#مسابقه_طراحی_اینساید

Instagram photos and videos

#طراحی_صنعتی#اینساید#هنرومعماری#انجمن_علمی_دانشجویی#انجمن_علمی_طراحی_صنعتی#انجمن_علمی#انجمن#طراح#دیزاین#طراحی#هنر#دانشگاه_الزهرا#دانشکده_هنر#صنایع_دستی#طراحی_داخلی#معماری

Hashtags #مسابقه_طراحی_اینساید for Instagram

.
ورکشاپ دوم اینساید
(طراحی دیوار ایده ها)
.
ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد و در صورت شرکت در هر سه ورکشاپ جشنواره گواهی معتبر حضور از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا صادر میگردد.
(برای ثبت نام به بایو صفحه اینساید مراجعه کنید)
.
@design_alzahra
@inside_auid
#طراحی_صنعتی #اینساید #مسابقه_طراحی_اینساید #اینساید۹۷ #industrialdesign #industrial_design #معماری #طراحی_داخلی #صنایع_دستی #دانشکده_هنر #دانشگاه_الزهرا #هنر #طراحی #دیزاین #طراح #انجمن #انجمن_علمی #انجمن_علمی_طراحی_صنعتی #انجمن_علمی_دانشجویی #هنرومعماری#مسابقه#جشنواره


1

.
ورکشاپ دوم اینساید
(طراحی دیوار ایده ها)
.
ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد و در صورت شرکت در هر سه ورکشاپ جشنواره گواهی معتبر حضور از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا صادر میگردد.
(لینک ثبتنام در بایو)
.
@design_alzahra
@inside_auid
#طراحی_صنعتی #اینساید #مسابقه_طراحی_اینساید #اینساید۹۷ #industrialdesign #industrial_design #معماری #طراحی_داخلی #صنایع_دستی #دانشکده_هنر #دانشگاه_الزهرا #هنر #طراحی #دیزاین #طراح #انجمن #انجمن_علمی #انجمن_علمی_طراحی_صنعتی #انجمن_علمی_دانشجویی #هنرومعماری#مسابقه#جشنواره


2

.
ورکشاپ اول اینساید
(طراحی المان الزهرا)
.
ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد و در صورت شرکت در هر سه ورکشاپ جشنواره گواهی معتبر حضور از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا صادر میگردد.
(برای ثبت نام به بایو صفحه اینساید مراجعه کنید)
.
@design_alzahra
@insidea1397
#طراحی_صنعتی #اینساید #مسابقه_طراحی_اینساید #اینساید۹۷ #industrialdesign #industrial_design #معماری #طراحی_داخلی #صنایع_دستی #دانشکده_هنر #دانشگاه_الزهرا #هنر #طراحی #دیزاین #طراح #انجمن #انجمن_علمی #انجمن_علمی_طراحی_صنعتی #انجمن_علمی_دانشجویی #هنرومعماری#مسابقه#جشنواره


2

.
ورکشاپ اول اینساید
(طراحی المان الزهرا)
.
ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد و در صورت شرکت در هر سه ورکشاپ جشنواره گواهی معتبر حضور از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا صادر میگردد.
(لینک ثبتنام در بایو)
.
@design_alzahra
@inside_auid
#طراحی_صنعتی #اینساید #مسابقه_طراحی_اینساید #اینساید۹۷ #industrialdesign #industrial_design #معماری #طراحی_داخلی #صنایع_دستی #دانشکده_هنر #دانشگاه_الزهرا #هنر #طراحی #دیزاین #طراح #انجمن #انجمن_علمی #انجمن_علمی_طراحی_صنعتی #انجمن_علمی_دانشجویی #هنرومعماری#مسابقه#جشنواره


5

.
جشنواره اینساید فرصتی ست برای تمامی علاقه مندان، متخصصان و فعالان حوزه های مختلف هنر از جمله: طراحی صنعتی، نقاشی، معماری، صنایع دستی و ... که گرد هم آیند و با ایده های جذاب و نوین خود در جهت بهبود فضای دانشکده هنر دانشگاه الزهرا به رقابت بپردازند. آثار ارسالی در این جشنواره محدودیت اندازه و ماهیت نداشته و ایده های برگزیده در نهایت در محیط دانشکده اجرا خواهند شد.
.
@design_alzahra
.
#طراحی_صنعتی #اینساید #مسابقه_طراحی_اینساید #اینساید۹۷ #industrialdesign #industrial_design #معماری #طراحی_داخلی #صنایع_دستی #دانشکده_هنر #دانشگاه_الزهرا #هنر #طراحی #دیزاین #طراح #انجمن #انجمن_علمی #انجمن_علمی_طراحی_صنعتی #انجمن_علمی_دانشجویی #هنرومعماری#مسابقه#جشنواره


4

The end of the page