#colegmeiriondwyfor

Instagram photos and videos

#ColegMeirionDwyfor#ColegMenai#ColegLlandrillo#colegmeiriondwyfor#Pwllheli#forestry#Dolgellau#ALevelResults#Glynllifon#Grwpllandrillomenai#college#wales#studentlife#Gwynedd#Charity#woodlandmanagement#art#collegelife#ALevels#Construction#colegmenai#StudentUnion#Competition#forest#LefelA#students#countryside

Hashtags #colegmeiriondwyfor for Instagram

Daeth academydd o Brifysgol Caerdydd sy'n astudio defnydd yr iaith Gymraeg yn ôl i'w hen goleg yng Ngwynedd i gynnal ei hymchwil.

A Cardiff academic studying the use of the Welsh language returned to her old college in Gwynedd to conduct research with current students.

#ColegMeirionDwyfor #Welsh #Cymraeg #Students #Gwynedd #WelshLanguage


0

Mae gwleidydd dwy ar bymtheg oed o Gricieth wedi cael ei ethol yn aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru.
An aspiring young politician from Criccieth has been voted onto the first-ever Youth Parliament for Wales.

#ColegMeirionDwyfor #Criccieth #Politics #Politician


0

Ym Mhwllheli'n ddiweddar, cafwyd perfformiad gwefreiddiol o'r sioe gerdd, Grîs, gan fyfyrwyr talentog Coleg Meirion-Dwyfor.

Talented Coleg Meirion-Dwyfor students hit the stage for a showstopping performance of classic musical Grease live in Pwllheli.

#ColegMeirionDwyfor #Pwllheli #Grease #Musical #PerformingArts


0

Yn ystod yr Wythnos Ddiogelu cafodd cannoedd o fyfyrwyr gyfle i fynd i ystod eang o weithdai a digwyddiadau rhannu gwybodaeth oedd yn cael eu cynnal ar draws 12 campws y Grŵp.

Hundreds of students across Grŵp Llandrillo Menai's 12 campuses attended a wide range of informative events and workshops during the college group's Safeguarding Week initiative.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Safeguarding


0

Mae tîm hoci o Wynedd wedi llwyddo i ddod yn Bencampwyr Colegau Cymru 2018.

A Gwynedd hockey team "punched massively above their weight" to become Welsh Colleges Champions for 2018.

#ColegMeirionDwyfor #Hockey #Hoci #Gwynedd


2

This week we have mostly been chipping Rhododendron!
Great work from a range of groups this week helping us control and chip invasive Rhododendron ponticum in #parcglynllifon.
.
Yr wythnos hon, rydym wedi bod yn chipio Rhododendron yn bennaf!Gaith gwych gan o grwpiau yn helpu ni i reoli a sglefrio Rhododendron ponticum ymledol yn #parcglynllifon.
#forestry #Forestrywork
#först #countryside #students #college
#chipper #treework #forest #woodland
#woodlandmanagement #orange #hardwork #ColegMeirionDwyfor #Grwpllandrillomenai


0

Congratulations Fin!!! 💪💪💪
#Repost @grwpllandrillomenai (@get_repost)
・・・
Mae myfyriwr o gampws Coleg Meirion Dwyfor yng Nglynllifon wedi'i gyhoeddi yn ddysgwr y flwyddyn gan gorff dyfarnu cenedlaethol.

Forestry student Fin Wilson from Coleg Meirion-Dwyfor's Glynllifon campus has been named Wales' learner of the year by a national awards body.

#ColegMeirionDwyfor #Glynllifon #Lantra #forestry #student #studentlife #countryside #winner


0

Mae myfyriwr o gampws Coleg Meirion Dwyfor yng Nglynllifon wedi'i gyhoeddi yn ddysgwr y flwyddyn gan gorff dyfarnu cenedlaethol.

A student from Coleg Meirion-Dwyfor's Glynllifon campus has been named Wales' learner of the year by a national awards body.

#ColegMeirionDwyfor #Glynllifon #Lantra


0

Ddydd Gwener, 30 Tachwedd, daeth un o weinidogion Llywodraeth Cymru i ymweld â "Maes Chwarae Digidol" cyntaf Gogledd Cymru ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon.
A Welsh Government minister paid a visit to the first "Digital Playground" in North Wales at Coleg Meirion Dwyfor's Glynllifon campus.
#ColegMeirionDwyfor #Glynllifon #Minister #Digital


0

Yn ddiweddar, daeth myfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor â stori Frankenstein yn fyw mewn gweithdy dawnsio gyda pherfformwyr proffesiynol.

Students at Coleg Meirion-Dwyfor brought the story of Frankenstein to life in a dance workshop with professional performers recently.

#ColegMeirionDwyfor #Dancing #Performing #Frankenstein


1

Bydd athro o Goleg Meirion Dwyfor yn cymysgu â rhai o enwogion byd chwaraeon Cymru ar ôl cael ei enwi'n Wirfoddolwr y Flwyddyn Cymru.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.
A Coleg Meirion-Dwyfor teacher will rub shoulders with some of Welsh sport's brightest stars after being named the Wales Volunteer of the Year.
Check out the news section on our website to find out more.
#ColegMeirionDwyfor #Dolgellau #Sport #Cricket


1

Yn ystod Wythnos Sgiliau Trin Arian y coleg, cafodd myfyrwyr ledled campysau Grŵp Llandrillo Menai gyfle i wella eu sgiliau ariannol. Nod yr Wythnos Ariannol yw annog myfyrwyr i feddwl am gyllidebu, am fanteision cynilo'n rheolaidd ac am beryglon mynd i ddyled.

Students across Grŵp Llandrillo Menai's campuses were given the chance to improve their financial skills as part of the college's Money Skills Week initiative. The aim of Money Week was to encourage students to think about budgeting, the benefits of saving regularly and the dangers of debt.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #MoneyWeek


1

Cafodd myfyrwyr o Goleg Meirion Dwyfor daith "fythgofiadwy" i'r Eidal ac fe ddysgon nhw ei bod hi'n bosib cael swyddi yn "unrhyw ran o'r byd" gyda'r sgiliau sydd ganddyn nhw.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

Students in Gwynedd took an "unforgettable" trip to Italy and learnt their skills will get them work "anywhere in the world".
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Italy #Trip #Erasmus #Catering #Business #Sport


0

Daeth cyn-fyfyriwr o Wynedd, sydd yn datblygu Deallusrwydd Artiffisial i gwmni Google, i'r coleg yn ddiweddar i siarad am ei daith o Abergynolwyn i Silicon Valley.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

A former Gwynedd student who is now developing cutting-edge AI for Google has spoken about his journey from Abergynolwyn to Silicon Valley.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Google #AI #ALevels #Computing


0

Yn ddiweddar, llwyddodd myfyrwyr o Grŵp Llandrillo Menai i blesio'r beirniaid ac ennill chwe medal yn nigwyddiad sgiliau mwyaf y Deyrnas Unedig.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

Students from Grŵp Llandrillo Menai wowed the judges to win six medals at the UK's biggest skills event recently.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #WorldSkills


1

Stunning patch of Douglas fir that's been thinned, pruned and cared for by the students over the years.
#douglasfir #forestry #Forestrywork #college #collegelife #woodland #woodlandmanagement #countryside #trees #treelife #colegmeiriondwyfor #Grwpllandrillomenai


1

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr coleg o Wynedd agoriad llygad pan welsant offer amaethyddol gwych a drudfawr yn ystod taith i safleoedd rhai o gwmnïau mwyaf y Deyrnas Unedig.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

College students in Gwynedd got up close to some cutting-edge agriculture equipment worth over £1 million on an "eye-opening" visit to some of the UK's biggest firms recently.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Gwynedd #Glynllifon #Agriculture #Manufacturing


0

Gan mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, defnyddiodd myfyrwyr o Wynedd eu sgiliau creadigol i goffau cyfraniad Cricieth.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.
Students in Gwynedd used their creative skills to commemorate Criccieth's contribution 100 years after the end of the First World War.
Check out the news section on our website to find out more.
#ColegMeirionDwyfor #Dolgellau #Criccieth #S4C #Heno #WelshBacc


2

Yn rhan o raglen gyfoethogi fewnol eu hen goleg, dychwelodd bron i ugain o gyn-fyfyrwyr i'r campws i arwain amrywiaeth o weithdai a seiliwyd ar eu profiadau hwy ar ôl gadael y coleg, gan gynnwys eu profiadau mewn prifysgol, yn dilyn prentisiaethau ac ym myd gwaith.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.
As part of a college's internal enrichment programme, nearly 20 ex-students returned to their college campus to lead a variety of workshops based on their own experiences of life after college, including university life, apprenticeships and work.
Check out the news section on our website to find out more.
#ColegMeirionDwyfor #Pwllheli #Doctors #Vets #ALevels


0

Great to see newcomers getting involved in UK loggers.
#fuelforprofessionals

#Repost @coleg_glynllifon_forestry (@get_repost)
・・ Level 3 year 2 Forestry/Countryside students Harry Tustin and Connor Charley receiving their prize after taking part in the UK Loggers training day at Glynllifon.
.
.
.
@aspenfueluk
#fisa #forest #forestry #forestrymanagement #forestrylife #husqvarna
#studentlife #collegelife #ukloggers #Grwpllandrillomenai #colegmeiriondwyfor
#chainsaw #competition #woodlandmanagement


0

Enwyd myfyriwr gosod brics o Goleg Meirion-Dwyfor fel prif brentis adeiladu Cymru.

Enwyd Ifan Williams, 18 oed o Aberdaron, fel Prentis Rhanbarthol y Flwyddyn CITB ar gyfer Gorllewin Cymru a Chymru at ei gilydd. yn seremoni Gwobrwyo Prentisiaeth CITB yn Neuadd Merchant Taylor, Llundain yn ddiweddar.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

A Coleg Meirion-Dwyfor bricklaying student has been named Wales' top construction apprentice.

Ifan Williams, 18, of Aberdaron, was named the CITB Regional Apprentice of the Year for both West Wales and Wales as a whole at the CITB Apprenticeship Awards ceremony in Merchant Taylor's Hall, London recently.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Apprenticeships #CITB #Construction #Bricklaying


1

Trefnodd myfyrwyr a staff Grŵp Llandrillo Menai nifer o ddigwyddiadau codi arian yn ddiweddar er mwyn cefnogi digwyddiad blynyddol Cymorth Canser Macmillan, ac fe godwyd cannoedd o bunnoedd dros yr elusen.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

Students and staff from Grŵp Llandrillo Menai organised a number of fundraising events to support Macmillan Cancer Support's annual coffee break initiative, raising hundreds of pounds for the charity in the process.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #Macmilllan #CancerSupport #CoffeeMorning


0

Da ni wedi cael 'Wythnos Elusennol' grêt! Diolch i'n Undeb y Myfyrwyr am drefnu'r gweithgareddau ar gyfer ein elusen y flwyddyn; Cymorth Canser Macmillan!
We've had a fantastic 'Charity Week'! Many thanks to our Student Union for arranging the events to raise money for our charity of the year; Macmillan Cancer Support!
#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #StudentUnion #Charity #Macmillan


2

Mae myfyrwraig 18 oed sy'n astudio chwaraeon yng Nghrŵp Llandrillo Menai, yn hedfan i Armenia'r wythnos hon i chwarae yn nhîm pêl-droed Cymru mewn twrnamaint UEFA pwysig yn erbyn rhai o dimau pêl-droed cenedlaethol gorau Ewrop.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

An 18-year-old Grŵp Llandrillo Menai sports student is jetting out to Armenia this week, where she will play football for Wales in a crucial UEFA qualification tournament against some of Europe's elite national football teams!
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Football #PelDroed #Wales #Cymru #WomensU19s #TogetherStronger #UEFA


1

Dysgwyr Lefel 3 Coedwigaeth/Cefn Gwlad Harry Tustin a Connor Charley yn derbyn eu gwobr am gymeryd rhan yn y diwrnod hyfforddi "UK Loggers" yn Glynllifon.

Level 3 year 2 Forestry/Countryside students Harry Tustin and Connor Charley receiving their prize after taking part in the UK Loggers training day at Glynllifon.
.
.
.
@aspenfueluk
#fisa #forest #forestry #forestrymanagement #forestrylife #husqvarna
#studentlife #collegelife #ukloggers #Grwpllandrillomenai #colegmeiriondwyfor
#chainsaw #competition #woodlandmanagement


2

Mynychodd cannoedd o fyfyrwyr ar draws 12 campws Grŵp Llandrillo Menai ystod eang o ddigwyddiadau gwybodaeth a gweithdai yn ystod menter Wythnos Ddiogelu'r grwp.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

Hundreds of students across Grŵp Llandrillo Menai's 12 campuses attended a wide range of information events and workshops during the college group's Safeguarding Week initiative.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegLlandrillo #ColegMenai #ColegMeirionDwyfor #SafeguardingWeek #StudentUnion


1

Mae Darlithydd o Goleg Meirion-Dwyfor wedi cael cynnig lle ar Fwrdd y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg (RhCRhM).
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

A Coleg Meirion Dwyfor lecturer has been offered a place on the Board of the prestigious National Network for Excellence in Mathematics (NNEM).
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Mathematics #Pwllheli


0

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y llynedd, lansiodd Coleg Meirion-Dwyfor Cystadleuaeth Codio Cymru 2019 yn swyddogol mis ddiwethaf yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli.
I gael gwybod rhagor, ewch i'r adran newyddion ar ein gwefan.

Following on from last year's resounding success, Coleg Meirion-Dwyfor officially launched the 2019 All Wales Coding Competition last month at Ysgol Glan Y Mor, Pwllheli.
Check out the news section on our website to find out more.

#ColegMeirionDwyfor #Pwllheli #Coding #Competition


0