#کسانی

Instagram photos and videos

#کسانی#پیج#کامنت#کافیه#قاضی#نمایان#ورود#کار#که#تهران#کتاب#برای#بهترین#کتابخانه#هدیه#عشق#تنهایت#نجس#دفترچه_یادداشت#پاسپورتی#خلوت#بدون_خط#سایز#داستان#کاغذ#دوستشون#سالنامه_۹۷

Hashtags #کسانی for Instagram

خودکشی . .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

تقویت عضلات زیر بغل و پشت
#کسانی که عضله زیر بغل آنها ضعیف هس به نحوه حرکات دقت کنید


0

۹۰۰دوست فیسبوکی
۲۵۰مخاطب وات ساپ
۲۰۰تا رفیق تلگرام
و بازهم ای سی یو#اوفقط زن وبچه اش والدینش را داشت#کسانی ک هرگزوقتی نداشت #تاباآن ها صرف کند😔بیشتر قدر همدیگه رو بدانیم💙💜💛


0

جنایات داعش این کلیپ رو واسه اونایی گذاشتم که دایرکت درخواست کرده بودن . .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

#کسانی که در عشق عاقلند ، بیشتر عاشقند و کمتر حرف میزنند👉❤️


0

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

جن گیری...
#نمایان_حوادث_روز_دنیا#
#قاضی خداست حرف مردم زیره پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارندوارده پیج نشند#
#ورودافرادزیر18سال ممنوع میباشد#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرورنمیشوند#
#پیج_مارو_دنبال_کنید#
#کافیه نام پایین روبرای فالولمس کنید#
@mr_nima.b.h
@mr_nima.b.h
@mr_nima.b.h


0

جنایات داعش .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

بدون شرح .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص افرادیست که زندگی را فانی میبینند و بیهوده مغرور نمیشوند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


0

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#پیج من مختص کسانیست که زندگی را فانی میبینند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


9

#کسانی که دوستتان دارند قادر هستند صدایتان را بشنوند، حتی وقتی که ساکت هستید.
#those who love you are able to hear your voice, even when you are silent.


12

#هیچ #شخصی جز به# اذن# خدا #ایمان نمی آورد و #خدا# پلیدی را بر #کسانی قرار می دهد که #فکر نمی کنند.

#سوره #یونس آیه 100


7

شجاعت یا حماقت 🤤 .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


8

کاندوم_خاردار چیست و چه کاربردی دارد؟
کاندوم های خاردار برای تحریک بیشتر دستگاه تناسلی زن و لذت بیشتر از رابطه جنسی مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع کاندوم ها ظاهرا برای مرد هائی مناسب است که فکر می کنند آلت تانسلی کوچکی دارند و نمیتوانند شریک جنسی خودشان رو بخوبی ارضاء کنند و با استفاده از این نوع کاندوم میخواهند که احساس رضایت بیشتری به شریک جنسی خودشان بدهند غافل از اینکه فقط 30% زنان از طریق مجرای رحم تحریک میشوند و بیترین تحریک از طریق لمس و … ناحیه کلیتوریس یا چوچوله می باشد
کاندوم خاردار برای چه #کسانی مناسب است؟
اين نوع كاندوم ها براي زوجهايی که چندین سال از زندگی شان گذشته و خانم به علت زایمان طبیعی و یا موارد دیگر مبتلا به گشادی واژن هستند یا آقایانی که به علت زود انزالی قادر به ارضای جنسی همسرشان نیستند بسیار مفید است و توصیه می شود.


1

سر و کله زدن با مردمی که تا سر توی لجن خرافات رفتن مثل حرف زدن بایه دیوارسنگیست
#کسانی که هنوز دم از دین و خرافات میزنن حقشونه بمونن تا آخوندا همه نوع بلای سرشون بیاره
#خاک تو سر مردم خرافاتی و نفهم
#اخر تو ایرانی تا کی خودت میزنی به نفهمی بدبخت از خواب قفلت بیدار شو نترس
#مردم ایران روزی ده بار در منزل می میرند ولی جرات ندارن بیان تو خیابون به اوضاع بد و بدبختی کشورشون اعتراض کنن
#ظهور نزدیک است
#تا ظهور امام زمانتان منتظر بمانید که مشکلات حل بشه
#از چنین ملت ترسو بزدل بیزارم
#من دیگه از یه مشت ادم احمق حمایت نمیکنم
#احمقها به بهشت میرون
#حزب رستاخیز ملی ایران


8

#👇 #😊
#I #like #simple #things ,
#books , #being #alone ,
or with #somebody #who #understands 💫
#💎
#من چیـز هاے #ساده رو #دوست_دارم
#کتاب ها , #تنهایی یا بـودن بـا #کسانی ڪہ #درک م مـے کننـد....!
#استیو_تولتز #کتاب #جزء_از_کل #steve toltz#


3

بدون شرح .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


24

قضاوت با شما . .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


14

بدون شرح .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


21

خودکشی دو جوان هندی به خاطر نارضایتی خانواده برای رسیدن به هم .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


5

بدون شرح .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


19

بدون شرح .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


6

چند قلو بودن 🤤🤤 .

#نمایان حوادث روز دنیا#
#قاضی خداست حرف مرم زیر پاست#
#کسانی که ناراحتی قلبی دارند وارد پیج نشند#
#ورود افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد#
#کار من رسوا کردن کسانیست که جنایت میکنند#
#کامنت شما نشانه شخصیت شماست#
#پیج مار دنبال کنید#
#کافیه نام پایین رو برای فالو لمس کنید#

Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈
Mr_omid_bachari_👈


7

#روانشناسى_روابط_ميان_فردى
#کسانی را که به آنها علاقمند هستید تگ کنید.
یادآوری این نکته به همدیگر باعث کمک به آنها است.


0

#خرما برای کاهش چربی‌های خون موثر است.

#استفاده از خرما ۲ تا ۳ عدد می‌تواند به عنوان جانشین میوه باشد همچنین می‌توان برای تهیه کیک و شیرینی از خرما استفاده کرد که ضرر کمتری نسبت به شیرین‌های معمولی خواهد داشت.

#سعی کنید به جای قند و شکر از خرما برای نوشیدن چای استفاده کنید.

# فسفری که در خرما وجود دارد باعث سر زنده نگاه داشتن سلول های عصبی می شود.

# طبق بررسی ها، مصرف خرمای له شده که به مدت ۲۴ ساعت خیس خورده باشد برای قلب موثر است.

# برای رفع خشونت و نرم کردن سینه ۵۰ گرم خرما در ۱۰۰۰ گرم آب جوشانده صاف نموده روزی ۲ تا ۳ استکان بخورید. البته این برای افراد سرد مزاج بسیار خوب است.

# برای تقویت کلیه از شربت فوق استفاده کنید.

# کسانی که درد کمر یا درد مفاصل دارند می توانند از شربت خرما که در شماره ۲ آمده است استفاده کنند.

# اگر خرما با شنبلیله خورده شود جهت سنگ مثانه مفید است.

# برای تقویت نیروی جسمانی خرما را در شیر تازه خیس کرده کمی دارچین بزنید و صبح به عنوان صبحانه بخورید و سپس کمی شیر بالای آن میل کنید. البته برای گرم مزاجان زیاد خوب نیست.

# کسانی که می خواهند سنگ مثانه شان خرد شود از دمکرده آن استفاده کنند (دمکرده هسته خرما) و دمکرده آن بسیار قابض است و کسانی که یبوست دارند سعی کنند در هنگام استفاده از دمکرده خرما از غذاهای ساده و ملین استفاده کنند.

# به خاطر وجود ویتامین B در خرما میوه خوبی برای تعادل اعصاب و نیز باعث رشد است.

# برای کمبود آهن بسیار مفید است.

#در آشپزی و شیرینی‌پزی نیز به جای شکر می‌توانید از خرما استفاده کنید.

#ورزشکاران به علت فعالیت زیاد، می‌توانند از عصرانه‌ای مقوی که با خرما باشد استفاده کنند.

#با مصرف خرما می‌توان احتمال ابتلا به پوسیدگی دندان را کاهش داد. عصاره خرما با جلوگیری از رشد میکروب عامل پوسیدگی دندان، احتمال ابتلا به این عارضه را کاهش می‌دهد.

# خرما دارای قند زیادی است. در واقع حدود۷۰ درصد آن را کربوهیدرات تشکیل می‌دهد، ۲۵ درصد قند آن ساکاروز و ۵۰ درصد آن گلوکز است.

#فیبر موجود در خرما برای بهبود عملکرد سیستم گوارش و هضم و دفع مواد غذایی مفید است.

#کسانی که بیماری قند دارند باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

#برای خواب راحت و با آرامش می‌توانید قبل از خواب یک عدد خرما و یک لیوان شیر گرم میل کنید.

# خرما برای درمان سرطان معده مفید است

#بوشهر #تهران
#مشهد_مقدس#قم
#تبریز#اهواز
#سیستان
#کرمان#اصفهان
#فاتحه
#عزاداری#قدیم
#هخامنشی
#میوه
#میوه_خوش_طمع
@bushehr @tehran_ir @mashhadgardi1
@miveh.nahal.khas


0

.
#دفترچه_یادداشتِ #پاسپورتی #خلوت
#بدون_خط
#سایز ۱۰*۱۴ .
برای سفارش میتونید یکی از راه های ارتباطی با مارو انتخاب کنید.
۱_دایرکت
۲_شماره تماس ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
۳_تلگرام و واتس آپ با شماره ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
#بهترین #هدیه #برای #کسانی #که #دوستشون #دارید
#سالنامه_۹۷ #دفتر#لوازم_تحریر #فانتزی#تهران#چاپ#کاغذی
#کتاب #کتابها #خواندن #صفحه #صفحات #کاغذ #کتابخانه #داستان


4

تمام #تاریخ عبارت است از #جنگیدن #سربازانی با هم که همدیگر را نمی‌شناسند؛
برای #کسانی که همدیگر را میشناسند و با هم نمی‌جنگند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#photo : @nima_hb


0

قدم زدن با دوست در تاریکی
بهتر از قدم زدن به تنهایی در روشنایی است... #هلن_کلر. با ارزش ترین چیز در زندگی ؛
این نیست که
چه چیزهایی را داریم،
بلکه این است که
چه #کسانی و دوستانی را داریم...! #پائولو_کوئیلو

@sherefarsi1


12

#بــرای مــردم زنـدگی نکن!✌️ تباه میشوی …👉 غمگین ترین آدم ها 💔
#کسانی هستند که
برداشتِ #دیگران
برايشان #زیادی مهم است.💪


1

#کسانی را که جز #خدا می# خوانند، چیزی نمی# آفرینند و خود #مخلوقند. #مردگانند ن زندگان و نمی# دانند کی #برانگیخته خواهند شد.
#سوره #نحل آیه 20 و 21


0

.
🖊️اجازه داری #گوشه ای گیر بیاوری
و #محکم و #بلند فریاد بکشی
با #صدایِ بلند گریه کنی,
حتی #اجازه داری که #ناسزا بگویی
به همه یِ #کسانی که #آزارت داده اند
و #دلت را به بدترین شکلِ ممکن رنجانده اند,
اما وقتی #گلایه هایهایت تمام شد,
و آرام شدی...
اجازه نداری یک انسان #ضعیف باشی
و خودت را دست #سرنوشت
و #روزگار بسپاری,
تو #هیچوقت اجازه نداری
که #تسلیم شوی...💯
.
.
✍️هدف اصلی من از شرکت کردن در مسابقات کشوری بعد از یک دوره مصدومیت بلند مدت و عمل سنگین و سخت ...
سنجش شرایط جسمانی خودم بوده و علی رغم اینکه دکتر شروع تمرینات روی تشک را نیمه دوم تیرماه اعلام کرده بود اما با این حال تصمیم گرفتم برای محک زدن و ضعف جسمانی خودم در مسابقات شرکت کنم...
مطمئنأ تمام تلاش خودم رو میکنم تا سال آینده بهتر و قوی تر در مسابقات حاضر بشم
و مثل همیشه مدال خوشرنگ طلا رو تقدیمتون کنم....🥇
🌹🙏🌹


72

با#کسانی باش که صبح وعصر پروردگار خودرا می خوانند وتنهارضایت اورا می طلبند


0

#سخت است
#همزيستی #دائم
با #کسانی که #دغدغه‌هايت را نمی‌فهمند
اما عزيزان تو هستند .
.
.
.

#گابریل_گارسیا_مارکز
#کتاب_بخوانیم


2

از آدم های تنها
"دوستت دارم" زیاد می شنوید !
اما عشق
در قلبِ کسانی ست
که لابلای شلوغی ها
تنها شما را می بینند ...
شما را می شنوند ...
#از#ادمهای#تنها#دوستت#دارم#زیاد#می شنوید#اما#عشق#در#قلب#کسانی#ست#که#لابلای#شلوغی#شلوغی ها#تنها#شما#رو#میبینند#شما#را#میشنوند


1

💎
#اطرافت رو با #کسانی پر کن که #مجبورت میکنن #سطحت رو #ارتقاء بدی👍😎🤝


87

در زندگی تنها #کسانی کنارت هستند که کنارشان باشی،تنها#کسانی مراقبت هستند که مراقبشان باشی،تنها#کسانی دوستت دارند که دوستشان داشته باشی و تنها #کسانی که....


18

ادم‌ها عاشق ما نمی‌‌شوند، آدم‌ها جذب ما می‌‌شوند...
در لحظه‌ای حساس حرف‌هایی‌ را می‌‌زنیم که شخصی‌ نیاز به شنیدنش داشته
در یک لحظه‌ی حساس طوری رفتار می‌‌کنیم که شخص احساس می‌‌کند تمام عمر در انتظار کسی‌ مثل ما بوده
در یک لحظه‌ی حساس حضور ما، وجودِ شخص را طوری کامل می‌‌کند که فکر می‌کند حسی که دارد نامی‌ جز عشق ندارد
آدم‌ها فکر می‌‌کنند که عاشق شده‌اند
آدم‌ها فکر می‌‌کنند بدون وجود ما حتی یک روز دوام نمی‌‌آورند
آدم‌ها فکر می‌‌کنند مکمل خود را یافته‌اند
آدم‌ها زیاد فکر می‌‌کنند
آدم‌ها در واقع مجذوب ما می‌شوند
و پس از مدتی‌ که جذابیت ما برایشان عادی شد، متوجه می‌‌شوند که #چقدر جایِ #عشق در #زندگی‌‌شان خالیست

می‌‌فهمند در #جستجوی #عشق‌های واقعی‌ باید ما را #ترک کنند
تمامِ #حرفِ من اینست #که کاش #آدم‌ها یاد #بگیرند #که "عشق #پدیده‌ای حس کردنی است نه #فکر #کردنی"
و کاش بفهمند که بعد از رفتنشان، #عشقی‌ را که فکر می‌کرده‌اند دارند چه می‌کند با #کسانی‌ که #حس میکرده‌اند این عشق واقعی‌‌ست...


7

باید #رفت ... .
تا #انتهای بی پایان #راه .. .
تا جایی که دیگر #هیچ کس نباشد .
تا #جایی که هر #کس به بهانه ای #تنهایت #بگذارد ... .
باید #جدا کرد #حساب #کسانی را که
#بهانه ای #یافته و #تنهایت میگذارند
.
از #کسی که تا #انتها #پا به #پایت #میدود .
.
#طبیعت #طبیعتگردی #طبیعت_زیبا #طبیعت_گردی #طبیعتگرد #طبیعتگرد #طبیعت_بکر #پارک #پاک #چمن #سبز #سبزه #سبزی


1

تا حالا به قدرت کلمه "نه" فکر کردی ؟
این کلمه اینقدر قدرتمنده که برای رسیدن به #توحید که بالاترین مقام انسانی است ،باید ابتدا به #همه_چیز ،#نه بگویی.
به همه #چیزها و #کسانی که فکر میکنی کاری از دستشان بر می آید... .
#نه به #زور و #زر و #تزویر
وقتی میخواهی به وحدانیت خدا شهادت بدی،میگویی #لاإله_الا_الله ابتدا باید همه خدایان را نفی کنی ،#لا إله... یعنی هیچ خدایی وجود ندارد...
.در ادامه میگویی #إلا_الله یعنی بجز الله...
.راستی چندتا خدا داریم ما ؟
قرآن میگه بعضیا #هوا_و_هوسِ شونو خدای خودشون قرار دادند .یه حدیث از پیامبر ص میفرمود: در آخر الزمان مردم زنانشونو خدا و قبله خودشون قرار میدند...
بعضیا پول ،بعضیا #قدرت بعضیا #شهرت را خدای خودشون قرار میدند ...
راستی ما چه چیزایی رو خدای خودمون قرار دادیم ؟
.
.پ_ن:#اقبال_لاهوری قبل از اینکه شاعر باشه یک اسلام شناس به تمام معناست... توی این شعرش به زیبایی نفی تمام خدایان و کلمه #لا را بیان کرده ...
شعراش ارزش خوندن و تفکر رو داره....
پ.ن۲:شعرای بالا رو ورق بزنید و #لذت ببرید
پ.ن۳:اقبال میگه کلمه #لا_إله یه #نبودیه که هر #بودی رو #نابود میکنه.خیلی ظریفه هاااا


0

.
#دفترچه_یادداشتِ #پاسپورتی #خلوت
#بدون_خط
#سایز ۱۰*۱۴ .
برای سفارش میتونید یکی از راه های ارتباطی با مارو انتخاب کنید.
۱_دایرکت
۲_شماره تماس ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
۳_تلگرام و واتس آپ با شماره ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
#بهترین #هدیه #برای #کسانی #که #دوستشون #دارید
#سالنامه_۹۷ #دفتر#لوازم_تحریر #فانتزی#تهران#چاپ#کاغذی
#کتاب #کتابها #خواندن #صفحه #صفحات #کاغذ #کتابخانه #داستان


3

#زرد آلو
#بسیار مفید برای پوست وماسک زرد آلو لطیف کننده صورت وگردن است
#جلوگیری از نفخ شکم
#کسانی که کارهای فکری زیادی دارند
خوردن زرد آلو توصیه میشود
#چاق کننده خصوصا وسط غذا اگر خورده شود
#ضد سرطان ریه ولوزالمعده
#بهترین زمان برای خوردن دوساعت بعد از غذا
#آب زردآلوی تازه را با کمی شیر وعسل مخلوط کرده به صورت وگردن برای رفع چروک بمالید
#مربا ومار مالاد زرد آلو در وعده صبحانه
بسیار خوشمزه بخصوص برای بچه های لاغر توصیه میشود
منتظر باشید


1

.
#دفترچه_یادداشتِ #پاسپورتی #خلوت
#بدون_خط
#سایز ۱۰*۱۴ .
برای سفارش میتونید یکی از راه های ارتباطی با مارو انتخاب کنید.
۱_دایرکت
۲_شماره تماس ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
۳_تلگرام و واتس آپ با شماره ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
#بهترین #هدیه #برای #کسانی #که #دوستشون #دارید
#سالنامه_۹۷ #دفتر#لوازم_تحریر #فانتزی#تهران#چاپ#کاغذی
#کتاب #کتابها #خواندن #صفحه #صفحات #کاغذ #کتابخانه #داستان


2

.
#ما چیزهایی که #جمع می‌کنیم،
به‌دست می‌آوریم و #میخوانیم نیستیم.
ما تا# زمانی که #اینجا هستیم،
فقط آنچه #دوست_داریم هستیم؛
آنچه دوست داشتیم، #کسانی که دوست داشتیم.
من #فکر می‌کنم این دوست #داشتن‌ها، تنها #چیزهایی هستند که واقعا #باقی_می‌مانند..
.
.
👤#گابریل_زوین


0

.
#دفترچه_یادداشتِ #پاسپورتی #خلوت
#بدون_خط
#سایز ۱۰*۱۴
طراحی این دفترچه توسط تیم طراحی @marjillu
.
برای سفارش میتونید یکی از راه های ارتباطی با مارو انتخاب کنید.
۱_دایرکت
۲_شماره تماس ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
۳_تلگرام و واتس آپ با شماره ۰۹۳۷۹۰۴۱۶۷۶
#بهترین #هدیه #برای #کسانی #که #دوستشون #دارید
#سالنامه_۹۷ #دفتر#لوازم_تحریر #فانتزی#تهران#چاپ#کاغذی
#کتاب #کتابها #خواندن #صفحه #صفحات #کاغذ #کتابخانه #داستان


5

#به #کسانی #که #پشت #سر #شما #حرف #میزنند ، بی #اعتنا #باشید
آنها به همانجا تعلق دارند
یعنی دقیقا پشت سر شما


2

#رها کن #کسانی را که# دین خود را به #بازی و# سرگرمی گرفتند و# زندگی #دنیا آنان را# فریب داده است. با این #قرآن، به آنها #یادآوری کن تا #گرفتار #عواقب# شوم# اعمال خود نشوند. آنها در #قیامت جز# خدا، نه# یاوری دارند و نه #شفاعت کننده ای. چنین کسی اگر برای #رهایی خود هر گونه# جریمه ای دهد، از او #پذیرفته نمی شود. آنها کسانی هستند که# گرفتار ا#عمالی شده اند که خود انجام داده اند و به# #کیفر آنکه# کفر می ورزیدند، #شرابی از #آب #جوشان و# عذابی پر# درد خواهند داشت.

#سوره #انعام آیه 70


1

یک شب بدون خبر قبلی #زلزله سرپناه مردم بخشی از #سرزمین #دردمند ایران را با #خاک یکسان کرد و جز تلی خاک و آه و #حصرتی جانکاه چیزی برجای نگذاشت ابتدای کار با هماهنگی و #مدیریت و یا موازی کاری بی برنامه کمک های مردمی و دولتی و غیره به این دیار سرازیر شد اما هیچکدام آن کاری را که باید انجام دهد انجام نداد #عید امسال که من رفتم همان #غم و #اندوه و #ناامیدی موج می زد اما بودند #کسانی می خواستند به هم #شهری و هم $روستایی خود #روحیه دهند و بگویند هنوز #زندگی #جریان داره
با ما همراه باشید و لطفا از تمام پست های پیج دیدن کنید


5

هیچ #شخصی جز به# اذن #خدا #ایمان نمی آورد و خدا# پلیدی را بر #کسانی قرار می دهد که# فکر نمی کنند.

#سوره# یونس آیه# 100


4

👼
#When #you #catch in a #calumny, #you #know your #real #friends.
#هنگامی که درگیر یک #رسوایی می شوی ، در می یابی #دوستان #واقعی ات چه #کسانی هستند


0

#زندگی کن و #لبخند بزن بخاطر #تمام #کسانی ک با لبخند تو زندگی #میکنن 😍


8

باید #رفت ... .
تا #انتهای بی پایان #راه .. .
تا جایی که دیگر #هیچ کس نباشد .
تا #جایی که هر #کس به بهانه ای #تنهایت #بگذارد ... .
باید #جدا کرد #حساب #کسانی را که
#بهانه ای #یافته و #تنهایت میگذارند
.
از #کسی که تا #انتها #پا به #پایت #میدود .
.
#طبیعت #طبیعتگردی #طبیعت_زیبا #طبیعت_گردی #طبیعتگرد #طبیعتگرد #طبیعت_بکر #پارک #پاک #چمن #سبز #سبزه #سبزی


7