#finurligkommunikasjon

Instagram photos and videos

#finurligkommunikasjon#finurlig#kommunikasjon#kommunikasjonsbyrå#design#marknadsføring#sognogfjordane#oppdrag#grafiskdesign#smartkommunikasjon#animasjon#canon#logo#rollup#finurligjobb#visuellprofil#film#test#spennandeprosjekt#hjertebladhagen#alden#påtoppenavalden#værlandet#turisme#bulandet#motiongraphics

Hashtags #finurligkommunikasjon for Instagram

Nordic Semiconductor er eit norsk selskap med kundar og tilsette over heile verda, og no har dei fått logoen sin animert av oss i Finurlig (vi er litt stolte over det)! Swipe! 👉
🌎
Produktet til @nordicsemi er integrerte kretsar i trådlaus teknologi. Svært avanserte saker som gjer det komplekse enkelt, noko logoanimasjonen også gjenspeglar. Den symboliserer korleis Nordic Semiconductor hjelper oss med å koble digitale gjenstandar saman på ein ukomplisert måte.
💁‍♀️
Vi i Finurlig stod i dette prosjektet både for animasjon og tilhøyrande lydspor.
💻
🎧
#animasjon #finurlig #finurligkommunikasjon #kommunikasjon #kommunikasjonsbyrå #oppdrag #animasjonsoppdrag #animasjon #kundeoppdrag #lyd #bevegelse #digitaltarbeid #moro #nordicsemiconductor


0

Sjekk ut vår nye heimeside. Laga i samarbeid med @finurligkommunikasjon
Link i bio/ www.orenhotel.no
Check out our new homepage. Made by @finurligkommunikasjon
Link in bio/ www.orenhotel.no
#orenhotel #ørenhotel #visithoyanger #sognefjorden #sognefjord #visitsognefjord #finurligkommunikasjon


1

Da ungdommen i Robinson Navy spurte oss om vi ville lage ein logo til dei sa vi sjølvsagt ja! Prosjektet omfattar restaurering av ein gammal seglbåt, noko som er bakgrunnen for pirattemaet i profilen. "Sjørøvarane" frå Høyanger vil ha bruk for all hjelp og støtte dei kan få i arbeidet med å få båten sin sjødyktig og klar for tokt. Kanskje du har noko du kan bidra med?

#logo #logodesign #finurlig #finurligkommunikasjon #kommunikasjonsbyrå #kommunikadjonsarbeid #bidra


0

Finurlig var (så vidt) representert på messa Nor-Shipping med ein roll-up tilhøyrande Fjordpanel. Treng du messeutstyr? Snakk med oss!

Foto: Rune Hjelmeland - Fjordpanel

#messeutstyr #marknadsføring #finurlig #finurligkommunikasjon #kommunikasjon #kommunikasjonsbyrå #design #grafiskdesign #rollup #norshipping


0

Full fres i Flåm for Sognefjord som no er i gang med å selje suvenirar til cruiseturistane. Telt, roll-upar, gatebukkar, plakatar, bord og teppe med trykk levert av oss i Finurlig, i tillegg til logo og profil elles. Komplett pakke, med andre ord!

#marknadsføring #sognefjord #rollup #gatebukk #plakatar #plakatdesign #kommunikasjon #seriepreg #design #finurligjobb #finurligkommunikasjon #finurlig #smartkommunikasjon #oppdrag #fullpakke #turisme


1

Havbrukspartner i Bergen har fått ei annonse som gjenspeglar at dei kan levere mange av "puslespelbrikkene" ein treng for å lukkast med moderne havbruk.

#annonse #finurligkommunikasjon #finurlig #smartkommunikasjon #kommunikasjon #kommunikasjonsbyrå #design #grafiskdesign #havbruk #marknadsføring


0

Høyanger kommune har fått aktivitetskort som gir barn og unge høve til å nytte seg av diverse tilbod til svært rabatterte prisar.

#aktivitetskort #design #høyangerkommune #barnogungdom #målgruppe #finurlig #finurligkommunikasjon #kommunikasjon #kommunikasjonsbyrå #grafiskdesign


0

Messevegg og roll-upar til UWC Red Cross Nordic og UWC Connect.

Konsistent bruk av profilfargar og mange foto viser breidda til UWC og skapar ein tydeleg og sterk identitet.

Foto: UWC Connect.

#finurlig #finurligkommunikasjon #finurligjobb #rollup #messeveg #uwcredcrossnordic #uwcconnect #uwc #flekke #sognogfjordane #design #kommunikasjon #kommunikasjonsbyrå #oppdrag


0

Med Finurlig på jobb i Bodø må det vel vere innafor at vi begynner å kalle oss eit landsdekkande kommunikasjonsbyrå!
#kommunikasjonsbyrå #finurligkommunikasjon #finurlig #påfarta #bodø #oppdrag #kundeoppdrag #finurligjobb #kommunikasjon #spennande


0

På oppdrag for Høyanger Næringsutvikling AS har vi i Finurlig utvikla reisehit.no, ei nettside med fokus på inspirasjon, kunnskaps- og meiningsutveksling knytt til korleis Høyanger kan skape meir reiselivsaktivitet i kommunen.
Vi er og vil også vere med på innhaldssida framover saman med Lidvar Berge i LB Marketing, som mellom anna står bak Bergeblogg.


1

Annonser har ein stor effekt og skaper synlegheit og merkevarebygging. Vi jobbar stadig med annonsekonsept og desse har vi har designa for Havtal og for Pecom. I desse annonsene har vi tatt utgangspunkt i tekstpoeng som har blitt illustrert ved hjelp av grafikk. Ukomplisert, effektiv og smart kommunikasjon!


1

UWC Connect er den kommersielle delen av United World Colleges Nordisk, ein vidaregåande skule i Flekke som kvart år samlar 200 studentar frå over 90 ulike land til læring og opplevingar.

UWC Connect hadde eit behov for å spisse tilbodet sitt opp mot tre ulike målgrupper. Dei som søkjer eit leirskuletilbod, dei som søkjer eit sommarleirtilbod, og dei som ser etter ein stad å halde arrangement, kurs/konferansar og teambuildingssamlingar. Løysinga vart å lage ei ny nettside som fungerer som tre nettsider i eitt. Hovudframsida tar rolla som ein felles portal, medan dei tre ulike områda «Leirskule», «Sommarleir» og «Arrangement» har fått sine eigne framsider og undersider med eigne menyar og fargepalettar. Ei slags kindereggnettside, med andre ord!
Som ein del av prosjektet produserte Johan Edvin Moen i Northwestwood AS fleire korte filmsnuttar som viser nokon av kvalitetane til UWC Connect, og desse er i aktiv bruk på den nye nettsida.


1

I samarbeid med med BAUTA har vi i haust designa etikett til Lending Gard sin julebrus!


1

Vi har laga film på oppdrag frå Høyanger Næringsutvikling AS som oppfordrar til lokal julehandel. 1 minutt og 24 sekund med julestemning og godt humør!
.
.
.
#julestemning #førjulstid #lokalhandel #finurligkommunikasjon #høyanger #høyangernæringsutvikling #handlelokalt #støttlokalsamfunnet #film #filmproduksjon #reklamefilm #godjul #godservice


0

I haust fekk vi det kjekke oppdraget med å utforme årets julemagasin til Elvetorget i Førde. Vi har stått for både innhald og design, noko som har vore eit særs givande kreativt arbeid.

Magasinet er trykt opp i 18 500 eksemplar for distribusjon i regionen rundt Førde. Den digitale versjonen kan lesast via link i bio ☝️


1

Nokre av dei kjekkaste prosjekta vi gjer er dei der vi både får tenke konsept, jobbe med innhald, og sette det heile inn i ein heilskapleg layout. Vi vart denne veka ferdige med ein større trykksak med eit opplag på 18 500 eksemplar der vi har tatt alt av bilete, forfatta all tekst, og ordna med alt det grafiske.


2

For tredje året på rad hjelper vi Høyanger historielag med å produsere årbok.

Årboka er no i trykken, og er snart klar for sal!

#årbok #redaksjonelldesign #design #bokdesign #finurlig #finurligkommunikasjon #kommunikasjon #høyanger #lokalhistorie


0

Envira er eit relativt nyetabert selskap frå Solund som satsar stort på passasjertransport i båt der opplevingane står i sentrum. Med ein visuell profil frå oss i Finurlig på plass vil Envira no arbeide med etablering av ruter både i Norge og i Kroatia.

Les meir om den visuelle profilen på vår Facebookside. Link i bio ☝️


2

Xcoaching er eit nytt konsept frå gründer Morten Eriksen. Xcoaching skal sette folk som vil gjere endringar i eigne liv i kontakt med tenestetilbydarar som kan hjelpe til med å ta dei nødvendige grepa.

Profilen er både røff og rein, og har ein hovudlogo og fire «underlogoar» som dei mest sentrale komponentane. .
.
.
#finurligkommunikasjon #finurlig #kommunikasjon #visuellprofil #logo #logoanimasjon #marknadsføring #sognogfjordane #profil #kreativtarbeid #prosess #designprosess #design #motiongraphics


0

Har du framleis ferie til gode? Ta turen ut i Bulandet og på Værlandet for å utforske øylandet med hjelp av vår nye digitale løysing, IntoPoint. Lik gjerne IntoPoint på Facebook og lær meir via intopoint.no.
.
.
.
#digitalløysing #finurlig #finurligkommunikasjon #intopoint #bulandet #værlandet #prototyp #test #digitalkommunikasjon #kommunikasjon #verdiskaping #sognogfjordane


2

Mykje spennande på gang på Bulandet og i Værlandet om dagen. Denne veka har vi på nytt vore ute i øylandet på arbeid i samarbeid med Destinasjon Vest.

Følg med!

@destinasjonvest @temaparken_bulandet @vaerlandethavhotell #spennandeprosjekt #samarbeid #innhald #tilpassainnhald #ventåsjå #finurlig #finurligkommunikasjon #filming #canon #film #alden #aldenopp #canon #kommunikasjon #test #prototyping #prototyp #turisme #påtoppenavalden


0

Elvetorget i Førde har fått ny profil levert av oss i Finurlig, i samarbeid med Fjordprofil AS!

Eit kjøpesenter er ein sosial stad der folk handlar og møtes for å slå av ein prat med kjente. Funksjonen som møtestad ligg som fundament for konseptet bak den nye profilen til Elvetorget, og blir også understreka av ordet «torg» i senternamnet.

Les meir om tankane bak den nye profilen på vår Facebookside, @finurligkommunikasjon.


1

Fjord Panel AS er eit nyetablert selskap med ein god idé, og internasjonale ambisjonar.
Selskapet produserer bygningsmaterialet Fjordpanel, ein type plater som «oppfører» seg som tre, men består av mineral, og som derfor ikkje kan brenne. Ein særs viktig eigenskap å ha ombord i skip, i tog, i bustader, osv.
Vi har stått for selskapet sin visuelle profil, og utforma nettsidene deira.


2

Vi har bygd opp ny visuell profil og ny nettside til konsulentselskapet Pecom. Med base i Flekke i Fjaler er dei ei av dei største suksesshistoriene vi har i næringslivet i fylket vårt no for tida.
Så vi er stolte av å presentere www.pecom.no!


2

@ytresognavis er med god margin vår viktigaste kunde og samarbeidspartner. @lbente ordnar med side- og annonseutforming, medan @stigovreas er innom frå tid til anna for å hjelpe til med ymse oppgåver. I dag vart ein roll-up og eit messebord vi har laga til den 100% lokale avisa vår levert, og Linn Bente måtte ta ein kjapp test av oppsettet. Konklusjonen vart: Det fungerer heilt fint!


1

Her er eit minutt av den korte presentasjonsfilmen vi laga på oppdrag for Sordal Aqua Service. Video kan vere ein effektiv formidlingskanal om ein har ein bodskap eller ei historie ein vil fortelje.


1

Vi er fantastisk heldige som får lov til å jobbe med så mange kjekke prosjekt og trivelege folk, år etter år! No legg vi 2017 bak oss, og ser fram til å oppdage alt det (forhåpentlegvis) spanande 2018 har å by på. Tusen takk til alle dei vi har jobba for og med i året som har gått, og som gjer det moro å vere eit lite kommunikasjonsbyrå i Sogn og Fjordane.


1

Med mykje planlegging og koordinering i botn er vi snart klare med ei ny finurligløysing. Følg med!


2

The end of the page