#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من

Instagram photos and videos

#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من#گلشیفته_فراهانی#golshiftehfarahani#گلشیفته#golshifte#golfarahani#golshiftefarahani#golshifteh#golshifteh_farahani#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا

Hashtags #گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من for Instagram

.
گنجشک ها

از جیک جیک خسته نمی شوند

و من

از دوست داشتن «تو» ⁦💙
.
#ساره_دستارا
.
⁦💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺 @golfarahani 💟 ✅ 🍃🌺 💐🌾🍀🌼🌷🍃🌼
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


9

💫💫💫💫💫🌙🌙🌙🌙🌙
هم چو مهتاب،
به تاریکی شب ها،
تو بتاب...
💫💫💫💫💫🌙🌙🌙🌙🌙
.
💫🌙ماه بانوی زیبا💫🌙
💖💕👑عاشق هستم تو را...💖💕👑
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_الهه_ی_زیبایی
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


9

.
جان دلم؛

حتی با خیالت هم می شود

تبسم صبح را بوسید؛

ای روشنی سحر

من آرزو می کنم که #خورشید بودم،☀️☀️☀️
.
تا می توانستم هر صبح هنگامی که بیدار می شوی

صورتت را به آرامی نوازش کنم...🌹 🍃❤
.
صبح زیبایت بخیر الهه ی من...👑💖
.
#golshifteh_farahani_my_queen
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_الهه_ی_زیبایی
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


16

.
مهربانوی عشق و زیبایی💕🌸🌹💐🌺
'Clash De Cartier' Launch Photocall At La Conciergerie In Paris

PARIS, FRANCE - APRIL 10: Golshifteh Farahani attends the 'Clash De Cartier' Launch Photocall At La Conciergerie In Paris on April 10, 2019 in Paris, France. (Photo by Julien Hekimian/WireImage)
.
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_الهه_ی_زیبایی
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


4

🌹🌹🌹🌹🌹
تو چقدر زیبایی در این همه عکس...
فقط می خواهم بدانم
چه کسی از تو این عکس ها را می گرفته و
رو به چه کسی لبخند می زده ای،
تمام آن روزها که من نبوده ام...💔💔💔💔💔
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_الهه_ی_زیبایی
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


21

🌹🌹🌹🍃🍃🍃❤️❤️❤️
ای خیره به این خیره،چه زیباست نگاهت👀
.
جانم به لب آمد،چه فریباست نگاهت👀
.
شاید که سراب است،مگر می شود آخر
.
آیینه ترین حالت دریاست نگاهت...
🌹🌹🌹🍃🍃🍃❤️❤️❤️
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_الهه_ی_زیبایی
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


3

☀️☀️☀️☀️☀️
هر روز طلوع صبح را
با خورشید چشمان تو می بینم
و جهانم روشن می شود؛
تو نباشی روزگارم سیاه است.
بر من بتاب هم چون آفتاب...☀️☀️☀️☀️☀️
.
. 🌹🌹🌹🍃🍃🍃❤️❤️❤️
#خورشید_بانوی_من️☀️
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


4

☀️☀️☀️☀️☀️
هر صبح
زندگی برای ادامه پیدا کردن
به دنبال بهانه می‌گردد
و چه بهانه‌ای
زیباتر از #چشمانت...👀
🌹🌹🌹🍃🍃🍃❤️❤️❤️
"صبح‌ات بخیر شاعر لبخندهای شهر
آیینه‌های شعر تو در جای جای شهر..." .
🌹🌹🌹🍃🍃🍃❤️❤️❤️
#خورشید_بانوی_من️☀️
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_زیبای_بی_همتا
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


5

❤️🌹💕🍃
وقتی می خندی،
دنیا زیباتر می شود؛
وقتی می خندی،
من دیوانه وار خنده هایت را دوست دارم؛
تو که می خندی،
جانم تازه می شود...❤️🌹💕🍃
.
. ❤@golfarahani
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


2

💔
ماه از پنجره کوچید
بهار از درخت
گوزن از قصه
و شعری که می گفتم
دیگر ادامه نیافت
همه چیز تمام شد...
سوار قطار شدی و رفتی
حالا باید
در شهری دور باشی
در قلب من چه کار می کنی!؟ ⁦❤️⁩
.
#رسول_یونان
.
💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺
🆔 @goleboshra💟 ✅
. 🍃🌺 💐🌾🍀🌼🌷🍃🌼
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_خاطرات_عصرهای_پاییزی_من
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_نازنین_دل
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


4

🌹🌹🌹🌹🌹
تو چقدر زیبایی در این همه عکس...
فقط می خواهم بدانم
چه کسی از تو این عکس ها را می گرفته و
رو به چه کسی لبخند می زده ای،
تمام آن روزها که من نبوده ام...💔💔💔💔💔
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


3

.
برخورد گرم و صمیمی❤️ #مهربانوی_عشق_و_محبت
گلشیفته ی زیباتر از ماه،🌙💕🌹
با هواداران
در حاشیه ی فستیوال کن
.
"از هم چو تو دلداری،
دل برنکنم؛آری..."🍃🌹
.
🌙💕@golfarahani🌙💕
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی_عشق_مطلق
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


10

☀️☀️☀️☀️☀️
صبح هم شرمنده ی چشم زیبایت شده؛
با طلوع چشم تو،خورشید شیدایت شده.
صبح زیبایت بخیر ای ماهروی شعر من...
🌹🌹🌹🌹🌹
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


4

💫💫💫💫💫🌙🌙🌙🌙🌙
هم چو مهتاب،
به تاریکی شب ها،
تو بتاب...
💫💫💫💫💫🌙🌙🌙🌙🌙
.
💫🌙ماه بانوی زیبا💫🌙
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


3

👀
#چشمانت به تنهایی
شهرزاد قصه های هزار و یک شب است؛
برایم لالایی نخوان دیگر...💕💕💕
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


7

💫💫💫💫💫🌙🌙🌙🌙🌙
می گویند ماه نمی تواند ترانه سرایی کند...
امشب اما،من و ماه تا صبح قصه گفتیم؛
او برای ستارگان و من برای
#چشم_های_تو👀 .
💫💫💫💫💫🌙🌙🌙🌙🌙
.
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


9

💖💖💖☀️☀️☀️🌹🌹🌹
تا شب نشده
خورشید را
لای موهایت می‌گذارم
و عاشق می‌شوم؛
فردا،
برای گفتن
دوستت دارم
دیر است... .
💖💖💖☀️☀️☀️🌹🌹🌹
.
👑🍃@golfarahani🍃👑
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


7

.
سلامی چو بوی خوش آشنایی و به لطافت گل های بهاری؛💐🌺🌹🌷🌸💐🌺🌹🌷🌸🍃
گلی زیبای نازنینم،
تو زیباتر از زیباترین گل های روی زمینی؛💐🌺🌹🌷🌸💐🌺🌹🌷🍃
و من نمی دانم با تقدیم کردن چه گل هایی نوروز را به "تو"ی زیبای نازنینم،تبریک بگویم؛
؛💐🌺🌹🌷🌸💐🌺🌹🌷🌸🍃
#دوستت_دارم
به اندازه ی تمام گل هایی که روییده اند و به اندازه ی تمام گل هایی که روییده خواهند شد؛💐🌺🌹🌷🌸💐🌺🌹🌷🌸🍃
.
نوروزت مبارک💐🌹
.
با عشق💖
.
بشرا
🍃@golfarahani🍃
.
#golshifteh_farahani
#golshiftehfarahani
#golshiftefarahani
#golfarahani
#golshifteh
#golshifte
#گلشیفته_فراهانی_تمام_عشق_و_آرزوی_من
#گلشیفته_فراهانی
#گلشیفته


10

The end of the page