#BenteBratlund

Instagram photos and videos

#bentebratlund#dikt#poesi#øyeblikk#lyrikk#kjærlighet#klokeord#hannaogemma#børnebogsnak#bogsnak#livet#kulturmor#bøgertilbørn#kvinnedagen#læslet#visitnorway#tilstedeværelse#renpoesi#læsning#ord#boganbefaling#højtlæsning#venneskaber#budkyrkje#budkirke#skeieskole#piger#venskab#litteratur#BenteBratlund

Hashtags #BenteBratlund for Instagram

Anna
Alt ville eg gje deg
Flytta kvar stein bort
frå vegen du skal gå
Opna alle portar for deg
Henge sol over alle dine dagar

Så veit eg
at et menneske blir edla
av å falla og reisa seg
av å møte motstand og sigra
av sjølv å tenna lys

Så gå du
den vegen som er din
Ta dei val
som hjarta ditt viser
og ber deg sjøl høgreist!
Aldri gje deg
Du kan!
#bentebratlund


5

MENNESKE SOM LYSER

Du kjenner dei. Menneske som lyser.
Varmen er som eit segl etter dei.
Andlet som opne vindaugo.
Du fangar dei aldri, men dei legg
att etter seg noko godt som du kan
ta opp i deg og kjenna gløden frå
lenge etter
– Bente Bratlund –


2

.
du treng ikkje sei til meg
når eg trør feil
eg veit det
.
du treng ikkje minna meg på
når eg surrar meg bort
eg kjenner det djupt i meg
eg har nok med min eigen dom
.
gje meg heller ein open famn
og le litt med meg og sei
ja ja slik gjekk det denne gongen
men pytt pytt livet går vidare
.
Bente Bratlund
.
.
Dette er så fint. Og så sant. Og så viktig.
Jeg tar med meg dette inn i jobben som lærer; for det er sånn vi må møte barna.
.
Det å vokse er å gjøre feil. Det er sånn det skal være.
Men vi vokser jo hele livet. Og vi slutter aldri å gjøre feil.
.
Så åpne favnen din, øs av varmen din, for pytt pytt, livet går videre. ❤️
.
.
.
.
.

#bentebratlund #poesi #lyrikk #dikt
#colorblocking #interiordesign #homeinterior #homeinspiration #homedecor #interior #interiør #homeaccessories #homedecoration #homestyling #decor #rom123 #fargerikehjem #unikehjem #brightboldhome #mittfargerikehjem #skandinaviskehjem #myeclecticmix #interiørdesign #nordiskehjem #norskehjem #pinkwall #neon #innredning


6

De vokser fort disse unga....nytt skoleår og nye muligheter. Skulle gjerne sett at tida gikk litt saktere og at de vokste opp bittelitt senere....;-) Men #bentebratlund sine vakre ord er så gode og så sanne. Akkurat sånn er det.


20

Hender • Så fint dette!💕 #bentebratlund 💕


13

Djupast i oss er vel dette:
Å bli sett
Å bli henta fram og gjort synlege
Å bli tatt imot
I kvarandre sine blikk kan vi
veksa eller krympa
I kvarandre sin aksept
veks vi til det beste i oss
Våre møte er ikkje likegyldige
Greit å hugsa det

#BenteBratlund #blisett #synlig #vokse #detbesteioss


0

Å vakna • Bente Bratlund - Takk, denne dagen føles akkurat slik #bentebratlund 🍃🌾


3

Til minne om sjøfolk og oljearbeidere som mistet livet da boreriggen «#DeepSeaDriller» grunnstøtte ved #Fedje nord for Bergen 1. mars #1976. Dette var til da den mest alvorlige ulykken i norsk oljevirksomhet.
Mannskapet ble evakuert fra plattformen med en livbåt som kantret. Livbåten ble skylt i land på et svaberg 3-4 kilometer nord for ulykkesstedet. Deep Sea Driller-ulykken var en grunnstøting av en flyttbar oljeplattform. Plattformen var på vei med egen maskinkraft fra en blokk sør i #Nordsjøen til #Bergen da den grunnstøtte. Mannskapet ble evakuert fra plattformen med en livbåt som kantret. Seks personer omkom under kantringen. #minnesmerke ved #fedjetrafikksentral #norge #norway Nydelig deler av #dikt av #bentebratlund gjengitt på minnesteinen. «Vi treng håpet. Den vesle kvite perla ein stad i oss gøymt! Løvetannen opp or asfalten. Fuglen på veg i fridom, lyset på skrå inn. Håpet kan vi gje kvarandre.»


0

#kvilestein av #bentebratlund : "Vi treng ein plass som er vår.
Eit rom vi kan lukke augo
og finne tilbake til når livet krev.
Ein kvilestein
ei elvebredd
eit fjell eller ein favn.
Noko som alltid vil forbli vårt
fordi vi eingong var der."


13

"Det gode du gir
blir aldri borte
Det ligg at som varme
i dei menneska
som blir møtt
Det lagar som bål
i dei som får del
i ditt forråd
Om du vinn heile verda
Om du når dei høgaste tindar
Det er det gode du gir
som blir gøymt
djupt i takksame hjarta." #poesi av #bentebratlund
#øyeblikk #forventning #sommerfugler #morogdatter #gifteseg #bryllyp #glede #kjærlighet


2

#bentebratlund -Sier det alltid så fint♥️


1

Siste skuledag oppsummerer skuleåret på ein god måte, latter og alvor, høgtid, venskap, hardt arbeid og forventningar. Vi er SÅ stolte over elevane våre, kvar og ein på sin måte. Nokre har prestert over evne, nokre har flytta grenser, andre har ramla, - men landa på føtene. Vi ynskjer dykk alt godt i framtida!
#fotografstefinemarie #bentebratlund #skulenvår #magnusbesteyrkesfaglegeelev #theabesteelevpåstudiespesialisering


0

.
.
DET SOM ER
.
Det er alltid noko
som kunne vore annleis
Andre kort delte ut
Andre val på vegen
Men det er her vi er
Det er denne morgonen
som opnar seg
Det er denne dagen
som byr oss handa
Det er dette livet
vi har fått
.
Bente Bratlund
.
.
.
Bente Bratlund skriver på en måte som gir gjenklang i meg. Jeg føler det virkelig inni meg, du vet når tekst bare treffer og du tenker: ja, akkurat sånn.
.
Det er mange ting vi kan ønske oss. Som tar lang tid. Som kanskje aldri skjer. Som kanskje aldri kommer. Men mens vi venter og håper på at det skal skje, må vi huske på det viktigste: det som er akkurat nå. Det vi allerede har. De som er glad i deg fordi du er deg. Kjæreste, katt, venner, familie. Lyset som faller gjennom vinduet. Klemmen du fikk. 🌸
.
.
.
.
.
#bentebratlund #poesi #lyrikk #renpoesi #dikt #levinuet #abyssinian #cats


11

"Om nokon turde
koma nær desse mørke
dagars tunge tonar.
Om nokon ville henta
ei ørlita lysstrime
frå sin dag og by henne
fram." #poesi av #bentebratlund
#lys #mørke #øyeblikk #tilstedeværelse

@aurelia.klev


1


DET ER NO EG LEVER

Nei det kan ikkje venta
på andre dagar
på at det passar betre
på at alt ligg meir til rette
Det er no eg lever
Det er desse dagane
eg har
Det er no

BENTE BRATLUND
°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
#look_norway
#ig_week_norway
#norskedikt #poesi
#your_world_live
#joyful_pics #ord
#myworld_in_blue
#ig_sharethemoment
#visithardangerfjord
#fjordogfjell
#bentebratlund
#norway4me
#norway2day
#blueismycolor
#total_my_blue
#lory_norway
#norgeimitthjerte


62

Av #bentebratlund - regram Poesiringen (på Facebook). #renpoesi #dikt #lyrikk #poesi #dikt


37

Aldri slutta å tru på
at noko vidunderleg kan skje!
At øyeblikka kan koma
dei du trudde var forbi.
Aldri slutta å senda ut
draumar lette som såpebobler.
Alltid halda fast på at det
som kan synast umogleg
likevel kan skje.
Det er aldri for seint
så lenge vi er her
.
.
.
#aldrisluttaåtru #deisistedagar #takknemmelig #bentebratlund #begravelse #konfirmasjon #pride #livet #håpet #trua #♥️ #🙏🏼 #🏳️‍🌈 #✌🏼️❤️


11

Nydelig😚 #bentebratlund


11

"du treng ikkje sei til meg
når eg trør feil
eg veit det

du treng ikkje minna meg på
når eg surrar meg bort
eg kjenner det djupt i meg
og har nok med min eigen dom

gje meg heller ein open famn
og le litt med meg og sei
ja ja slik gjekk den denne gongen
men pytt pytt livet går vidare"

#poesi av #bentebratlund #øyeblikk #tilstedeværelse #barndom #kjærlighet #pyttpytt #veienblirtil #undring


0

DET ER NO
Det er her
du lever
Det er no
I dag blømer
ein blom i
vegkanten
ein fugl
løfter sin veng
eit menneske
går forbi
så nær
#bentebratlund


4

MIN GUD
Dette er den Gud eg kjenner.
Han som spring den bortkomne i møte
med opne armar.
og dekker bord for den som har mista alt.
Han som går frå dei nittini fordi han uroar seg,
for den eine som har gått seg vill.
Han som lagar vatn til vin
og unner dei festglade gleda.
Han som bøyer seg mot den skadde
og løfter han opp.
Han som ser kvart menneske
som den det er og favner.
Dette er den Gud eg kjenner
Han som legg teppe over den som frys
og stryk ei mild hand over den som har sorg.
Han som gir lys og seier
ber lyset ut
så velsigning kan rå og kjærleik.
#Bentebratlund #mingud #tro #håp #kjærleik #budkyrkje #budkirke


6

Å ja
Eg skal reisa meg igjen
Berre gje meg litt tid
Stell litt godt med meg
Eg treng det no
Ta handa mi og ver hos meg
Sidan kan det henda
eg blir der for deg
Vennskap er å skiftast på

Bente Bratlund

#bentebratlund #fjelletkaller #selvelivet #hjertesmerte #leiteetterlykka ##lysetdutrengfinst #håpihengandesnøre #vennerogfamilieekterikdom #kvardagsfjellet #hornseten #herligeherøy #visitnorway


9