#Quranvesunne

Instagram photos and videos

#quranvesunne#Ramazan#islam#quran#Quranvesunne#üçün#din#hadis#namaz#muslim#bir#hədis#və#hedis#bu#Quran#Allah#dua#elm#ayə#nə#məhrum#iman#olan#saleh#ən#tutulmuş#nəzərdə#zikr#sunnə#ki#Bakı#quranayeleri#qəbul#quranverses#etməyi#yardım#oruc#Allaha#hər#sünnə#et#üzərində#zaman#heç#çox

Hashtags #Quranvesunne for Instagram

Uca Rəbbimiz buyurur: «Doğrudan da, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları Öz əmrinə tabe edən də Odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyirxahdır.» (əl-Ə`raf 54) .
.
.
«Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər (göydə) hərəkət edən günəşi və ayı (əmrinə) tabe edən Allahdır.» (ər-Rad 2) .
.
«O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə yaratdı, sonra da Ərşə ucaldı. O, ər-Rəhmandır. Bunu biləndən soruş!» (əl-Furqan 59)

Kəəb əl-Əhbərdən varid olub ki, İzzət və Cəlal sahibi olan Allah tövratda buyurub: «Mən Allah, qullarımın üzərindəyəm və ərşim bütün yaratdıqlarımın üzərindədir və Mən ərşimin üzərindəyəm. Qullarımın işlərini idarə edirəm və Mənə səmada və yerdə heçnə gizli qalmır.» (Muxtəsar əl-Uluv səh. 128. İbn əl-Qayyim buyurur: İbn Batta və ibn Əbi əş-Şeyx bunu rəvayət edib və isnadı səhihdir.) .
.
Rəsulullah (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurdu: «Allah məxluqatı yaratdıqdan sonra öz ərşinə ucaldı.» (Muxtəsar əl-Uluv səh. 98. İsnadı səhihdir). .
.
İcma: Əhli Sünnə val-Cəmə`ə icma edibki, Allah Öz izzətinə və cəlalına yaraşan şəkildə ərşinin üzərindədir.

İməm Məlik (Allah ona rəhmət etsin) deyir: «İstiva məlumdur və keyfiyyəti məchuldur və ona iman gətirmək vacibdir və onun barədə sual vermək bidətdir.» (İməm əz-Zəhəbi «əl-Ərş» kitabı 1/117)

#islam #din #ərş #səma #istiva #bidət #haqq #elm #quranayələri #quranayeleri #Quranvesunne


0

Telegram kanalımıza abunə olun və faydalar gün ərzində telefonunuza gəlsin. Bunun üçün Telegram proqramında axtarış bölməsinə Quranvesunne yazaraq, kanala daxil olub Join düyməsinə basın. Telegram proqramını AppStore və ya PlayStore'dan yükləyə bilərsiz.
#Peyğəmbər #sallallahualeyhivesellem #buyurmuşdur #münafiqin #üç #əlaməti #var #danışdıqda #yalan #danışar #vəd #verəndə #vədinə #xilaf #çıxar #əmanətə #xəyanət #edər #quranvesunne


0

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir.

2. Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar.

3. Qoy onlar bir müddət yeyib-içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.

4. Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi (həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi). 5. Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər.

6. Kafirlər dedilər: "Ey özünə Zikr nazil edilən kəs! Doğrudan da, sən dəlisən.

7. Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən?" 8. Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz.

Əl-Hicr surəsi. 1-8-ci ayələr.

#qurantilawah #telawa #tilawahquran #tilavet #tilavət #Quran #quranayeleri #quranayələri #qurantilavəti #سورة_الحجر #تلاوات #تلاوت_قرآن #quranvesunne


0

10. dedim: "Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin! Həqiqətən, O, çox Bağışlayandır!

11. O, sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər,

12. var-dövlət və oğul-uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. (Nuh surəsi)

#tilawah #Quran #ayah #surah #الآيات #القرآن #تلاوات #سورة_النوح #ayə #surə #tilavət #quranvesunne


0