#høymesse

Instagram photos and videos

#høymesse#oslodomkirke#deletro#orgel#kor#kårenordstoga#høymesseioslodomkirke#marcusandreberg#oslo#dennorskekirke#oslove#visitoslo#bragerneskirke#stortorget#treenighetstiden#tro#annemaygrasaas#sommer2019#oslodomkirkesguttekor#lukasevangeliet#dåp#mariahallden#nattverd#myoslo#viviannesydnes#Repost#vigsling

Hashtags #høymesse for Instagram

Godt besøkt domkirke i går under kulturnatt! Og Consortium Vocale trakk fullt hus.
I morgen er det Jon Fosses dikt flettet inn i høymessen.
Velkommen kl. 11.00
#oslodomkirke #høymesse #jonfosse


0

Vingårdssøndag. Høgmesse på nynorsk i Oslo domkirke kl. 11.00
I samarbeid med «Fosse på Nynorskens hus» og Den mangfaldige scenen

Elisabeth Thorsen (preken) og Valborg Orset Stene, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Marcus André Berg, orgel
Songlaget i BUL
Mari Tveito, dirigent

Prekentekst: Fil. 3, 7–16

Foto: Tom A. Kolstad

#oslodomkirke #høymesse #jonfosse @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #vingårdssøndag #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke @songlagetibul


1

Høymesse 13. søndag i treenighetstiden
8. september 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Spis og drikk ordet.
Tal og hør brødet.
Om inkarnasjon og overlevelse.

Mathias Gillebo, liturg
Oslo Domkirkes Guttekor
David Maiwald, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Apg 6, 1-7

#oslodomkirke #høymesse #mathiasgillebo #kor #oslodomkirkesguttekor #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #visitoslo #oslo #treenighetstiden @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Å bli kjærlig sett som den en er
Å bli gitt tillit
Å få reise seg fra skam
Å få kjenne seg fri til å leve fullt og helt

Høymesse 12. søndag i treenighetstiden
1. september 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Elisabeth Thorsen, liturg
Oslo Domkirkes Ungdomskor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent
Marcus André Berg, orgel

Prekentekst: Joh 4, 27–30. 39–43

Oppstart av søndagsskole for voksne i kapellet kl. 10.00–10.45
Åpent for alle

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #preken @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkirkesungdomskor #marcusandreberg #sindrehugobjerkestrand #orgel #treenighetstiden #blisett #kjærlighet #tillit #skam #leve #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Rom for tro. Rom for tanke. Bli med på søndagsskolen for voksne i Oslo domkirke med ulike kursholdere og rom for tro, tanke og diskusjon. Gratis for alle nysgjerrige og ingen påmelding. > oslodomkirke.no

#søndagsskole #oslodomkirke #kunnskap #deletro #tro #tanke #romfortro #romfortanke #gratis #nygjerrig #lære #vite #høymesse #dåp #nattverd #bibelen #den helligeånd #jesus #jesuskristus #Gud #vendepunkt #dialog @den_norske_kirke

Søndag 1. september «Å tro»
ved Trond Skard Dokka, prof.em. i systematisk teologi
Presentasjon av boka Vendepunkt, gammel grunn – ny tro

Søndag 15. september «Jeg tror på Gud Skaper … »
ved Stephanie Dietrich, professor i teologi ved VID

Søndag 29. september «Jeg tror på Jesus Kristus …» ved Halvor Moxnes, prof.em. i Det nye testamentet

Søndag 13. oktober «Jeg tror på Den hellige Ånd …»
ved Trond Bakkevig, tidligere prost i Vestre Aker

Søndag 27. oktober «Å lese Bibelen»
ved Marianne Bjelland Kartzow, professor i GT

Søndag 10. november «Om dåp»

Søndag 24. november «Om nattverd»
ved Trond Skard Dokka, prof.em. i systematisk teologi

Sted Krypten i Oslo domkirke. Inng. fra Karl-Johan-siden.
Tid Annenhver søndag kl. 10.00–10.45 fra 1. september fram til advent. Kaffe fra kl. 09.45. Først blir det 30 minutters innledning og deretter mulighet for spørsmål og samtale. Etterpå er alle velkommen til å delta i høymessen kl. 11.00 i Oslo domkirke.


0

Semesterstart og Monteverdi - Høymesse 11. søndag i treenighetstiden
25. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Claudio Monteverdi: Messa a quattro voci da cappella (1650)
Preken ved Anne Anita Lillebø, studentprest
Valborg Orset Stene, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel

Claudio Monteverdi (1567-1643) var en av de store komponistene i europeisk musikkhistorie, berømt og anerkjent allerede i sin samtid. Han var ansatt som musikalsk leder i Markuskatedralen i Venezia i 30 år. Der vitaliserte han musikklivet, blant annet ved å ansette en skare musikere og å skrive ny, moderne musikk. Monteverdi sitt største bidrag til musikklitteraturen, er hans etablering av opera som musikkstil. Men han var også vært produktiv som komponist av kirkemusikalske verk. Tre av hans messer er bevart, den antagelig sist-skrevne og vakreste fremføres i messen søndag 25.08 kl. 11.

#oslodomkirke #høymesse #renessansen #monteverdi #semesterstart #anneanitalillebø #studentprest @valborgstene #kor @oslodomkor_ @viviannesydnes #kårenordstoga @domorganist #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

#Repost fra @oslodomkirke


0

Frihet, hva er det?
Var Monteverdi fri da han komponerte denne messen?
Stod han på renessansens idealer og hoppet, turde satse på dette som skaptes i han, og som vi identifiserer som tidlig barokk?

Kjempet han eller var han fri? Kanskje begge deler?
Og hva er frihet for oss, når andre er flyktninger? Hvordan skaper vi frihet for hverandre? Det er alltid nye sanger å lære, det kan alltid skapes noe nytt.

Semesterstart og Monteverdi
Høymesse 11. søndag i treenighetstiden
25. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Claudio Monteverdi: Messa a qatro voci da capella (1650)
Preken ved Anne Anita Lillebø, studentprest
Valborg Orset Stene, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel

I samarbeid med Den norske Kirkes studentprester i Oslo

Prekentekst: Joh 8, 31-36

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn
Foto av Monteverdi er malt av Bernardo Strozzi. Wikipedia.

#oslodomkirke #høymesse #frihet #renessansen #barokk #flyktninger #skape #nytt #monteverdi #semesterstart #anneanitalillebø #studentprest @valborgstene #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #bernardostrozzi #hugolousmohr #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke @studentpresteneioslo


0

Teolog og tenor Mathias Gillebo er vikarprest i Oslo domkirke. I høymessen førstkommende søndag 18. august skal han ta for seg «Hva er tilgivelse? Hva gjør tilgivelse? Må den finnes? For at vi skal finnes?» Mer om Gillebo på oslodomkirke.no

#oslodomkirke #høymesse #mathiasgillebo #vikarprest #tilgivelse #tenor @den_norske_kirke


0

Hva er tilgivelse?

Hva gjør tilgivelse?

Må den finnes?

For at vi skal finnes?​ Høymesse 10. søndag i treenighetstiden
18. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Mathias Gillebo og Maria Halldén, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Mark 11, 25-26

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #mathiasgillebo #mariahallden #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #mittoslo #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

«Har vi dom i våre øyne, så vårt blikk blir hardt og kaldt?», synger vi i en av salmene på søndag.
Ja, altfor ofte, tror jeg flere av oss må svare på dét spørsmålet.
Det harde blikket kan ramme både andre og oss selv.
Hva skal til for å fylle blikket med barmhjertighet? Hva skjer når vi tar inn over oss at vi skal få slippe å dømme?
Høymesse 9. søndag i treenighetstiden
11. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Valborg Orset Stene, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Luk 6, 36-42

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 @valborgstene #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Du skal elske!
Elske Herren din Gud.
Elske din neste.
Elske deg selv.
Høymesse 8. søndag i treenighetstiden
4. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Mathias Gillebo (preken) og Elisabeth Thorsen, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel

Vi ønsker Mathias Gillebo velkommen som vikarprest hos oss. Mathias fungerer i Jonas Asgedoms permisjon. Det vil si frem til februar. Mathias er prest, doktorgradsstipendiat på Norges musikkhøgskole og sanger.

Prekentekst: Mark 12, 28-34

#oslodomkirke #høymesse #velkommen til #vikarprest #sommer2019 #preken ved #mathiasgillebo @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


1

« Hva er da et menneske? Kan vi virkelig huskes av Gud?» Bli sett? Bli verdsatt? Bli hjulpet?
Denne søndagens tekster vil nå oss med omsorg.
Den vil møte oss i våre grublerier, i vår sorg og i vår nød.

Høymesse 7. søndag i treenighetstiden
28. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Elisabeth Thorsen, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Fil 1, 20-26

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #preken @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Høymesse 6. søndag i treenighetstiden
21. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Om å kjenne på lidenskap og være den man er.
Anne-May Grasaas (preken) og Elisabeth Thorsen, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Mark 3, 13-19

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #annemaygrasaas #preken @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


2

Høymesse 5. søndag i treenighetstiden
14. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Fungerende domprost Ingunn Rinde og Maria Halldén, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Matt 18, 12-18

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #ingunnrinde #mariahallden #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Høymesse 4. søndag i treenighetstiden
7. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke
Frode Lagset, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel

Prekentekst: Matt 9, 35-38

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #frodelagset #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

#Repost fra @oslodomkirke ... Treenighetssøndag feires med musikk tilskrevet «Den hellige treenighet». På denne søndagens høymesse er vi med på å sende tre prester ut i den tjenesten de er kalt til.⠀⠀
⠀⠀
W. A. Mozart: Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis, KV 167⠀⠀
⠀⠀
Ordineres⠀⠀
⠀⠀
Elise Gillebo Skredsvig – kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn⠀⠀
⠀⠀
Marte Solbakken Leberg – kapellan i Byåsen menighet, Nidaros bispedømme⠀⠀
⠀⠀
Yrjan Mirzai Sunde – sjømannsprest og daglig leder i Sjømannskirken i Houston, Texas⠀⠀
⠀⠀
Biskop Kari Veiteberg⠀⠀
Domprost Anne-May Grasaas⠀⠀
Prost Øyvind Stabrun⠀⠀
Domkirkeprest Jonas Lind Asgedom⠀⠀
⠀⠀
Oslo Domkor med Oslofjord kammerfilharmoni⠀⠀
Vivianne Sydnes, dirigent⠀⠀
Marcus André Berg, orgel⠀⠀⠀
⠀⠀
#høymesse #ordinasjon #biskopkariveiteberg #annemaygrasaas #øyvindstabrun @jonaslaa #elisegilleboskredsvig #groruddalenprosti @martesolleb #nidarosbispedømme @yrjans @sjomannskirkenihouston⠀⠀
#mozart @oslodomkor_ #oslofjordkammerfilharmoni #kor #orkester #messe #marcusandreberg #orgel⠀⠀
⠀⠀
Foto: Petter Mohn


0

Treenighetssøndag feires med musikk tilskrevet «Den hellige treenighet». På denne søndagens høymesse er vi med på å sende tre prester ut i den tjenesten de er kalt til.⠀⠀
⠀⠀
> oslodomkirke.no⠀⠀
⠀⠀
W. A. Mozart: Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis, KV 167⠀⠀
⠀⠀
Ordineres⠀⠀
⠀⠀
Elise Gillebo Skredsvig – kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn⠀⠀
⠀⠀
Marte Solbakken Leberg – kapellan i Byåsen menighet, Nidaros bispedømme⠀⠀
⠀⠀
Yrjan Mirzai Sunde – sjømannsprest og daglig leder i Sjømannskirken i Houston, Texas⠀⠀
⠀⠀
Biskop Kari Veiteberg⠀⠀
Domprost Anne-May Grasaas⠀⠀
Prost Øyvind Stabrun⠀⠀
Domkirkeprest Jonas Lind Asgedom⠀⠀
⠀⠀
Oslo Domkor med Oslofjord kammerfilharmoni⠀⠀
Vivianne Sydnes, dirigent⠀⠀
Marcus André Berg, orgel⠀⠀
⠀⠀
Prekentekst: Apg 17, 22-34⠀⠀
⠀⠀
#høymesse #ordinasjon #biskopkariveiteberg #annemaygrasaas #øyvindstabrun @jonaslaa #elisegilleboskredsvig #groruddalenprosti @martesolleb #nidarosbispedømme @yrjans @sjomannskirkenihouston⠀⠀
#mozart @oslodomkor_ #oslofjordkammerfilharmoni #kor #orkester #messe #marcusandreberg #orgel #deletro @den_norske_kirke⠀⠀
⠀⠀
Foto: Petter Mohn


0

Pinsefeiring i Oslo domkirke. Gudstjenester og konserter.

#sampling #salmesang #pinsenatt #kor #orgel

Se > oslodomkirke.no

#pinse #oslodomkirke #oslosentrum #høymesse #ildtunger @oslodomkor_ @oslodomkirkesungdomskor #prostigudstjeneste #deletro @den_norske_kirke

Takmaleri av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Søndag før pinse⠀⠀
⠀⠀
Denne første søndagen i juni, har det enkle navnet «Søndag før pinse».⠀⠀
⠀⠀
Den er en typisk overgangsdag. Den skal forberede oss på pinsetid.⠀⠀
⠀⠀
Pinse er åndens tid.⠀⠀
Ånden minner meg om tålmodighet. ⠀⠀
Ånden er luften vi trekker inn og slipper ut. Den er pusten.⠀⠀
Og Ånden er vinden som blåser dit den vil. Den vi kan høre suse, men ikke kan se.⠀⠀
Den vi ikke vet hvor kommer fra, men som setter sine spor i det landskapet den farer over eller kjeler med.⠀⠀
⠀⠀
Ånden gir oss innsikt, sier Bibelen. Innsikt over tid. Innsikt i det som Jesus har sagt og gjort. Innsikt i det som Gud er.⠀⠀
Ånden jobber med oss slik at vi får en tro som henger sammen med den vi er og det som har skjedd med oss.⠀⠀
Den gir oss visdommen så sakte, at den er sikker på at vi skal kunne bære det vi får. Romme det, uten å miste oss selv.⠀⠀
⠀⠀
Elisabeth Thorsen, liturg ⠀⠀
Sangere fra Oslo Domkor⠀⠀
Marcus André Berg, orgel⠀⠀
⠀⠀
Prekentekst: Joh 16,12-15⠀⠀
⠀⠀
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn⠀⠀
⠀⠀
#høymesse #oslodomkirke #søndagførpinse #ånden #denhelligeånd @elisabeth.thorsen @oslodomkor_ #kor #marcusandreberg #orgel #stortorget #deletro #johannesevangelium @den_norske_kirke⠀⠀


0

Her er noen glimt fra dagens høymesse med salmer av Trond Kverno i Bragernes kirke.
Ekstra hyggelig at Trond Hans Farner Kverno deltok i messen.
Takk til korgruppen fra Bragernes kantori for sang.
Velkommen til stille kveld kl. 18-20 i kveld (søndag 26. mai)! Foto: Kristin Økseter og Per Erik K. Brodal #bragerneskirke #trondkverno #dennorskekirke #høymesse #bragerneskantori


0

⠀⠀
Høymesse meg gjestekor: Kongsberg kantori.⠀⠀
⠀⠀
Søndag 26. mai har høymessen tema «Hvordan skal vi be?». Kongsberg kantori skal synge Nystedt og Bruckner, Oreste Kindilide spiller saksofon og Oslo domkirkes kantor, Kåre Nordstoga, spiller orgel.⠀⠀
⠀⠀
6. søndag i påsketiden⠀⠀
⠀⠀
Jonas Lind Aase og Maria Halldén, liturger⠀⠀
Kongsberg kantori⠀⠀
Oreste Kindilide, saxofon⠀⠀
Matthias Anger, dirigent⠀⠀
Kåre Nordstoga, orgel⠀⠀
⠀⠀
Prekentekst: Matt 6, 7-13⠀⠀
⠀⠀
#oslodomkirke #høymesse #påsketiden #be #gjestekor @kongsbergkantori #nystedt #bruckner #saksofon #orestekindilide #orgel #kårenordstoga @domorganist⠀⠀
⠀⠀
Detalj fra takmaleriet av Hugo Lous Mohr⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀


0

Søndagens gudstjeneste er Sjømannskirkens pulsslag 💒 Her samles vi som fellesskap på tvers av generasjoner, med våre levde liv. Gudstjenesten rommer vår tro og vår tvil i møte med Gud 🙏 Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe med noko attåt ☕️ Velkommen til Sjømannskirken hver søndag kl. 11 hele året🌷 Bildene er fra gudstjenestene søndag 19. Mai 2019 #deletro #gudstjeneste #høymesse #sjømannskirken #minsjomannskirkehverdag #nattverd #bønn #forbønn #kirkekaffe #fellesskap


4

Syng for Herren – på gregoriansk vis

Femte søndag i påsketiden kalles «Cantate» etter den gregorianske innledningssangen «Cantate Domino canticum novum» – «syng for Herren en ny sang». Musikken søndag 19. mai i domkirken blir derimot alt annet enn ny når Consortium Vocale Oslo synger gregoriansk høymesse.

I påsketiden står jubel og lovsang i sentrum for den gregorianske gudstjenestemusikken. Et spesielt trekk mellom påske og pinse er at gledesropet «alleluia» går igjen i samtlige deler av messepropriet– i inngangssangen, evangelieprosesjonen, offertoriet og nattverdssangen.

Alle sangene stammer fra det gamle gregorianske kjernerepertoaret. Kilder helt tilbake til år 800 bekrefter at det allerede da var tradisjon for å synge disse tekstene på akkurat denne søndagen i kirkeåret, fire uker etter påskedag. Og fra 900-tallet kjenner vi melodiene, notert i vakre hånskrifter med vår eldste noteskrift, såkalte neumer.

Til de faste messeleddene denne søndagen synger Consortium Vocale den gregorianske messen som har fått tilnavnet Lux et origo, «Lys og opphav», som tradisjonelt har vært sunget i påsketiden.
Kåre Nordstoga spiller orgel under gudstjenesten og vil avslutte med Louis Marchands mektige «Dialogue» i dorisk d-moll, skrevet ca. 1700 og utgitt posthumt i Livre premier d'orgue. –

Hvor bor Gud? Prekenteksten denne søndagen er fra Første kongebok 8,12–13.27–30, om kong Salomo som ber for templet han har bygd til Gud. Temaet om Guds bolig i menneskene og hans tilstedeværelse i hellige rom går igjen i flere av salmene.

5. søndag i påsketiden
Elisabeth Thorsen, liturg
Consortium Vocale Oslo
Kåre Nordstoga, orgel

Prekentekst: 1. Kong 8, 12-13. 27-30

#oslodomkirke #gregoriansk #høymesse #consortiumvocaleoslo @påsketiden @elisabeth.thorsen @domorganist #kårenordstoga #orgel #lovsang #deletro @den_norske_kirke

Foto av Consortium Vocale Oslo i Flesberg kirke: Tommy Johansen
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Consortium Vocale Oslo synger gregoriansk i høymessen

5. søndag i påsketiden
Oslo domkirke 19. mai kl. 11.00
Elisabeth Thorsen, liturg
Consortium Vocale Oslo
Kåre Nordstoga, orgel

#oslodomkirke #gregoriansk #høymesse #consortiumvocaleoslo @påsketiden @elisabeth.thorsen @domorganist #kårenordstoga #orgel #deletro @den_norske_kirke

Prekentekst: 1. Kong 8, 12-13. 27-30

Foto av Consortium Vocale Oslo i Flesberg kirke: Tommy Johansen
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Rom for meg?⠀⠀
Mange lurer på det. Om det er rom for meg. I kirken, hos Gud. Slik jeg er. Slik som livet har blitt. ⠀⠀
Denne søndagen hører vi om at Gud har mange rom. ⠀⠀
Og vi kan holde fast i en tro på at det finnes mange slags rom. Fordi vi er mange slags mennesker. ⠀⠀
⠀⠀
«I min fars hus er det mange rom.»⠀⠀
⠀⠀
4. søndag i påsketiden⠀⠀
Valborg Orset Stene, liturg⠀⠀
Oslo Domkirkes Ungdomskor⠀⠀
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent⠀⠀
Marcus André Berg, orgel⠀⠀
⠀⠀
Prekentekst: Apg 8, 26-39⠀⠀
⠀⠀
#oslodomkirke #høymesse #rom #plasstilmeg #minfarshus @valborgstene @oslodomkirkesungdomskor #kor #sindrehugobjerkestrand #marcusandreberg #orgel #deletro @den_norske_kirke⠀⠀
⠀⠀
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


2

Høymesse andre påskedag⁣⠀
Mandag 22. april kl. 11.00 i Oslo domkirke⁣⠀
⁣⠀
Ellen Aasland Reinertsen, preken⁣⠀
Valborg Orset Stene, liturg⁣⠀
Sangere fra Oslo Domkor⁣⠀
Vivianne Sydnes, dirigent⁣⠀
Kåre Nordstoga, orgel⁣⠀
⁣⠀
#høymesse #andrepåskedag #2påskedag #oslodomkirke #ellenaaslandreinertsen @valborgstene @oslodomkor_ #kor @viviannesydnes #kårenordstoga @domorganist #orgel #deletro #oslosentrum #bypåske @den_norske_kirke⁣⠀
⁣⠀
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn⁣⠀
​⁣⠀


0

Høymesse påskedag⁣⠀
Søndag 21. april kl. 11.00 i Oslo domkirke⁣⠀
⁣⠀
Domprost Anne-May Grasaas⁣⠀
Domkirkeprester Elisabeth Thorsen (preken), Jonas Lind Aase og Morten Andreas Carlmark⁣⠀
Domkirkediakon Maria Halldén⁣⠀
Sangere fra Oslo Domkor⁣⠀
Messingblåsere⁣⠀
Vivianne Sydnes, dirigent⁣⠀
Kåre Nordstoga, orgel⁣⠀
⁣⠀
#høymesse #påskedag #oslodomkirke #annemaygrasaas @elisabeth.thorsen @jonaslaa #mortenandreascarlmark #mariahallden #oslosentrum #bypåske @oslodomkor_ #kor @viviannesydnes #messingblåsere #kårenordstoga @domorganist #orgel #deletro @den_norske_kirke⁣⠀
⁣⠀
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn⁣⠀
​⁣⠀


0

Palmesøndag⁣⠀
Søndag 14. april kl. 11.00⁣⠀
⁣⠀
Elisabeth Thorsen (preken) og Morten Andreas Carlmark, liturger⁣⠀
Sangere fra Oslo Domkor,⁣⠀
Vivianne Sydnes, dirigent⁣⠀
Marcus André Berg, orgel⁣⠀
⁣⠀
#høymesse #hoisianna #palmesøndag #oslodomkirke @elisabeth.thorsen #mortenandreascarlmark @oslodomkor_ #kor @viviannesydnes #marcusandreberg #orgel #deletro @den_norske_kirke


1

Domkantor Kåre Nordstoga har invitert årets vinner av Ungdommens musikkmesterskap som gjestespiller i søndagens høymesse 7. april.

Victoria Ulriksen (12 år) vant i år 1. pris og gikk til finalen. Dette er første gang kirkeorgel er med i konkurransen, og hun var den som kom lengst på kirkeorgel i konkurranse med langt eldre ungdommer. Hun ble også vinner av sin klasse i trekkspill og harpe.

Les en lenger artikkel og hør henne spille på Domkirkens orgel i videolenken i avisen Vårt Land.

Et av Victorias mål er å få spille på et arrangement i Oslo domkirke. Det når hun på søndag som gjestespiller av postludiet. Hun er fast bestemt på å bli organist!

4. søndag i fastetiden
Oslo domkirke kl. 11.00
Jonas Lind Aase, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Victoria Ulriksen (12 år) og årets vinner av Ungdommens musikkmesterskap gjestespiller postludiet med J.S. Bach: Fuge i d-moll BWV 565
Kåre Nordstoga, orgel

Prekentekst: Joh 6, 24-36

#høymesse #oslodomkirke #fastetiden #livetsbrød #hungre #tørste @jonaslaa @oslodomkor_ @viviannesydnes #victoriaulriksen #vinner #ungdommensmusikkmesterskap #orgel @rydeogberg #kor #gjestespiller #jsbach #kårenordstoga @domorganist #deletro @den_norske_kirke

Foto av Ulriksen: Privat


0