#colegmeiriondwyfor

Instagram photos and videos

#ColegMeirionDwyfor#ColegMenai#ColegLlandrillo#colegmeiriondwyfor#Pwllheli#Gwynedd#forestry#Dolgellau#Glynllifon#college#Grwpllandrillomenai#woodlandmanagement#ALevelResults#Competition#Charity#pwllheli#wales#StudentUnion#forestrylife#ALevels#Repost#sunshine#treelife#Agriculture#Forestrywork#countryside

Hashtags #colegmeiriondwyfor for Instagram

#Repost @dr_daniel_roberts
https://www.instagram.com/p/BvPk9rDhGAo
• • • • • •
Beirniad a Siaradwr Gwadd yng Nghystadleuaeth Codio Cymru 2019 efo Kirsty Williams AM yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli / Judge and Guest Speaker at The All Wales Coding Competition 2019 with Kirsty Williams AM at Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli @bangoruni_csee @bangor_university @prifysgolbangor @gofalwyrbangorcarers #bangoruniversity #prifysgolbangor #colegmeiriondwyfor #colegmeiriondwyforpwllheli #ElectronicEngineering #eleceng #computerscience #coding #SCRATCH #education #wales #northwales #pwllheli #college #northwalestech #codinggamesforkids #youngcoders #codersofthefuture


1

Beirniad a Siaradwr Gwadd yng Nghystadleuaeth Codio Cymru 2019 efo Kirsty Williams AM yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli / Judge and Guest Speaker at The All Wales Coding Competition 2019 with Kirsty Williams AM at Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli @bangoruni_csee @bangor_university @prifysgolbangor @gofalwyrbangorcarers #bangoruniversity #prifysgolbangor #colegmeiriondwyfor #colegmeiriondwyforpwllheli #STEM #ElectronicEngineering #eleceng #computerscience #coding #SCRATCH #education #wales #northwales #pwllheli #college #northwalestech #codinggamesforkids #youngcoders #codersofthefuture


0

Gwrando ar Farn Myfyrwyr mewn Cynhadledd i Ddysgwyr
Students' Views Heard at Learner Conference

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #LearnerConference


0

Ar 7 Mawrth 2019, croesawodd campws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli siaradwyr gwadd a phobl ifanc ddisglair i Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Codio Cymru.

Coleg Meirion-Dwyfor welcomed guest speakers and bright young minds to the All Wales Coding Competition Awards Ceremony at its Pwllheli campus on 7th March 2019.

#ColegMeirionDwyfor #Pwllheli #Computing #Coding #Gaming #Programming #Competition #Awards


0

Cyfareddwyd y dorf a ddaeth i weld myfyrwyr Trin Gwallt a Therapi Harddwch Grŵp Llandrillo Menai'n creu amrywiaeth o steiliau traddodiadol a chyfoes wrth iddynt gystadlu am fedalau yn rownd derfynol cystadleuaeth flynyddol y Grŵp, a gynhaliwyd ar gampws Bangor Coleg Menai.
An engrossed crowd enjoyed a captivating demonstration of both traditional and radical hair designs, as Grŵp Llandrillo Menai's Hairdressing and Beauty Therapy students battled it out for medals at the Grŵp's annual grand final, which was held at Coleg Menai's Bangor campus.
#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Hairdressing #BeautyTherapy #Competition #HairDesign


0

Mae Rygbi Cymru yn ffynnu! Yn dilyn llwyddiant gwych Cymru yn erbyn Lloegr yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad, mae'r grŵp coleg mwyaf yng Nghymru wedi cyhoeddi penodi swyddog ymgysylltu rygbi fel rhan o bartneriaeth newydd gydag Undeb Rygbi Cymru (WRU). Rugby is the hottest ticket in town! Following on from Wales' impressive win over England in the Six Nations, the largest college group in Wales has announced the appointment of a rugby engagement officer as part of a new partnership with the Welsh Rugby Union (WRU). #ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Rugby #Rugbi #Wales #Cymru #WelshRugbyUnion


0

Diwrnod gwych ar y mynydd efo criw BTEC Awyragored Coleg Meirion Dwyfor.
Quality Mountain Day on Cader Idris and Mynydd Moel today. #caderidris #cadairidris #mynyddmoel #eira #snow #colegmeiriondwyfor


0

Diolch i griw Blwyddyn 2 #iechyd #colegmeiriondwyfor #pwllheli am y croeso! Elliw wedi joio cael rhannu pwysigrwydd #sgiliaucymraeg ym maes #iechydagofal #bydgwaith #colegcymraeg


0

Mae Elliw yn sgwrsio efo criw Iechyd yn #colegmeiriondwyfor #pwllheli bore ma! 🤗 #sgiliaucymraeg #bydgwaith #astudio


0

Cafodd grŵp o ffisegwyr o Grŵp Llandrillo Menai y cyfle i gyflawni ystod o arbrofion ar drip diweddar i Academi Ffotoneg adnabyddus Cymru.

A group of budding physicists from Grŵp Llandrillo Menai got the opportunity to carry out a range of experiments on a recent trip to the renowned Photonics Academy of Wales.

#ColegMeirionDwyfor #Experiments #Photonics #Pwllheli #ALevels


0

Dathliadau diwrnod Santes Dwynwen yn y coleg
College Celebrates Welsh Valentine's Day

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #StDwynwen


0

Short video of the Mus-max chipper Wood Energy Wales had on site today. Most of the logs it was putting through were +60cm diameter and 3.9m in length with a few +80cm thrown in for good measure.
#Fendt #tractor #woodlandmanagement #mus-max #chipping #biomass #college #woodlands #forestry #forestrylife #woodenergywales #farming #forestrywork #treelife #sunshine #sustainable #renewable #ColegMeirionDwyfor
#Grwpllandrillomenai #tractorlife #tractorgram #terminator


0

This morning it was great to welcome Carwyn from Wood Energy Wales on site to chip our softwood stack Their new Fendt tractor is a beauty and she's HUGE!! All that power showed when Carwyn managed to chip the stack in under an hour and a half.
Forestry students later measured the total amount of chip to be an estimated 218 m3/98tonne.
Thanks once again Wood Energy Wales for their excellent service! .
Roedd hi'n wych croesawu Carwyn o Wood Energy Wales ar y safle i chipio stac coed meddal. Roedd eu tractor Fendt newydd yn ANFERTH! Torrodd Carwyn y stac mewn llai na awr a hanner.
Wedyn mesurodd myfyrwyr coedwigaeth yr sglodion i fod yn amcangyfrif o 218 m3 neu 98 tunall.

Diolch unwaith eto i Wood Energy Wales am eu gwasanaeth ardderchog!
.
.
#Fendt #tractor #woodlandmanagement #mus-max #chipping #biomass #college #woodlands #forestry #forestrylife #woodenergywales #farming #forestrywork #treelife #sunshine #sustainable #renewable #ColegMeirionDwyfor
#Grwpllandrillomenai #tractorlife #tractorgram #terminator


8

Cystadleuaeth Gwallt a Harddwch Grŵp Llandrillo Menai 2019
Grŵp Llandrillo Menai Hair & Beauty Competition 2019

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Hair #Beauty #Competition


0

Yn ddiweddar, ymgymerwyd â'r gwaith manwl o adnewyddu mynedfa hanesyddol campws un o golegau Gwynedd ar gost o £65,000.

The historic entrance to a Gwynedd college campus has had a meticulous £65,000 facelift.

#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Glynllifon #Renovation #Caernarfon


2

Diolch i'r holl fyfyrwyr a ddaeth i Gynhadledd y Dysgwyr heddiw i rannu eu syniadau!

Thanks to all our students that attended and shared their views at today’s Learner Conference!
#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #LearnerConference #StudentUnion


0

Bydd tîm o fyfyrwyr Busnes BTEC o'r ail flwyddyn o Ddolgellau yn cystadlu yn y Senedd yng Nghaerdydd ddydd Gwener Chwefror 1af, yn cynrychioli Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru. Mae ganddynt syniad busnes gwych i gyflwyno, maent wedi gweithio'n galed iawn i greu cynllun busnes, cynllun marchnata a rhagolwg llif arian i'w gyflwyno i'r beirniaid. Mae'r tîm yn gyffrous iawn am y gystadleuaeth.

Plîs dymunwch lwc iddynt

A team of second year BTEC Business Students from Dolgellau will be competing in the Senedd in Cardiff on Friday February 1st, representing Grŵp Llandrillo Menai in the Skills Wales competition. They have a fantastic business idea to pitch, they have worked very hard to create a business plan, marketing plan and cash-flow forecast to present to the judges. The team are very excited for the competition.

Please wish them luck!

#ColegMeirionDwyfor #Dolgellau #Business #Marketing #SkillsWales #Competition


0

#Repost @urddawyragored with @download_repost
・・・
Canwio yn y eira bora ma ar Lyn Tegid gyda Coleg Meirion Dwyfor
#colegmeiriondwyfor #canoe #llyntegid


0

Canwio yn y eira bora ma ar Lyn Tegid gyda Coleg Meirion Dwyfor
#colegmeiriondwyfor #canoe #llyntegid


0

Cafodd myfyrwyr cyrsiau amaeth o Wynedd gyfle i fynd i'r afael â dull a defnyddiau ffensio newydd ac arloesol yn ystod arddangosiad ymarferol.
Farming students in Gwynedd got to grips with a "revolutionary" new fencing system in a hands-on demonstration.
#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Glynllifon #Farm #Farming #Fencing #Engineering #Agriculture


0

Mae myfyrwyr a staff mewn coleg yn Ngwynedd wedi helpu i ledaenu ychydig o lawenydd Nadoligaidd drwy roi anrhegion i 50 o bobl ifanc.

College students and staff in Gwynedd helped spread some festive cheer after they donated Christmas presents for 50 young people in a charity gift drive.

#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Dolgellau #Christmas #Presents #Xmas #Charity


2

Mae dylunydd graffig o Wynedd wedi dod yn ail mewn cystadleuaeth ar draws Cymru.

A budding graphic designer from Gwynedd claimed the second prize in a Wales-wide competition.

#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Wales #Dolgellau #GraphicDesign #Design #Designer


1

Daeth prentisiaid a chyflogwyr o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd i ddathlu llwyddiannau unigolion yng Ngwobrau Prentisiaethau blynyddol Grŵp Llandrillo Menai a noddwyd gan Bŵer Niwclear Horizon.

Apprentices and employers from across North Wales celebrated this week at Grŵp Llandrillo Menai's annual Apprenticeship Awards ceremony, which is sponsored by Horizon Nuclear Power.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Apprenticeships #Awards #Horizon


0

Teithiodd myfyrwraig i galon gwleidyddiaeth y DU yn San Steffan fel rhan o'r ymgyrch fawr i gael cydraddoldeb i fenywod.

An ambitious Gwynedd student journeyed to the heart of UK politics in Westminster as part of a massive women's equality campaign.

#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Politics #Westminster #AskHerToStand #Parliament


2

Daeth academydd o Brifysgol Caerdydd sy'n astudio defnydd yr iaith Gymraeg yn ôl i'w hen goleg yng Ngwynedd i gynnal ei hymchwil.

A Cardiff academic studying the use of the Welsh language returned to her old college in Gwynedd to conduct research with current students.

#ColegMeirionDwyfor #Welsh #Cymraeg #Students #Gwynedd #WelshLanguage


0

Mae gwleidydd dwy ar bymtheg oed o Gricieth wedi cael ei ethol yn aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru.
An aspiring young politician from Criccieth has been voted onto the first-ever Youth Parliament for Wales.

#ColegMeirionDwyfor #Criccieth #Politics #Politician


0

Ym Mhwllheli'n ddiweddar, cafwyd perfformiad gwefreiddiol o'r sioe gerdd, Grîs, gan fyfyrwyr talentog Coleg Meirion-Dwyfor.

Talented Coleg Meirion-Dwyfor students hit the stage for a showstopping performance of classic musical Grease live in Pwllheli.

#ColegMeirionDwyfor #Pwllheli #Grease #Musical #PerformingArts


0

Yn ystod yr Wythnos Ddiogelu cafodd cannoedd o fyfyrwyr gyfle i fynd i ystod eang o weithdai a digwyddiadau rhannu gwybodaeth oedd yn cael eu cynnal ar draws 12 campws y Grŵp.

Hundreds of students across Grŵp Llandrillo Menai's 12 campuses attended a wide range of informative events and workshops during the college group's Safeguarding Week initiative.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Safeguarding


0

Mae tîm hoci o Wynedd wedi llwyddo i ddod yn Bencampwyr Colegau Cymru 2018.

A Gwynedd hockey team "punched massively above their weight" to become Welsh Colleges Champions for 2018.

#ColegMeirionDwyfor #Hockey #Hoci #Gwynedd


2

This week we have mostly been chipping Rhododendron!
Great work from a range of groups this week helping us control and chip invasive Rhododendron ponticum in #parcglynllifon.
.
Yr wythnos hon, rydym wedi bod yn chipio Rhododendron yn bennaf!Gaith gwych gan o grwpiau yn helpu ni i reoli a sglefrio Rhododendron ponticum ymledol yn #parcglynllifon.
#forestry #Forestrywork
#först #countryside #students #college
#chipper #treework #forest #woodland
#woodlandmanagement #orange #hardwork #ColegMeirionDwyfor #Grwpllandrillomenai


0