#هفتبند

Instagram photos and videos

#هفتبند#نی#موسیقی#کسایی#حسن#نینوازی#نینوازان#اصفهان#ماهور#دیلمان#ایران#جهادی#نوازنده#سنتی#فرامرزسپهری#نوازی#اصیل#سوخته_نگاری#نینواز#سازنده#نوا#نوازندگان#همراز#نی_سازی

Hashtags #هفتبند for Instagram

سال روز درگذشت حسن کسایی عزیز
نوازنده نی هفت بند
روحش شاد

#علیرضا#صیادی#حسن#کسایی#نی#هفتبند#نی#نوازی#موسیقی#سنتی#بوسهر#برازجان


2

نی طرح برنجی در کوک های متفاوت
#نیسازی#نی#الیاسی#هفتبند


11

با لب دمساز من گر جفتمی
همچونی من گفتنی ها گفتمی...
#فرامرزسپهری#نی#نینواز ی#هفتبند#نیزار#سوختکاری#نوازندگی#موسیقی#اصیل


2

.
.
امام خمینی(ره):
""فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند.""(صحیفه_نور جلد۲۱ صفحه۸۶) .
.
عکس: برنامه جهادی قرارگاه شهیدمیرزاکوچک جنگلی. روستای #هفتبند به #سرددره. بخش #دیلمان. شهرستان #سیاهکل شهریور ۱۳۹۴
.
پ ن:
عملیات پلسازی در مسیر سیلاب.
باهمت جهادگران که دوسال پیش این لوله های 1250 را به این منطقه آوردند و پس از هماهنگی بسیار سخت و دشوار جرثقیل از #کارخانه_سیمان_دیلمان برای آوردن این لوله های چهار تنی با کمک مسئولین شهرستانی و همه و همه، باعث شد که دولوله بتنی برای ساخت پل به روستای هفتبند منتقل شوند.
مسیر فوق باکوچکترین باران و برف در پاییز و زمستان مختل و بسته میشد و راه ارتباطی روستاها قطع می گردید.
#یکی_از_اهالی_روستا_میگفت: خودم مرگ سه زن باردار را بخاطر بسته بودن این جاده جهت انتقال به نزدیکترین خانه بهداشت و زایمان دیده ام.
اما امروز به یاری و لطف خدا و دستان توانگر چند جوان جهادگر ، شاهد رفع این معضل پس از گذشت سالها هستیم.
راننده بیلبکو هم آقامحمدی عزیز که عاشقانه بما کمک کرد.
.
#ما_میتوانیم
#جهادی#محرومیت
#مستضعف#امام_خمینی#دیلمان
#گیلان #جهادی #جهادیون #بسیج_سازندگی #اردوی_جهادی #انقلاب_اسلامی#جهاد#انقلاب#ایران#غیرت
#قرارگاه #میرزاکوچک
#قرارگاه_جهادی_شهیدمیرزاکوچک_جنگلی


17

The end of the page