#digitaliseringiförskola

Instagram photos and videos

#digitaliseringiförskola#digitalaverktyg#digitalisering#ikt#iktiförskola#undervisning#skapande#utbildning#digitalnyfikenhet#digitalaverktygiförskolan#förskola#digitaliseringiförskolan#projiceringiförskolan#barn#digitalt#finmotorik#lärmiljö#projicering#iktförskola#skapa#greenscreen#matematiskttänkande

Hashtags #digitaliseringiförskola for Instagram

De yngre barnen lyssnar på läten från olika djur och ska para ihop ljudet med rätt djur. Bara att få lyssna på olika läten är ett lärande i sig #digitalkreativitet#digitalaverktyg#digitaliseringiförskola#digitalisering#ikt#iktiförskola#undervisning#utbildning#sinnen#lyssna#reflektera


5

Digiläsning - i veckan digiläste vi en bok tillsammans med hjälp av polyglutt. När vi var klara med boken hade jag förberett en karta till vår bee bot. Hon hade gått vilse i sagan och vi behövde hjälpa ”biet maja” till att hitta rätt i sagan och programmera henne till rätt bild i rätt ordning. Vi läste boken igen, och pausade efter varje sida så barnen samtidigt kunde hitta rätt bild på kartan. Här reflekterar barnen vad och när sakerna hände i boken med hjälp av att programmera biet maja till rätt bild #boksamtal#digiläsning#digitaliseringiförskola#iktiförskola#digitalaverktyg#digitalisering#polyglutt#reflektion#undervisning#utbildning


16

I veckan var det dags för oss att rösta fram ett nytt land till vårt projekt. Med hjälp av ett cirkeldiagram kunde vi tydligt se barnens röster när dem själva ställde sig vid respektive flagga. Vi kunde följa röstningsprocessen tillsammans och se hur varje röst påverkade slutresultatet. #matematik#cirkeldiagram#ikt#iktiförskola#digitalisering#komplement#digitalaverktyg#digitaliseringiförskola#demokrati#demokratiiförskola


4

Vi hittar en spännande spindel! Med hjälp av web-ägget kan vi förstora och synliggöra saker vi inte kan se med endast blotta ögat. Vi upptäcker att spindeln har hår på sina ben....barnen reflekterar tillsammans och kommer fram till att de också har hår...på huvudet. Ganska snart förflyttas fokus från spindeln till deras egna kroppar. De utforskar, tittar, känner och funderar. Tillsammans förundras vi över vad vi kan upptäcka tillsammans. #digitaliseringiförskola #digitaliseringiförskolan #webägg #digitalnyfikenhet #utforskande #förskola #förskolansyngsta #barn #digitalisering #digitalaverktygiförskolan #digitalaverktyg


1

Idag testade vi våran ”nya” green screen som vi gjorde i förra veckan... den funkade utmärkt och vi kunde skapa massa olika världar och berättelser med den.. #greenscreen#återvinning#ikt#iktiförskola#digitaliseringiförskola#digitalaverktyg#skapa#utbildning#undervisning


0

Vi projicerar ett akvarium och ser vad som händer när vi utforskar olika material tillsammans. Hur kan vi fånga fiskarna? Känns de? Var tar de vägen? Många frågor och funderingar som vi tillsammans klurar på #digitaliseringiförskola #digitaliseringiskolan #projiceringiförskolan #projicering #digatalaverktyg#digital #digitalnyfikenhet #förskola #forskola


0

APPTIPS 🌸🌸 denna veckan tänkte jag tipsa om en app där du får en mix mellan analogt och digitalt skapande - Sketchers school. Här kan du ta kort på en teckning du målat analogt, öppna den i appen, för att sedan fortsätta att skapa med den digitalt. Här finns olika penslar man kan använda och det går även att skriva i appen till teckningarna. #skapande#digitalförskola#iktiförskola#ikt#digitalaverktyg#analogt#digitalt#digitalisering#digitaliseringiförskola#finmotorik#undervisning


15

Barnen på avdelningen vill gärna lyssna till högläsning. Då alla inte får plats i lässoffan ger de digitala verktygen oss möjlighet att inkludera ALLA i högläsningen. Detta genom att vi fotar boksidorna med lärplattan för att sedan koppla den till den stora TV-skärmen vi har på väggen vid samlingsmattan. På så sätt kan alla vara med utan att behöva fokusera på att inte få plats eller att inte se bilderna👌🏼 #högläsning #digitaliseringiskolan #digitaliseringiförskola #digitaliseringiförskolan #digitalaverktygiförskolan #digitalaverktyg #lpfö18 #digitalnyfikenhet


0

När vi introducerade greenscreen för barnen var det dem som fick vara framför och bakom kameran för att spela in små klipp.. men nu är det dags för barnen att skapa egna små greenscreen världar med hjälp av skokartonger för att kunna göra filmer utan att barnen måste vara framför kameran.. alla barn vill skapa men alla vill inte vara framför kameran så nu skapar vi små greenscreen scener som barnen kan ha till deras sagor och berättande #greenscreen#skapande#film#imovie#doink#digitaliseringiförskola#iktiförskola#digitalisering#digitalaverktyg#filmskapande#ikt


4

Med hjälp av projektor och en spegelmobil kan vi skapa dessa mystiska, dansande fenomen i taket. Vad kan det vara? Var kommer det ifrån? #digitaliseringiförskola #digitalart #digitalaverktygiförskolan #digitalaverktygiforskolan #projiceringiförskolan #projicering #digitalnyfikenhet


0

Vi introducerar barnen till det datalogiska tänkandet genom att börja programmera analogt. Här möter barnen begreppet loop och vad innebär det? hur kan det bli en bugg när vi pärlar? För oss är det viktigt att introducera barnen i det datalogiska tänkandet genom deras intressen och skapa förutsättningar att förstå begreppen #datalogiskttänkande#programmeribg#analogprogrammeribg#ikt#iktförskola#digitaliseribg#digitaliseringiförskola#pärla#skapande#finmotorik#utbildning#undervisning#generalisering#matematiskttänkande


0

Här växer det fram en katt på ljudbordet. Med hjälp av relationell pedagogik och de tre olika stöden ledde detta fram till en spontan undervisningsaktivitet #ikt#iktiförskola#digitalisering#ljusbord#skapande#relationellpedagogik#digitaliseringiförskola#undervisning#spontanundervisning#kollegialtlärande#barn#matematiskttänkande#matematik#bygg#byggochkonstruktion#digitalaverktyg#digitalt#verktyg


4

Vi har skapat ett iPad bibliotek som är i anslutning till vårt andra bibliotek. Här finns möjlighet att välja en iPad med specifik inriktning. Så som skapande,teknik, språk, matematik osv. Barn eller pedagog tar den iPad som passar just deras aktivitet. #bibliotek#digitaltbibliotek#digitalisering#ipad#ipadsomverktyg#digitalaverktyg#ikt#iktiförskola#digitaliseringiförskola#skapande#lärmiljö#digitallärmiljö#utforska#utforskande#tillåtande#komplement#pedagog#barn#utbildning#digitalkreativitet


3

Vi testar att skriva på olika sätt och använda oss av olika tekniker för att jämföra och känna skillnader #digitalisering#språk#skapande#iktiförskola#ikt#lärmiljö#digitaliseringiförskola#digitalaverktyg#digitalt#pc#sand#skriva#utbildning#undervisning


0

Barnen fascineras mycket av fiskar och havet. Vi projicerade därför upp ”under havet” på vår kub för att låta barnen utforska en ny lärmiljö. Hur känns det att gå in bland fiskarna?#projektor#lärmiljö#digitalisering#ikt#iktförskola#undervisning#utbildning#förändralärmiljö#inflytande#delakighet#förskola#digitaliseringiförskola#it#digitalaverktyg


1

Att rita med fötterna är också ett sätt att rita på. Hur många olika sätt kan vi komma på att rita på? #skapande#finmotorik#kroppskontroll#digitalisering#iktiförskola#ikt#digitaliseringiförskola#ipad#skapa#måla#rita#lörmiljö#kreativlörmiljö#kreativitet#kreativtskapande


0

Dagens samling var utifrån en bok om Mix som kör olika bilar och maskiner. Fokus var på ambulansen och vår drake blev efter att Sara läst boken med i en kort teater. Den handlade om att draken råkade tappa bort sig och äta nåt olämpligt för att sedan få hjälp av doktor Mix och komma till sjukhuset i hennes ambulans. Efteråt blev det lekar med rekvisitan i vårt nya lilla sjukhus. De dramatiserade sjukhuslekar där de själva agerade. Två barn använde sedan Ipaden och gjorde en saga med appen Bookcreator om det som hänt. #läslyftet #digitaliseringiförskola


0

En kort presentation. #diggitupplandsbro #bästayrket #digitalista #upplandsbro #förskola #digitaliseringiförskola syntolkning: bild på Liselott. /Liselott Bernberg


2

The end of the page