#پکسیا_مشتیا

Instagram photos and videos

#پکسیا_مشتیا#بهزادپکس#پکسیا#شاه_دیسلاو#هیپ_هاپ#موزیک#عربکش#رپ#رپ_فارسی#بهزاد_پکس#پکس#پیکاسو#محرم#دیسلاو#ما_جدا_شديم#عصبیم#عرب_کش#pax#behzadpaxoriginalll#دوساعت

Hashtags #پکسیا_مشتیا for Instagram

Every sunset is due
هر غروبی یه طلوعی داره!!
انلاین باش بردارو بشمری!!
@behzadpaxoriginalll
@behzadpaxoriginalll
#رپ #هیپ_هاپ #بهزادپکس #شاه_دیسلاو #موزیک #عربکش #عرب_کش #پیکاسو
@pax.emotion
اشتراک
#پکسیا_مشتیا #پکسیا
همه پکسیا عشقن


37

دارم حواشو لباس راحتی نمیپوشه
واسه اونا که بد منو میخواستن
دارم حواشو شاه ملکشو نمیفروشه
@behzadpaxoriginalll
@pax.emotion
#بهزاد_پکس #بهزادپکس #دیسلاو #شاه_دیسلاو #ما_جدا_شديم #پکسیا #پکسیا_مشتیا #پکس

برمیگردم


16

اون آدمی ک دیدی من نیستم دیگ میره‌ جواب مثل تو رو با نیشخند میده
#بهزادپکس #پکسیا #پکسیا_مشتیا #شاه_دیسلاو #عصبیم #موزیک #رپ_فارسی #بهزاد_پکس
@behzadpaxoriginalll
@behzadpaxoriginalll


5

The end of the page