#پکسیا_مشتیا

Instagram photos and videos

#پکسیا_مشتیا#بهزادپکس#پکسیا#هیپ_هاپ#شاه_دیسلاو#موزیک#رپ#عربکش#رپ_فارسی#بهزاد_پکس#پکس#پیکاسو#پکس_موزیک#021#تهران#طهران#دوساعت#behzadpaxoriginalll#pax#این_شهر#عصبیم#ما_جدا_شديم#دیسلاو

Hashtags #پکسیا_مشتیا for Instagram

@behzadpaxoriginalll
@alighaderianorg
@hasanbabamahmoudi_music
نزدیکای صبح بود رفت، کی رو معطل میکرد
پشت هم با تلفن بحث، چی رو باید حل میکرد
کم کم شده حسم سرد به خیابون و چراغهای چشمک زن
برگهام ته قصه ام زرد دل از ما کند شد تو لذت غرق
کافی بود یکی بشناستش اون وقت
به کل عوض میشد صفر تا صدش
نشد نموند حیف تا تهش این همه
خاطرات بدو به کی بسپردش
عجب روزای داشتیم رفت
وجب به وجب خیابونو ساختیم سقف
یه زندگی دو نفره یه رویا
هردوتاشو باختیم سخت
هنوزم این شهر یاد تو میندازه منو
هنوز پیش منی تنها نمیذاری منو
هرجا رد میشم هنوزم خاطراتت بامنه
یات تو رفته ولی من که هنوزم یادمه
#بهزاد_پکس #انفجار#این_شهر #پکسیا_مشتیا #حسن_بابامحمودی #موزیک#رپ#حس_سرد #عشق #پکس_موزیک #هیپ_هاپ #صادق#شایع#حصین#بیگرز#امیر_خلوت
#بیادتم#روزای_سخت ♥✔♥
#etehade_paxia


15

Every sunset is due
هر غروبی یه طلوعی داره!!
انلاین باش بردارو بشمری!!
@behzadpaxoriginalll
@behzadpaxoriginalll
#رپ #هیپ_هاپ #بهزادپکس #شاه_دیسلاو #موزیک #عربکش #عرب_کش #پیکاسو
@pax.emotion
اشتراک
#پکسیا_مشتیا #پکسیا
همه پکسیا عشقن


38

دارم حواشو لباس راحتی نمیپوشه
واسه اونا که بد منو میخواستن
دارم حواشو شاه ملکشو نمیفروشه
@behzadpaxoriginalll
@pax.emotion
#بهزاد_پکس #بهزادپکس #دیسلاو #شاه_دیسلاو #ما_جدا_شديم #پکسیا #پکسیا_مشتیا #پکس

برمیگردم


16

اون آدمی ک دیدی من نیستم دیگ میره‌ جواب مثل تو رو با نیشخند میده
#بهزادپکس #پکسیا #پکسیا_مشتیا #شاه_دیسلاو #عصبیم #موزیک #رپ_فارسی #بهزاد_پکس
@behzadpaxoriginalll
@behzadpaxoriginalll


5

The end of the page