#لیلاکسر

Instagram photos and videos

#مرضیه#مهستی#دلکش#هایده#لیلاکسر#دکلمه#بروجن#بلداجی#دلفان#رومشگان#اهواز#شیراز#کوردستان#لکستان#لرستان#کرمانشاه#کوهدشت#هدیه

Hashtags #لیلاکسر for Instagram

من فقط جرمم اینه که واسه اونایی که دلشون شکسته شعر بگم همین خواهش دارم نیاید دایرکت چیزایی که ربطی به من نداره بگین 😖😖😖😖😖😖#دکلمه غمگین #دلکش#لیلاکسر #هایده #مرضیه #هدیه#مهستی


78

The end of the page