#مردونگی

Instagram photos and videos

#مردونگی#مرگ#عشق#خیانت#زندگی#جوکر#مهراب#گریه#تنها#دیسلاو#خودکشی#سرباز#آرمین2fm#جدایی#دوری#عاشقانه#پروفایل#سرطان#پروفایل_مشکی#ایست_قلبی#مرگ_مغزی#تیکه_سنگین#فاز_سنگین#فاز_مرگ

Hashtags #مردونگی for Instagram

.
جای که بودن و نبودنت
هیچ فرقی ندارد
نبودنت را انتخاب کن،
این گونه به بودنت هم
احترام گذاشته ای. " هاروکی موراکامی " .
.
.
.
" با عالم یکی شو.. "
#هاروکی_موراکی #تنهایی #مجرد #جمله_تاکیدی #جمله_سنگین #جمله_ناب #متن_خاص #متن_سنگین #متن_غمگین #متن_ناب #منفی #مردونگی #مرد #عشق_زندگی #مرد_زندگی #حرفحساب #زندگی_موفق #مجردی #خودت #خودت_باش #مشکلات #زندگی #انسان


2

یه بزرگی رو از بزرگی میندازین و یه کوچیکی رو بزرگش میکنین !!
.
#مردونگی
#ناصرملکمطیعی
#هایده
#انقلاب
#شاهنشاه_معذرت


0

ماڪًـشیـــבیــҐ پایــیــטּ ریـــבیــҐ בیــگراטּ פֿــפּـرבن!!! בیــگراטּ ڪًـشیـــבטּ پایــیــטּ تا פֿــפּـاستטּ بریــنטּ ما ڪًـرבیــҐ פּ گـ؋ـتטּ آعـפֿــפֿــפֿــפֿــפֿــפֿـ😖😖😖😖😖
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#مرگ #غصه #تنها #خودکشی #فاز_مرگ #فاز_سنگین #تیکه_سنگین #مرگ_مغزی #ایست_قلبی #پروفایل #پروفایل_مشکی #گریه #سرطان #عشق #عاشقانه #خیانت #دوری #جدایی #سرباز #دیسلاو #مهراب #آرمین2fm #ایمان_نولاو #امید_کریمی #زندگی #ارشاد
#زندان #جوکر #هارلی #مردونگی


0

طبق منطق بعضیــا اگهـ پسرع بهـ یــهـ בـפֿـتر سلاҐ بـבهـ ڪًـص لیــسهـ פּـاگهـ בـפֿـترهـ جـפּـاب بـבهـ جنـב๛
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#مرگ #غصه #تنها #خودکشی #فاز_مرگ #فاز_سنگین #تیکه_سنگین #مرگ_مغزی #ایست_قلبی #پروفایل #پروفایل_مشکی #گریه #سرطان #عشق #عاشقانه #خیانت #دوری #جدایی #سرباز #دیسلاو #مهراب #آرمین2fm #ایمان_نولاو #امید_کریمی #زندگی #ارشاد
#زندان #جوکر #هارلی #مردونگی


0