#پارسه

Instagram photos and videos

#پارسه#تخت_جمشید#پاسارگاد#هخامنشیان#ایران#کوروش_بزرگ#ایران_باستان#داریوش_بزرگ#ساسانیان#اشکانیان#شیراز#پرسپولیس#پارس#آریایی#شاهنشاهی#تاریخ_ایران#شوش#تاریخ#ایران_کهن

Hashtags #پارسه for Instagram

اسب نقره ای
سردیس نقره ای اسب، مربوط به دوره ساسانی، که در کرمان کشف و به اسب کرمان مشهور شده است. دهنه و یراق اسب نشان از این دارد که احتمالا اسبی جنگی بوده است. این سردیس به روش ریخته گری و قلم زنی ساخته شده است. این اثر زیبای هنری در موزه لوور فرانسه نگه داری می شود. #هخامنشیان #اشکانیان #ساسانیان #اهورامزدا #فروهر #زرتشت #کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #خسرو_انوشیروان #تخت_جمشید #پارسه #پرسپولیس #پاسارگاد #سردیس_اسب #کرمان #ماد #پارت #پارس #هنر #تاریخ #تمدن #ایران #ایرانشهر

@shahporiran @shahporiran @shahporiran


0

جهت‌ها‌ی‌رمز‌به‌سمت‌یک‌پلمپ‌عیار‌طلا‌دورهای‌تاریخی‌سه‌هزار‌
ساله
ایران‌نام‌شهر‌محرمانه‌نام‌مکان‌محرمانه‌برای‌آینده‌ملت‌
زجر‌کشیده‌ایران‌‌که‌بعدتغییر‌حکومت‌درایران‌این‌مکانها‌
رونمای‌میشود
#reza000x13

_______________________________________________________

#کمپین_ایرانیان
@iranian_campain13
@reza000x13
#reza000x13

_____________________________________________________

__

#دفینه#دفینه_یابی#گنجینه‌‌##اثارباستانی_ایران#اثار_تاریخی#هویت_ملی#هویت#گنجینه_پارسی_در_اسرائیل#گنجینه‌‌_داریوش_سوم#@khamenei_ir
#ایران#وطن#وطنم#تخت_جمشید#پارسه#غارت_تخت_جمشید #ملت_ایران#ملت_یکپارچه_ایران#وطنم_پاره_تنم#ایران_گردی#ایران_را_باید_دید#سید_علی_خامنه_ای#رهبر#مزدوران_حکومتی#مسولین_خائن#مسولین_بیکفایت#میراث_فرهنگی_مزدور#میراث_فرهنگی#فقر#گنجینه_داریوش


29

با سپاس از زحمات استاد گرامی
جناب #علی_آریایی

کوروش بزرگ چگونه در آرامگاهش به خاک سپرده شد؟
_______
پس از مرگ #کوروش_بزرگ ،این شاهزاده #کمبوجیه فرزند#کوروش بود که تشریفات مراسم خاک سپاری را به جای آورد.این امر بسیار مهم است که #شاه آینده ،شاه متوفی را به خاک بسپارد تا به پادشاهی خود مشروعیت ببخشد.
هنگامی که همراهان جنازه ی کوروش برای وارد شدن به درون آرامگاه، جلوی درب کوتاه چوب نما که فقط 31در54 اینچ بود،خم شدند و درب سنگی چرخان را پس زدند، و چون برای باز کردن درب دوم بایستی جا داشته باشند و درب اول را ببندند، درون آرامگاه خود را در تاریکی محض یافتند!
درون آرامگاه نیز هیچ پنجره ای وجود نداشت .همراهان جنازه در درون آرامگاه تجمع نمودند و آماده ی به جا آوردن بازپسین آیینهای به خاک سپردن در پرتو شعله ای لرزان شدند.
پیکر کوروش را در تابوتی از طلا گذاشتند که بر تختی نهاده شده بود که پایه های آن از طلا ساخته شده بود.میزی برای برات گذاشته شده بود که بر آن شمشیرهای کوتاه پارسی (آکیناکه)،گردن بندها و گوشواره هایی از سنگهای گرانبهای کاشته شده در زر ،نهاده بودند.
دیبا و کتان دوخت بابل،تنبان های مادی،جامه های آبی و ارغوانی و رنگهای دیگر، لباس و بافته های گل و بوته داربابلی، همه را روی هم چیده بودند تا بنیان گذار شاهنشاهی در گذشته ی باشکوه شایسته و آیین درست به جهان دیگرو نیاکان #آریایی اش بپیوندد.
خانه ی کوچکی در نزدیکی آرامگاه برای نگهبانان و مغان ساخته شد .مقام این نگهبانان و مغان ارثی بود و به آنها روزانه یک گوسفند با آرد و شراب، جیره می دادند.هر ماه،اسبی نیز برای قربانی در جهت شادی روح این آریایی قهرمان به آنها داده می شد.
گرداگرد آرامگاه را پردیس باشکوهی فراگرفته بود که دارای جوی ها و درختان متنوع و مرغزار زیبایی بود.
________
گردآوری و نگارش: #علی_آریایی
بن مایه:
تاریخ شاهنشاهی هخامنشی اومستد، ص92-94 
#tarikhirankohan
#هخامنشیان #اشکانیان #ساسانیان #تخت_جمشید#نقش_رستم #پارسه #پاسارگاد #داریوش_بزرگ #خشایارشاه#کتیبه_بیستون #تاریخی #تاریخ_کهن #تاریخ_جهان#ایران_زمین #ایران_باستان #تاریخ_ایران #پهلوی


1

کوروش بزرگ چگونه در آرامگاهش به خاک سپرده شد؟
_______
پس از مرگ #کوروش_بزرگ ،این شاهزاده #کمبوجیه فرزند #کوروش بود که تشریفات مراسم خاک سپاری را به جای آورد.این امر بسیار مهم است که #شاه آینده ،شاه متوفی را به خاک بسپارد تا به پادشاهی خود مشروعیت ببخشد.
هنگامی که همراهان جنازه ی کوروش برای وارد شدن به درون آرامگاه، جلوی درب کوتاه چوب نما که فقط 31در54 اینچ بود،خم شدند و درب سنگی چرخان را پس زدند، و چون برای باز کردن درب دوم بایستی جا داشته باشند و درب اول را ببندند، درون آرامگاه خود را در تاریکی محض یافتند!
درون آرامگاه نیز هیچ پنجره ای وجود نداشت .همراهان جنازه در درون آرامگاه تجمع نمودند و آماده ی به جا آوردن بازپسین آیینهای به خاک سپردن در پرتو شعله ای لرزان شدند.
پیکر کوروش را در تابوتی از طلا گذاشتند که بر تختی نهاده شده بود که پایه های آن از طلا ساخته شده بود.میزی برای برات گذاشته شده بود که بر آن شمشیرهای کوتاه پارسی (آکیناکه)،گردن بندها و گوشواره هایی از سنگهای گرانبهای کاشته شده در زر ،نهاده بودند.
دیبا و کتان دوخت بابل،تنبان های مادی،جامه های آبی و ارغوانی و رنگهای دیگر، لباس و بافته های گل و بوته داربابلی، همه را روی هم چیده بودند تا بنیان گذار شاهنشاهی در گذشته ی باشکوه شایسته و آیین درست به جهان دیگرو نیاکان #آریایی اش بپیوندد.
خانه ی کوچکی در نزدیکی آرامگاه برای نگهبانان و مغان ساخته شد .مقام این نگهبانان و مغان ارثی بود و به آنها روزانه یک گوسفند با آرد و شراب، جیره می دادند.هر ماه،اسبی نیز برای قربانی در جهت شادی روح این آریایی قهرمان به آنها داده می شد.
گرداگرد آرامگاه را پردیس باشکوهی فراگرفته بود که دارای جوی ها و درختان متنوع و مرغزار زیبایی بود.
________
گردآوری و نگارش: #علی_آریایی
بن مایه:
تاریخ شاهنشاهی هخامنشی اومستد، ص92-94
#tarikhirankohan
#هخامنشیان #اشکانیان #ساسانیان #تخت_جمشید #نقش_رستم #پارسه #پاسارگاد #داریوش_بزرگ #خشایارشاه #کتیبه_بیستون #تاریخی #تاریخ_کهن #تاریخ_جهان #ایران_زمین #ایران_باستان #تاریخ_ایران #پهلوی


13

.
نبرد ادسا، پیروزی درخشان شاپور اول:
در سال 260 میلادی سپاهیان شاپور، شهرهای کاره و ادسا را گرفتند و امپراتور روم والریانوس برای مقابله خود به میدان آمد. شاپور در کعبه زرتشت درباره این جنگ می گوید: ((سه دیگر (در جنگ سوم) که ما به کاره و ادسا تاختیم و کاره و ادسا را محاصره کرده بودیم، قیصر والرین به جنگ ما لشگر کشید)). به گفته شاپور، امپراتور روم هفتاد هزار جنگاور از سرزمین های رومی، از اروپا تا میانرودان با خود آورده بود. آنگاه شاپور می گوید: ((در آن سوی کاره و ادسا جنگی بزرگ با قیصر والرین در گرفت و ما با دست خود قیصر والرین را دستگیر کردیم و دیگر سردارانی که بر این سپاه سالار بودند: پرتوریان پرفکت و سناتورها و صاحب منصبان نظامی، همه اسیر گشتند و به پارس فرستاده شدند. و شهر سوریه و شهر کیلیکیه و شهر کاپادوکیه به آتش کشیده شد و ویران گشت و به تاراج رفت)). شاپور نام 36 شهرستان دیگر با پیرامون آنها را می آورد که همگی به دست سپاهیان او گشوده شده اند و پیروزمندانه می گوید: (( ما مردمان از شهر روم (امپراتوری روم)، از انیران، به زور برداشتیم و به درون ایرانشهر بردیم; در پارس، در خراسان، در خوزستان، در آسورستان و در جای های دیگر، شهر به شهر، که ما و پدر و نیاکان و پیشینیان ما را دستگرد (ملک شخصی) بود، در آن جای ها نشاندیم)). اسیران جنگی و دیگرانی که از شهرهای رومی به ایرانشهر کوچانده شدند، در روستاها و شهرهای گاه تازه بنیاد نشانده شدند و ساسانیان به ویژه در استان های پارس و خوزستان، از تخصص بسیاری از آنها که معمار، مهندس و یا صنعتگر بودند، در ساختن کاخ ها، پل ها، سدها و جاده ها سود جستند. امپراتور والریانوس سالخورده هیچ گاه به روم بازنگشت و در ایران درگذشت. (منبع: دکتر شهرام جلیلیان-تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان-ص 90 و 91 ) #ancient_persian_empire


17

.
آیا هخامنشیان، زرتشتی بودند؟
پژوهشگر و مورخ بزرگ، مری بویس می نویسد که هخامنشیان همانند نیاکانشان زرتشتی بوده اند و از موارد مهم مورد توجه می توان به وجود آتشکده های بسیاری در قلمرو هخامنشی اشاره کرد. ماکس مالوان نیز در مقاله های تاریخی خویش پیرامون دوران شکوهمند هخامنشی، آیین شاهان و بسیاری از مردمان ایران در دوران هخامنشی را، آیین زرتشتی می داند. همچنین اگر به سنگ نبشته های دوران هخامنشی بنگریم خواهیم دید که شاهانی چون داریوش بزرگ و خشایارشا در کتیبه های خویش، اهورامزدا را ستایش کرده و فرمانروایی خویش را از جانب مزدا دانسته اند. اگر در کتیبه ها یا سنگ نبشته های هخامنشی، نامی از زرتشت نیامده به این دلیل است که در زمان هخامنشیان تقدس شخصیت در ایران رسمیت نداشته
.
#هخامنشی #هخامنشیان #داریوش_بزرگ #کوروش_بزرگ #ایران #ایران_آریایی #آریایی #پارس #رضا_پهلوی #ایران_کهن #خشایارشا #ایران_نوین #تخت_جمشید #خوزستان #تاریخ_ایران #تاریخ_باستان #ساسانیان #پهلوی #شاهنشاهی #ایران_شاهنشاهی #ایران_باستان #پاسارگاد #شوش #اشکانیان #پارسه #شوشتر #ایران_سرزمین_آریایی
#WOULD #IRAN


7

.
مسجد جامع کبیر یزد؛
یکی ازشاهکارهای تاریخی ایران بوده که در هر گوشه آن، یادگارهایی از دوران گوناگون برجای مانده است.
ساخت این بنا از دوران ساسانى آغاز و تا قاجار ادامه داشت.
.
.
.
.
.
.
#یزد #هخامنشی #هخامنشیان #داریوش_بزرگ #کوروش_بزرگ #ایران #ایران_آریایی #آریایی #پارس #رضا_پهلوی #ایران_کهن #خشایارشا #ایران_نوین #تخت_جمشید #خوزستان #تاریخ_ایران #تاریخ_باستان #ساسانیان #شاهنشاهی #ایران_شاهنشاهی #ایران_باستان #پاسارگاد #شوش #اشکانیان #پارسه #شوشتر #ایران_سرزمین_آریایی
#WOULD #IRAN


5

.
داستان پادشاهی شاپور دوم پیش از تولد:
به گفته دینوری، هرمز دوم خود از بزرگان ایران خواست که پس از مرگ او، تاج شاهی را روی شکم زن آبستن او گذارند و تا زاده شدن نوزاد کس دیگری را پادشاه نخوانند، آنگاه اگر نوزاد پسر بود او را شاپور نام نهند و تاج و تخت پادشاهی را به او واگذارند و تا بالیدن او، یکی از بزرگان را برای پروراندن او و رسیدگی به کارهای پادشاهی برگزینند و اگر نوزاد دختر بود، یکی از مردان خاندان شاهی را به تخت شهریاری نشانند. طبری در دو گزارش کوتاه، هم به هم داستانی مردم و بزرگان ایران برای پادشاه خواندن کودکی که از یکی از زنان هرمزد در راه بود، اشاره دارد و هم این که هرمز پیش از مرگ گفته بود اگر در آینده کودک او پسر بود او را شاپور نام نهاده و شهریاری را به آن کودک واگذارند. به گفته بلعمی، شاپور دوم شش ماه پس از مرگ پدرش چشم به جهان گشود و هرمز دوم پیش از مرگ به مردمان(و در گزارش دیگری مهتران عجم و موبدان) گفته بود که اگر زن او پسر زایید، او را به شاهی گزینند. از سوی دیگر، یعقوبی می گوید شاهزاده شاپور در هنگام مرگ پدر، کودکی شیرخواره بوده است و هرمز خود پیش از مرگ او را به جانشینی برگزیده بود. دیگر گزارش های تاریخی هم داستان اند که زاده شدن شاپور دوم پس از مرگ پدرش هرمز بوده است. ( منابع: دینوری-اخبار الطوال-ص74 و تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم-ص203 * طبری-تاریخ طبری-جلد دوم-ص598 * بلعمی-تاریخ بلعمی-ص 630 و 639 * یعقوبی-تاریخ یعقوبی-جلد اول-ص198 * مسعودی-مروج الذهب-جلد اول-ص249 ) #ancient_persian_empire


2

🔺تور عجـایب سفـر به سرزمیـن خاک های رنگــی🔻
🏝هـــرمـز زیبــاتریـن جـزیـره خلیـج فارس🏞
👈🏻2 روز و 1 شب
✔دره رنگـین کمـان ها🌈
✔ساحـل های خاک سرخ، شن سفید، سورمه ای، تک درخـت
✔قـلعه پرتغـالی ها
✔دره مجسـمه ها
✔غـار نمک
✔شب نشیـنی کنـار ساحـل ✔بازی های آبــی🏊‍♀🏄🏻‍♀ ✔مـوسیقی محـلی و غذای محـلی🥁🎹🎤
🕐 زمـان حـرکت: چهارشـنبه ۸ اسفنـد ماه ساعت ۱۰ شب
برگشـت: بعد از کـلی خوشگذرانی جمعه ساعـت ۱۱ شب شیـراز هسـتیم
🛑خدمـات: ◀ترانــسفـر توریسـتی شاد+ تورلیـدر تخصصی
◀مجـوز+ بیمـه
◀ اقـامت در بهتـرین خانه های ،جـزیـره هرمـز به همـراه سه وعـده غذایی(دو صبحانه، یک ناهار) ◀ گشـت کامـل دور جـزیـره با هـایلوکس+ ورودی ها
💰هزیـنه تور : 320,000
🔴ظــرفیـت محـدود، اولویـت بـا کسـانی می باشد که زودتر ثبت نام کننـد
☎شمـاره تماس جهت هماهنگـی و رزرو:
09179268172 سورنا
09375280956 رزاقی
اینسـتاگرام:
@sorenatour
@Maryam.razaghi898
@greatsorenaa
تلگـرام: sorenatour
#سورناتور#تور #‌‌هرمز#تورهومز#جزیره_هرمز#تورقشم #تورلیدر #راهنمای_تور #ایران_کهن #ایران_ما #ایرانگردی #آریانا #آرامش #طبیعتگردی #فارسگردی #شیراز #شیرازگردی #پاسارگاد #پارسه #تخت_جمشید #اهورامزدا #هنگام #درگهان #سفر #تورشاد#تعطیلات#دریا#مسافرت#هیجان


2

🔺تور عجـایب سفـر به سرزمیـن خاک های رنگــی🔻
🏝هـــرمـز زیبــاتریـن جـزیـره خلیـج فارس🏞
👈🏻2 روز و 1 شب
✔دره رنگـین کمـان ها🌈
✔ساحـل های خاک سرخ، سورمه ای
✔قـلعه پرتغـالی ها
✔دره مجسـمه ها
✔غـار نمک
✔شب نشیـنی کنـار ساحـل ✔بازی های آبــی🏊‍♀🏄🏻‍♀ ✔مـوسیقی محـلی و غذای محـلی🥁🎹🎤
🕐 زمـان حـرکت: چهارشـنبه ۸ اسفنـد ماه ساعت ۱۰ شب
برگشـت: بعد از کـلی خوشگذرانی جمعه ساعـت ۱۱ شب شیـراز هسـتیم
🛑خدمـات: ◀ترانــسفـر توریسـتی شاد+ تورلیـدر تخصصی
◀مجـوز+ بیمـه
◀ اقـامت در بهتـرین خانه های ،جـزیـره هرمـز به همـراه سه وعـده غذایی(دو صبحانه، یک ناهار) ◀ گشـت کامـل دور جـزیـره با هـایلوکس+ ورودی ها
💰هزیـنه تور : 320,000
🔴ظــرفیـت محـدود، اولویـت بـا کسـانی می باشد که زودتر ثبت نام کننـد
☎شمـاره تماس جهت هماهنگـی و رزرو:
09179268172 سورنا
09375280956 رزاقی
اینسـتاگرام:
@sorenatour
@Maryam.razaghi898
@greatsorenaa
تلگـرام: sorenatour
#سورناتور#تور #‌‌هرمز#تورهرمز#جزیره_هرمز#تورقشم #تورلیدر #راهنمای_تور #ایران_کهن #ایران_ما #ایرانگردی #آریانا #آرامش #طبیعتگردی #فارسگردی #شیراز #شیرازگردی #پاسارگاد #پارسه #تخت_جمشید #اهورامزدا #هنگام #درگهان #سفر #تورشاد#تعطیلات#دریا#مسافرت#هیجان


1

🔸️ طاق کسری ؛ تیسفون (مدائن) ؛ عراق

تاق خسروانی، یادگار شکوه ایران باستان، با بی توجهی عراق، روز به روز به پایان خود نزدیکتر می‌شود. پرسش اینجاست، کشورمان تا کنون برای حفظ این میراث ایرانی، چه کرده است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، روزانه ایرانیان بسیاری با هدف زیارت به کشور عراق سفر می‌کنند، با وجود این، درصد اندكی از آنان حتی می‌دانند یکی از با شکوه ترین آثار معماری ساخته دست پدرانشان، در این کشور واقع است.

طاق كسری یا تاق خسرو (ایوان مدائن)، در شهر مدائن و در 35 كیلومتری جنوب بغداد در استان دیاله قرار گرفته است و به نظر می‌رسد اتفاق بدی نمی‌افتد اگر تورهای زیارتی و سیاحتی که وظیفه گرداندن ایرانیان را بر عهده دارند، تدابیری بیندیشند که ایرانیان بتوانند از تاق خسروانی نیز دیدن کنند.

این کار دو مزیت دارد: نخست اینکه ایرانیان زائر، با تاریخ کشورشان نیز بیشتر آشنا می‌شوند و دوم اینکه عراق در صورت افزایش شمار بازدیدکنندگان از این اثر تاریخی مجبور می‌شود حفظ و مرمت و رسیدگی به زیرساخت‌های گردشگری این اثر تاریخی ایرانی را جدی تر بگیرد.

تا هنگامی که خودمان جهت حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی سرزمینمان کوشا نباشیم، نه تنها دیگران برای حفظ و نگاهبانی از داشته‌های فرهنگیمان دل نمی‌سوزانند، چه بسا (با تجربه‌ای که در این زمینه وجود دارد)، در جهت نابودی هر آنچه در منطقه به نام آثار ایرانی وجود دارد، همه ابزارهای خود را به کار گیرند.

به جایی بر نمی‌خورد اگر از بودجه‌های هنگفتی که برای سازندگی عراق سرازیر می‌شود، مبلغ ناچیزی نیز به حفظ، نگهداری و مرمت طاق کسری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این بنای ایرانی اختصاص یابد.

#ایران_باستان #تاریخ_ایران #پاسارگاد #پرسپولیس #تخت_جمشید #بیستون #پارسه#کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #خشایارشاه #کاساندان #آتوسا #آرتمیس #یوتاب #آریاتس #آرتادخت #آذرآناهید #پوران_دخت #گردآفرید #آزرمی_دخت #گردیه #هلاله #زربانو #شیرین #بانو_گشنسب #پرین #ماندانا

#هخامنشیان#اشکانیان #ساسانیان

@persianancient


4

🏛️🏛️🏛️
🔸نمای زمستانی باغ گلشن (عفیف آباد) - شیراز
🔹باغ گلشن، زمانی نه‌چندان دور، (تا اواسط پهلوی اول) باغی آباد و پر از گلهای کمیاب بود. ‌
علت نام دیگر آن، اسم صاحب باغ است که به نوعی، نوه قوام‌الملک شیرازی بود. ‌
⏺️‌عفیفه خاتون
‌ ‌Photo: @lordramin
_____________________________________________
#شیراز #شیرازنیاز
#شیرازخوب
#فارس
#شهرراز
#شیرازگردی
#پارسه
#تخت_جمشید
#پاسارگاد
#حافظیه #حافظ
#سعدیه #سعدی
#دروازه_قرآن
#نیازمندیها
#مسجد_نصیرالملک
#shiraz #shirazniaz
#shirazok
#pars #parse
#perspolis


3

نامه ی عمر به ابوموسی اشعری در مورد خشکاندن ریشه ی ایرانیان
______
این نامه توسط عمربن خطاب به ابوموسی اشعری حاکم بصره نوشته شده بوده است اما ابن زیاد خونخوارکه منشی او بوده است مانع از اجرای آن می گردد و اکنون معاویه در چندین سال بعد نامه ای به ابن زیاد می نویسد و او را مورد نکوهش قرار می دهد که مانع از اجرای فرمان شده است. اکنون متن نامه :
»از این سخن که بگذرم ...بگذار نامه ای برایت نقل کنم که عمر برای ابوموسی اشعری حاکم بصره فرستاده بود در زمانی که تو منشی او بودی . ....
همراه این نامه ریسمانی به طول 5وجب بود که هر چه حکایت است درآن ریسمان بود!
زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب آن مردان بصره را احضار کن و در میان آنها از موالی(بندگان) و عجم ها (ایرانیان) هر کسی را که طول قامتش به اندازه ی این ریسمان رسیده است...گردن بزن!
ابوموسی اشعری در کار خود مانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا در مورد آن مطالعه بیشتری به عمل آورد.اما ابوموسی با تو ای ابن زیاد در مورد این نامه مشورت کرد و تو او را از اجرای این فرمان بازداشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمومنین عمر را به خودش باز گردانده شود تا در آن تجدید نظر کند......
و چون تو به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان می خوردی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان باز گردانی و به او گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجم ها را بر خواهد انگیخت و آنقدر به میخ و به نعل زدی و دو پهلو سه پهلو سخن گفتی تا عمر را از عقیده اش بازداشتی.......
من ای زیاد! در میان فرزندان ابوسفیان نامبارکتر از تو ندیده ام زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر....دشمن ترین دشمن ما از صفحه روزگار محو شود....
سخنان تو ای زیاد...عمر را به جای خود نشانید اما اگر عمر تصمیم خود را عملی کرده بود و ریشه ی این عجم ها را از بیخ بر می کند آب از آب تکان نمی خورد بلکه عرب... عجم کشی را وسیله ی تقرب الهی می شمرد .....ولی تو ای برادر، عمر را از این کار بازداشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است از خواب غفلت برخیز ....تا فرصت از دست نرفته است این عجم ها را از میان بردار و ریشه ی آنها را بسوزان.«
____
گردآوری و نگارش: #علی_آریایی
بن مایه :
ناسخ التواریخ مورخ الدوله سپهر...ترجمه فارسی نامه معاویه..ج 6
به نقل از تاریخ 14معصوم...حسن بن علی جوادفاضل ...ص86-96
#tarikhirankohan
#ایران_زمین #ایران_کهن #تخت_جمشید


109

🌹💓❄️💓🌹
💞امروز تو سراسر عشق باش،
تا از هر کجا که گذر کردی،
دلها جوانه بزنند
و گل‌های اُمید سر برآرند💕
#صبح_بخیر همراهان عزیز 😍
_____________________________________________
#شیراز #شیرازنیاز
#شیرازخوب
#فارس
#شهرراز
#شیرازگردی
#پارسه
#تخت_جمشید
#پاسارگاد
#حافظیه #حافظ
#سعدیه #سعدی
#دروازه_قرآن
#نیازمندیها
#مسجد_نصیرالملک
#shiraz #shirazniaz
#shirazok
#pars #parse
#perspolis


7

.
تخت جمشید نماد شکوه و عظمت
ایران شگفتی های جالب در تخت جمشید
۱-تا کنون بیش از ۳۰ هزار گل نبشته از کاوش‌های تخت جمشید به دست آمده که از نظر ابعاد و متن کوچک و مختصر هستند اما به لحاظ محتوا از با ارزش‌ترین اسناد دوران هخامنشی به شمار می‌روند.
۲-آپادانا یا تالار ستون دار، کاخی است که بیش از ده هزار متر مربع وسعت دارد و در زمان باستان دارای ۷۲ ستون بوده است. این کاخ به دلیل ارتفاع حدود ۲۰ متری ستون‌ها و فاصله غیر معمول آنها از یکدیگر، جزء شاهکارهای هنر معماری دوران باستان است.
۳-آپادانا دارای دو جفت پلکان دو طرفی در سمت شمال و شرق است که طول هر یک از دیواره‌های آن ۸۱ متر است. بر روی این دیواره‌های سنگی، صفی از سربازان، بزرگان کشوری و ۲۳ قوم هدیه آور از ایران بزرگ را حک کرده‌اند.
۴-در تخت جمشید بیش از ۳۰۰۰ نقش برجسته و تندیس وجود دارد.
۵-یکی از شکفت انگیز ترین بخش‌های تخت جمشید که معمولآ هیچوقت دیده نمی‌شود، آبراهه‌های زیر زمینی آنست که بیش از ۲ کیلومتر درازا دارند.
۶-تمام تندیس‌ها و نقوش حجاری شده در تخت جمشید مزین به رنگ‌های ملون بوده و از زیبایی می‌درخشیده‌اند.
۷-از دیگر شگفتی‌های بنای تخت جمشید می‌توان به معادن سنگ آن اشاره کرد.
۸-به نظر می‌رسد بزرگی و یا کوچکی سنگ برای سنگ تراشان ماهر هخامنشی تفاوتی نداشته است. آنان عطردان و گلدان‌هایی تراشیده‌اند که قطر دهانه آنها بسیار کمتر از قطر داخلی بدنه است
۹-برای برهم نهادن پایه ستون، قلمه ستون، گل ستون، سر ستون و یا جرزهای درگاه‌ها هیچ نوع ملاتی بکار نمی‌بردند و تنها با روش خاصی دو سطح تحتانی و فوقانی سنگ را پاک تراش می‌کردند
۱۰-بر اساس متون تاریخی و کتیبه‌های موجود، در پیرامون تخت جمشید شهری به نام پارسه وجود داشته که هزاران نفر در آن زندگی می‌کردند
۱۱-به نظر می‌رسد که انتخاب کوه مهر یا رحمت برای ساخت بنای تخت جمشید، به دلیل تقدس آن بوده است. از جمله نشانه‌های تقدس می‌توان به تدفین‌های بسیار متنوع از ادوار گوناگون در دامنه این کوه اشاره کرد که به شکل گورهای مخروطی لاشه سنگی، گورهای حفر شده در سنگ‌های مکعبی و یا حفره‌های محل نگهداری استخوان خود نمایی می‌کنند.
۱۲-امروزه هیچ اثری از سقف چوبی کاخ‌های تخت جمشید بر جای نمانده است اما خوشبختانه باستان شناسان و پژوهشگران به درستی دریافتند که نقش حجاری شده بر سینه آرامگاه‌های پادشاهان هخامنشی، در واقع همان نقش کاخ داریوش است.

#ایران #سیران_تور #طبیعت #طبیعتگردی #گردشگری #گردش #گردشگر #سفر #تور #ایرانگردی #ایران_زیبا
#ایران_را_باید_دید #تخت_جمشید #تاریخ #پارسه


5

پوشاک الیاف طبیعی ساده و فاخر (سفارشی)
پوشاک الیاف طبیعی و رودوزی های سنتی
تولید پوشاک برند آندیا و آثار فاخر اثر آقای عرفانیان📍

پوشاک الیاف طبیعی برند آندیا تماما از نخ پنبه تهیه شده که مزایای بسیاری نسبت به سایر لباسها دارد،از جمله عدم ایجاد حساسیت و تحریک پوستی،مناسب بودن برای تمامی فصول ، سبک و راحت بودن، کمتر عرق کردن .
در صورت تمایل شما می‌توانند این پوشاک را به صورت فاخر سفارش دهید،بدین گونه که بر روی لباس انتخابی شما،با دوخت های سنتی اما با طراحی و رنگ گذاری نوین آثاری فاخر و دست دوز،توسط استادان چیره دست انجام می گردد.
این آثار در عین اینکه کاملا بروز می باشد،اصالت ایرانی خود را نیز حفظ کرده و نشان می‌دهد .ضمنا تمامی این آثار فاخر یکتا می باشند و هیچ نمونه دیگری از آنها وجود نخواهد داشت.

#صنایع #صنایع_دستی #پوشاک #پوشاک_الیاف_طبیعی #پنبه #آثار_فاخر #رودوزی_سنتی #دست_دوز #آندیا #مسعود_عرفانیان #پارسه #مجموعه_پارسه #فروشگاه_صنایع_دستی_پارسه


4

.
سرنوشت "فرخ هرمزد" پدر رستم فرخزاد:
در دوره شهریاری آزرمیدخت (دختر خسرو پرویز)، فرخ هرمزد سپاهبد خراسان، از هموندان خاندان اسپاهبذ که در تبار خاندانی و جنگاوری بزرگ ایرانیان بود، و خود را ((پایه و ستون ایرانشهر)) می خواند در پیغام به آزرمیدخت او را به همسری خود خواست. در آئین ایرانیان، این درخواست بسیار گستاخانه بود چون به معنای رسیدن فرخ هرمزد به تاج و تخت شهریاری بود. فرخ هرمزد در دوره خسرو پرویز به سپاهبدی خراسان برگزیده شده بود و از آن روزگار، خود در تیسفون و در درگاه خسرو پرویز زندگی می گذرانید و پسرش رستم، فرمانده آینده یزدگرد سوم در نبرد قادسیه، در خراسان جانشین او بود. در پاسخ به خواستگاری فرخ هرمزد، آزرمیدخت اندیشناک از کینه ورزی او، پیغام فرستاد که چون شایسته نیست ملکه شوهری برای خود گزیند و می داند که اندیشه او کامجویی است، پس شبانه برای هم آغوشی به کاخ شاهی درآید. فرخ هرمزد، شب هنگام در کاخ شاهی به اشاره آزرمیدخت، به دست فرمانده نگهبانان شاهی از پای درآمد و کالبد خونین او رابیرون کاخ انداختند. مردم بامدادان سپاهبد گستاخ را کشته یافتند و دریافتند که مرگ او به پادافره گناه بزرگی بوده است. مرگ فرخ هرمزد آغاز جنگی خانگی بود. رستم به کین خواهی پدر از خراسان به تیسفون تاخت و با گشودن تختگاه، آزرمیدخت را از پای درآورد. او در چشمان آزرمیدخت میل کشید و سپس کشت، یا زهر خورانید. (منابع: طبری-تاریخ طبری*یعقوبی-تاریخ یعقوبی*بلعمی-تاریخ بلعمی) *تصویر تزئینی است* #ancient_persian_empire


22