#magasinart

Instagram photos and videos

#artmag#magasinart#art#painting#sketch#disigner#خطخطی#paints#paint#artist#rando#artistic#portrait#portraitdrawing#طراح#پیشطرح#draw#drawing#فیگوراتیو#اسکیس#instadrawing#figurative#figuredrawing#sketching#sketchbook#اتود#نقاشی#سیاقلم#artman#sketchy#عکاسی_هنری

Hashtags #magasinart for Instagram

My work
97.2.5 تو خود درختی در فصلی از سالها که بهار است
با گل های ریز و نجیب پنهان در زیر برگهایت شبنم ها لیز می خورند از روی گل برگهایت و می چکند به پیشانیه وسیع من، که زیر سایه ات دراز کشیده ام.
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


2

تو خود درختی در فصلی از سالها که بهار است
با گل های ریز و نجیب پنهان در زیر برگهایت شبنم ها لیز می خورند از روی گل برگهایت و می چکند به پیشانیه وسیع من، که زیر سایه ات دراز کشیده ام.
کار امروزم 97.2.5
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


1

من مرده ای بیش نیستم زمانی که به جای سلام سر تکان می دهی و گیسوانت چه وفادار است ، برایم هنوز می رقصند با نوای باد که می وزد.
کار دیروزم 97.1.30متن و عکس و طرح خودم

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم#photography#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook# #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #rando #art #artist#painting #paint #paints


4

پشت پنجره، منم که یخ زده ام
تو آن طرف پنجره افتاب میگیری
میان هرم ولرم دستانمان
جایی هست برای رویش یک عشق.
.متن و عکس و طرح خودم.

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


1

آنچنان از تو دورم که گویی در عمق پیچیده شب به وقت قدیم
با نوای خواب آور جیر جیرکان مست
زمزمه ات و صوت زدن هایت را
در لابه لای افکارم می پندارم.
من تو را میبینم و می دانمت
در شیشه های خیس پنجره ، که دست باران به آن خورده ،
در خود باران در چمن زارها و هن هن خنده های عمیق
. متن و عکس و طرح خودم .
#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


9

کار امروزم 97.1.26
می پنداشتم زمان که پیش برود
دنیای من وتو پس می رود ، چنین نشد و دلم هست که می رود
در پی اندیشه، یک سلام غرق شود.
متن و عکس و طرح خودم.:) #طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


0

پنجره چشمان تو می کشد و می برد مرا ،
و من در مسیر این کشیدن ها چشمانت را می کشم... متن و عکس از خودم.
#طراح #خطخطی #اسکیس #پنجره #پیشطرح #چهره #فیگوراتیو#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


3

کار امروزم .97.1.21
چه بحرانی است در میان شب و روز دنبال تو گشتن
و زیر لب آواز دوران بلوغ را سر دادن
با ملودی امید و ایمان و کمی هیجان
من صوت میزنم .و می شکافم زمان را.... متن و عکس از خودم.

#طراح #خطخطی #اسکیس #پنجره #پیشطرح #چهره #فیگوراتیو#عکاسی_هنری
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


10

بی صدا و با ذهن با تو سخن ها گفتم ،ای من.
چه دچاریست که تو شدی هم صحبتم ، که گرفتار من شدی و خویشتن خویش. عکس و متن خودم.

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints


7

طراحی روی برچسب فرش. با مداد گراف.
کار امروزم 96.12.20
از دست هیچ کس کاری ساخته نیست ، وقتی آسمان قصد باریدن دارد. عباس کیارستمی.

#طراح #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#سیاقلم
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketching#sketchbook#sketchy #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints #painted


3

Peinture abstrait acrylique 24x24 disponible contactez-moi si vous êtes intéressé ou partagez merci 😊 « città
#acrylicpainting #art #artistsoninstagram #artwork #art🎨 #artdecoring #artdeco #magasinart #gallery #painting #peinturesurtoile #peintureacrylique #toiletart #passion #creations


3

اسکیس از چهره
ثانیه زمان را ثبت میکرد ،وقتی که ساعت مچی من ،به خواب رفته بود .به گمانم ثانیه ساعت من به هنگام بارش باران نگاهت گم شد. و آنجا بود که زمان مکثی کرد. من در آن مکث زمان ،ثانیه را گم کردم.
96.12.5 متن و طراحی از خودم.

#طراح #طراحی #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو#دلنوشته #چهره
#drawing #draw #figuredrawing#sketch #figurative #sketch #instadrawing #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints #painted


5

طراحی با گوشی
زمان می خزد و ثانیه ساعت دوازده را کامل می کند ، دست هایم بی اختیار مداد را محکم می فشارد و در آغوش میگیرد مردی از زیر خط خطی های مداد خودش را آزاد می کند و بی صدا فریاد می زند.
طرح و متن خودم. 96.12.2
#طراح #طراحی #خطخطی #اسکیس #اتود #پیشطرح #نقاشی #فیگوراتیو
#drawing #draw #peinture #disigner #portraitdrawing #portrait #artmag #artistic #magasinart #artmag #artman #rando #art #artist#painting #paint #paints #painted


5

Première trace "Sexy Hippie jump"
#art #montage #skate #workshopskateandcoffee #magasinart


0

If every man in The World wore dresses would the expression men be a spoken word #artastic #fashionstatement #fashion #menswear #dress #ideal #byhvo #hvo #art #helenevonobelitz #lacrediteur #magasinart


0

The end of the page