#وثوقی_بهروز

Instagram photos and videos

#وثوقی_بهروز#بهروزوثوقی#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد#وثوقی#بهروزوثوقى#قیصر#بهروز_وثوقی#behrouz_vossoughi#قدیمی#سینمای_قدیم#داش_آکل#ostoreh#ستاره#قدیمیها#cinama#بهمن_مفید#اسطوره_ها

Hashtags #وثوقی_بهروز for Instagram

قیصر
با تمام کمبودها،نداشتن ها و خستگی ها،با غیرت آغشته به خون و وفاداری جاودانه،در کنار هم و با هم،از تند بادها و ترکش های زندگی عبور خواهیم کرد.
#behrozvosoghi #behroz_vosoghi #eshgh #vosoghi_behrouz #vosooghi_behrooz #actors #gheysar #film #cinema #superstar #actor #actorslife #celebrity #video #videos #films #changizvosoughi #changiz_vossoughi #old
#قیصر #بهروزوثوقی #بهروز_وثوقی #فیلم_قیصر #وثوقی_بهروز #چنگیزوثوقی #چنگیز_وثوقی #غیرت #خون #انتقام #فیلم_قدیمی


2

یکی مث بهروز #بهروز_وثوقی در حسرت مُردن تو خاک ایران داره لحظه هاشو سر میکنه، یکی هم مث #رامبد_جوان افتخار نمیده بچه شو جایی به دنیا بیاره که ماها داریم نفس میکشیم!
#رامبدجوان
#نگار_جواهریان
#کانادا
#سلبریتی
#وثوقی_بهروز
#خندوانه
@amir.a.m98


0

5.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


3

5.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


1

5.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


0

بزاربگن پسرکفتربازه
همین که منوروبوم خودم نگهمیداره خیلی خوبه
نمیزاره دنبال یه سری کارا برم خیلی خوبه
#وثوقی_بهروز
#عشقبازی
#وثوقی
#کفتر
#کفتربازان
#کفتر
#رفیق
#قزوین


12

نصف مردم دنیا شب که میشه فکر میکنن دلتنگن، اما همشون خمارن، خمار بی کسی
- بهروز وثوقی❤👑
.
.
.
.
.
.@vossoughi_behrouz
#گوزنها
#گوزنها_بهروزوثوقی_فرامرزقریبیان
#وثوقی
#بهروزوثوقى
#وثوقی_بهروز
#بهروز_وثوقی_باید_به_خانه_برگردد
#بهروز_وثوقی_اسطوره_سینمای_ایران


0

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب ندیدم رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


0

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب ندیدم رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


1

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب ندیدم رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


2

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


5

5.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


2

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب ندیدم رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


1

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi
#ستارکان دنیای سینمای ایران
#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب ندیدم رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


0

کپشن با خودتون 🤨🤨🤨🤨
.
.

#وثوقی #وثوقی_بهروز #شهاب حسینی#فیلم#خارجی#جشنواره #دیدار


2

.fanpage.behrouz.vossoughi
#cinama
#ostoreh
#behrouz_vossoughi

#بهروزوثوقی
#وثوقی_بهروز
#ستاره _ی تکرارنشدنی

دردلم بلبل خوش لحن وخوش آوازی بود
بلبا هرسنبل وگل نغمه گرسازی بود.
آمدی شمع فروزان دلم گردیدی.
باتوکارم همه شب سوختن وسازی بود.
روزوشب جمله شریک غم و عشقی بودیم.
درکنارتومراعشوه ای ونازی بود
آتش عشق سوزدشعله به دامان دلم.
وزنه این مرغ دلم پروازی بود.
رفتی وخوب ندیدم رخ چون ماه تورا.
باتوپستان دلم کی به خزان راضی بود

امیدوارم خوشتون امده باشد.

Shaakh insta king .fanpage.behrouz.vossoughi
لاک ف🔥الو 🔥 کامنت🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @@@@@@@@@@@@!!@@@@@@@@@@@


2

دنیا کلک است و کاردنیا کلک است;هرکس که کلک ندارد حتما ملک است.....
#اسطوره_ها
#قدیمی_ها
#وثوقی_بهروز
#بهمن_مفید
#ایرج_قادری
#داش_آکل
#مشتی_باادب_جنگی_سلطان_تاج_سر
#گوزنها

@zoheir04
@shangi315mr


55