#مایه_دشتی

Instagram photos and videos

#مایه_دشتی#لیلی_جان#مرضیه#پرویز_یاحقی#موسیقی_ایرانی#آواز_دشتی#مهستی#هایده#شعر#آواز#موسیقی#حبیب_الله_بدیعی#تصنیف#دشتی#آهنگ#گلپا#موسیقی_اصیل#پرویزیاحقی#کتولی#یاحقی#ویولن

Hashtags #مایه_دشتی for Instagram

گوشه ای از برنامه
#یک_شاخه_گل شماره 81
بانو #مرضیه
#آهنگ ساخته استاد بزرگ #علی_تجویدی در #مایه_دشتی
#شعر #معینی_کرمانشاهی
نوازنده استاد #تجویدی
کامل برنامه در کانال
🌷🌼❤🍁❤🌼🌷
#استاد_تجویدی #ویولن_ایرانی #پرویز_یاحقی


20

#اشک_مهتاب

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا ، از آن ما کن ای دوست
.
.
.
یکی از تصنیف‌های آلبوم «#خزان» که تنظیم‌ها کار #فرامرز_پایور بود. «اشک مهتاب» در #مایه_دشتی خوانده شده است. آهنگساز این قطعه #حسن_یوسف‌_زمانی است.

#محمدرضا_شجریان #موسیقی_سنتی #موسیقی #سنتی
#گارنت #تصنیف #سفر_ذهن


1

#تصنیف
فیض آباد
بانو #ملوک_ضرابی
#آهنگ ساخته استاد #عبدالله_جهان_پناه
در #مایه_دشتی
کامل تصنیف در کانال


26

#repost from @shervinkiani1337
آهنگ↔#میگریزم
آهنگ#حبیب_الله_بدیعی
شعر#معینی_کرمانشاهی
خواننده#مرضیه
#مایه_دشتی
می گریزم می گریزم
اشک حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جستم
گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم
سوی تو نظر نکنم نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی تو تنها بروم
برو برو تا بروم
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه
#موسقی_کلاسیک
#کلاسیک
#گلزارهنر
#نسیم_عاشقی
#خاطره_ها
#خاطره_انگیز
#اسطوره
#اسطوره_ها
#اسطوره_تکرارنشدنی
#ترانه_برتر
#ترانه_بیادماندنی
#ترانه_ماندگار
#موزیک
#موزیک_ویدیو
#موزیک_قدیم
#موزیک_جدید
#قدیمی
#نوستالژی
#نوستالژ


2

آهنگ↔#میگریزم
آهنگ#حبیب_الله_بدیعی
شعر#معینی_کرمانشاهی
خواننده#مرضیه
#مایه_دشتی
می گریزم می گریزم
اشک حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جستم
گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم
سوی تو نظر نکنم نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی تو تنها بروم
برو برو تا بروم
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه
#موسقی_کلاسیک
#کلاسیک
#گلزارهنر
#نسیم_عاشقی
#خاطره_ها
#خاطره_انگیز
#اسطوره
#اسطوره_ها
#اسطوره_تکرارنشدنی
#ترانه_برتر
#ترانه_بیادماندنی
#ترانه_ماندگار
#موزیک
#موزیک_ویدیو
#موزیک_قدیم
#موزیک_جدید
#قدیمی
#نوستالژی
#نوستالژ


4

i
آهنگ↔#میگریزم
آهنگ#حبیب_الله_بدیعی
شعر#معینی_کرمانشاهی
خواننده#مرضیه
#مایه_دشتی
می گریزم می گریزم
اشک حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جستم
گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم
سوی تو نظر نکنم نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی تو تنها بروم
برو برو تا بروم
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه
#موسقی_کلاسیک
#کلاسیک
#گلزارهنر


0

آهنگ↔#میگریزم
آهنگ#حبیب_الله_بدیعی
شعر#معینی_کرمانشاهی
خواننده#مرضیه
#مایه_دشتی
می گریزم می گریزم
اشک حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جستم
گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم
سوی تو نظر نکنم نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی تو تنها بروم
برو برو تا بروم
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه
#موسقی_کلاسیک
#کلاسیک
#گلزارهنر
#نسیم_عاشقی
#خاطره_ها
#خاطره_انگیز
#اسطوره
#اسطوره_ها
#اسطوره_تکرارنشدنی
#ترانه_برتر
#ترانه_بیادماندنی
#ترانه_ماندگار
#موزیک
#موزیک_ویدیو
#موزیک_قدیم
#موزیک_جدید
#قدیمی
#نوستالژی
#نوستالژ


1

آهنگ↔#میگریزم
آهنگ#حبیب_الله_بدیعی
شعر#معینی_کرمانشاهی
خواننده#مرضیه
#مایه_دشتی
می گریزم می گریزم
اشک حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جستم
گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم
سوی تو نظر نکنم نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی تو تنها بروم
برو برو تا بروم
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه
#موسقی_کلاسیک
#کلاسیک
#گلزارهنر
#نسیم_عاشقی
#خاطره_ها
#خاطره_انگیز
#اسطوره
#اسطوره_ها
#اسطوره_تکرارنشدنی
#ترانه_برتر
#ترانه_بیادماندنی
#ترانه_ماندگار
#موزیک
#موزیک_ویدیو
#موزیک_قدیم
#موزیک_جدید
#قدیمی
#نوستالژی
#نوستالژ


7

i
آهنگ↔#میگریزم
آهنگ#حبیب_الله_بدیعی
شعر#معینی_کرمانشاهی
خواننده#مرضیه
#مایه_دشتی
می گریزم می گریزم
اشک حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جستم
گشوده پر از بامت جستم

یاد از تو دگر نکنم نکنم
سوی تو نظر نکنم نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم، پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره باران گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی تو تنها بروم
برو برو تا بروم
#مرضیه_بانوی_موسیقی_اصیل_ایران
#خواننده_زن
#بانو_مرضیه
#مرضیه
#موسقی_کلاسیک
#کلاسیک
#گلزارهنر


0

بمناسبت دهم اردیبهشت و تقارن زادروز مردان بزرگ #موسیقی و #ترانه
اساتید #غلامحسین_بنان و #رهی_معیری
❤🌸🌹🌼🌹🌸❤
#تصنیف : مرغ حق
✅ خواننده : استاد #بنان
✅ آهنگ : استاد #موسی_معروفی در
#مایه_دشتی
#شعر : #رهی_معیری
✅ تنظیم : استاد #روح_الله_خالقی
✅ برگرفته از گلهای رنگارنگ شماره 230
❤🌸🌹🌸❤
#رهی #دشتی #پیانو #ویولن #دستگاه_شور #اردیبهشت #موسیقی_ایرانی #مهستی #پرویز_یاحقی


2

بمناسبت دهم اردیبهشت و تقارن زادروز مردان بزرگ #موسیقی و #ترانه
اساتید #غلامحسین_بنان و #رهی_معیری
❤🌸🌹🌼🌹🌸❤
#تصنیف : مرغ حق
✅ خواننده : استاد #بنان
✅ آهنگ : استاد #موسی_معروفی در
#مایه_دشتی
#شعر : #رهی_معیری
✅ تنظیم : استاد #روح_الله_خالقی
✅ برگرفته از گلهای رنگارنگ شماره 230
❤🌸🌹🌸❤
#رهی #دشتی #پیانو #ویولن #دستگاه_شور #اردیبهشت #موسیقی_ایرانی #مهستی #پرویز_یاحقی


6

بمناسبت دهم اردیبهشت و تقارن زادروز مردان بزرگ #موسیقی و #ترانه
اساتید #غلامحسین_بنان و #رهی_معیری
❤🌸🌹🌼🌹🌸❤
#تصنیف : مرغ حق
✅ خواننده : استاد #بنان
✅ آهنگ : استاد #موسی_معروفی در
#مایه_دشتی
#شعر : #رهی_معیری
✅ تنظیم : استاد #روح_الله_خالقی
✅ برگرفته از گلهای رنگارنگ شماره 230
❤🌸🌹🌸❤
#رهی #دشتی #پیانو #ویولن #دستگاه_شور #اردیبهشت #موسیقی_ایرانی #مهستی #پرویز_یاحقی


42

#تحریر و #آواز توانمندانه
استاد #اکبر_گلپایگانی با همنوازی استاد والامقام و چیره دست زنده یاد #حبیب_الله_بدیعی
بخشی از #برگ_سبز 284
#آواز_دشتی
#غزل #پژمان_بختياری
سایر نوازندگان در این برنامه :
استاد #احمد_عبادی #سه_تار
استاد #جهانگیر_ملک #ضرب
گوینده بانو #روشنک
کامل برنامه در کانال
🌸🌹🍁🌼❤🌼🍁🌹🌸
#حبیب_اله_بدیعی #گلپا #اکبر_گلپا #مایه_دشتی #عبادی #پرویز_یاحقی #مهستی #دستگاه_شور #ویولن_ایرانی


30

🎧🎶🎵💕
👉ورق بزنید👉

۲ اردیبهشت سال روز
درگذشت استاد محمود محمودی خوانساری گرامی باد.
.
( زادهٔ ۲۳ تیر ۱۳۱۳ خوانسار – درگذشتهٔ ۲ ارديبهشت ۱۳۶۶ تهران)

خوانساری در آواز از سبکی مخصوص‌ به ‌خود برخوردار بود. او ضرب می‌نواخت و به سه‌تار علاقه‌ و آشنایی داشت. مطالعات مستمرش در شعر و موضوع تلفیق شعر و هنر آواز تأثیر زیادی بر آثارش گذاشت.
او در محله «رئیسان» خوانسار در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش جمال‌الدین موسوی محمودی از نوادگان ابوالقاسم خوانساری (میرکبیر) از روحانیون نامدار خوانسار بود و تسلط نسبی او بر زبان عربی و تعلیمات دینی را می‌توان حاصل ۱۳ سال زندگی در کنار پدرش دانست.
وی پس از فوت پدر در سال ۱۳۲۶ به همراه دایی‌اش به تهران آمد و در دبیرستان ادیب به تحصیل ادامه داد. هرچند در همان سالها در تهران برای امرار معاش مجبور به کار بود، اما از آواز خواندن غافل نشد. چند سال بعد با هنرمندانی چون ناصر مسعودی و قاسم جبلی آشنا شد. دوستی با ناصر مسعودی باعث آشنایی و ورود او به محافل هنری زمان شد و این امکان برای او به وجود آمد تا برای اولین بار برای پخش صدایش به رادیوی نیروی هوایی برود. در سال ۱۳۳۵ پس از اتمام دوره سربازی، در محفلی با ابوالحسن صبا آشنا شد و به پیشنهاد او به یادگیری ردیف موسیقی ایرانی اقدام کرد. آشنایی او با صبا در سال ۱۳۳۵ آغاز کار هنری‌اش بود که تا پایان عمر ادامه یافت.
پس از فوت صبا در سال ۱۳۳۷ تهران را ترک کرد و به شیراز رفت و در آنجا با رادیو شیراز به همکاری پرداخت و علاوه بر اجرای برنامه، سرپرستی موسیقی اصیل این رادیو را نیز به عهده داشت. این برنامه‌های هنری با اقبال مردم شیراز روبرو شد و به سرعت به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد.
وی در سال ۱۳۳۹ به تهران بازگشت و به دعوت داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، در استودیو گلها شروع به فعالیت کرد و اولین کار هنری خود را در برنامه برگ سبز شماره ۵۶ ضبط کرد. از سال ۱۳۴۹ در برنامه نوائی از موسیقی ملی که با سرپرستی اسداله ملک و همکاری منوچهر جهانبگلو تهیه می‌شد، همکاری داشت.
.
⚜ادامه مطلب در کامنت
.
.
#نغمه_بهشتی #خوانساری #محمودی_خوانساری #عندلیب_نغمه_پرداز_گلها #جلیل_شهناز #دشتی #مایه_دشتی #آواز_دشتی
#موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل #موسیقی_غنی #موسیقی_فاخر #موسیقی_ملی
#آواز #آواز_سنتی #آواز_ایرانی #آواز_کلاسیک
#گلهای_تازه #برگ_سبز


1

🎧🎶🎵💕
👉ورق بزنید👉

۲ اردیبهشت سال روز
آسمانی شدن استاد محمود محمودی خوانساری گرامی باد.
.
( زادهٔ ۲۳ خرداد ۱۳۱۳ خوانسار – درگذشتهٔ ۲ ارديبهشت ۱۳۶۶ تهران)

خوانساری در آواز از سبکی مخصوص‌ به ‌خود برخوردار بود. او ضرب می‌نواخت و به سه‌تار علاقه‌ و آشنایی داشت. مطالعات مستمرش در شعر و موضوع تلفیق شعر و هنر آواز تأثیر زیادی بر آثارش گذاشت.
او در محله «رئیسان» خوانسار در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش جمال‌الدین موسوی محمودی از نوادگان ابوالقاسم خوانساری (میرکبیر) از روحانیون نامدار خوانسار بود و تسلط نسبی او بر زبان عربی و تعلیمات دینی را می‌توان حاصل ۱۳ سال زندگی در کنار پدرش دانست.
وی پس از فوت پدر در سال ۱۳۲۶ به همراه دایی‌اش به تهران آمد و در دبیرستان ادیب به تحصیل ادامه داد. هرچند در همان سالها در تهران برای امرار معاش مجبور به کار بود، اما از آواز خواندن غافل نشد. چند سال بعد با هنرمندانی چون ناصر مسعودی و قاسم جبلی آشنا شد. دوستی با ناصر مسعودی باعث آشنایی و ورود او به محافل هنری زمان شد و این امکان برای او به وجود آمد تا برای اولین بار برای پخش صدایش به رادیوی نیروی هوایی برود. در سال ۱۳۳۵ پس از اتمام دوره سربازی، در محفلی با ابوالحسن صبا آشنا شد و به پیشنهاد او به یادگیری ردیف موسیقی ایرانی اقدام کرد. آشنایی او با صبا در سال ۱۳۳۵ آغاز کار هنری‌اش بود که تا پایان عمر ادامه یافت.
پس از فوت صبا در سال ۱۳۳۷ تهران را ترک کرد و به شیراز رفت و در آنجا با رادیو شیراز به همکاری پرداخت و علاوه بر اجرای برنامه، سرپرستی موسیقی اصیل این رادیو را نیز به عهده داشت. این برنامه‌های هنری با اقبال مردم شیراز روبرو شد و به سرعت به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد.
وی در سال ۱۳۳۹ به تهران بازگشت و به دعوت داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، در استودیو گلها شروع به فعالیت کرد و اولین کار هنری خود را در برنامه برگ سبز شماره ۵۶ ضبط کرد. از سال ۱۳۴۹ در برنامه نوائی از موسیقی ملی که با سرپرستی اسداله ملک و همکاری منوچهر جهانبگلو تهیه می‌شد، همکاری داشت.
.
⚜ادامه مطلب در کامنت
.
.
#نغمه_بهشتی #خوانساری #محمودی_خوانساری #عندلیب_نغمه_پرداز_گلها #جلیل_شهناز #دشتی #مایه_دشتی #آواز_دشتی
#موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل #موسیقی_غنی #موسیقی_فاخر #موسیقی_ملی
#آواز #آواز_سنتی #آواز_ایرانی #آواز_کلاسیک
#گلهای_تازه #برگ_سبز


23