#یوسف_متاله

Instagram photos and videos

#یوسف_متاله#tasnif#سعیده_بزرگمنش#سعیده_بزرگ_منش#محسن_شاه_احمدی#saeideh_bozorgmanesh#تصنیف#avazeh_khan#saeideh_bozorg_manesh#avaz_banoovan#تصنیف_خوانی#تصنیف_ماندگار#مهربانو#موسیقی_سنتی_ایران#بانوی_آواز_شیراز

Hashtags #یوسف_متاله for Instagram

،
🌹
،
💗 #دل_نوازان 💗
،
@del__navazan_
،
@del__navazan_
,
براے دیدن ڪامل آهنگ و ڪلیپ بہ ڪانال ما مراجعہ فرماییـــد 🌼
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو #سعیده_بزرگ_منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله ..
،
@mehrbanoo_sb_ ..
@sbozorgmanesh ..
@mehrbanoo_266 ..
,
#نوای_دل #نوای_دلنشین#ساز_دلتون_کوک🎵#موسیقی#موسیقی_سنتی#موسیقی_محلی#ساز#آواز#هنرمند#هنرمندان#سحر_محمدی#هوروش_بند#سعیده_بزرگ_منش#همایون_شجریان#سیما_بینا#افسر_شهیدی#سالارعقیلی#شجریان#پروازهمای#همای_مستان#همای#ماندانا_خضرایی#سهیلا_گلستانی #بهروز_وثوقی


30

مهیا برای شکارم
همان صید بی آشیانم
به بزم خیالت حزینم
به هجران تو ناتوانم
در آن غمزه بازار چشمت
ندیدی تو سوز نهانم
به خونابه ها می زنم موج
من این ریشه در خون دوانم
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
@mehrbanoo_266
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_سنتی #تصنیف #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #تصنیف_ماندگار #تصنیف_سنتی #آوازسنتی #آوازبانوان #آواز_زنان #دلکش #آواز_اصیل #هنرمندان_شیرازی #بانوی_آواز_شیراز #موسیقی_فاخر #موسیقی_مقامی
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif #avaz_banoovan #avaz #avazeh_khan #mosighisonati #avaz_asil #avazeh_khan #


43

من آن عاشق بی نشانم
که بر چیده عشقت امانم
گهی در هوایت زمستان
گهی از جفایت خزانم
بسوزان ز پودم ولیکن
مکن با غمت امتحانم
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
@mehrbanoo_266
@yousefmotealleh
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #تصنیف #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #تصنیف_ماندگار #موسیقی_سنتی #آواز_اصیل #بانوی_آواز_شیراز #آواز_بانوان #موسیقی_سنتی_ایران #آواز_زنان #عاشق_بی_نشان
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif#avaz_banoovan#avazeh_khan#mosighisonati


21

در آن غمزه بازار چشمت
ندیدی تو سوز نهانم
به خونابه ها می زنم موج
من این ریشه در خون دوانم
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#مهربانو #بانوی_آواز_فارس #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_mannesh #avaz_banoovan #tasnif
#تصنیف#تصنیف_قدیمی#تصنیف_ایرانی#آواز_بانوان#آوا_نوا_تصنیف#موسیقی_سنتی


2

بیافتاده از دیده ، دنیا
از آن دم که گشتی جهانم
من آن عاشق بی نشانم
که بر چیده عشقت امانم
گهی در هوایت زمستان
گهی از جفایت خزانم
بسوزان ز پودم ولیکن
مکن با غمت امتحانم
@ sbozorgmanesh
@mehrbanoo_266
@mehrbanoo_sb_
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#سعیده_بزرگمنش #مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #بانوی_آواز_شیراز #هنرمندان_شیرازی #خوانندگان_زن_ایرانی #شعر_موسیقی #آوای_عشق #زنان_خواننده #خواننده_زن #آوازبانوان #آواز_زنان #تصنیف_ایرانی #تصنیف_ماندگار #تصنیف_سنتی #آوازسنتی #تصنیف_خوانی
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif #avaz_banoovan #avaz #mosighisonati #


4

بیافتاده از دیده ، دنیا
از آن دم که گشتی جهانم
من آن عاشق بی نشانم
که بر چیده عشقت امانم
گهی در هوایت زمستان
گهی از جفایت خزانم
بسوزان ز پودم ولیکن
مکن با غمت امتحانم
@ sbozorgmanesh
@mehrbanoo_266
@mehrbanoo_sb_
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#سعیده_بزرگمنش #مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #بانوی_آواز_شیراز #هنرمندان_شیرازی #خوانندگان_زن_ایرانی #شعر_موسیقی #آوای_عشق #زنان_خواننده #خواننده_زن #آوازبانوان #آواز_زنان #تصنیف_ایرانی #تصنیف_ماندگار #تصنیف_سنتی #آوازسنتی #تصنیف_خوانی
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #tasnif #avaz_banoovan #avaz #mosighisonati #


38

در آن غمزه بازار چشمت
ندیدی تو سوز نهانم
به خونابه ها می زنم موج
من این ریشه در خون دوانم
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_sb_
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#مهربانو #بانوی_آواز_فارس #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش
#saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_mannesh #avaz_banoovan #tasnif
#تصنیف#تصنیف_قدیمی#تصنیف_ایرانی#آواز_بانوان#آوا_نوا_تصنیف#موسیقی_سنتی


33

مهیا برای شکارم
همان صید بی آشیانم
به بزم خیالت حزینم
به هجران تو ناتوانم
در آن غمزه بازار چشمت
ندیدی تو سوز نهانم
به خونابه ها می زنم موج
من این ریشه در خون دوانم
@sbozorgmanesh
@mehrbanoo_266
@mehrbanoo_sb_
عاشق بی نشان
با صدای مهربانو سعیده بزرگ منش
شاعر و آهنگساز :
#محسن_شاه_احمدی
تنظیم :
#یوسف_متاله
#مهربانو #سعیده_بزرگ_منش #سعیده_بزرگمنش #موسیقی_سنتی_ایران #تصنیف #تصنیف_سنتی #تصنیف_ماندگار #تصنیف_قدیمی #تصنیف_خوانی #آواز_اصیل #بانوی_آواز_شیراز #آواز_بانوان #آواززنان #دلکش #آوازه_خوان #آواز_اصیل
#mosighi_novin #tasnif #mosighisonati #tasnif #saeideh_bozorgmanesh #saeideh_bozorg_manesh #


42

The end of the page