار_حوادث#تفریح_سرگرمی#تفریح#رقص_ایرانی#شاد#ورزشکاران#ورزشکار#نرخ_ارز_دلار#عشق_کودک#شعر#استقلال#پرسپولیس

Hashtags #فرهنگ for Instagram

فرهنگستان
"سپردن به فرهنگ فرزند خُرد
که گیتی به نادان نباید سپرد"
همگان فرهنگستان، بدین گونه که امروز روان گشته را، با فرنشینی فروغی می شناسند.
در 29 اردیبهشت 1314 به فرمان رضاشاه، #فرهنگستان ایران که به فرهنگستان یکم نامدار گشته، ایجاد شد و برآن بودند تا واژه ها را پیرایش، آرایش و یا ایجاد نمایند تا زبان #پارسی را پاس بدارند.
اما؛ بودن فرهنگستان در #ایران به هزاران سال پیش برمی گردد. آن دورانی که #ایرانشهر تنها کشور متمدن زمین بود و اقوامی هم در جای جای این زمین می زیستند.
برای دانستن اینکه در ایران کهن از چه دورانی فرهنگستان بوده بایستی #پژوهش های بسیاری انجام گیرد و در یکجا گرد هم آورده شود تا همگان بتوانند این مهم را بخوانند و آگاه شوند. اکنون اگر کسی دوستدار دانستن این مهم باشد بایستی نگاشته های بیشماری را بررسی نماید تا پی برد به آنچه در ایران کهن بوده است و برای همه کس امکان پذیز نیست.
اگر چنین کار شایسته و بایسته ای انجام گرفته باشد من ندیده ام، جز در موارد پراکنده. چراکه؛ می بینیم و می خوانیم؛ دانشگاهیان بر نبود دانش ، خط و فرهنگستان در ایران باستان بسیار پافشاری می نمایند!.
یک کشور را فرهنگستان بایستی باشد، نه از آن جهت که امروز کاربرد دارد و به واژه بازی می پردازند!
بلکه برای پایه ریزی #پرورش و #آموزش فرزندانی کشور که آینده را می سازند.
فرهنگستانی که؛ همراه با #خرد پروری، روش های زندگی روز را به #کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و.... بیاموزد. فرهنگ و #تمدن ایرانشهری به اندازه ای کهن استکه؛ از خشکی نگاشته ها گذشته اند و #اندیشه های خویش را همراه با چامه سرایی آمیخته و همین موجب شده آدمیان این اندیشه ها که #قوانین زندگانی #ایرانیان است را فقط شعر بپندارند، که نادرست است.
پیش از هر چیزی باید گفت: #دانش، #هنر، #فرهنگ ها و تمدن ها، در ادامه یکدیگر و در درازای ده ها هزار سال پدید آمده و تکامل یافته و اینگونه نیست که یک باره از هیچ پدیدار شده باشند. هنگامی که کتیبه و نگاشته ها از 9000 سال پیش بجا مانده، پس بایستی دریابیم؛ هزاران سال پیش از آن زمان برده تا بدانجا برسند که دانش، ابزار، #خط، ستاره شناسی، پزشکی، هنر و نظیر اینها را داشته باشند.
در اینجا به یاد پرسش یک سالک از بزرگی افتادم که؛ پرسید: پیش از #آدم چه بوده؟ فرمود: آدم! دوباره پرسید؟ پیش از او؟ دوباره پاسخ گفتند: آدم! و در نتیجه چندین بار پرسیده شد و همان پاسخ را شنید! و ایشان بفرمودند:
ادامه در کانال...
#جهان_ایرانی
#ایرنشهر #ایران_فرهنگی #ایران_سیاسی #cultural #political


0

فرهنگستان
"سپردن به فرهنگ فرزند خُرد
که گیتی به نادان نباید سپرد"
همگان فرهنگستان، بدین گونه که امروز روان گشته را، با فرنشینی فروغی می شناسند.
در 29 اردیبهشت 1314 به فرمان رضاشاه، #فرهنگستان ایران که به فرهنگستان یکم نامدار گشته، ایجاد شد و برآن بودند تا واژه ها را پیرایش، آرایش و یا ایجاد نمایند تا زبان #پارسی را پاس بدارند.
اما؛ بودن فرهنگستان در #ایران به هزاران سال پیش برمی گردد. آن دورانی که #ایرانشهر تنها کشور متمدن زمین بود و اقوامی هم در جای جای این زمین می زیستند.
برای دانستن اینکه در ایران کهن از چه دورانی فرهنگستان بوده بایستی #پژوهش های بسیاری انجام گیرد و در یکجا گرد هم آورده شود تا همگان بتوانند این مهم را بخوانند و آگاه شوند. اکنون اگر کسی دوستدار دانستن این مهم باشد بایستی نگاشته های بیشماری را بررسی نماید تا پی برد به آنچه در ایران کهن بوده است و برای همه کس امکان پذیز نیست.
اگر چنین کار شایسته و بایسته ای انجام گرفته باشد من ندیده ام، جز در موارد پراکنده. چراکه؛ می بینیم و می خوانیم؛ دانشگاهیان بر نبود دانش ، خط و فرهنگستان در ایران باستان بسیار پافشاری می نمایند!.
یک کشور را فرهنگستان بایستی باشد، نه از آن جهت که امروز کاربرد دارد و به واژه بازی می پردازند!
بلکه برای پایه ریزی #پرورش و #آموزش فرزندانی کشور که آینده را می سازند.
فرهنگستانی که؛ همراه با #خرد پروری، روش های زندگی روز را به #کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و.... بیاموزد. فرهنگ و #تمدن ایرانشهری به اندازه ای کهن استکه؛ از خشکی نگاشته ها گذشته اند و #اندیشه های خویش را همراه با چامه سرایی آمیخته و همین موجب شده آدمیان این اندیشه ها که #قوانین زندگانی #ایرانیان است را فقط شعر بپندارند، که نادرست است.
پیش از هر چیزی باید گفت: #دانش، #هنر، #فرهنگ ها و تمدن ها، در ادامه یکدیگر و در درازای ده ها هزار سال پدید آمده و تکامل یافته و اینگونه نیست که یک باره از هیچ پدیدار شده باشند. هنگامی که کتیبه و نگاشته ها از 9000 سال پیش بجا مانده، پس بایستی دریابیم؛ هزاران سال پیش از آن زمان برده تا بدانجا برسند که دانش، ابزار، #خط، ستاره شناسی، پزشکی، هنر و نظیر اینها را داشته باشند.
در اینجا به یاد پرسش یک سالک از بزرگی افتادم که؛ پرسید: پیش از #آدم چه بوده؟ فرمود: آدم! دوباره پرسید؟ پیش از او؟ دوباره پاسخ گفتند: آدم! و در نتیجه چندین بار پرسیده شد و همان پاسخ را شنید! و ایشان بفرمودند:
ادامه در کانال...
#جهان_ایرانی
#ایرنشهر #ایران_فرهنگی #ایران_سیاسی #cultural #political


0

◀️ کپشن مطالعه شود.( لطفا نشر دهید) .
.
مدرسه شبیه ترین جامعه به یک سازمان تشکیلاتی هست. افرادی که در مدرسه ها ساعات قابل توجهی از عمر خودشون رو میگذرونن نوجوان هایی هستن که از نظر روان شناسی تمایلات شدید به عضویت در گروه ها، کار تیمی، استقلال طلبی و مفید بودن دارن.
تمام تیم های سایبری که از طرف سازمان های مختلف مثل مجاهدین خلق و دولت اسرائیل مدیریت میشن به این نکته کاملا آگاه هستن.
‼️یادمون نره : بدنه ی اولیه ی سازمان مجاهدین خلق از هشتاد تا نوجوان تشکیل شد.
.
🚸کسی حواسش به مدارس هست؟ .
بزودی یک گزارش مفصل درباره ی این موضوع منتشر میکنم. .
.#مدرسه_تایم #ساسی_مانکن
.
.
.
.
.
#مجاهدین_خلق #مریم_رجوی #تیرانا #تهران #مشهد #کانون_های_شورشی #یکی_از_تیرانا #اردوگاه_تیرانا #انقلاب_برای_انقلاب #مدرسه_تایم #مدرسه #اصفهان #شیراز #رضا_پهلوی #شاهزاده #ققنوس
#فرهنگ#تاریخ#اجتماع#سیاسی#فکر#جاهلیت#مدرسه#مدازس#۲۰۳۰_علیه_هویت#اموزش_پرورش


1

◀️ کپشن مطالعه شود.( لطفا نشر دهید) .
.
مدرسه شبیه ترین جامعه به یک سازمان تشکیلاتی هست. افرادی که در مدرسه ها ساعات قابل توجهی از عمر خودشون رو میگذرونن نوجوان هایی هستن که از نظر روان شناسی تمایلات شدید به عضویت در گروه ها، کار تیمی، استقلال طلبی و مفید بودن دارن.
تمام تیم های سایبری که از طرف سازمان های مختلف مثل مجاهدین خلق و دولت اسرائیل مدیریت میشن به این نکته کاملا آگاه هستن.
‼️یادمون نره : بدنه ی اولیه ی سازمان مجاهدین خلق از هشتاد تا نوجوان تشکیل شد.
.
🚸کسی حواسش به مدارس هست؟ .
بزودی یک گزارش مفصل درباره ی این موضوع منتشر میکنم. .
.#مدرسه_تایم #ساسی_مانکن
.
.
.
.
.
#مجاهدین_خلق #مریم_رجوی #تیرانا #تهران #مشهد #کانون_های_شورشی #یکی_از_تیرانا #اردوگاه_تیرانا #انقلاب_برای_انقلاب #مدرسه_تایم #مدرسه #اصفهان #شیراز #رضا_پهلوی #شاهزاده #ققنوس
#فرهنگ#تاریخ#اجتماع#سیاسی#فکر#جاهلیت#مدرسه#مدازس#۲۰۳۰_علیه_هویت#اموزش_پرورش


3

.
لطفا ورق بزنید تعدادی از تصاویر زیبا
عروس مردگان 📣 نمایش موزیکال «عروس مردگان» را اساسا از دست ندهید چند اجرا باقی نمانده
طراح و کارگردان : #امیدرضا_سپهری
تهیه کننده :#مریم_نراقی
سرمایه گذار : محمد معتمد
آهنگساز :‌ #میلاد_مهدوی
باهمراهی #ارکستر_ایستگاه .
.
‏. ‌‎#میلاد_کی‌مرام: ویٖکتور
‏‌‎#نازنین_بیاتی: اِمیٖلی
‏‌‎#شقایق_دهقان: مَدْلین
#مهران_احمدی: الدر گوتِنیک
‏‌‎#مهران_امام_بخش: فینیس اِوِرگِلت
‏‌‎#ناصر_عاشوری: ویلیام وَندورت
#علی_عامل_هاشمی: میهیو
#محمد_لهراسبی: پاستور گالز وِلز
‏‌‎#فرناز_توللی: نِل وَندورت
#سارا_توکلی: کِرم ‌‎و
.
‏‌‎#امیر جعفری: لٌرد باركيس
.
‏‌‎با حضور
.
‏‌‎#نیکی_كریمی: ویٰکْتوریا
.
#تهران_رویال_هال_اسپیناس_پالاس
..
‏maryamnaraghiy@
‏omiddarakharreza@
جهت پیگیری اخبار نمایش عروس مردگان به صفحه رسمی این نمایش مراجعه
@arousemordegan
@nikkarimi
#عروس_مردگان #مرده_ها_به_تهران_رسیدند # #تئاتر #هنر #نمایش #تیاتر #فرهنگ #اجرا #صحنه #نمایش_موزیکال #مربع_۱۱ #مربع۱۱
لینک گزارش تصوبری نمایش
https://www.tehrantimes.com/photo/436120/Corpse-Bride-goes-on-stage-in-Tehran


3

⚠️ چقدر در مورد خونه های ما صادق است که آنقدر جنس انبار کرده باشیم که مثل ویترین مغازه ها شده باشه !!! با توجه به تفکر "#روز_مبادا" که به وفور در ما هست ، اجرای قوانین #خرید خیلی سخت و حتا در نگاه اول آسیب زننده است چون ما عادت داریم که زیاد بخریم و انبار کنیم که مبادا #نایاب بشه یا #گران بشه و وقتی به جای ده تا دو تا می خریم و سری بعد تو خرید میبینیم که قیمتش زیاد شده، احساس ضرر می کنیم اما این کار اگر به صورت #فرهنگ و #آگاهی_جمعی اتفاق بیفتد ، دیر یا زود ما هم به کشورهای متمدن و جهان اولی تبدیل میشویم
در اینصورت سود نهایی که کسب می کنیم از آن ضررهای موردی و احتمالی خیلی بیشتر خواهد بود.
#ying#yang#fengshui
#يين#يانگ#فنگ_شويي#چيدمان_٢٠١٩#راه_موفقیت #تعادل#هماهنگی#دكوراسيون#چرخه_عناصر_فنگشويي#بهترين_حس#فنگ_شويي_دكوراسيون#چيدمان#انرژی_مثبت#عدد_كوا#عنصر_وجود#انتخاب_مناسب#موفقیت #خوش_شانسي#نظم#شارچي#شنگ_چي#


0

#اميرالمومنين (ع) : من خداوند سبحان را به درهم شكستن عزمها و فرو ريختن تصميمها و برهم خوردن اراده ها و خواستها شناختم . ( نهج البلاغة: خطبه ٢٥٠ )
هيچ دستي بالا تر از دست خدا نيست ، رفقا نا اميد نشيد ، خدا با ماست ، پيروز اين نبرد ماييم ، اگر مي بينيد الان حال جامعمون خوب نيست ، چون بعضى ها به اسم اسلام و مسلمين كمر به نابودي دين و ايمان ، معيشت مردم بسته اند ، نابود شدني اند . هر چقدر هم كه عزمشان محكم باشد ، نابود شدنى هستن ، پس بيايم با كنار گذاشتن اختلافات ، دست به دست هم بديم براي رسيدن به موفقيت.
محمد عارف رهنورد ١٣٩٨/٢/٢٩
#روحاني #دولت #مجلس #ريسي # اسلام #ازدواج #بانك #دلار #اقتصاد #فرهنگ #دانشجو

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : عَرفْتُ اللّه َ سُبحانَهُ بفَسْخِ العَزائمِ ، و حَلِّ العُقودِ ، و نَقْضِ الهِمَمِ .[. نهج البلاغة: الحكمة 250 .]


0

🔻 #دارین_حمزه بازیگر لبنانی: "با حجاب کامل رفتم خونه کارگردان ایرانی دیدم خانمش لباس کوتاه پوشیده، همه بی‌حجابن و مشروب می‌خورن"

#فرهنگ #حجاب #اسلام #ایران #موسیقی #دین #نماز#جیییییززز
#jiiiiizzz


2

هموطن زمان زمان حساسیست آمریکا با لشکر کامل دور تا دور ایران را محاصره کرده است و منتظر است که رژیم ایران یک حماقت کند که البته اینها عمدا اینکار را خواهند کرد تا کشور را درگیر جنگ کنند تا دیگر مردم مجال مطالبه ی آزادی نداشته باشند و تنها چیزی که میتواند جلوی این فاجعه را بگیرد حمایت ما از دانشجویان دانشگاه تهران و سراسر ایران است زیرا الان حمایت همه جانبه ی بین المللی را پشت سر خود داریم هموطن هر طرز تفکری داری و هر گرایشی داری بخاطر ایران که خانه ی من و تو و فرزندان ماست متحد شویم و رژیم را مجبور کنیم که به خواست ملت احترام بگذارد و تسلیم شود و دست از دیکتاتوری بردارد هموطن دارد دیر میشود و اگر دیر شد پشیمانی دیگر سودی ندارد و فقط میتوانیم نظاره گر و شاهد ازبین رفتن کشور و فرزندانمان باشیم.هموطن باور کن فقط کافیست در کنار دیگر هموطنان در خیابان حاضر شویم ودر آنجا بمانیم تا به نتیجه برسیم باورکن نیاز به هیچ کار شاقی نیست فقط به حکومت و به دنیا نشان دهیم که یکدیگر را تنها نگذاشته ایم و فارق از هر تفکری و هر اعتقادی بخاطر کشورمان پشت یکدیگر را خالی نمیکنیم اینکار درمقابل نتیجه آن که نجات ایران و آینده ی فرزندانمان و عزیزانمان است کمترین تلاش است . #میدان میلیونی
#شاهزاده_برگرد#جنجالی_اخبار_حوادث#هنرمندان_مردم#عشق_کودک#نرخ_ارز_دلار#سلبریتی_هنرمند#ورزشکار#ورزشکاران#کنارهم_باشیم#نوبت_ایران_فرارسیده#رقص#رقص_ایرانی#رقص ایرانی#تفریح#سرگرمی#تفریح_سرگرمی#شاد#شادی#ابتکار#ابداع#خلاقیت#مخترع#مخترعین#فرهنگ#فرهنگی#ورزش#ورزشی#پرسپولیس#استقلال


1

.
اعترافات جالب توجه نمایندگان در مجلس از روزهای آخر نظام خبر می دهد. . «سیستم توزیع کالا زجر آور است»
«حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شوند باز مشکلات ما حل نخواهند شد . شاخص فلاکت در کشور طی ۲ سال گذشته به نزدیک ۴۰درصد رسیده است!»... #بپاخیزیم

#جنجالی_اخبار_حوادث#عشق_کودک#نرخ_ارز_دلار#ورزشکار#ورزشکاران#رقص_ایرانی#رقص ایرانی#تفریح#سرگرمی#تفریح_سرگرمی#شاد#شادی#ابتکار#فرهنگ#فرهنگی#ورزش#ورزشی#پرسپولیس#استقلال
@rastakhiz_simorgh1339
@rouhi_savoji
@_babakkhoramdin7


1


🌺 شعری برای حماسه‌ی مردم مظلوم #یمن

◀️ شعر سرکار خانم #فاطمه_عارف_نژاد در دیدار امشب #شاعران با رهبر انقلاب

🔸 #سید_حسن_نصرالله، سخنرانی ظهر عاشورای محرم ۱۴۴۰: والله روز #قیامت از همه درباره‌ این موضوع سؤال می‌شود.

مخواه راه برای تو انتخاب کنند
که با فریبِ دلت، عقل را مجاب کنند ‌
عجیب نیست همیشه در اوج فاجعه‌ها
رسانه‌ها همه تجویز قرص خواب کنند

سکوت ضرب در آتش شد و به خون تقسیم
چطور می‌شود این داغ را حساب کنند

از این قیام و از این غم سوال خواهد شد
بترس روز قیامت تو را جواب کنند

رسیده‌اند سپاه یزیدیان زمان
که با جنایت و #کودک_کشی ثواب کنند

دگر چه جای تعجب اگر یمن را آه
از این به بعد همه #کربلا خطاب کنند

به مادران یمن در عزای کودکشان
بگو که گریه برای دل رباب کنند

در این زمانه‌ #تحریم، هرچه سقا بود
به خط زدند که فکری برای آب کنند

بگو به لشکر آزاده‌ها که واجب شد
برای پاسخ هل من معین شتاب کنند

❣️ @Khamenei_Reyhaneh
.
.
#شهید_سید_مرتضی_آوینی
#شهید_مرتضی_آوینی
#سید_مرتضی_آوینی
#مرتضی_آوینی
#شهید_آوینی
#آوینی
#روایت_فتح
#روایت #فتح_خون
#کتاب#مطالعه#غرب#فرهنگ
#هنر #روشنفکر #هنرمند #درد #شهدا
#Avini #yamen
.
@Avini_com
.


1

❤️🌹 ویژه برنامه بزرگداشت مقام معلم .
اجرای موسیقی به همراه گروه دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز و قسمتی از ساز و آواز من و دوست خوبم علی تولایی 🎵🎶
.
چند مدتی ازش میگذره ولی امشب دیدمش دلم نیومد نذارمش توی‌پیج ...✌️🌹
.
لحظاتی که زود میگذره و خاطره میشه 😉✌️
.
@ali.tavallaie
@alireza_amirsamimi
@arsalan.shenassa
@maryam.mzd96
@ameneziadi4417 .
#دانشجو#موسیقی#اجرا#فرهنگ#هنر#بیداد#معلم#سنتور#تار#کمانچه#آواز#شیراز#خاطره


2

زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد

التماس می کند : آقا… آقا "دعا " می خری؟

و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند

و برای فرج آقا "دعا " می کند!!!!! #فقر#بدبختی #فساد#فحشا#تن_فروشی #دنیا#اخرت#خدا#روزگار#khoda#اینده#نخبه#بیکاری #جوانان#فقیری #معتاد#کارتن_خواب #آینده_ایران #پول#ثروت#خدا_شناسی #بی_غیرتی#دزدی#اختلاس #ازخودشونن#ایرانی_باغیرت#فرهنگ#اجتماعی#


0

هموطن زمان زمان حساسیست آمریکا با لشکر کامل دور تا دور ایران را محاصره کرده است و منتظر است که رژیم ایران یک حماقت کند که البته اینها عمدا اینکار را خواهند کرد تا کشور را درگیر جنگ کنند تا دیگر مردم مجال مطالبه ی آزادی نداشته باشند و تنها چیزی که میتواند جلوی این فاجعه را بگیرد حمایت ما از دانشجویان دانشگاه تهران و سراسر ایران است زیرا الان حمایت همه جانبه ی بین المللی را پشت سر خود داریم هموطن هر طرز تفکری داری و هر گرایشی داری بخاطر ایران که خانه ی من و تو و فرزندان ماست متحد شویم و رژیم را مجبور کنیم که به خواست ملت احترام بگذارد و تسلیم شود و دست از دیکتاتوری بردارد هموطن دارد دیر میشود و اگر دیر شد پشیمانی دیگر سودی ندارد و فقط میتوانیم نظاره گر و شاهد ازبین رفتن کشور و فرزندانمان باشیم.هموطن باور کن فقط کافیست در کنار دیگر هموطنان در خیابان حاضر شویم ودر آنجا بمانیم تا به نتیجه برسیم باورکن نیاز به هیچ کار شاقی نیست فقط به حکومت و به دنیا نشان دهیم که یکدیگر را تنها نگذاشته ایم و فارق از هر تفکری و هر اعتقادی بخاطر کشورمان پشت یکدیگر را خالی نمیکنیم اینکار درمقابل نتیجه آن که نجات ایران و آینده ی فرزندانمان و عزیزانمان است کمترین تلاش است . #میدان میلیونی
#شاهزاده_برگرد#جنجالی_اخبار_حوادث#هنرمندان_مردم#عشق_کودک#نرخ_ارز_دلار#سلبریتی_هنرمند#ورزشکار#ورزشکاران#کنارهم_باشیم#نوبت_ایران_فرارسیده#رقص#رقص_ایرانی#رقص ایرانی#تفریح#سرگرمی#تفریح_سرگرمی#شاد#شادی#ابتکار#ابداع#خلاقیت#مخترع#مخترعین#فرهنگ#فرهنگی#ورزش#ورزشی#پرسپولیس#استقلال


1

هموطن زمان زمان حساسیست آمریکا با لشکر کامل دور تا دور ایران را محاصره کرده است و منتظر است که رژیم ایران یک حماقت کند که البته اینها عمدا اینکار را خواهند کرد تا کشور را درگیر جنگ کنند تا دیگر مردم مجال مطالبه ی آزادی نداشته باشند و تنها چیزی که میتواند جلوی این فاجعه را بگیرد حمایت ما از دانشجویان دانشگاه تهران و سراسر ایران است زیرا الان حمایت همه جانبه ی بین المللی را پشت سر خود داریم هموطن هر طرز تفکری داری و هر گرایشی داری بخاطر ایران که خانه ی من و تو و فرزندان ماست متحد شویم و رژیم را مجبور کنیم که به خواست ملت احترام بگذارد و تسلیم شود و دست از دیکتاتوری بردارد هموطن دارد دیر میشود و اگر دیر شد پشیمانی دیگر سودی ندارد و فقط میتوانیم نظاره گر و شاهد ازبین رفتن کشور و فرزندانمان باشیم.هموطن باور کن فقط کافیست در کنار دیگر هموطنان در خیابان حاضر شویم ودر آنجا بمانیم تا به نتیجه برسیم باورکن نیاز به هیچ کار شاقی نیست فقط به حکومت و به دنیا نشان دهیم که یکدیگر را تنها نگذاشته ایم و فارق از هر تفکری و هر اعتقادی بخاطر کشورمان پشت یکدیگر را خالی نمیکنیم اینکار درمقابل نتیجه آن که نجات ایران و آینده ی فرزندانمان و عزیزانمان است کمترین تلاش است . #میدان میلیونی
#شاهزاده_برگرد#جنجالی_اخبار_حوادث#هنرمندان_مردم#عشق_کودک#نرخ_ارز_دلار#سلبریتی_هنرمند#ورزشکار#ورزشکاران#کنارهم_باشیم#نوبت_ایران_فرارسیده#رقص#رقص_ایرانی#رقص ایرانی#تفریح#سرگرمی#تفریح_سرگرمی#شاد#شادی#ابتکار#ابداع#خلاقیت#مخترع#مخترعین#فرهنگ#فرهنگی#ورزش#ورزشی#پرسپولیس#استقلال


2

یک مسئول برای آنکه بتواند درست تصمیم بگیرد باید کارش گیر خودش باشد.
.
حتما میپرسید یعنی چه؟!
کافیه به مثالهای زیر توجه کنید که اگر در زمان انتخاب وزرا به این شاخص ها توجه بشه، وزیران کارآمدتری خواهیم داشت:
مثلا #وزیر_آموزش_و_پرورش حتما باید فرزند دانش آموز و  محصل داشته باشه.
یا #وزیر_بهداشت حداقل هفت نوع بیماری داشته باشه که برای هر  کدومشون مجبور باشه به دکتر و بیمارستان های متنوع مراجعه و از وضعیت دارو و درمان بی خبر نمونه.
#وزیر_راه راننده جاده باشه یا لااقل راننده تاکسی و اسنپی چیزی  تا از وضعیت جاده و خیابونها مطلع باشه.
اصلا #وزیر_جهاد_کشاورزی حتما باید پیازخور باشه و غذای بدون  پیاز از گلوش پایین نره.
ماشین #وزیر_نفت، پرمصرف، تک سوز و نهایتا مدل هشتاد و دو باشه، حقوقش به اندازه یک کارمند معمولی و خودش پول بنزینشو بده .
اعضای خانواده‌ی #وزیر_اطلاعات باید در شهرهای مختلف و استان  های مرزی و حساس پراکنده باشن و حداقل روزی یکبار مورد تهدید منافقین کوردل و گروهک های تروریستی واقع بشن.
#وزیر_ارتباطات باید در آستانه ازدواج باشه و نامزدش حداقل  روزی دوبار ازش بخواد عکس الآنش رو براش تلگرام کنه، وی باید از وی پی ان عمومی استفاده کنه (همونهایی که یکسره قطع و وصل میشن) و نامزد نیز باید به حد کفایت بی اعصاب بوده و حوصله تاخیر در ارسال عکس را نداشته باشه.
#وزیر_اقتصاد_و_دارایی حداقل یه جا باید چوب مالیات ندادن رو  خورده باشه
#وزیر_امور_خارجه همین که به اندازه وعده هایی که میده سفته  بذاره و عزت پاسپورتش هم اعتباری باشه کافیه.
#وزیر_کار خودش بیکار باشه
#وزیر_ارشاد حداقل یک پسر و یک دختر داشته باشه. دخترش  بازیگر تئاتر و پسرش عشق خوانندگی باشه.
#وزیر_ورزش_و_جوانان رکورددار رشته های مختلف ورزشی ولی  هیچوقت به تیم ملی دعوت نشده باشه.
#وزیر_صنعت کارخانه‌دار ورشکسته باشه.
خب البته با این فرمول، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم باید یوزپلنگ باشه...
.
خلاصه مسئولی که درد مردم رو نفهمه، مشکلات مردم رو لمس نکنه و از روی شکم سیری کار کنه، همیشه یک قدم از مشکلات عقب تره، چون قدرت درک اولویت ها رو نداره...
.
پ.ن: شوخیاش شوخی بود جِدیاش جدی .
.
.
#مسئول #مدیر #وزیر #دولت #هیئت_دولت #تدبیر #امید#سیاست #مدیریت #سیاسی #اقتصاد #بازار #فرهنگ #طنز#تلخ


0

هموطن زمان زمان حساسیست آمریکا با لشکر کامل دور تا دور ایران را محاصره کرده است و منتظر است که رژیم ایران یک حماقت کند که البته اینها عمدا اینکار را خواهند کرد تا کشور را درگیر جنگ کنند تا دیگر مردم مجال مطالبه ی آزادی نداشته باشند و تنها چیزی که میتواند جلوی این فاجعه را بگیرد حمایت ما از دانشجویان دانشگاه تهران و سراسر ایران است زیرا الان حمایت همه جانبه ی بین المللی را پشت سر خود داریم هموطن هر طرز تفکری داری و هر گرایشی داری بخاطر ایران که خانه ی من و تو و فرزندان ماست متحد شویم و رژیم را مجبور کنیم که به خواست ملت احترام بگذارد و تسلیم شود و دست از دیکتاتوری بردارد هموطن دارد دیر میشود و اگر دیر شد پشیمانی دیگر سودی ندارد و فقط میتوانیم نظاره گر و شاهد ازبین رفتن کشور و فرزندانمان باشیم.هموطن باور کن فقط کافیست در کنار دیگر هموطنان در خیابان حاضر شویم ودر آنجا بمانیم تا به نتیجه برسیم باورکن نیاز به هیچ کار شاقی نیست فقط به حکومت و به دنیا نشان دهیم که یکدیگر را تنها نگذاشته ایم و فارق از هر تفکری و هر اعتقادی بخاطر کشورمان پشت یکدیگر را خالی نمیکنیم اینکار درمقابل نتیجه آن که نجات ایران و آینده ی فرزندانمان و عزیزانمان است کمترین تلاش است . #میدان میلیونی
#شاهزاده_برگرد#جنجالی_اخبار_حوادث#هنرمندان_مردم#عشق_کودک#نرخ_ارز_دلار#سلبریتی_هنرمند#ورزشکار#ورزشکاران#کنارهم_باشیم#نوبت_ایران_فرارسیده#رقص#رقص_ایرانی#رقص ایرانی#تفریح#سرگرمی#تفریح_سرگرمی#شاد#شادی#ابتکار#ابداع#خلاقیت#مخترع#مخترعین#فرهنگ#فرهنگی#ورزش#ورزشی#پرسپولیس#استقلال


1