#قدیمیها

Instagram photos and videos

#قدیمیها#نوستالژی#قدیمی#هایده#خاطره_ها#موسیقی#نوستالژیک#مهستی#قدیمی_ها#داریوش_اقبالی#داریوش#موزیک#بهمن_مفید#سینمای_قدیم#عشق#آهنگ#خاطره#آهنگ_قدیمی#گوگوش#ترانه#اسطوره_ها

Hashtags #قدیمیها for Instagram

چرا از موسیقی می‌ترسید موزیسین‌ها هیچگاه جنگ جهانی را رهبری نکرده‌اند ، باید از آن تفکری ترسید که با موسیقی مشکل دارد زیرا موسیقی همواره صلح و آرامش را با خود به ارمغان آورده است و اتفاقا این تفکر مقابل موسیقی‌ست‌ که نابودگر ملت‌هاست ، مگر درآمد یک نوازنده چقدر است که کنسرتش را لغو می‌کنید و ساز او را در تلوزیون نشان نمی‌دهید !! موسیقی اختلاس میلیادردی نمی‌کند ، موسیقی که بابک زنجانی تولید نمی‌کند ، موسیقی خاوری تولید نمی‌کند ، موسیقی عامل ورود انواع قاچاق نمی‌شود ، موسیقی شعار پوچ نمی‌دهد و دروغ نمی‌گوید ، موسیقی زمین خوار نیست ، موسیقی جنگل را نابود نمی‌کند موسیقی جهل را گسترش نمیدهد ، بازهم کنسرت ها را لغو کنید ... موسیقی جوانان مملکت را اعدام نمی‌کند ، موسیقی داعش تولید نمی‌کند ، موسیقی سلاح تولید نمی‌کند ، موسیقی مسئول نالایق را به سر کار نمی‌گمارد ، موسیقی نیازی به پاسبان و امنیت اخلاقی ندارد ، موسیقی نیازی به نیروی انتظامی ندارد ، موسیقی نیازی به چوب و دست بند و اسپری فلفل و شوکر ندارد ، موسیقی داغ گلوله نمی‌پسندد ، بازهم کنسرت‌ها را لغو کنید ... موسیقی قاتل و دزد و ساقی مواد و مشروبات الکلی تولید نمی‌کند ، موسیقی نخبگان را فراری نمی‌دهد ، موسیقی توهین به شعور انسان‌ها را نمی‌پسندد ، شما که به جز تابلوی #ایست زدن هنری نداشتید پس باز هم ممنوع‌الصدا کنید باز هم کنسرت‌ها را لغو کنید اصلا موسیقی نه تمام #هنر را نابود کنید !!! 🍁🌾#هنرمندان_محبوب
#بازیگران_ایرانی
#سینمای_قدیم
#هنرپیشه
#محبوب
#مشهور
#قدیمیها
#ازقدیم
#نوستالژی
#مجله_سینمای
#فیلم_فارسی
#بانو_فروزان
#بانو_پوری_بنایی
#محمد_علی_فردین
#ابر_مرد_سینمای_ایران
#ناصر_ملک_مطیعی
شاد
#بهروز_وثوقی
#ایرج_قادری
#رضا_بیک_ایمانوردی
#بهمن_مفید
#پرویز_پرستویی

#vossoughi_behrouz
@vossoughi_behrouz
#behrouzvossughi
#nassermalekmotiei
#mohammadalifardin
#pouribaanaei
@pouribanaaei
@nassermalekmotiei
#parvizparastouei


1

چرا از موسیقی می‌ترسید‌. موزیسین‌ها هیچگاه جنگ جهانی را رهبری نکرده‌اند ، باید از آن تفکری ترسید که با موسیقی مشکل دارد زیرا موسیقی همواره صلح و آرامش را با خود به ارمغان آورده است و اتفاقا این تفکر مقابل موسیقی‌ست‌ که نابودگر ملت‌هاست ، مگر درآمد یک نوازنده چقدر است که کنسرتش را لغو می‌کنید و ساز او را در تلوزیون نشان نمی‌دهید !! موسیقی اختلاس میلیادردی نمی‌کند ، موسیقی که بابک زنجانی تولید نمی‌کند ، موسیقی خاوری تولید نمی‌کند ، موسیقی عامل ورود انواع قاچاق نمی‌شود ، موسیقی شعار پوچ نمی‌دهد و دروغ نمی‌گوید ، موسیقی زمین خوار نیست ، موسیقی جنگل را نابود نمی‌کند موسیقی جهل را گسترش نمیدهد ، بازهم کنسرت ها را لغو کنید ... موسیقی جوانان مملکت را اعدام نمی‌کند ، موسیقی داعش تولید نمی‌کند ، موسیقی سلاح تولید نمی‌کند ، موسیقی مسئول نالایق را به سر کار نمی‌گمارد ، موسیقی نیازی به پاسبان و امنیت اخلاقی ندارد ، موسیقی نیازی به نیروی انتظامی ندارد ، موسیقی نیازی به چوب و دست بند و اسپری فلفل و شوکر ندارد ، موسیقی داغ گلوله نمی‌پسندد ، بازهم کنسرت‌ها را لغو کنید ... موسیقی قاتل و دزد و ساقی مواد و مشروبات الکلی تولید نمی‌کند ، موسیقی نخبگان را فراری نمی‌دهد ، موسیقی توهین به شعور انسان‌ها را نمی‌پسندد ، شما که به جز تابلوی #ایست زدن هنری نداشتید پس باز هم ممنوع‌الصدا کنید باز هم کنسرت‌ها را لغو کنید اصلا موسیقی نه تمام #هنر را نابود کنید !!! 🍁🌾#هنرمندان_محبوب
#بازیگران_ایرانی
#سینمای_قدیم
#هنرپیشه
#محبوب
#مشهور
#قدیمیها
#ازقدیم
#نوستالژی
#مجله_سینمای
#فیلم_فارسی
#بانو_فروزان
#بانو_پوری_بنایی
#محمد_علی_فردین
#ابر_مرد_سینمای_ایران
#ناصر_ملک_مطیعی
شاد
#بهروز_وثوقی
#ایرج_قادری
#رضا_بیک_ایمانوردی
#بهمن_مفید
#پرویز_پرستویی

#vossoughi_behrouz
@vossoughi_behrouz
#behrouzvossughi
#nassermalekmotiei
#mohammadalifardin
#pouribaanaei
@pouribanaaei
@nassermalekmotiei
#parvizparastouei


0

چرا از موسیقی می‌ترسید موزیسین‌ها هیچگاه جنگ جهانی را رهبری نکرده‌اند ، باید از آن تفکری ترسید که با موسیقی مشکل دارد زیرا موسیقی همواره صلح و آرامش را با خود به ارمغان آورده است و اتفاقا این تفکر مقابل موسیقی‌ست‌ که نابودگر ملت‌هاست ، مگر درآمد یک نوازنده چقدر است که کنسرتش را لغو می‌کنید و ساز او را در تلوزیون نشان نمی‌دهید !! موسیقی اختلاس میلیادردی نمی‌کند ، موسیقی که بابک زنجانی تولید نمی‌کند ، موسیقی خاوری تولید نمی‌کند ، موسیقی عامل ورود انواع قاچاق نمی‌شود ، موسیقی شعار پوچ نمی‌دهد و دروغ نمی‌گوید ، موسیقی زمین خوار نیست ، موسیقی جنگل را نابود نمی‌کند موسیقی جهل را گسترش نمیدهد ، بازهم کنسرت ها را لغو کنید ... موسیقی جوانان مملکت را اعدام نمی‌کند ، موسیقی داعش تولید نمی‌کند ، موسیقی سلاح تولید نمی‌کند ، موسیقی مسئول نالایق را به سر کار نمی‌گمارد ، موسیقی نیازی به پاسبان و امنیت اخلاقی ندارد ، موسیقی نیازی به نیروی انتظامی ندارد ، موسیقی نیازی به چوب و دست بند و اسپری فلفل و شوکر ندارد ، موسیقی داغ گلوله نمی‌پسندد ، بازهم کنسرت‌ها را لغو کنید ... موسیقی قاتل و دزد و ساقی مواد و مشروبات الکلی تولید نمی‌کند ، موسیقی نخبگان را فراری نمی‌دهد ، موسیقی توهین به شعور انسان‌ها را نمی‌پسندد ، شما که به جز تابلوی #ایست زدن هنری نداشتید پس باز هم ممنوع‌الصدا کنید باز هم کنسرت‌ها را لغو کنید اصلا موسیقی نه تمام #هنر را نابود کنید !!! 🍁🌾#هنرمندان_محبوب
#بازیگران_ایرانی
#سینمای_قدیم
#هنرپیشه
#محبوب
#مشهور
#قدیمیها
#ازقدیم
#نوستالژی
#مجله_سینمای
#فیلم_فارسی
#بانو_فروزان
#بانو_پوری_بنایی
#محمد_علی_فردین
#ابر_مرد_سینمای_ایران
#ناصر_ملک_مطیعی
شاد
#بهروز_وثوقی
#ایرج_قادری
#رضا_بیک_ایمانوردی
#بهمن_مفید
#پرویز_پرستویی

#vossoughi_behrouz
@vossoughi_behrouz
#behrouzvossughi
#nassermalekmotiei
#mohammadalifardin
#pouribaanaei
@pouribanaaei
@nassermalekmotiei
#parvizparastouei


0

مهستی ترانه قسم

قسم به هرچی عشق خوب و پاکه
به عاشقی که مست و سینه چاکه
به عابدی که پیشونیش رو خاکه
نرو نرو نرو
#موسیقی_اصیل#موسیقی_ایرانی#موسیقی_ما#موزیک_پاپ#موزیک_قدیمی##موزیک_ویدئو#موزیک_ایرانی#موزیک##قدیمیها#ویدیو#آهنگ_ایرانی#آهنگ_غمگین#مهستی#قسم


2

یه زمانی با این اسکناس کلی چیز میشد بخری...من خودم سال دوم دبستان پول تو جیبیم بیست تومن بود که باهاش یه دونه جرقه میخریدم یه دونه بستنی زمستونی و یه دونه چوب شور😁😁😁
.
. ‌
#نوستالوژی #نوستالژی_کودکی #نوروز #نوستالژیک #نوستالژی #نوستالژیک #نوستالژى #دهه_شصتی #دهه_شصت #دهه60 #دهه_شصتیا #دهه۶۰ #دههشصت #دهه_۶۰ #خاطرات #خاطره #خاطره_ها #خاطره_بازی #خاطرة #قدیما #قدیمی #قدیمی_ها #قدیمیها #قدیم #زندگی_سالم #زندگی #زندگی_شاد #زن #زنگ_تفریح #زندگي #دختر


2

﮼داريوش ﮼اقبالى ﮼

#دشنه
ای که بی تو خودم تک و تنها می بینم
هرجا که پا میذارم تو رو اونجا می بینم
یادمه چشمای تو پر درد و غصه بود
قصه غربت تو قد صد تا قصه بود
یاد تو هر جا که قصه غربت تو با منه
داره عمر منو آتیش میزنه
تو برام خورشید بودی توی این دنیای سرد
گونه های خیس مو دستای تو پاک میکرد
حالا اون دستا کجاست اون دوتا دستای خوب
چرا بیصدا شده لبه قصه های خوب
من که باور ندارم اون همه خاطره مرد
عاشق آسمونا پشت
یک پنجره مرد
آسمون سنگی شده
خدا انگار خوابیده
انگار از اون بالاها گریه هامو ندیده
یاد تو هر جا که هستم با منه
داره عمر منو آتیش میزنه

با شرکت بهروز وثوقی ، فروزان ، حسین گیل کارگردان فریدون گله داریوش - دستای تو شاعر : اردلان سرفراز آهنگ ساز : حسن شماعی زاده تنظیم:واروژان سال انتشار:۱۳۵۱
#داریوش_اقبالی
#بهروز_وثوقی
#faridi.69
#faridi.69
#dariush_eghbali
#dariusheghbali
#اردلان_سرفراز
#نوستالژی
#هنرمندان
#موسیقی
#اسطوره
#موزیک
#آهنگ
#ترانه
#iran
#پاپ
#هنر
#شاعر
#ملودی
#قدیمیها
#بابک_بیات
#داريوش
#تهران
#شعر
#رادیو_جوان
#شهریار
@faridi.69
#ایرج_جنتی_عطایی
#سکانس_برتر


4

#کولی دلش غم نداره..
#غصه در این عالم نداره...
#حسرت بیش وکم نداره...
کولی دلش چون آسمونه...
کولی خوبه....#مهربونه...
آهنگ.زیبای کولی باصدای#عهدیه هنرنمایی #آذرشیوا #رضابیک ایمانوردی در فیلم #روسپی
#khatereh_164
#فیلمهای قدیمی #سکانس زیبا #شوکافه ایی #نوستالژی #قدیمیها #ایران قدیم #کوچه بازاری #کولی #عاشقانه #بهترینها #روسپی


25

نه مستی نشان کفر است

نه جانماز نشان دینداری

نه پاکان را باکی از مستی

نه مستان را امکان دورویی

نه مویی نمایان نشان از هرزگی،نه چهار قد نشانه پاکی

هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید

نه مدافع بدی باش و نه در فکر تدفین حقیقت

قضاوت کار ما نیست. ...
.
.
.
#بهروز_وثوقی#بهروزوثوقی#بهمن_مفید#ناصر_ملک_مطیعی#پوری_بنایی#رضا_کرم_رضایی#جلال_پیشوایان#فیلم_فارسی#جمشیدمشایخی #فروزان #گوگوش #ماه_عسل #کندو#ابی_نسیه #قدیمی_ها#زندگی_کلاسیک#آق_حسینی#قدیمیها#روزگار_خوش #رضا_موتوری #شومن #هایده #دشنه #همسفر#عباس_چاخان #طوقی #عرق_خوری


4