#exoldoll

Instagram photos and videos

#exoldoll#exo#엑소인형#exodollstargram#exolrussia#baekhyun#exol#baekku#말똥이#쿨쿨이#백쿠#백쿠즈#baekhyeondoll#exodollstagram#exodoll#oppalonroom#kiralps#kiralps_nice#kiralps_exo#exogoods#exostaff#exolove#oppalonshopmypresent#oppalonshop#exotoy#winterphoto#sehundoll#sehun#sehunlove#xiumindoll

Hashtags #exoldoll for Instagram

🍜
首爾*假*安可行前意外大集合
第一次半夜來吃一蘭
彷彿瘋世足半夜才到家可是我們瘋的是EXO🤪

#exo #exol #exoltw #exoldoll #exodollstagram #baekhyundoll #xiumindoll
#把拔最好了
#追星女孩都是好孩子


4

Son and daughter of papa Chanyeol .
.
#EXOLdoll #Chanyeoldoll #Chanduck #TaroChan #Tiểutaito #TiểuLạcLạc


0

do you own any kpop doll? 💕


23

Đậu: " mẹ ơi, cứu Đậu 😭😭😭"
Mẹ: "Yên nào, để mẹ cho Đậu đi đường chim bay qua 2buy gặp baba nào 🤣🤣🤣"
#achani #chanyeol #parkchanyeol #exo #exol #exoldoll #dollexostagram #dollexo


0

또 뭔 작전을 세우는고야
아쥰만 모랴두 댄다구 해짜나 조리가 눈.눈
마자 조리가 'ㅅ'
죠리가 'ㅅ`

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


3

울애기 아빠두 만나구
행복하지 'ㅅ`

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


3

Cầu mong năm mới sức khoẻ và bình an!!! .
.
.
#HappyNewYear2018 #traditionalholiday #Tet #mong1 .
.
.
#EXO #EXOLdoll #Chanyeol


0

압빠쵸롬 이뿌게 해쥬쩨요 (๑´ㅅ`๑) #baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


7

협찬으로 보내주신 백팩이 왔어요! 짝짝짝
애기들 새 가방에 신나서 쏙쏙 들어갔어요! 안에 공기주머니가 있어서 가방 형태가 유지되어서 왔어요! 캔버스천비슷할줄알았는데 가죽이라서 더 고급진거같아요! 보내주신가방 너무 감사합니다~~ 나중에 같이 외출해서 착용샷도 올릴께요(๑´ㅂ`๑)♡ 보내주신 가방 잘 쓰겠습니다!
Ps.동봉해주신 스티커 잘 사용하겠습니다!
#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku #세우 #sehundoll #세훈인형 #daylife #데이라이프 #데이라이프백팩 #레더레이어백팩


19

목시계 이뿌내? (ノ゙⌯'⌄'⌯)ノ

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


7

제가 또 백쿠 호두잡기 팁에 이어서 애기들 필터까지 들고왔어요..키키 다들 이쁘게 찍으시구 참고사진에 글씨 넣긴했지만 잘 안보이시면 아래에 있으니 참고.. 💓푸디 추천💓
✔️1.피크닉1
✔️2.피크닉3
✔️3.청량한2
✔️4.맛있는1

1-피크닉1번 : 보통 실내에서 찍으면 좋아요
분홍분홍한 필터라서 아날로그시리즈 느낌을 낼수있어서 많이 사용해요

2-피크닉3번 : 피크닉시리즈가 일단 전체적으로 분홍필터인데 2번은 너무 과하고 조금 탁한감이 있어서 잘 사용하진않아요. 3번을 추천드린이유는
피크닉1번과는 다른 분홍색 필터를 느낄수있다는 점 때문인데요 1번은 조금 밝은데 3번은 좀 더 톤 다운된 느낌입니다!
3-청량한2번
말그대로 하늘샷,바다,산등 자연이 배경일때 애기사진을 찍는다면 정말 청량한 느낌을 줄수있어요! 청량한 1번은 빛이없을때 너무 쨍하거나 어두워서 비추ㅠㅠ 청량한 2번은 좀더 밝아요.

4-맛있는1번
애기와 음식을 같이 찍고싶은데 애기가 이쁘게 나오면 음식이 맛없어보이고 음식을 맛있게 찍으면 아기가 안이쁘고 다들 경험 해보셨을껍니다..ㅠㅠㅠ 그때 빛(조명)+아기+음식이라는 조건이 만족되었을때! 푸디 맛있는 1을 추천해요 💓폰트어플💓
✔️폰트스튜디오

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku #니니니 #니니니즈 #니니 #종인 #카이인형 #종인인형 #exoldoll #exodollstargram #엑소인형


2

우리고미와함께 어먀 생일축하도 하고 고문도 당했지이.. 근데 엄마가 만난 횽아 많이 이상하지..뷰0뷰 엄마 왜 죠룐 몽초니랑 놀아? 미안해... #니니니 #니니니즈 #니니 #종인 #카이인형 #종인인형 #exoldoll #exodollstargram #엑소인형 #생일 #케이크


14

엄마 왕따야..,? 왜 혼자먹오..?( ืε ืก
그론고 어니야...(;´༎ຶД༎ຶ`) #baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


14

우리 래미양과 함께 맛있는 식사( ≖ิ‿≖ิ )

#됴램 #됴램이 #디오인형 #dyoram #엑소인형 #exoldoll #exodollstargram #exo #D.O. #디오


0

대롱대롱 누구 따먹을까 ~~~
'ㅅ' !!!!!!!!! .˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚. #baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


4

우리집 꼬맹이들 오빠미 넉넉하자나(´༎ຶ۝༎ຶ )

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


10

도움이 되고자 올리는데 문의는 받지않을게요 작은 사소한거는 괜찮지만 다시 설명해주세요..이런거
절대..안돼요 [한국어]
저는 긴 바늘과 흰 실 사용했어요!

볼에 직접 찔러가며 사이즈를 체크해서 1번 2번을 정해둡니다 ( 사진참고

먼저 1번에 바늘을 넣고 2번으로 빼요

2번구멍애서 바로 옆에 (간격 1mm이하)구멍을 새로 만든다는 느낌으로 찔러 넣고 다시 1번에서 빼세요! (절대로 바늘을 뺐던 같은 구멍에 넣어선 안돼요! = 2번에서 바늘을 뺐는데 다시 그 바늘을 2번으로 넣으면 안돼요)

1번에서 바늘을 뺀 뒤 실을 잡아 당기고 매듭을 묶은 다음
남은 실은 깔끔하게 잘라주면 끝! [English]

I used a long needle and
white thread

First, you check size the baekku's cheek
you put the needle in the 1
and get out of it in the 2

Put the needle back in the side of 1mm and get out of it in the 1

Do the same as the opposite. (I am not good at english sorry ;^;) #baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku #인형옷만들기 #호두잡기 #볼수술 #턱수술 #백쿠턱수술 #아이돌인형


12

엄마가 혐생에 치여서 사진 재탕이나 하구 미안해(›´ω`‹ )

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


1

밖에 나가구싶우지이..미세먼지(›´ω`‹ )

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


6

해먹쳐서 놀아주는데 너희 둘 모해..?
ʅ(´՞ਊ ՞ )ʃ三ʅ(´ ՞ਊ ՞)ʃ

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


11

쿠야 귤 너무 많이 먹어서 모미가 귤색이가 돼찌.., 'ㅅ'

#baekhyeondoll #exoldoll #백쿠즈 #백쿠 #쿨쿨이 #말똥이 #엑소인형 #exo #baekhyun #baekku


0

저 샤이님 양도받았어요 !!!!!! 155cm인형인데 아 어떡해 ㅠㅠㅠ 벌써 기대된다 ㅠㅠ 같이 서가대 데려가게요!!!
이름는 샤샤구요! 사진도 많이 올리께요~~
(ʃƪ`ิิﻬ`ิิ )샤이님 내가 사랑해요

#샤이 #인형 #exoldoll


8

Tomorrow I will go to the weekend yes mma?

#exodoll #exobaek #baekdolll #exoldoll #weekenddoll #exo #exol


1