#کوروش_کبیر

Instagram photos and videos

#کوروش_کبیر#ایران#کوروش_بزرگ#شاهنشاه_آریامهر#هخامنشیان#کوروش#پهلوی#میدان_میلیونی#آلمان#جنبش_فیروزه_ای#تخت_جمشید#پشت_به_دشمن_رو_به_میهن#شاهزاده_رضا_پهلوی#داریوش_بزرگ#مونیخ

Hashtags #کوروش_کبیر for Instagram

جنایات تازیان در سیستان(ربیع ...نشسته بر اجساد ایرانیان)
_
ربیع ابن زیاد شهر زرنگ مرکز #سیستان را در محاصره گرفت وبا مقاومت شدید مردم روبرو شد.
مدافعان شهر در نبردهای دراز مدتی کشتگان بسیاری دادند ولی حاضربه تسلیم نشدند.
محاصره به طول انجامید تا آذوقه شهر تمام شد وبزرگان شهر مجبور شدند که به خاطر نجات جان مردم از گرسنگی وهلاکت با ربیع وارد مذاکره شوند.
به نوشته #بلاذری ، ربیع مردی بلندقامت ، سیه چرده و خشک وچروکیده بود.اوقبل از به حضور پذیرفتن #ایران پسر #رستم،مرزبان سیستان، اجساد کشتگان #ایرانی را جمع کرده و صفه ای ساخت وبر روی آن چندین پشتی از اجساد نهاد و خود و افرادش روی این کرسیهای لاشه ای نشست و به اجساد تکیه داده ودر این حالت وحشت انگیز وچندش آور مرزبان سیستان را به حضور پذیرفت.
ایران پسر رستم وقتی ربیع را در این حالت دید رو به همراهانش کرد وگفت: »گویند #اهریمن به روز فرادید نیاید! اینک اهریمن فرادید آمد ودر آن هیچ شکی نیست.!«
ربیع توسط مترجمش از صحبت ایران آگاه شد وشروع به خندیدن بسیار کرد.
ربیع به مدت حدود دو سال ونیم در زرنگ مشغول غارت بود و حدود چهل هزار دختر و پسر را به اسارت گرفت و با خود به #بصره برد تا به مدینه بفرستند.
_
گردآوری ونگارش: #علی_آریایی
بن مایه:
#تاریخ_سیستان ، ص۸۰_۸۱
@tarikhirankohan
#تاریخ_اسلام #تاریخ_ایران #تاریخ_جهان #ایران_باستان #ایران_زمین #جهان_باستان #تخت_جمشید #پارسه #پاسارگاد #کتیبه #تاریخی #باستانی #هخامنشی #اشکانی #ساسانی #داریوش_بزرگ #کوروش_کبیر #خشایارشا #تازیان #اسلام #تروریست


47

✍🏻احمد زیدآبادی 🔹این آقا دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل است که در جلسۀ شورای امنیت کیپا- عرقچین- به سر گذاشته است. او دو هفته پیش در جلسۀ شورای امنیت با قرائت بخشی از سفر آفرینش تورات، از تعلق تمام خاک فلسطین به یهودیان با استناد به "کتاب مقدس" سخن گفت و سهمی برای فلسطینی‌ها قائل نشد! حالا تصور کنید که اگر سفیر یک کشور مسلمان در شورای امنیت قرآن را می‌گشود و با استناد به آن در صدد اثبات امری برمی‌آمد چه می‌شد؟ قطعاً محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان چنان الم شنگه‌ای به پا می‌کردند که آن سرش پیدا نشود! 🔹ضمناً به دانی دانون نژادپرست باید یادآوری کرد که اگر قرار باشد مشروعیت سلطۀ قومی بر سرزمینی بر مبنای سلطۀ موقت آنها در چند هزار سال پییش بر آن سرزمین به اثبات برسد، از آسیای مرکزی و هند و قفقاز گرفته تا تمام خاورمیانه و بخشی از شمال آفریقا و بخصوص همین سرزمین مورد ادعای اسرائیل باید به ایرانی‌ها مسترد می‌شد چرا که امپراتوری‌های هخامنشی و ساسانی صدها سال پیش از میلاد و پس از آن بر بسیاری از این مناطق حکمرانی کرده‌اند!
#اسرائیل #نژاد_پرست
#ایران #هخامنشی #کوروش_کبیر


17

🌷🌷🌷
آثار و اندیشه های استاد علی عزیزی را در این صفحه خواهید یافت ↙
@ali.azizi_ir
#ali.azizi_ir
.
. 🌐پایگاه مردمی نشر آثار و اندیشه های 🌐
💥استاد علی عزیزی 💥
🌷متخصص ادیان و فرق 🌷
🔘 محقق و پژوهشگر ایران باستان
🔹 مبلغ در زمینه طب اسلامی
🍃🍃🍃
🌷🌷🌷
💥💥💥
#علی_عزیزی
#استادعلی_عزیزی
#استاد_علی_عزیزی
#حاج_آقاعزیزی
#حجت_الاسلام_عزیزی
#کوروش_کبیر
#کورش_کبیر
#کوروش_بزرگ
#کورش
#کوروش
#هخامنشیان
#هخامنش
#تخت_جمشید


0

🌷🌷🌷
آثار و اندیشه های استاد علی عزیزی را در این صفحه خواهید یافت ↙
@ali.azizi_ir
#ali.azizi_ir
.
. 🌐پایگاه مردمی نشر آثار و اندیشه های 🌐
💥استاد علی عزیزی 💥
🌷متخصص ادیان و فرق 🌷
🔘 محقق و پژوهشگر ایران باستان
🔹 مبلغ در زمینه طب اسلامی
🍃🍃🍃
🌷🌷🌷
💥💥💥
#علی_عزیزی
#استادعلی_عزیزی
#استاد_علی_عزیزی
#حاج_آقاعزیزی
#حجت_الاسلام_عزیزی
#کوروش_کبیر
#کورش_کبیر
#کوروش_بزرگ
#کورش
#کوروش
#هخامنشیان
#هخامنش
#تخت_جمشید


1

از پل نامردان عبور نکن
بگذار تو را اب ببرد
از ترس شیر به روباه پناه نبر
بگذار تو را شیر بدرد
ببر باش و درنده ولی از کنار
اهوی بی پناه به ارامی گذر کن

#کوروش_کبیر


13

همه میدانیم که حضرت عیسی (علیه السلام) در #فلسطین بدنیا آمدند؛ اما امروزه هیچ یک از مردم مسیحی دنیا؛ اعم از اروپایی؛ امریکایی و افریقایی؛ نمیگویند چون عیسی در فلسطین بدنیا آمده؛ پس ما پیرو فلان پادشاه و فلان شخصیت کشورمان هستیم. دین یک مقوله بی رنگ است و متعلق به تمام مردم دنیا؛ فارغ از نژاد و زبان.

اگر اسلام و شخصیت های بزرگ دین اسلام صرفا بعلت منطقه جغرافیایی متعلق به اعراب هستند؛ پس چطور هیچ مسیحی ایی چنین دیدگاهی ندارد؟ آنهم درحالیکه قبله آمال و آرزوی همین عده؛ همان کشورهای مسیحی است! راستی! چطور میشود #کوروش_کبیر که در ایران بوده؛ برای یهودیان صهیون عزیز است؟؛ مگر کوروش یهودی ست؟ کوروش کجا؛ اسرائیل کجا!
#فلسطین #اسلام_ناب_محمدی #یهود #شبه #کوروش_بزرگ #ایران_اسلامی🇮🇷 #انقلابی #مسیح #حقایق


0

Shiraz
City of wine and roses, City of love, City of poets, City of gardens, City of flowers and nightingale, Cultural capital of Iran

The oldest city of ancient Persia, Shiraz is regarded as the cultural capital of Iran and the city of poetry, gardens and love. The sixth most populated city of Iran, Shiraz is famous for its laidback atmosphere as well as its many historical and natural sites.
.
.
.
.
#shiraz #شیراز #ایران #iran #wine #pasargad #persepolis #پاسارگاد #پرسپولیس #شراب #wine #ancient #باستانی #CyrusTheGreat #کوروش_کبیر #cyrus #توریست #turism #guide #travel #takhtejamshid #تخت_جمشید


0

قسمت صد و پنجاه و چهارم  اودجاهر رِسنە که بالاتر ( پستهای قبل )  شناختیم، به عنـوان مهمـان بـه همـراه داریـوش بـه ایـران رفتـه بـود.
داریـوش بــه او دسـتور داد کــه بـه مــصر برگـردد و مدرســۀ علـوم پزشــکی مـصر را نوســازی کنــد.
اودجاهر رِسنە این اقدام را درنوشتۀ یادگاری خویش چنین آوردهاست:
شاهنشاه داریوش، شاهِ همۀ کشورهای بیگانه، شاه مـصر علیـا و سفلی وقتـی در شـوش بـود بــه مـن فرمــان داد که بـه مصر برگردم و تأسیسات حیــات بخـش پزشــکی مــصر را نوسازی کنم. ...آنگونه که شاهنشاه فرمان داده بود مأموران شاهنشاه مرا از این زمین به آن زمین بردند تابه مصر رساندند .
هرچـه شاهنـشاه دسـتور داده بـود را انجـام دادم .
کارمندان را به خـدمت گـرفتم همـه ازخانـدانهای سرشـناس نـه از مـردم عـادی .
آنهـا را زیر دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پیشۀ پزشکی فراگیرند.  فرمان شاهنشاه چنین بـود کـه بایـد همـه چیزهـای شایـسته و بایـسته بـه آنهـا تحویـل داده شـود تـا پیـشۀ خـود را به خوبی انجام دهند.  من هرچه لازم بود و هر ابزاری کـه پیـشتر ها در کتابهـا مقـرر شـده بود را در اختیار آنهـا گذاشـتم.
شاهنـشاه چنـین دسـتور داده بـود، زیـرا بـه فـضیلت ایـن علــم واقــف بــود.
او مــیخواســت کــه بیمــاران شــفا یابنــد.  او اراده کــرده بــود کــه ذکــر خـدایان راجاویـد سـازد، معابـد را آبـاد بـدارد،جـشنها و اعیـاد دینـی بـا شـکوه بـسیار برگزار شود.

#صفحه۱۵۴
#ایران
#ایران_زمین
#جاوید_ایران
#آریاییها
#هخامنشیان
#مادها
#سلوکی
#اشکانیان
#ساسانیان
#امپراتوری_پارس
#کمبوجیه
#خشایارشا
#هـرودوت
#داریوش
#خشایارشا
#هوخشتر
#بابل
#نینوا
#کوروش
#کوروش_بزرگ
#کوروش_کبیر
#گزنفون
#زرتشت
#داریوش_بزرگ

#iran
#Persian_Empire
#Cyrus_the_Great
#Darius_the_Great
منبع: کتاب تاریخ ماد، هخامنشی، پارت، سلوکی، ساسانی
اثر امیرحسین خنجی


12

سیدحسن مدرس و مخالفت با ایجاد جمهوری ایران
_
#سیدحسن_مدرس از شخصیت هایی است که نام او با مخالفت با تشکیل جمهوری بعد از انقراض سلسله ی قاجار گره خورده است.مخالفت او تا جایی پیش رفت که در راهروهای مجلس از دکتر#احیاءالسلطنه_بهرامی سیلی محکمی خورد.
با اینکه اکثریت مجلس پنجم را #جمهوری خواهان تشکیل می دادند اما همان اقلیت#سلطنت_طلب در این بازی برنده شدند !
اما چه بازی! بازی که در هر دو حالت به نفع #رضا_شاه پایان می پذیرفت و واقعا هم پایان پذیرفت. مدرس تنها توانست با مخالفت خود رضا شاه را به سلطنت برساند !
مدرس ایجاد جمهوری را با بی‌دینی برابر می‌دانستند. چنین شبهه‌ای زمانی در اندیشه #روحانیون ایجاد شد که در کشور همسایه (ترکیه) رژیم جمهوری با جلوه‌های ضددینی برقرارگردید. سیلی خوردن مدرس نیز در جبهه جمهوری خواهان تفرقه و جدایی انداخت و بسیاری از نمایندگان که قبلا جمهوری خواه بودند با این سیلی به صف سلطنت طلبهای هواخواه مدرس پیوستند!
سرانجام در روزی که قرار بود مجلس رای به ایجاد جمهوری بدهد این طرفداران کوچه و بازاری مدرس بودند که به خیابانها ریختند و با شعارهای خود رضا شاه و حزب جمهوری خواه را وادار به عقب نشینی کرد.
مدرس طرح ایجاد جمهوری را طرحی #انگلیسی می دانست و به #مراجع نجف و قم و...پیام داد که این طرح با بی دینی برابر است و ریشه ی دیانت را همچون #ترکیه بر می اندازد.!
شاید اگر مدرس با ایجاد جمهوری مخالفت نمی کرد درست است که #رضاشاه_پهلوی به قطع نخستین #رئیس_جمهور ایران می شد اما در شهریور1320 رضا شاه مجبور به انصراف از ریاست جمهوری می شد نه سلطنت! و شاید بعد از او #فروغی دومین رییس جمهور ایران می شد و بعد از وی افرادی دیگر ....و هرگز سلطنت به#محمدرضاشاه نمی رسید و ایران 37سال زودتر به جمهوری و اصول آن می رسید و همین 37 سال باعث می گشت تا مردم ایران تمرین جمهوری و #دموکراسی را زودتر آغاز کنند و امروز تجربه ای بس گرانبها همچون ترکیه امروزی در پیشینه ی خود داشتیم.(البته این نظر من است)
_
گردآوری و نگارش : #علی_آریایی
بن مایه :
ملک‌الشعراء بهار، مختصر #تاریخ_احزاب_سیاسی در ایران، ج۲
@tarikhirankohan
#تاریخی #تاریخ_پهلوی #تاریخ_معاصر #تاریخ_ایران #تاریخ_جهان #جهان_باستان #ایران_باستان #ایران_زمین #تخت_جمشید #هخامنشیان #ساسانیان #اشکانیان #کوروش_کبیر #داریوش_بزرگ


47