#kinhmattron

Instagram photos and videos

#kinhmattron#kinhgiare#kinhnam#kinhnu#kinhhanoi#kinh#kinhteen#kinhxinh#kinhthoitrang#kinhcan#lozihanoi#lozisaigon#kinhxinhshop#kinhgongtron#gongkinhnam#gongkinhnu#kinhvintage#kinhkimloai#150k#kinhtrong#kinhngo#kinhrammattron#kinhharryporter#kinhramnu#160k#kinhlongbien#Kinhunisex#kinhtrang#kinhkute#trypuglasses

Hashtags #kinhmattron for Instagram

Kính râm Mắt tròn Chrome heart #160k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính râm Mắt tròn V OLLIE #180k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhgentlemonster #kinhramgentlemonster #kinhcaocap #kinhramcaocap #kinhmattron #kinhrammattron


6

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS DURALUMIN cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS DRALUMIN cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS DRALUMIN cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhgongtron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính gọng AOPOESS cao cấp #300k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhkimloai #kinhmattron #kinhvintage #kinhaopoess #gongkinhaopoess


0

Kính râm Mắt tròn CHROME HEART #160k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhrammattron #kinhmattron #kinhchromeheart #kinhramchromeheart


0

Kính râm Mắt khoan dáng tròn #200k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmatkhoan #kinhrammatkhoan #kinhmattron #kinhrammattron


0

Kính Mắt tròn nhựa siêu dẻo KOREA #150k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhtrong #kinhtrongsuot #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính mắt tròn xoe Kim loại #90k - 2 màu: đen, bạc/ trắng.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhmattron #kinhgongtron #kinhkimloai #kinhvintage #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính râm Mắt tròn #100k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron


0

Kính râm Mắt tròn CHROME HEART #160k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhrammattron #kinhmattron #kinhchromeheart #kinhramchromeheart


0

Các cậu gạt sang đẻ xem rõ màu kính nhé
#55k kính gọng tròn Harry Poter
Kính gọng tròn HARRY POTER

#trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <3km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


5

Các cậu gạt sang để xem rõ từng màu nhé ạ ^^
Kính ngố Nobita #50k @trypuhouse
#trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <3km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


2

Kính có sẵn nha các cậu ^^
Kính ngố Nobita 50k
Kính tròn Harry Poter 55k
#trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron #kinhngo #kinhnobita
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <3km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


4

Kính gọng Mắt tròn Kim loại #90k - đen, bạc/trắng. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhmattron #kinhgongtron #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính mắt tròn Kim loại KOREA #150k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhngo


0

Kính Mắt tròn trẻ em #59k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhtreem #kinhmattron #kinhgongtron #ulzzanghanquoc #ulzzanggirl #ulzzangvietnam


0

Kính râm V Mắt tròn OLLIE thời trang #180k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron #kinhgentlemonster #kinhramgentlemonster


0

Kính râm Mắt tròn BROWN #160k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhrammattron #kinhmattron #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính Mắt tròn Kim loại Korea #160k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhmattron #kinhgongtron #kinhlinhka #gongkinhlinhka


0

Kính Mắt tròn Trong suốt nhựa dẻo #90k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhtrong #kinhtrongsuot #kinhmattron #kinhgongtron #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính Mắt tròn Trong suốt nhựa dẻo #90k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhtrong #kinhtrongsuot #kinhmattron #kinhgongtron #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính gọng Mắt mèo #150k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhvintage #kinhmattron #kinhgongtron #kinhmatmeo #gongkinhmatmeo


0

Kính Vintage KOREA #150k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhvintage #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính râm Mắt tròn BROWN KOREA #160k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron


0

Xinh như này cơ mà các cậu ơiii
Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <3km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


1

Kính râm Mắt tròn Brown Hàn Quốc #160k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron


0

Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <3km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


2

Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <4km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


0

Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <4km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


0

Kính râm Mắt tròn Chrome Heart #160k - hàng siêu độc.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron #kinhchromeheart #kinhramchromeheart #kinhthayboi


0

Kính Mắt tròn Nhựa siêu dẻo KOREA #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhmattron #kinhgongtron #kinhtrong #kinhtrongsuot #kinhnhuadeo #kinhgongdeo


0

Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <4km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


2

Kính râm Mắt tròn BROWNE #160k - màu nâu tây. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhgentlemonster #kinhramgentlemonster #kinhmattron #kinhrammattron


0

Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <4km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


4

Kính Harry Poter gọng tròn
3 màu: đen, bạc, đồng
Giá 55k
⏩Mời khách yêu xem thêm các mẫu kính có sẵn tại ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <4km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


3

Kính mắt tròn Gọng siêu dẻo Hàn Quốc #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhmattron #kinhgongtron #kinhnhuadeo #kinhgongdeo


0

Kính mắt tròn Gọng siêu dẻo Hàn Quốc #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhmattron #kinhgongtron #kinhnhuadeo #kinhgongdeo


0

Kính ngố mắt tròn Harry Poter
3màu: đen, bạc, đồng
Giá: 55k
Xem thêm các mẫu kính có sẵn tại shop nhé ~> #trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <4km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


3

Kính Mắt tròn Nhựa siêu dẻo KOREA - GSD203 #180k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt Tròn Gọng nhựa siêu dẻo Hàn Quốc #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính gọng Mắt Tròn CHANEL Cao cấp - Hàng SPF.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhmattron #gongkinhmattron #kinhchanel #gongkinhchanel


0

Kính Mắt tròn gọng nhựa siêu dẻo Hàn Quốc #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt tròn gọng nhựa siêu dẻo Hàn Quốc #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính gọng KENA nhựa dẻo #180k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhkena #gongkinhkena #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính gọng KENA nhựa dẻo #180k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhkena #gongkinhkena #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính râm V OLLIE mắt tròn #180k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhramnam #kinhramnu #kinhgentlemonster #kinhramgentlemonster #kinhmattron #kinhrammattron


0

Kính râm V Mắt tròn #140k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhramnam #kinhramnu #kinhgentlemonster #kinhramgentlemonster #kinhmattron #kinhrammattron #ulzzanghanquoc #ulzzanggirl


0

Căng đét hihi
Only #59k 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
☎️01652159160 🛴 nhận ship cod toàn quốc qua shopee: shopee.vn/hienlinh1995

#kinhramgiare #kinhramhanoi #kinhram #kinh #kinhramnu #kínhrâm #kinhramthoitrang #kinhmattron #kinhdibien #kinhmatthoitrang #kinhramdep


2

Kính râm hè nào cũng cần có vừa bảo vệ mắt vừa xinh lắm luôn nè
Vừa đẹp vừa rẻ only #50k
Em có bán cả mũ cói như bạn gái trong ảnh luôn nhé 😉
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
☎️01652159160 🛴 nhận ship cod toàn quốc qua shopee: shopee.vn/hienlinh1995

#kinh #kinhmat #kinhram #kinhteen #kínhrâm #kinhramnu #kinhramgiare #kinhramhanoi #kínhmát #kinhmatthoitrang #kinhmattron #kinhmatnu #kinhmatgiare #sikinh #sỉkính


0

Kính Mắt tròn Gọng mảnh KOREA #160k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhmattron #kinhgongtron #kinhhanquoc #kinhngo


0

Kính gọng KENA Mắt tròn nhựa dẻo Cao cấp #180k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhkena #gongkinhkena #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính gọng KENA Mắt tròn nhựa dẻo Cao cấp #180k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhkena #gongkinhkena #kinhnhuadeo #kinhgongdeo #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Vintage Kim loại đuôi ngọc #160k. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhvintage #kinhkimloai #kinhhanquoc #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt tròn VINTAGE KOREA #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhvintage #kinhkimloai #kinhhanquoc #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt tròn VINTAGE KOREA #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhvintage #kinhkimloai #kinhhanquoc #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt tròn VINTAGE KOREA #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhvintage #kinhkimloai #kinhhanquoc #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt tròn VINTAGE KOREA #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhvintage #kinhkimloai #kinhhanquoc #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính râm Mắt tròn - siêu HOT #160k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhramnam #kinhramnu #kinhmattron #kinhrammattron #ulzzanggirl #ulzanghanquoc #ulzzangvietnam


0

Kính Vintage Kim loại KOREA mắt tròn #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhhanquoc #kinhvintage #kinhhanquoc #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Vintage Kim loại KOREA mắt tròn #150k.
.
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k.
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #gongkinhnam #gongkinhnu #kinhhanquoc #kinhvintage #kinhhanquoc #kinhmattron #gongkinhmattron


0

Kính gọng tròn HARRY POTER
⏺️Kính mới về các cậu ơi, gọng trong Harry Poter siu siu siu kewt
⏺️có 3 màu: đen, trắng, vàng đồng
⏺️Gọng tròn kim loại các cậu nhé
⏺️giá: 55k
⏺️Mua kính nhận ngay bao da của @trypuhouse
#trypuglasses
#kinhgiacan #kinhngo #kinhmattron #kinhgongtron #kinhharryporter #kinhkute #kinhtrang #kinhtrong #kinhnam #kinhnu #Kinhunisex #kinhgiare #kinhhanoi #kinhlongbien #kinhtron
--------------TRYPUHOUSE--------------
FB/IG/shopee/Lozi: TrypuHouse
Shipcod toàn quốc
Freeship Long Biên <3km
Call/sms/zalo: 0978 088 621/098 907 4908


3

Kính Vintage Kim loại #150k - màu mix đen vàng. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop #kinhvintage #kinhkimloai #ulzzanggirl #ulzzanghanquoc #ulzzangvietnam #kinhmattron #kinhgongtron


0

Kính Mắt tròn ngố #59k cho trẻ em. .
.
FREESHIP toàn quốc với đơn hàng từ 300k
➖➖
Kính Xinh shop
Liên hệ: 097.565.8788 (imes/zalo/viber)
Add: 449 Kim Ngưu, HN
Page: Kính Xinh Shop
Instagram: kinhxinh
#kinhgiare #kinhxinh #kinhteen #kinhnam #kinhnu #kinhthoitrang #kinhcan #kinhhanoi #lozihanoi #lozisaigon #kinh #kinhxinhshop ##kinhtreem #kinhmattron #kinhgongtron #kinhngo #kinhharryporter


0

The end of the page