#byledoweekendu

Instagram photos and videos

#byledoweekendu#polishgirl#polskadziewczyna#instagirl#selfie#brunette#praca#me#mirrorselfie#wtorek#girl#ineedasun#tatto#work#beardman#słonecznie#nrjtrance#byledopiatku#czasjechaćdalej#wieczoremgnojebrowara#haveniceday#francja#ddobinsta#pojedzone#srombre#bliskoadaleko#widokzokna#volvotruck#milegowieczorku

Hashtags #byledoweekendu for Instagram

Usta mówią wszystko,
oczy mówią prawdę.
#instagirl#byledoweekendu#🔥😻


21

̈͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃͌͂̅̄ͨ̐I gdzie ta wiosna ?! #ineedasun #haveniceday #byledoweekendu


0