#پیش_تو_دریا_حقیره

Instagram photos and videos

#dariuosh_eghbali#خنده_هام_تو#اسطوره#اما_دور_از_تو_بمیره#کی_میتونه_از_تو_باشه#سلطان#عشق#حتی_این_دنیا_حقیره#پیش_تو_دریا_حقیره#تو#خواستنم_تو#گفتنم_تو#گریه_هام_تو#ولایت#بی_تکرار#ای_بزرگ_ای_بی_نهایت

Hashtags #پیش_تو_دریا_حقیره for Instagram

ـ
ای همه دار و ندارم ،
اعتبارم ، ای ولایت ...
گریه هام تو ، خنده هام تو ،
گفتنم تو ، خواستنم تو ...
وقت زادن ، پیرهنم تو ،
وقت مردن ، کفنم تو ...
پیش تو دریا حقیره ،
حتی این دنیا حقیره ...
کی میتونه از تو باشه ،
اما دور از " تو " بمیره ....!!"
ـ
ـ

ـ داریوش_اقبالی #dariuosh_eghbali #ولایت #dariuosh #بزرگمرد
ـ #داریوش #daruosh_eghbali #ناب #داریوشیا #اقبالی_داریوش
ـ #ای_همه_شعر_و_حکایت #ای_بزرگ_ای_بی_نهایت
#بی_تکرار
ـ #گریه_هام_تو #خنده_هام_تو #گفتنم_تو #خواستنم_تو #تو
ـ #پیش_تو_دریا_حقیره #حتی_این_دنیا_حقیره #عشق #سلطان
ـ #کی_میتونه_از_تو_باشه #اما_دور_از_تو_بمیره #اسطوره #زندگی


40

The end of the page