#ebuhanife

Instagram photos and videos

#ebuhanife#islam#imamıazam#mezhep#ahmedbinhanbel#hadis#hanefi#din#kitap#hukuk#kitapkurdu#adalet#justice#mahkeme#islamidergi#dergi#quoteoftheday#quotes#abuhanifah#turkey#quote#islamicquotes#alparslankuytultr#alparslankuytul#furkanvakfı#furkanvakfi#book#bookstagram#prison#bookworm#instabook#علم_شرعي

Hashtags #ebuhanife for Instagram

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Hanefi usülcüleri olsun, Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusuf olsun hadisleri Kuran'a arzetme ve Kuran'a uygunluk şartı aramıştır. Onlara dair deliller getirmek yazıyı uzatacağından ötürü ben doğrudan İmam Ebu Hanife'den şunu aktarmak istiyorum: .
"Allah'ın rasülü Allah'a muhalefet etmez. Allah'ın Kitabına muhalefet eden de Allah'ın rasülü olamaz. Nebi'den, Kuran'a aykırı olarak hadis rivayet eden kimseyi red, Peygamber'i red ve onu yalanlama değildir. Bu, ancak, Peygamber'den gerçeğe uymayan rivayette bulunan kimseyi reddir. Suçlama, bu kimseyedir, Peygamber'e değil. Onun için Peygamber'in söylediği her şey, işitelim, işitmeyelim, başımız gözümüz üstünedir. Buna iman eder, ve Allah'ın Rasulü'nün söylediğine, olduğu gibi şehadet ederiz. Ve yine şehadet ederiz ki o, Allah'ın yasakladığı bir şeyi emretmez. Allah'ın bağladığı bir şeyi koparmaz. Allah'ın tasvif ettiği bir şeyi ona aykırı bir şekilde tasvif etmez."
.
Kaynak: İmam-ı Azam Ebu Hanife, el-Alim, sayfa 27
.
- İslami Yeniden Doğuş Oluşumu
#islam #allah #din #mezhep #kuran #hadis #ilim #ebuhanife #hzmuhammed #peygamber


6

Bugün ki mekanımız vazgeçilmezimiz #yakutiyemedresesi okumaya devam...
#gündüzokumaları #okuyorum #fıkhınsultanıimamıazam #ebuhanife #ibnhacerelheytemi #


0

Do not scream while talking. Do not raise your voice unnecessarily. Stay cool and dignified.#imamıazam #ebuhanife


0

Hakkı çekinmeden söyleyen alimlerin bir mektebi de zindan oluyor!
Gerçekleri konuşmanın bedelini hapishaneye atılarak ödeyen yiğit alimlerden:
AHMED BİN HANBEL
Şubat 2018 | Sayı 82
Tamamını okumak için profilimizdeki link ile internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz...
@furkanvakfiresmi @alparslankuytultr @semrakuytul #furkanvakfi #furkanvakfı #furkanvakfiresmi #alparslankuytul #alparslankuytultr #islamicquotes #quote #quotes #quoteoftheday
@furkanneslidergisi @furkanneslitr #dergi #islamidergi #justice #adalet #turkey #prison #hukuk #mahkeme #imamıazam #ebuhanife #mezhep #hanefi #ahmedbinhanbel #hanbeli #hanbel


0

Esselamu aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Hepinizin Ramazan ay’ı mübarek olsun. Ramazan ay’ında kitap okumayı tavsiye etmiyorum. Fakat ibadetlerin fıkhını öğrenmek isteyenler de bu konuda Ramazan’da çalışma yapabilir. Ramazan ay’ı Kur’an ay’ı dır. İbn Kudame el-Makdisi (rahimehullah)’ın yazmış olduğu bu kitabı okuyalı tahmini 3 ay oluyor. Kitabı itisam yayınlarından çıkan nüshası ile mukayeseli okumak için alıp okudum. Faydası da oldu elhamdulillah. Eğer kitap okumaktan sıkıldım diyorsanız okumanızı tavsiye ederim. İçeriğinde çok güzel rivayetler mevcut.
Bişr b. el-Haris’e ‘Senin ismin insanlar arasında adeta bir peygamber ismi gibi dolaşıyor bunun sebebi nedir?’ diye sorulduğunda o: ‘Bu Allah’ın bir lütfudur. Ben avare gezen biriydim. Bir gece yolda üzerinde Bismillahirrahmanirrahim’ yazan bir kâğıt gördüm ve bu kâğıdın üzerindeki tozu temizleyerek cebime koydum. Yanımda sadece iki dirhem param vardı. Bu parayla koku satan bir dükkâna gidip oradan misk kokusu aldım ve bu kâğıda sürdüm. O gece yattığımda rüyamda bana şöyle seslenildi: ‘Ey Bişr b. el-Haris! Sen yolda bulduğun kâğıdı kaldırarak ona güzel kokular sürdün. Biz de dünya ve ahirette senin ismini yücelteceğiz’. Ondan sonra durum böyle oldu’ dedi.

#book #bookworm #booklover #books #bookstagram #instabook #booked #kitap #kitaplik #kitapkurdu #kitapönerisi #kitapsözleri #kitapalıntıları #okumak #islam #ibnkudame #imammalik #ebuhanife #ahmedbinhanbel #imamsafii #ibntaymiyyah #ibnteymiyye #ibnkesir #mehmeteminakın #alaaddinpalevi #tarıkebuabdullah #musaebucafer


0

📍İmam-ı Âzam Hazretleri'ne bir kişi, onu aciz bırakmak için bazı sorular ayarlayıp sormak için huzuruna geldi. Dedi ki:
.
.
- Ya imam, bir kişi şöyle diyor:
"Cenneti ümid etmiyorum, cehennemden korkmuyorum, Allah'tan korkmuyorum, ölü eti yiyorum, rükû ve secdesiz namaz kılıyorum, hakka buğz ediyorum, fitneyi seviyorum, Yahudi ve Hristiyanları tasdik ediyorum, görmeden şahidlik yapıyorum."
.
.
Bu adam hakkında ne dersiniz? İmam-ı Azam Hazretleri, adamın kendisine: "Senin bu husustaki şahsi bilgin nedir?" diye sordu. Adam: Ben bir şey bilmiyorum, deyince talebelerine sordu. Onlar: "Bu sayılan şeyler küfür alameti olduğu için, bu sözleri söyleyen adamın felaketine delalet eder" dediler.
.
.
İmam-ı Azam Hazretleri ise:
. - Aksine, bu sözleri söyleyen adam Allah dostlarındandır. Bakın bunların manalarını açıklayayım, diyerek şu açıklamayı yaptı:
.
.
- Cenneti ümit etmiyor, yani Cennetin Rabbini ümit ediyor. Cehennemden korkmuyor, cehennemin Rabbinden korkuyor. Allah'tan korkmuyor, çünkü Allah'ın rahmetle muamele edeceğini ümit ediyor. Ölü eti yiyor, yani balık eti yiyor. Rükûsuz, secdesiz namaz kılıyor, yani cenaze namazı kılıyor. Hakk'a buğzediyor, ölüm haktır, ona buğzediyor, yani daha fazla yaşayarak daha fazla ibadet etmek istiyor. Fitneyi seviyor, çünkü Kur'an'ı Kerim'de ( mealen ): "Evlatlarınız sizin için birer fitnedir ( imtihan vesilesidir )" buyruluyor. O şahıs çocuklarını seviyor. Yahudi ve Hristiyanları tasdik ediyor, yani onların birbirleri hakkında söylediklerini tasdik ediyor. Görmeden şahidlik yapıyor ki, onun da manası şudur: Allah'ı görmediği halde Allah'ın varlığı hakkında şahidlik yapıyor. .
.
📚Rava'i'min al-adab al-'arabi yazarı Ahmed Nasib el Mahamid ( Baskı yeri dimesk darul feth yayınevi, 1993 ) .
.
#İmamAzam #EbuHanife #Rahimehullah #Kuran #Sünnet #EhliSünnet #EhliSünnetVelCemaat #EhliSünnetMüdafaası #Dua #Namaz #Tevil #Tekfir #İslamic #Mumin #İslam #Muslim #Tasavvuf #Sufiline


1

📍1-İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah el-Fıkhu’l Ebsat’ta Allah-u Teala nerededir? sorusuna ”Yaratılmadan önce mekan yoktu,halbuki Allah vardı. Mahlukattan hiçbiri yokken , ”nerede” mefhumu mevcut değilken Allah vardı. O her şeyin yaratıcısıdır ” cevabının verilmesini ister.
.
. 📍2-İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah el -Vasiyye’de şöyle demiş­tir:”Allahü teâlâ, kendisi için bir ihtiyaç ve (Arş’ın üzerine) istikrar (yer­leşme, mekân tutma) olmaksızın Arş’a istiva etmiştir. O, Arş’ı da diğer mahlukatı da korumaktadır. Eğer (Arş’a ve bir yerde yerleşip mekân tut­maya) muhtaç olsaydı, tıpkı mahluklar gibi alemi yoktan var etmeye ve idareye muktedir olamazdı. (Bir mekânda) oturmaya ve karar kılmaya muh­taç olsaydı, Arş’ı yaratmadan önce Allahü teâlâ nerede idi? Yüce Allah bun­dan münezzehtir.”
.
. 📍3-İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah el-Fıkhu’l-Ebsat’ta şöyle di­yor:”Rabbimin gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum diyen kimse kâfir olur. Aynı şekilde, “Allahü teâlâ Arş’ın üzerindedir, Arş’ın gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum” diyenin durumu da böy­ledir.”


7

📍Diyorlar ki, sâlihlerin yüzü suyu hürmetine Allah celle celâlühû’dan bir şey istenmez. Böyle duâ olmaz. Bu konuda, Hanefî âlimlerinden İbnü Ebî’l-İzz şöyle diyor: Kişinin, Allah’tan başkasını duâsının kabûlüne sebeb kılması ve onunla tevessülde bulunması câiz değildir… O şöyle demek ister, falanca sâlih kullarından olduğu için duâmı kabûl eyle. Onun Allah celle celâlühû’nun sâlih kulu oluşu ile berikinin duâsı arasında ne ilgi, ne bağlantı olabilir? Bu duâda taşkınlık yapmaktır. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: Rabbinize için için yalvararak düâ edin. O taşkınlık yapanları gerçekten sevmez.
.
.
📚Cevâb:
.
.
🔹Bir: İbnü Ebî’l-İzz (Ö:792), fıkıhta Hanefî ise de, akîdede, kendisi gibilerin ve câhillerin zannettiği gibi hakîkî ma’nâda Selefî değil, İbnü Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim’ın mukallidi, Mevlâya cisim isnâd etmeye meyilli, O’na mekân ve had ta’yîn eden, cehennem’in fâniliğine dâir olan Cehmiyye’nin inancını onca açık âyet ve hadîsleri isabetsiz te’vîllerle devre dışı bırakarak Ehl-i Sünnet’e âit bir görüşmüş gibi gösteren, hâsılı, kitâbını İbnü Teymiyye ve İbnü’l-Kayyim’in şâz görüşleriyle dolduran, gerçekte Selef ve Selefîlik ile alâkası olmayan, büyük bir fıkıh ve hadîs âlimi olmasına rağmen, Ehl-i Sünnet’ten büyük ölçüde sapan, bir Hanefi’dir. Tahâvî Akâidine yazdığı şerh bu dediğimizin açık ve kesin delîlidir. Allah bizi ve O’nu affetsin. O, bir nevi, akîdede Mu’tezilî fıkıhta ise Hanefî olan Zemahşerî gibi bir Hanefî’dir. Böyle bir kişinin sözünün, Ehl-i Sünnet mü’minlerce -bilhassa Ehl-i Sünnet’çe suçlandıkları bir mes’elede- hiçbir ehemmiyeti yoktur.


4

🇩🇪Gelehrten -1 “Abū Hanīfa” 🇹🇷Alimler -1 “Ebu Hanife” #inshatv #insha #inshagood #inshalife #stepbystep #inşallah #gelehrter #ebuhanife #AbūHanīfa #alim #neuekategorie


4

🎈
Sevginin diğer bir adı da sabırdır:
Açlığa sabredersin adı “oruç” olur.
Acıya sabredersin adı “metanet” olur.
İnsanlara sabredersin adı “hoşgörü” olur.
Dileğe sabredersin adı “dua” olur.
Duygulara sabredersin adı “gözyaşı” olur.
Özleme sabredersin adı “hasret” olur.
Sevgiye sabredersin adı “Aşk” olur!..
.
.
.
~mevlana~
.
.
.
.
(Çekim şahsıma ait)
.
.
.
.
.
#mevlana #Allahvargamyok #siir #siirsokakta #islam❤️ #huzur #din #teslimiyet😏 #huzur🙏 #ibnihaldun #ibniarabi #farabi #gazali #ebuhanife #mavi #kuranikerim #kuransevdası #peygambersevdalilari #hzmuhmmed #ilahiask #âsk #sabahattinali #hasanalitopbaş #turgutuyar #nazimhikmet #sabir #oruc #namaz #ibadet


4

“Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver! Meseleyi fazla dağıtma!” İmam-ı Âzam Ebu Hanife (#Fotoğraf: Rüstem Paşa Camii #istanbul) #islam #islamiyet #soru #ebuhanife


1

Selâmün aleyküm. İbn Hacer, Safi olmasına rağmen o kadar güzel ve layikiyla Ebû Hanifeyi anlatmış ki Hanefi mezhebine olan saygım muhabbetim katlandı. Zaten birini tanımadan güzel sevemiyorsunuz. Neyse eserin bana bir tesiri de Şafii mezhebinde olmaya sükretmek. Ecdadimin tercihiydi sonuçta. Yani mukadderat... ama Şafii olup Ebû Hanifeyi bu kadar sevmek daha güzel bence😉. Kitapların içeriklerinden ve konusundan çok bana etki eden kısmını paylaşmak istiyorum. Zaten bunun için bu profili kullanıyorum. Yoksa zaten kitabın ismini yaz google ye tamamdır. Velhasıl kelam beni İmam Azam a yakinlastirdigi için çeviren yazan herkesten Rabbim razi olsun😊


2

📍İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah el-Fıkhu'l Ebsat'ta şöyle diyor: "Rabbimin gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum diyen kimse kâfir olur. Aynı şekilde, "Allahu tealâ Arş'ın üzerindedir, Arş'ın gökte mi yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum" diyenin durumu da böyledir" [1]
.
.
Bazı şüphecilerin İmam Ebû Hanife'nin bu sözüne sarılarak Allah Teala'nın -haşa- gökte olduğunu ileri sürmeleri doğru değildir. Zira burada İmam, Allah Teala'nın gökte veya yerde olduğunu söylemekle O'na bir mekân isnad edilmiş olacağını vurgulamaktadır. Buradaki tekfirin anlamı budur, şöyle ki; .
. 📕1- Molla Aliyyül Kâri İmam a'zam Ebu Hanife'nin bu sözü hakkında şu açıklamayı yazmaktadır: "İmam İzz bin Abdusselâm, Hillu'r -Rumûz adlı kitabında İmam Âzam'ın şu sözünü kaydediyor: Kim Allah'ın yerde mi gökte mi olduğunu bilmiyorum derse, kâfir olur. Çünkü bu söz, Allah'ın bir mekânı olduğu düşüncesini akla getirir. Allah'ın mekânı olduğunu düşünen kimse ise Allah'ı yarattıklarına benzeten kişidir. Şüphe yok ki İbn Abdusselâm alimlerin büyüklerinden biri olup sika (güvenilir) bir âlimdir. [2] .
.
📗2- el-Bayâdî rahimehullah İşâretu'l-Merâm'ında bunu şöyle izâh eder: "Bunun sebebi, kâilin bu söz ile Hâlık-ı Zülcelâl (Celle Celalühü)' ya cihet ve hudud tâyin etmesidir; zirâ ciheti ve hudûdu olan her şey bizzarûre mahlûktur. Binâenaleyh bu söz, Allah (Celle Celalühü)' ya kusûr atfetmektir. İlâhî cismâniyyete ve cihete inanan o kimsedir ki, hevâss ile idrâk edilemeyen her şeyin varlığını münkîrdir. Onlar, fevkettabî'a olan ulûhiyyet cevherini reddederler. Bu da onları kat'î sûretde îmânsızlığa götürür. [3] .
.
📘3- Yusuf-i Nebhanî de bunu şöyle îzâh eder: "Bir kimse, 'Allah'ın yerde mi yoksa gökte mi olduğunu bilmiyorum' derse, kâfir olur. Zirâ bu söz, Allahü Teala için bir mekân var da o kimse bunda şüphede imiş vehmini verir. [4]


6

Perşembe, davetlisiniz!
İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murteza Bedir ile kendi kitabı üzerinden İslam anlayışının en önemli isimlerinden Ebu Hanife'yi, ilim (hadis-fıkıh-kelam-tasavvuf) çevreleriyle ilişkilerini, talebelerini, dönemine ve geleceğe etkilerini konuşacağız.

#bisav #sunum #akademisyen #konuşma #araştırma #tartışma #ebuhanife #hanefi #islam #tarih #medeniyet #hukuk #düşünce #yazar #kitap #istanbulüniversitesi #ilahiyat #biyografi #bilimvesanatvakfı


0

📍Muhammed b. Mani, Makâlât üzerine yazdığı ta'likler meyanında (184) şöyle der :
.
.
“Kur'an Kelamullahtır. Cebrail onu Allah' tan, Nebi Cebrail' den , Sahabe de Nebi 'den işitmiştir. Dolayısıyla Kur'an mahluk değildir. Delil , Allah Teala' nın (harf, kelime ve cümleleri) ard arda konuştuğunu göstermektedir. Allah , ezelden beri dilediği zaman konuşandır. Bu itibarla onun kelamı nev ' olarak kadim , fertleri itibariyle hâdistir. Eğer (muhalifler) , "Bundan , havâdisin Allahu Teala 'nın zatıyla kaim olduğu neticesi çıkar " derlerse cevap olarak , " Ehl-i Hak' tan buna muhalif görüş beyan eden kimdir ? " deriz. Havâdisin Allah Teala' nın zatıyla kaim olmasını anlamı , ALlah Teala 'nın havâdise kadir olmasıdır."
.
.
Bu ifadeler hakkında söylenmesi gereken maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz.
.
.
Bir yandan "selefi" olduğunu söyleyip , öbür yandan Selef' ten hiç kimsenin ağzına almadığı şeyler telaffuz eden -ki bunlardan biri, Allah Teala 'nın bir takım sıfat ve fiillerinin ve elbette bu cümleden olarak "kelam sıfatının" ' nev' olarak kadim, fertleri itibariyle hâdis olduğunun ileri sürülmesidir- İbn Mâni ve benzerlerinin , ALlah Tealan' nın "kelam" sıfatını mahlukatın kelamına benzetmesi , cehalet ürünü büyük bir cürümdür.
.
.
Şurası açıktır ki , "kelam" sıfatı Allah Teala ' nın - tıpkı "ilim", "semi" "basar", gibi - subuti sıfatlarındandır. Allah Teala' nın hayatı , ilmi, işitmesi, görmesi nasıl yaratılmışlarınkinden farklıysa , kelamı da aynı şekilde farklıdır. İnsanlar konuşurken ağır, dil, çene ... gibi organlar aracılığıyla ve harf , kelime ve seslerle konuşur. Allah Teala bundan yüce ve münezzehdir.


3

Esselamu aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim hepinize hayırlı geceler dilerim. Tevafukun gördüğüm bu kitabı merak edip @ilmieserler kitapçımdan aldım gayet güzel ve basit bir dili var. Bir saatte çok rahatlıkla bitirilebilecek bir kitap fakat önemli olan bir saatte bitirmek değil. O bir saatte öğrendiklerimizi bir saat sonra uygulayabilmek.
İslâm tevazu'a büyük önem vermiştir. Peygamberimiz bu özelliği hem bizzat üzerinde taşımış, hem de sözleriyle tavsiye etmiştir. Bir gün kendisine bir adam getirilir, gelen şahıs korkudan titremeye başlar. Bunu gören Allah Resulu: "Sakin ol, ben bir melik değil, Kureyş 'ten, kuru et yiyen bir kadının oğluyum" buyurmuştur (Gazalî, İhyâu Ulûmi'd-din, Kahire, 1954, II, 483, 484). Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Muhakkak Allah Teâlâ, bana, sizin mütevazi olmanızı vahyetti" (Rizazu's-Salihin, II, 37). "Her kim Allah için alçakgönüllülük yaparsa, Allah muhakkak onun derecesini yükseltir" (Müslim Bir ve's Sıla, 69; Tirmizî, Birr, 82). Hz. Lokman oğluna şöyle tavsiye etmişti: "Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde çalımla yürüme; çünkü Allah kurulup öğünenlerin hiç birini sevmez" (Lokmân, 31/18). Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in aşağıdaki sözleri de tevazu ve vakarın insan için önemini göstermesi bakımından dikkat çekicidir: "Allah için alçakgönüllülük edeni Allah yükseltir, Allah 'a karşı böbürleneni de Allah alçaltır" (Feyzü'l-Kadîr, VI, 108-109). #book #bookcover #bookstagram #booklover #bookworm #booklove #booking #instabook #kitap #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #kitaplık #canon #canon77d #islam #muslim #ebuhureyre #ibnteymiyye #ibntaymiyyah #imammalik #imamsafii #ahmedbinhanbel #ebuhanife #ebuhanzala #mehmeteminakın #aliküçük #alaaddinpalevi #musaebucafer #tarıkebuabdullah


1

Ne tam safâ üzere bir hayat yaşayabildik,
Ne de Allah'ın razı olacağı sâlih amel işleyebildik !.. Bu da hüzün olarak bize yeter
#ebuhanife


0

"Son nefeste nasıl gideceğinin derdini taşımayan adam %90 imansız gider." EBU HANİFE RAHİMEHUMULLAH #mahmuderenhocaefendi #erenlervakfı #ismailağa #fatih #çarşamba #efendininyolunda #ilim #sonnefes #ebuhanife #rahimehumullah #gürselmahallesi #temsilciliği


0

Ebu Hanife’nin, ‘Bu haldeki bir damadın kayın validenin elini öpmemesi’ yönündeki fetvasını nakletmeme, ‘sapıklık’ diyerek dolaylı yoldan bu nevi cinayetlerin yolunu açan MAGAZİN HOCASInın tövbe etmesi, vicdan meselesidir. Çağlar üstü fetvalar veren İmam-ı Azam’a(ra) selam olsun.
#ihsanşenocak #kaynana #ifam #ihsansenocak#ifammedrese #ebuhanife


0

“Genç kaynana şehvet uyandırır” dediği için ihsan Şenocak hocayı linç eden gazeteler utanmadan sıkılmadan bu gün bu haberi yaptılar. Hem de birinci sayfadan.

Çağlar üstü fetvâlar veren İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe'ye (Rh.a.) Selâm olsun.
Mağazin Hocası #MustafaKarataş gibilerine de kapak olsun... #İhsanŞenocak Hocamızın da Allah yardımcısı olsun..
-----
#i̇fam #türkiye #islam #diyanet #imamazam #imamıazam #ebuhanife #hanefimezhebi #dua #mevlana #kaynana #damat #aşk #fetva #allah #kalp #hâdimûlmevlânâ


0

Ebu Hanife’ye o büyük zata o büyük imama selam ler olsun #ebuhanife @dr.ihsansenocak #ifam #islam #islam❤️ #fetva


0

Hakkı çekinmeden söyleyen alimlerin bir mektebi de zindan oluyor!
Gerçekleri konuşmanın bedelini hapishaneye atılarak ödeyen yiğit alimlerden:
AHMED BİN HANBEL
Şubat 2018 | Sayı 82
Tamamını okumak için profilimizdeki link ile internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz...
@furkanvakfitr @alparslankuytultr @semrakuytul #furkanvakfi #furkanvakfı #furkanvakfitr #alparslankuytul #alparslankuytultr #islamicquotes #quote #quotes #quoteoftheday
@furkanneslidergisi @furkanneslitr #dergi #islamidergi #justice #adalet #turkey #prison #hukuk #mahkeme #imamıazam #ebuhanife #mezhep #hanefi #ahmedbinhanbel #hanbeli #hanbel


0

Hakkı çekinmeden söyleyen alimlerin bir mektebi de zindan oluyor!
Gerçekleri konuşmanın bedelini hapishaneye atılarak ödeyen yiğit alimlerden:
AHMED BİN HANBEL
Şubat 2018 | Sayı 82
Tamamını okumak için profilimizdeki link ile internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz...
@furkanvakfitr @alparslankuytultr @semrakuytul #furkanvakfi #furkanvakfı #furkanvakfitr #alparslankuytul #alparslankuytultr #islamicquotes #quote #quotes #quoteoftheday
@furkanneslidergisi @furkanneslitr #dergi #islamidergi #justice #adalet #turkey #prison #hukuk #mahkeme #imamıazam #ebuhanife #mezhep #hanefi #ahmedbinhanbel #hanbeli #hanbel


0

İmam-ı a’zam hazretlerinin bir talebesine yaptığı vasiyetlerden bazıları şöyledir:

Konuşurken yüksek sesle konuşma. Hiçbir işinde acele etme, teenni ile hareket et. Acele şeytandır. [Hadis-i şerifte, (Teenni eden isabet eder, acele eden hata eder) buyuruldu. Teenni, acele etmemektir.] Susmayı âdet edin. [Hadis-i şerifte, (Susmak, hikmettir; fakat susan azdır) buyuruldu.]


1

Öncelikle Milliyetçilik derken maksat ırkçılık değildir, bu Hz. Muhammed ve Allah tarafından kesin olarak yasaklanmıştır. Milliyetçilik kendi öz benliğine, kültürüne, tarihine, yaşam stiline ilgi duymak ve sevmektir. İkinci olarak, Türk din anlayışı Türklere has değildir, sadece Türkler tarafından sistemleştirilmiştir. Yani Türk dışındaki ırklar da bu anlayışı benimseyebilir. Metinde geçen hadislere karşı mesafeli durumu, onların hadis reddettikleri gibi anlama gelmesin. Yalnızca hadisin sıhhati üzerine daha duyarlıydılar ve ehl-i hadis yerine ehl-i rey ekolünü benimsemişlerdir. Hadisleri olduğu gibi doğrudan ve içtihada önem vermeksizin uygularsınız ehl-i hadis olursunuz. Ki genelde bu ekol Eşari, İmam Şafii, İmam Hanbel gibi Araplar tarafından benimsenirken ehl-i rey ekolü yani akılcı ekol, Ebu Hanife gibi ya Fars yada Türk, İmam Matüridi gibi Türk tarafından benimsenmiştir. Dinin daha akılcı ve evrenselci yorumu için bu iki muazzam şahsiyetin yolundan gidilmelidir.
- Mehmet Çetin .
#islam #din #allah #tanrı #mezhep #imamıazam #ebuhanife #matüridi #mezhep #Sünni #türk #hadis #ayet #kuran


0

#ebuhanife #imam #أبو حنيفة


1

Hakkı çekinmeden söyleyen alimlerin bir mektebi de zindan oluyor!
Gerçekleri konuşmanın bedelini hapishaneye atılarak ödeyen yiğit alimlerden:
İMAM-I AZAM EBU HANİFE
Şubat 2018 | Sayı 82
Tamamını okumak için profilimizdeki link ile internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz...
@furkanvakfitr @alparslankuytultr @semrakuytul #furkanvakfi #furkanvakfı #furkanvakfitr #alparslankuytul #alparslankuytultr #islamicquotes #quote #quotes #quoteoftheday
@furkanneslidergisi @furkanneslitr #dergi #islamidergi #justice #adalet #turkey #prison #hukuk #mahkeme #imamıazam #ebuhanife #mezhep #hanefi


0

Hakkı çekinmeden söyleyen alimlerin bir mektebi de zindan oluyor!
Gerçekleri konuşmanın bedelini hapishaneye atılarak ödeyen yiğit alimlerden:
İMAM-I AZAM EBU HANİFE
Şubat 2018 | Sayı 82
Tamamını okumak için profilimizdeki link ile internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz...
@furkanvakfitr @alparslankuytultr @semrakuytul #furkanvakfi #furkanvakfı #furkanvakfitr #alparslankuytul #alparslankuytultr #islamicquotes #quote #quotes #quoteoftheday
@furkanneslidergisi @furkanneslitr #dergi #islamidergi #justice #adalet #turkey #prison #hukuk #mahkeme #imamıazam #ebuhanife #mezhep #hanefi


0

Insanlar , aralarında hadis ilmini ögrenenler olduğu müddetçe salah(hayır) üzere olacaklardır. Hadis olmadan ilim öğrenmeye kalkıştıkları vakit işte o zaman fesada uğrayacaklardır.(imamı azam ebu hanife)
Mizanul kübra/Allame şârani 1:11


1

Esselamu aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Günümüzün en büyük fitnelerinden biri hadis inkarcılığı ve Kur’âniyyun fırkasıdır. Bu sapık akım insanların aklını bulandırmaktan ve onların küfre düşmesine vesile olmaktadır. Bunlar şahit olan müslümanlar ise bu konularda kendini eğiterek önlem almamakta ve kendisini düşmana karşı savunmasız bırakmaktadır. Hadis inkarcılığı Türkiye şartlarında devlet eli ile desteklenmekte ve bunun yanı sıra şia propandası yapılmaktadır. Kendisini bu konu da eğitmeyen kardeşlerimize sorulan sorular kalplerine bir şüphe olarak düşmekte ve bu şüpheyi atamamaktadırlar. Allah’ın rahmet ettikleri bundan müstesna.
Bu kitap hadis inkarcılığı ve Kur’âniyyun fitnesinin nasıl patlak verdiğini, nerede ortaya çıktığını, kimin projesi olduğunu ve amacının ne olduğunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kitabın orjinal adı ‘el-Kur’âniyyun ve Şubuhatuhum Havle’s-Sünne’ dir. Eğer sünnet inkarcılarının ve el-Kur’âniyyun fırkasına yazılmış bütün reddiye kitaplarını ezberleme imkanım olsa bunu yapardım. Ehli mi ve müslüman kardeşlerimi bu zındıkların fitnelerinden korumaya çalışırdım. “Hz. Peygamberin hadisi (sözü) olduğunu bildiği hâlde, onu inkâr eden kimse kâfir olur.”
(el-Avasım ve’l-kavasım, 2/274). “Sünnetle amel etmeyi inkâr eden kimse kâfir olur. Çünkü, sünneti yalanlamak, hem Allah’ı hem Resulünü hem de ümmetin icmaını tekzip manasına gelir.”
(Lecne, el-Mecmuatu’s-sanî, 3/194) “Manası anlaşılmazsa bile, Kitap ve Sünnette yer alan her şeye iman etmek gerekir.”
(Mecmuu’l-fetava, 3/41). Şu Türkiye ortamında müslümanların üzerine düşen en büyük görevlerden birisi sünneti savunmaktır. Eğer bunu yerine getiremezsek nasıl ki Ahmed b. Hanbel ve müslümanlar, Halife Me’mun döneminde mu’tezile itikadı sebebiyle işkence gördülerse bundan belki bir kaç yıl sonra eğer önlem almazsak müslümanlar aynı duruma düşecekler. Kitabın müellifinden Allah razı olsun. Esere gerçekten emek verilmiş.

#book #bookstagram #bookworm #booker #instabook #kitap #kitaptavsiyesi #kitapkurdu #kitaplık #okumak #sünnet #islam #hadis #guraba #ibntaymiyyah #ibnteymiyye #ebuhanzala #ebuhanife #imammalik #imamsafii #ahmedbinhanbel #quran #din #kuraniyyun #hadisinkarcıları


1

📚İktibas : Merhum Nakşibendi Şeyhi İsmail Çetin K.s - Tahkim-i Sadat Şerh-i Mişkat 2.Cildi Sahife 124 'den itibaren..
.
.
يَدِهِ
in zamiri mevsûle racidir.gerek izafe hasebiye marife olan يَد = yed , gerekse elif-lam ile marife olan اَاْيَد = el yed kelimesi nasslarda çok varid olmaktadır ve Allah azze ve cellenin müteşabih sıfatlarından biridir.Bu takdirde suret-i katiyyede Allah azze ve celleye izafe edilerek el kelimesiyle tercume edilemez.Çünkü sümme haşa Allah tealanın eli diye tercume edilirse zavallı zaif insanın aklı daimi bir surette maddeyle beraber olduğu ve bu beraberliğe alıştığı için vacip tealanın da cisimler gibi yahut insanlar gibi eli olduğuna kanaat eder; ve bu kanaat küfre götürür.işte burada şu soru akla gelmektedir.
.
.

Madem ki يَد =yed kelimesinden ''el'' murad değildir ne için nasslarda varit oldu.?
.
.

Buna birçok cevab verildi.En güzeli şudur : ALlah azze ve celle ve onun resulu , mahlukun yani insanın arabi olarak anladığı - tanıdığı lafızlarla hitap etdi fakat tenzih şartıyla.
.
.
Nasslarda varit olan يَد = kelimesinden ne murad olduğu hususunda öteden beri تَفوِيض = tefhid ve tevil olmak üzere iki mezheb devam edegelmektedir.Birincisi selefin ikincisi halefin mezhebidir.
.
.

Arab dilinde o zamanda dahi belâgat ve fesahat şimdikinden kat kat fazla idi.Kelimelerdeki mecaz istiare , kinaye ve hakiki manalardan hangisinin murad olduğunu anlarlardı.Bunun için alışılan ve anlaşılan lafızlarla hitab edildi.Demek değildir ki müteşabih lafızları hiç kimse anlamaz.Bilakis ''havâss-ı ümmet ulema anlarlar ve: ona inandık derler'' demektir.
.
.

A – selefin mezhebi tenzih ve يَد = yed kelimesinin zahiri manasına inanmak şartıyla hakikat bilgisinin Allah’a havale edilmesidir.Selef ALlahu tealaya murad olmayan bir manaya lafzı tevil etmekten sakındılar.Cumhur وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ayet-i kerimesindeki lafza-i celal üzerine lâzimi bir vakıfla vakfettiler; Cumhurun vakfetmeleri selefin mezhebini teyid etmektedir.


3

Esselamu aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim hayırlı akşamlar dilerim. Basımı yakın zamanda yapılmış olan bu eser Allame ibn Useymin (rahimehullah) telifidir. Kitabın orjinal ismi ‘Hukûkun Deat İleyhâ el-Fıtratu ve Karrarathâ eş-Şerîatu’ dır. Suud çizgisinde olan Ummu’l-Kur’a Yayınları basmıştır. Kitaptan bahsedecek olursak müslümanların birbirleri üzerinde olan hakları ve sorumlulukları üzerine yazılmıştır. Kitabın son kısmında ise gayri Müslimler ele alınmıştır. Kısa basit ve dili açık bir eser.
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. (Al’i-İmran, 103). Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için etmedikçe iman etmiş olmaz" (Buhârî, imân, 7). Bir mü'minin, diğer bir mü'min kardeşine her halükarda yardımcı olması gerekmektedir. Peygamberimiz bir hadisinde, "zalim de olsa, mazlum da olsa mü'min kardeşine yardım et!" diye buyurmaktadır. Zulüm konusunda nasıl yardım edileceğini ise şu çarpıcı sözlerle dile getirmektedir: "Onu zulümden el çektirirsin. Ona yapacağın yardım işte budur." (Buhârî, Mezalim, 4; Müslim, birr, 62)

#book #bookstagram #bookshelf #bookworm #booked #booking #booklover #booklove #instabook #kitaptavsiyesi #kitap #kitapkurdu #kitapsözleri #kitaplık #kitapönerisi #bismillahirrahmanirrahim #islam #ibnuseymin #ibntaymiyyah #ibnteymiyye #muslim #cübbeliahmethoca #imammalik #ahmedbinhanbel #ebuhanzala #ebuhanife #imamıazam #pray #hadis #sünnet #din


4

📚
Her biri sadece 5 TL
▪️ Yaşar Nuri Öztürk - İmamı Azam Savunması
▪️ Annemarie Schimmel - Hazreti Muhammed
▪️ Gizli Sırlar Öğretisi - Ergun Candan

Lütfen sadece kesin olarak almak istediğiniz kitaplar için fotoğrafın altına yorum bırakınız. Almak istediğiniz "kitap/yazar" ismini yorum kısmına yazınız
🔘➰🔘
Detaylı bilgi & fotoğraf istediğiniz kitaplarla ilgili yorum bırakabilir yahut DM veya Whatsapp aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz
🏦 Banka hesabımıza havale veya EFT yapabilirsiniz (Ortalama kargo ücreti: 5 TL (Yurtiçi Kargo & Sürat Kargo)
💸 Kapıda Ödeme Yapabilirsiniz
(Kapıda ödeme hizmeti: 5 TL + kargo ücreti: 5 TL = Toplam: 10 TL - Yurtiçi Kargo)
📮 75 TL ve üzeri alımlarda kargo ücretsizdir
(75 TL ve üzeri alımlarda kapıda ödeme olursa eğer sadece "+5 TL" olarak kapıda ödeme hizmet bedeli alınır)

Whatsapp: 0505 466 60 86

Volkan Samet Altuntaş - QNB Finansbank
TR94 0011 1000 0000 0057 6161 37

#sahaf #ikincielkitap #okumahalleri #neokusam #kitapkurdu #nerdubansahhaf #erguncandan #yasarnuriozturk #imamiazam #ebuhanife #annemarieschimmel #hazretimuhammed #gizlisirlarogretisi #erguncandan


4

The end of the page