#فساد

Instagram photos and videos

#فساد#ایران#نه_به_جمهوری_اسلامی#فقر#مرگ_بر_روحانی#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#ایرانی#ظلم#اعتصابات_سراسری#روحانی#مجلس#اعتراضات_سراسری#دولت#نظام_رفتنی_است#مرگ_بر_خامنه_ای#خامنه_ای

Hashtags #فساد for Instagram

احسان قاضی زاده هاشمی( نماینده مجلس): ٨٠٠ نفر از وزارت نفت اسفند سال گذشته خود را با پاداش ٢۴٠ میلیون تومانی بازنشست کردند و برخی مجددا به کار گرفته شدند!
.
.
#نفت #پتروشیمی #رانت #فساد #بازنشسته #زنگنه #دولت #روحانی
#ایران #جمهوری_اسلامی #امام_خامنه_ای #رهبر #بسیج #سپاه
#قدرت #ضد_انقلاب #برانداز #زیرانداز #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا
#islamic_iran_313


0

واعظی در جمع #خبرنگاران: payantitr.ir
در بحث #مبارزه با #فساد، موضع #ظریف، موضع #دولت است
رئیس دفتر #رئیس_جمهور گفت: موضع ظریف، موضع دولت است، به این معنی که #دولت به دنبال #شفافیت و مبارزه با فساد است و آنچه که ظریف مطرح کرده هم بحث مبارزه با فساد است. به گزارش پایان تیتر؛ ...
https://goo.gl/xduPp2


0

ostad_toosiiiiiiiiiiiiiiii #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی#مرگ_بر_روحانی
#جمهوری_اسلامی_باید_برود#نظام_رفتنی_است
#ظلم_بس_است#هموطن_بپاخیز
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#مایه_شرمساری#امنیت_پوشالی
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه ❎🔴❌❎❌🔴❎🔴❌❎🔴❌❎🔴❎🔴❌❎🔴❎
نابودی جمهوری اسلامی👈 نجات #ایران #ایرانی
نابودی آخوند👈نجات از #فقر اعتیاد
نابودی جمهوری اسلامی👈گرسنگی تشنگی بیکاری
نابودی آخوند👈پایان خرافات و جهل نادانی
نابودی جمهوری اسلامی👈پایان تبعیض قومیتی و دینی
نابودی آخوند👈پایان کلاهبرداری اختلاس
نابودی جمهوری اسلامی👈 پایان تروریست جنایت خشونت اعدام
نابودی آخوند👈 نجات بشریت
نابودی جمهوری اسلامی👈 شروع رشد و شکوفایی انسانیت
نابودی آخوند👈 بازگشت تمدن و اصالت ایرانی
نابودی جمهوری اسلامی👈 بازگشت غیرت و مردانگی
نابودی آخوند👈 پایان #ظلم #فساد ربا تجزیه
نابودی جمهوری اسلامی👈 ایرانی آباد و آزاد
نابودی آخوند👈 پایان تبعیض_جنسیتی و خشونت_علیه_زنان
#مرگ_بر_دیکتاتور#مرگ_بر_خامنه_ای#مرگ_بر_روحانی#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه#مجلس#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری#خامنه_ای#اعتصابات_سراسری#چی_دادیم_چی_گرفتیم#نه_به_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی#ایران#رضا_پهلوی
#kodetairan #iran
#iranregimechange
@sedghnews
@kodetairan
@officialrezapahlavi


0

ostad_toosiiiiiiiiiiiiiiii #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی#مرگ_بر_روحانی
#جمهوری_اسلامی_باید_برود#نظام_رفتنی_است
#ظلم_بس_است#هموطن_بپاخیز
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#مایه_شرمساری#امنیت_پوشالی
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه ❎🔴❌❎❌🔴❎🔴❌❎🔴❌❎🔴❎🔴❌❎🔴❎
نابودی جمهوری اسلامی👈 نجات #ایران #ایرانی
نابودی آخوند👈نجات از #فقر اعتیاد
نابودی جمهوری اسلامی👈گرسنگی تشنگی بیکاری
نابودی آخوند👈پایان خرافات و جهل نادانی
نابودی جمهوری اسلامی👈پایان تبعیض قومیتی و دینی
نابودی آخوند👈پایان کلاهبرداری اختلاس
نابودی جمهوری اسلامی👈 پایان تروریست جنایت خشونت اعدام
نابودی آخوند👈 نجات بشریت
نابودی جمهوری اسلامی👈 شروع رشد و شکوفایی انسانیت
نابودی آخوند👈 بازگشت تمدن و اصالت ایرانی
نابودی جمهوری اسلامی👈 بازگشت غیرت و مردانگی
نابودی آخوند👈 پایان #ظلم #فساد ربا تجزیه
نابودی جمهوری اسلامی👈 ایرانی آباد و آزاد
نابودی آخوند👈 پایان تبعیض_جنسیتی و خشونت_علیه_زنان
#مرگ_بر_دیکتاتور#مرگ_بر_خامنه_ای#مرگ_بر_روحانی#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه#مجلس#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری#خامنه_ای#اعتصابات_سراسری#چی_دادیم_چی_گرفتیم#نه_به_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی#ایران#رضا_پهلوی
#kodetairan #iran
#iranregimechange
@sedghnews
@kodetairan
@officialrezapahlavi


0

ostad_toosiiiiiiiiiiiiiiii #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی#مرگ_بر_روحانی
#جمهوری_اسلامی_باید_برود#نظام_رفتنی_است
#ظلم_بس_است#هموطن_بپاخیز
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#مایه_شرمساری#امنیت_پوشالی
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه ❎🔴❌❎❌🔴❎🔴❌❎🔴❌❎🔴❎🔴❌❎🔴❎
نابودی جمهوری اسلامی👈 نجات #ایران #ایرانی
نابودی آخوند👈نجات از #فقر اعتیاد
نابودی جمهوری اسلامی👈گرسنگی تشنگی بیکاری
نابودی آخوند👈پایان خرافات و جهل نادانی
نابودی جمهوری اسلامی👈پایان تبعیض قومیتی و دینی
نابودی آخوند👈پایان کلاهبرداری اختلاس
نابودی جمهوری اسلامی👈 پایان تروریست جنایت خشونت اعدام
نابودی آخوند👈 نجات بشریت
نابودی جمهوری اسلامی👈 شروع رشد و شکوفایی انسانیت
نابودی آخوند👈 بازگشت تمدن و اصالت ایرانی
نابودی جمهوری اسلامی👈 بازگشت غیرت و مردانگی
نابودی آخوند👈 پایان #ظلم #فساد ربا تجزیه
نابودی جمهوری اسلامی👈 ایرانی آباد و آزاد
نابودی آخوند👈 پایان تبعیض_جنسیتی و خشونت_علیه_زنان
#مرگ_بر_دیکتاتور#مرگ_بر_خامنه_ای#مرگ_بر_روحانی#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه#مجلس#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری#خامنه_ای#اعتصابات_سراسری#چی_دادیم_چی_گرفتیم#نه_به_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی#ایران#رضا_پهلوی
#kodetairan #iran
#iranregimechange
@sedghnews
@kodetairan
@officialrezapahlavi


0

#سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی#مرگ_بر_روحانی
#جمهوری_اسلامی_باید_برود#نظام_رفتنی_است
#ظلم_بس_است#هموطن_بپاخیز
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#مایه_شرمساری#امنیت_پوشالی
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه ❎🔴❌❎❌🔴❎🔴❌❎🔴❌❎🔴❎🔴❌❎🔴❎
نابودی جمهوری اسلامی👈 نجات #ایران #ایرانی
نابودی آخوند👈نجات از #فقر اعتیاد
نابودی جمهوری اسلامی👈گرسنگی تشنگی بیکاری
نابودی آخوند👈پایان خرافات و جهل نادانی
نابودی جمهوری اسلامی👈پایان تبعیض قومیتی و دینی
نابودی آخوند👈پایان کلاهبرداری اختلاس
نابودی جمهوری اسلامی👈 پایان تروریست جنایت خشونت اعدام
نابودی آخوند👈 نجات بشریت
نابودی جمهوری اسلامی👈 شروع رشد و شکوفایی انسانیت
نابودی آخوند👈 بازگشت تمدن و اصالت ایرانی
نابودی جمهوری اسلامی👈 بازگشت غیرت و مردانگی
نابودی آخوند👈 پایان #ظلم #فساد ربا تجزیه
نابودی جمهوری اسلامی👈 ایرانی آباد و آزاد
نابودی آخوند👈 پایان تبعیض_جنسیتی و خشونت_علیه_زنان
#مرگ_بر_دیکتاتور#مرگ_بر_خامنه_ای#مرگ_بر_روحانی#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه#مجلس#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری#خامنه_ای#اعتصابات_سراسری#چی_دادیم_چی_گرفتیم#نه_به_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی#ایران#رضا_پهلوی


1

⭕️محاسبه واقعی سود بانکی
خیلی جالبه تازه میفهمم چرا ما هیچوقت پیشرفت نمیکنیم .

فساد در تک تک سلول های اقتصاد ما است.

#وام#بانک#فساد#فقر#جامعه#اقتصاد#سود#سود
#جنایت #علما#دولتمرد#مرکزی#جهانگیری
@mostaghelnews
#mostaghelnews


0

📖
اجازه ندادم هیچ خیابان، میدان، مدرسه و بیمارستانی به اسم من نام‌گذاری شود...
درآمد سالیانه‌ی من و اموالم هرساله به صورت رسمی اعلام می‌شود. قسمتی از حقوقم را به دولت و مراکزی می‌بخشم...
هیچ کتاب آموزشی حق ندارد از من بنویسد و یا تصویری از من چاپ کند...
بهترین رفیق دوران مبارزه را که وزیر هم بود به علت فساد مالی و ثابت شدنشان در دادگاه، حکم اعدامش را تایید کردم و برایش گریه کردم...
مبارز و انقلابی که فساد کند، باید فاتحه‌ی کشور را خواند.

صد ساعت با فیدل / ایگناسیو رامونت

#ادبیات #ادبیات_جهان #اندیشه #شعور #اخلاق #آگاهی #مطالعه #انسانیت #متن #کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوان #کتابخانه #نویسنده #خبرنگار #مصاحبه #انقلاب #فساد #دیکتاتور #ظلم #عدالت #پاورقی


1


🎥 چه کسانی پشت اعدام سلطان سکه پنهان شده ‌اند؟

#ویدئوکاست #ارز #سکه #فساد #اقتصاد #سلطان_سکه #دزدی #اختلاس #هفت_تپه #جهانگیری #سیف #روحانی


0

،
رییس دفتر #رییس_جمهور: موضع #وزیر‌‌_امور_خارجه در خصوص مبارزه با #فساد و #پولشویی، موضع هیات دولت است
،
متاسفم که #دکتر_ظریف برای یک موضع درست این چنین مورد هجمه قرار گرفت


1

⁣سازمان شفافیت بین‌الملل هر سال براساس نظرسنجی‌ از کارشناسان و فعالان عرصه کسب‌وکار هر کشور در مورد میزان فساد بخش دولتی آن کشور، نتایجی را اعلام می‌کند.

#جار #کیوسک_جار #فساد


0

. . .🔴
🔴 من فکرمیکنم، هرگز نمیشود اندیشه
کسی را گرفت وبه زندان انداخت،
شکنجه داد وکشت؛ نمیتوان.
🔴 زندان نمیتواندزندگی، موسیقی و
شعر را از انسان بگیرد.
🔴 پنجرهٔ سلولم را بسته اند،
اما پنجره اندیشه ام باز است.
🔴 من زنده ام هنوز.. .
🔴شب طولانی درسیاهچال
سرمایه داران انگلیسی ادامه داردتا
دوباره با هیولاوشیطانهایش بجنگم. 🔴چکاوک از دور شاید از
بلفاست میخواند
🔴ومن فکر میکنم بذر خشمی
که لردهاوسرمایه داران
انگلیسی در ایرلند پاشیده اند
🔴چندان دور نیست که منفجرشود
ووطن مرا آزاد کند
🔴شب ایرانلند هم ماننداین شب طولانی وبی پایان نیست. ... 🌠✨🌹سحر در راه است🌹💫
. 🔴✔️ به یزدان اگر ماخِرَد داشتیم
🔴کجا این سرانجام بدداشتیم
@haddadkhosro 💖
@khosrohaddad 💖
@amadnews.official💖
@ali.javanmardi 💗 💖🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 همه با هم متحد شوید

حرفها بسیار بود و دردها بسیارتر...
.
‌‌.
فعلا این باشد تا بعد...
.
‌.
.
✋😥
والله لا یحبُ المسئولینِ بی تدبیر
#آمد_نیوز
#اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری
#آواتودی
#شکنجه
#تحریم
#گرانی_دلار
#تورم
#فساد
#رانت
#غارت_ملی
#سرکوبگر
#دشمن_ما_همینجاست ##زندانیان_سیاسی
#اصفهان،
#تبریز،
#زنجان،
#مشهد،
#ارومیه،
#استعمار_پیر
#کرمانشاه،
#تهران،
#خوزستان،
#لرستان،
#کردستان
#آبادان،
#گرگان
#کازرون
#سحرنزدیک_است


0

جنگنده و ابر خودرو و موشک های فوق پیشرفته و ماهواره بر و خیلی تجهیزات دیگه میسازن و اینا مستقیما فعالیت انقلابی هست در بخش صرفا نظامی کشور و با بودجه ای بسیار کم نسبت به کشور های قدرتمند دیگه
لیبرالیست ایران که حتی چوب کبریت هم برای کشور نساخته تا بحال، بصورت گسترده در صدد یک فعالیت جدید هستن . افزایش بسیار شدید کارشکنی های خودشون برای انداختن تقصیرها به دوش مقام معظم رهبری .
شخصا نقد کوچکی دارم خدمت مقام معظم رهبری و اینه که اگر صلاح بدونن رئیس قوه ی قضاییه رو تغییر بدن . و اینو هم میدونیم که حتی دشمنان ایران اعتراف کردن که مقتدرترین رهبر سیاسی جهان هستین و سالی رو برای شما اختصاص دادن و همیشه اعتراف کردن که رهبر ایران امپراطوری ایران رو احیا کرده ‌

#ما_همه_حسن_عباسی_هستیم
#وزیر_رانتخوار_راه
#دولت #دلار #بازار #آقازادگی #دولت #دانشگاه #مردم #محمود_احمدی_نژاد #رانت #رئیس_جمهور #روحانی #سرمایه_داری #سیاست #سیاسی #بحران_اقتصادی #آسیبهای_اجتماعی #فقر #فرهنگ #فساد #قوه_قضائیه #قوه_مجریه #بیکاری #اعدام #پشت_پرده #بدون_توقف


0

.
#بازنشر از پیج@jalili_muhammad
.
#قانون_پذیری
.
🔴 امام جمعه شهر بهاباد طی نامه ای از مامور نیروی انتظامی که بدون در نظر گرفتن جایگاه سیاسی - اجتماعی امام جمعه شهر، وی را بابت تخلف از قوانین رانندگی جریمه کرده بود، تشکر نموده و خواستار تقدیر مسئولین از ایشان شد!
.
🔴 اگر تبلیغ و تبعیت از /قانون پذیری/ و تمکین به قوانین کشور با پیشتازی ما روحانیون انجام بشه، بسیاری از مفاسد جامعه ریشه کن خواهد شد. از امام جمعه محترم شهر بهاباد که با تواضع کامل به قانون شکنی خود معترف و از آن بصورت عمومی عذرخواهی فرمودند، صمیمانه ممنونیم.
.
.
◀باشد که از اخلاق شایسته چنین مسئولین لایق، سالم و صالحی درس بگیریم و در اعمال و رفتار خود تامل و در اشتباهات فاحش خویش، تجدید نظر نماییم.
.
.
#محمد_جلیلی
#قانون#مسئولیت
#جامعه#قانون_پذیری
#انقلابی_واقعی#انقلاب
#اسلام#دین#امام#رهبری
#آنارشیستی#پوپولیستی
#فریب#تزویر#صداقت
#عبرت#تواضع #سالم
#فساد#انحراف#درد
#انسانیت #وحدت
#روحانیت #فیک
#مبارزه #فریب
#عدالتخواهی
.


2

.
از هزار و سیصد و شصت و هشت ، درست از موقعی که قرار بود توسعه پیدا کنیم ؛ آموزش ، تبدیل به کالا شد ، بالاتر از ان انسانها تبدیل به کالای اموزشی شدند ؛ آموزش در مدرسه و دانشگاه تبدیل به کالایی شد که هر که پول بیشتری داشت ، خدمات به نظر بهتری از سیستم اموزشی دریافت می کرد ؛ غافل از انکه خدمات پولی ، دکانداری و کاسبی اموزشی بود و مدرکی که مدارس و دانشگاههای پولی ، در دست ادم ها می گذاشتند ، جز اینکه پول از جیبشان خارج کند ، هیچ فایده دیگری برایشان تولید نمی کرد ؛ حالا کار به جایی رسیده که هر دانشجو یک کیف پول است و هر دانش اموز حتی در مدرسه دولتی ، موضوع چرخه کاسبکاران اموزشیست ؛ در همین سال گذشته ، مدارس دولتی ده هزار میلیارد تومان و مدارس غیر انتفاعی پانزده هزار میلیارد تومان از جیب مردم پول برداشتند ، و جایش بچه هایی که به ضرب پول ‌و تست و موسسه کنکور ، بی علاقه وارد دانشگاه شدند ؛ چرخه خرید پایان نامه و مقاله در میدان انقلاب را تقویت کردند ؛ انگار که با پول همه چیز را از جمله علم و معرفت و عمق را می شود خرید ؛ باید به نقطه قبل از شصت و هشت برگشت ؛ این راه کاسبکاری برای ما بی بازگشت خواهد شد ، وقتی همه علم و اموزش را مثل سیگار خریدیم و دود کردیم ، هوا ؛ #نه_به_تبعیض_آموزشی #آموزش_پرورش #دانشگاه #کاسبی #فقر #تبعیض #فساد
@majidhosseini
@majidhosseini
@majidhosseinifan


5

⭕️تغییر موضع رئیس جمهور طی سالهای اخیر . ❗️۲۸آبان۹٧روحانی: بینی آمریکا را به خاک میمالیم.
❗️۹خرداد۹۲روحانی: ۱۰سال پیش باید سیاست تنش‌زدایی با آمریکا رادر پیش می‌گرفتیم.
❗️۲۳اردیبهشت۹۲روحانی: آمریکاییها کدخدای ده هستند؛با کدخدا بستن راحت‌ترست 🆔 @ponezs.ir
#دولت #دولت_بی_کفایت #دولت_دروغ #دولت_حرف #دولت_روحانی #دولت_فاسد #دلار_آمریکا #ارزانسرا #فساد #شادی_حق_ماست #ماست #نوشابا #دوشواری #اجاره #مسکن #روحانی_برو #نمک #لوازمخانگی #ترمز #خودرو #پراید #بز #الاغ #قیمه #فالوده #عروسی #رقص#پرسپولیس #لیگ_قهرمانان_اروپا


0

ostad_toosiiiiiiiiiiiiiiii #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی#مرگ_بر_روحانی
#جمهوری_اسلامی_باید_برود#نظام_رفتنی_است
#ظلم_بس_است#هموطن_بپاخیز
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#مایه_شرمساری#امنیت_پوشالی
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه ❎🔴❌❎❌🔴❎🔴❌❎🔴❌❎🔴❎🔴❌❎🔴❎
نابودی جمهوری اسلامی👈 نجات #ایران #ایرانی
نابودی آخوند👈نجات از #فقر اعتیاد
نابودی جمهوری اسلامی👈گرسنگی تشنگی بیکاری
نابودی آخوند👈پایان خرافات و جهل نادانی
نابودی جمهوری اسلامی👈پایان تبعیض قومیتی و دینی
نابودی آخوند👈پایان کلاهبرداری اختلاس
نابودی جمهوری اسلامی👈 پایان تروریست جنایت خشونت اعدام
نابودی آخوند👈 نجات بشریت
نابودی جمهوری اسلامی👈 شروع رشد و شکوفایی انسانیت
نابودی آخوند👈 بازگشت تمدن و اصالت ایرانی
نابودی جمهوری اسلامی👈 بازگشت غیرت و مردانگی
نابودی آخوند👈 پایان #ظلم #فساد ربا تجزیه
نابودی جمهوری اسلامی👈 ایرانی آباد و آزاد
نابودی آخوند👈 پایان تبعیض_جنسیتی و خشونت_علیه_زنان
#مرگ_بر_دیکتاتور#مرگ_بر_خامنه_ای#مرگ_بر_روحانی#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه#مجلس#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری#خامنه_ای#اعتصابات_سراسری#چی_دادیم_چی_گرفتیم#نه_به_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی#ایران#رضا_پهلوی
#kodetairan #iran
#iranregimechange
@sedghnews
@kodetairan
@officialrezapahlavi


0

ostad_toosiiiiiiiiiiiiiiii #سرنگون_باد_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی
#مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی#مرگ_بر_روحانی
#جمهوری_اسلامی_باید_برود#نظام_رفتنی_است
#ظلم_بس_است#هموطن_بپاخیز
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#مایه_شرمساری#امنیت_پوشالی
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه ❎🔴❌❎❌🔴❎🔴❌❎🔴❌❎🔴❎🔴❌❎🔴❎
نابودی جمهوری اسلامی👈 نجات #ایران #ایرانی
نابودی آخوند👈نجات از #فقر اعتیاد
نابودی جمهوری اسلامی👈گرسنگی تشنگی بیکاری
نابودی آخوند👈پایان خرافات و جهل نادانی
نابودی جمهوری اسلامی👈پایان تبعیض قومیتی و دینی
نابودی آخوند👈پایان کلاهبرداری اختلاس
نابودی جمهوری اسلامی👈 پایان تروریست جنایت خشونت اعدام
نابودی آخوند👈 نجات بشریت
نابودی جمهوری اسلامی👈 شروع رشد و شکوفایی انسانیت
نابودی آخوند👈 بازگشت تمدن و اصالت ایرانی
نابودی جمهوری اسلامی👈 بازگشت غیرت و مردانگی
نابودی آخوند👈 پایان #ظلم #فساد ربا تجزیه
نابودی جمهوری اسلامی👈 ایرانی آباد و آزاد
نابودی آخوند👈 پایان تبعیض_جنسیتی و خشونت_علیه_زنان
#مرگ_بر_دیکتاتور#مرگ_بر_خامنه_ای#مرگ_بر_روحانی#توپ_تانک_فشفشه_آخوند_باید_گم_بشه#مجلس#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری#خامنه_ای#اعتصابات_سراسری#چی_دادیم_چی_گرفتیم#نه_به_جمهوری_اسلامی#نه_به_جمهوری_اسلامی#ایران#رضا_پهلوی
#kodetairan #iran
#iranregimechange
@sedghnews
@kodetairan
@officialrezapahlavi


0