#وثوقی_گوگوش

Instagram photos and videos

#بهروزوثوقى#وثوقی_گوگوش#وثوقی_بهروز#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد#ایران_قدیم#فردین#قیصر#بهروز_وثوقى#ایرج_قادری#قدیم#سینما#بازیگری#سعیدراد#کوچه_مردها#کندو#قدیمیا#اسطوره_تکرار_نشدنی

Hashtags #وثوقی_گوگوش for Instagram


2

ورق بزنید
‏ولىٰ اين زندگىٰ ،
يهِ «زندگى» به مٰا بدهكارهِ . . ! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#بهروز_وثوقی #بهروزوثوقى #سیگاربهمن #وثوقی_گوگوش #ناصرملک_مطیعی


1