#btsommer

Instagram photos and videos

#btsommer#nrksommer#tv2norge#clouds#skyer#dc_fz82#lumixnordic#sun#wearegenerationfreedom#raw_norway#wilduntamed#sol#sunset#sunrise_sunset_photogroup#norgefoto#norway2day#nrknatur#loves_norway#norgeraw#solnedgang#animals#dyr#bns_sky#visitnorway#fugler#birds#bestofnorway#cloudsession_#1natureshot#norway

Hashtags #btsommer for Instagram

Sunny #bergen 👋
#btsommer


0

Storskarv/Great cormorant. Pollen i Byngja, Radøy.
*
03.08.19/Aug 3rd 2019
*
🇬🇧🇺🇸Only got 6 seconds of video before I had to move because there was a car behind me and I was blocking the road. Unless this bird was just going thru moulting I think this is also a young Great cormorant about to get it's adult feathers.
__________________________________
🇳🇴Fikk bare 6 sekunder med video før jeg måtte flytte meg fordi det var en bil bak meg og jeg stod i veien. Med mindre denne fuglen bare gikk gjennom myting(fjærfelling)tror jeg at dette også er en ung Storskarv som er i ferd med å få sin voksne fjærdrakt.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#bestofnorwegianbirds#storskarv#greatcormorant#animals_captures#btsommer#nrk#tv2norge#nrknatur#lumixnordic#1natureshot#photographerfocus#wearegenerationfreedom#dc_fz82


1

Sommerfugl/Butterfly. Byngja, Radøy
*
28.05.19/May 28th 2019
*
🇬🇧🇬🇧This butterfly belongs to a group named The blues. I think this one is a Mazarine blue (Polyommatus semiargus)
Will change the text here if I am wrong.
________________________________________
🇳🇴Denne sommerfuglen tilhører en gruppe kalt Bålvinger. Tror denne er en Engblåvinge (Polyommatus blue). Endrer teksten her om jeg tar feil.
*
#wilduntamed#insecter#insects#sommerfugler#butterfly#blåvinge#theblues#polyommatinae#insectguru#insectmagazine#insects_of_our_world#btsommer#nrk#tv2norge#makro#macro#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82#nrknatur#1natureshot


0

Pollen i Byngja, Radøy.
*
06.06.19/June 6th 2019
*
🇺🇸🇬🇧A male Common scoter and at the end of the video we see a female Tufted duck.
__________________________________
🇳🇴En Svartand hann og ved slutten av videoen ser vi en Toppand hunn. *

#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#svartand#commonscoter#toppand#tuftedduck#bestbirdshots#nb_nature_brilliance#animals_captures#1natureshot#nrknatur#btsommer#tv2norge#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82


1

Nattsvermer/Moth
*
14.06.19/June 14th 2019
*
🇬🇧🇺🇸Don't know what species this is , I just saw this moth sitting on my livingroom window. I walked outside to try to take a picture. But it was getting dark and eventhough I used the flash on the camera this was all I got. I don't know if it's possible to identify it with this picture.
Moths can be very beautiful in colours and patterns, but they tend to hide during the day and come out when it gets dark. So there is many you won't get to see in the daylight.
________________________________________
🇳🇴Vet ikke hvilken art dette er, jeg såg den sitte på stuevinduet mitt. Jeg gikk ut og prøvde å ta noen bilder. Det var var begynt å mørkne og selv om jeg brukte blitsen på kamera var dette alt jeg fikk. Vet ikke om det er mulig å identifisere den med dette bildet. Møll kan være ganske vakre i farger og mønster, men de har en tendens til å gjemme seg om dagen og komme frem når det blir mørkt. Så det er mange en ikke får sett i dagslys.
*
#wilduntamed#insects#insekter#insectmagazine#insectguru#insects_of_our_world #nrknatur#teampentax#pentax#pentaxk50#alwayswithyou#btsommer#tv2norge


1

Havørn/White-tailed eagle. Byngja, Radøy.
*
02.08.19/Aug 2nd 2019
*
🇺🇸🇬🇧This one was quiet as it glided thru the air in circles. If theres more than one eagle there is usually some chat going on. But on their own they're quiet most of the time. I have heard lonely eagles call out also, possibly it's to attract a mate.
________________________________________
🇳🇴Denne var stille mens den svevde gjennom luften i sirkler. Om det er mer enn en ørn er det vanlig å høre noe "prating" mellom dem. Men på egenhånd er de stille det meste av tiden. Jeg har hørt ørn på egenhånd som også har brukt rop, kanskje det er for å tiltrekke seg en make.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#rovfugler#birdsofprey#your_best_birds#ok_animals#1natureshot#nrknatur#btsommer#tv2norge#nrksommer#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82


0

Gråhegrer /Grey herons. Pollen i Byngja, Radøy
*
02.08.19/Aug 2nd 2019
*
🇺🇸🇬🇧Think I met atleast 8 Grey herons this day. The first 2 pictures haven't been cropped. I was that close. They were sitting on the same holm as the Cormorants I posted pictures of Aug 29th. The herons with a kind of crest/look like punkers is probably juveniles so this is probably members of a family.
__________________________________
🇳🇴Tror jeg såg minst 8 Gråhegrer denne dagen. De første 2 bildene har ikke blitt beskjert/croppet. Jeg var såpass nærme. De satt på den samme holmen som Skarvene i bildene jeg lastet opp 29 August. De hegrene med en slags hanekam er sannsynligvis ungfugler. Så disse hegrene er sannsynligvis i familie.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#nuts_about_birds#splendid_animals#btsommer#nrksommer#tv2norge#gråhegre#greyheron#1natureshot#natgeoyourshot#photographerfocus#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82


1

Kvalheim, Radøy
*
🇬🇧🇺🇸Pictures taken between August 7th to August 9th 2019
__________________________________
🇳🇴Bildene ble tatt mellom 7 til 9 August 2019
*
#lake#vann#skog#forest#mist#dis#skyer#clouds#landskapnorge#tv2norge#nrksommer#btsommer#fav_skies#raw_skies#worldskies365#purenaturepictures#ig_naturelovers


3

Heipiplerke /Meadow pipit. Pollen i Byngja, Radøy.
*
17.07.19/July 17th 2019
*
🇺🇸🇬🇧Sometimes some birds want to be seen, or atleast it seems that way. When they fly closer and study you. That makes it easier to take photos and videos.
___________________________________
🇳🇴Noen ganger virker det som at noen fugler vil bli sett. De fly nærmere og studerer deg. Det gjør det enklere å ta bilder og video.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#birds_perfection#heipiplerke#meadowpipit#nrksommer#btsommer#tv2norge#bns_animals#1natureshot#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82


1

Kvalheim, Radøy
*
🇬🇧🇺🇸Most of the pictures taken between July 28th to July 29th. The last picture is taken August 3rd 2019. The picture shows flowers called Harebells, usually they're blue, but this one was white.
____________________________________
🇳🇴Mesteparten av bildene er tatt mellom 28 til 29 Juli. Det siste bildet er tatt 3 August 2019. Bildet viser Blåklokker, men disse var hvite.
*
#skyer#clouds#bns_landscape#nrksommer#tv2norge#btsommer#cloudsession_#cloudsporn_addict#cloudsmagazine#norgenoreg#destinorway#dreamchasersworld#theworldshotz


1

🍂🍂🍂🍂🍂🧡


3

Løvsanger/Willow warbler. Byngja, Radøy.
*
19.05.19/May 19th 2019
*
🇬🇧🇺🇸Only got about 10 seconds of video and a few pictures. But I'll take it, it even sang abit. Just enough to know that this was a Willow warbler and not a Common chiffchaff. The names is very different, but their apperance is not. The chiffchaff got it's name because of it's song which is quite simple. The Willow warbler have a more complex song. There are other differences aswell. The Willow warbler have a yellow tone on their feathers and with juveniles this is very apparent. And they have brighter tone colour on their legs. The chiffchaff is more grey overall and have darker tone feet.
________________________________________
🇳🇴Fikk bare ca 10 sekunder med film og noen bilder. Men jeg tar det jeg får, den sang litt til og med. Nok til å vite at dette er en Løvsanger og ikke en Gransanger. Det er også andre forskjeller mellom disse. Løvsangere har en gultone på fjærdrakten og på ungfuglene er denne veldig synlig. Og de har lyse ben. Gransangeren har mer gråtoner i fjærdrakten og mørkere ben.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#løvsanger#willowwarbler#birds_perfection#animals_captures#1natureshot#nrknatur#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82#nrksommer#btsommer#tv2norge#photographerfocus


1

Kvalheim, Radøy
*
🇺🇸🇬🇧 Pictures taken between July 26th to July 28th 2019
____________________________________
🇳🇴Bildene tatt mellom 26 til 28 juli 2019.
*
#sol#sun#skyer#clouds#sjø#sea#sjølandskap#seascape#skjærgård#archipelago#landscapesofnorway#instagramnorway#norges__fotografer#nrksommer#tv2norge#btsommer#got_greatshots#lenspaper


1

Brunsisik/Lesser redpoll. Kvalheim, Radøy.
*
26.07.19/July 26th 2019
*
🇬🇧🇺🇸This one was quite patient, the birdssong you hear early in the clip is Meadow pipits. But this one sing or answer another towards the end of the clip . Listen for trilling tones. I managed to make the pictures brighter, but I don't have an editing program to make videos brighter.
________________________________________
🇳🇴Denne var ganske tolmodig, fuglesangen du hører tidlig i dette klippet kommer fra Heipiplerker. Men denne synger eller svarer en annen mot slutten av klippet. Lytt etter trilletoner. Jeg greide å gjøre bildene lysere, men jeg har ikke programvare som kan gjøre videoen lysere.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#brunsisik#lesserredpoll#feather_perfection#nb_nature_brilliance#animals_captures#1natureshot#nrknatur#btsommer#nrksommer#tv2norge#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82


4

Kvalheim, Radøy
*
🇺🇸🇬🇧Pictures taken between July 24th tol July 26th 2019
____________________________________
🇳🇴Bilder tatt mellom 24 til 26 Juni 2019.
*
#skyer#clouds#landskapnorge#mittnorge#norway2day#btsommer#nrksommer#tv2norge#bns_sky#cloudsession_#cloudsmagazine#touroftheworld#roamtheplanet#natureoftheplanet1#amazing_shots


1

Knoppsvaner/Mute swans. Høyvika, Radøy.
*
04.07.19/July 4th 2019
*
🇬🇧🇺🇸Eventhough food isn't scarse they still come when they see me. I tried to train them to come when they hear me and this time it seem to work. I tried last saturday aswell. I saw one of them, but it was sleeping so it didn't hear me.
__________________________________
🇳🇴Selv om det er god tilgang på mat kommer de når de ser meg. Jeg har prøvd å få dem til komme når de hører meg og dene gangen såg det ut til å fungere. Jeg prøvde forrige lørdag også. Jeg såg en av dem, men den sov så den hørte meg ikke.
*
#wilduntamed#dyr#animals#fugler#birds#svaner#swans#knoppsvaner#muteswans#swanstaigram#swanlovers#sjø#ssea#vik#bay#tv2norge#nrksommer#btsommer#nrknatur#lumixnordic#wearegenerationfreedom#dc_fz82


1