#oruc

Instagram photos and videos

#oruc#namaz#islam#din#allah#dua#quran#cennet#cehennem#əhlibeyt#azerbaycan#Allah#kuran#zekat#imamhuseyn#baku#imam#kerbela#hadis#bismillah#islamic#baki#ibadet#aztagram#cume#peyğəmbər#imaməli#aztagramm#zikr#admin#ramazan#turkiye#şiə#peygamber#iman#salavat#hzmuhammed#zuhur#hədis#hac#yazehra#kərbəla

Hashtags #oruc for Instagram

#Oruc


1

#Oruc #152


1

Xalqımın halına yanıram. Kaş ki, bir belə millətin içində, cəmi 2 nəfər məni başa düşə biləydi. Çox demirəm. Cəmi 2 nəfər......... Kaş ki.......


36

👉 Allah yardımcıları olsun 😢 👈
☝☝☝☝☝☝ Daha fazlası icin takip edebilirsiniz 👈👈
🌹 🌹
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
########
#ramazan #iman #islam #kuran #kuranikerim #ayet #hadis #ibadet #hzmuhammed #oruc #sahur #mekke #medine #cennet #cehennem #kabe #namaz #dua #Allah #amin #insallah #turkiye #peygamber #hzyusuf #sabir #Allah


35

👍👍👍👍
☝☝☝☝☝☝ Daha fazlası icin takip edebilirsiniz 👈👈
🌹 🌹
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
########
#ramazan #iman #islam #kuran #kuranikerim #ayet #hadis #ibadet #hzmuhammed #oruc #sahur #mekke #medine #cennet #cehennem #kabe #namaz #dua #Allah #amin #insallah #turkiye #peygamber #hzyusuf #sabir #Allah


5

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Mahlûkatı inşa ve ihya etmeden önce de var olan Evvel,
her şey yok olup gittikten sonra da bakî kalan Âhir,
Kendisini ananı unutmayan,
şükredenin nimetini eksik etmeyen,
dua edeni mahrum bırakmayan,
ümit besleyenin ümidini boşa çıkarmayan Alîm!

Allahım,
Seni–ki şahit olarak Sen yetersin-
bütün meleklerini, göklerinin sakinlerini,
Arşının taşıyıcılarını,
gönderdiğin peygamber ve elçilerini,
yarattığın her türlü mahlukatını
şu şehadetime şahit tutuyorum ki:

Sen hak mabud olan Allahsın,

Senden başka ilah yoktur,
birsin, ortağın yoktur,
sözünde değişiklik ve vaadinden dönmek söz konusu değildir,
Hazreti Muhammed Senin kulun ve Resûlündür,
kendisine yüklediğini kullara iletmiş,
Allah yolunda gereği gibi mücadele etmiş,
insanları hak olan sevapla müjdelemiş
ve doğru olan cezayla korkutmuştur.

Allahım,
hayatta bıraktığın sürece
beni dinin üzerinde sabit kıl,
beni doğru yola ilettikten sonra kalbimi saptırma,
kendi katından bana bir rahmet lutfet,
hiç şüphesiz bağışta bulunan ancak Sensin.
Hazreti Muhammed’e ve Âli Muhammede salât eyle,
beni de onun tabilerinden ve taraftarlarından eyle,
beni onun cemaati arasında haşret,
farz olan Cuma namazlarını gereği gibi eda etmeye
ve o günde vacip kıldığın diğer taatleri yerine getirmeye,
ceza ve mükafat günü olan ahirette
bunları yerine getirenlere nasip ettiğin ihsanları kazanmaya
beni de muvaffak eyle!
Hiç şüphesiz Sen izzet ve hikmet sahibisin

Sahife-i Seccadiye Tercümesi,
İmam-ı Zeynelabidin,
Tercüme: Prof. Abdülaziz Hatip,
Nesil Yayınları
.
.
.
@islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @sait.kosk @sait.kosk .
.
.
#gunah #islam #islamic #din #müslüman #muslim #namaz #oruc #hac #haram #kurtuluş #kalp #allah #allahuakbar #nasihat #hadis #affet #dua #merhamet #kader #cennet #cehennem #rabbim #rab #cami #cemaat #kuran #kuranıkerim


2

"...İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâf ederim, günahımı da i'tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin" (Buhârî,"De’avât", 2, 15)
.
.
.
"Miskin ve yoksul bir iki lokma bir iki hurma diye kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul ihtiyaç sahibi miskin ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde mali durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir." (Buhârî, "Zekat", 25; Müslim, "Zekat", 101)
.
.
.
“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussılet, 41/34)
.
.
.
@islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @sait.kosk @sait.kosk .
.
.
#gunah #islam #islamic #din #müslüman #muslim #namaz #oruc #hac #haram #kurtuluş #kalp #allah #allahuakbar #nasihat #hadis #affet #dua #merhamet #kader #cennet #cehennem #rabbim #rab #cami #cemaat #kuran


0

“Edeb nedir?” diye sordular İbn Atâ'ya. Dedi ki: “Edepli insan ne zaman konuşsa tatlılık gelir, ne zaman sussa yine tatlılık gelir...”
.
.
.
Pazara Çıkıldığında Peygamberimizin Yapılmasını Tavsiye Ettiği Dua: Bismillah, Allahım, Senden bu pazarın hayrını ve ondaki şeylerin hayrını isterim. Onun şerrinden ve ondaki şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Allahım, orada yalan yere yemin etmekten yahut zararlı bir pazarlık etmekten Sana sığınırm.
Hakim, Müstedrek, 1/723.
.
.
.
Sen ey yüce Mevlâm! İhsan, iyilik ve lütuftan başkasını yapmazken, bense, yasaklarını çiğnemekten, çizdiğin sınırları aşmakta ve tehditlerini unutmaktan başka bir şey yapmamaktayım. Mağlup edilemeyen kudret sahibi ve acele etmeyen mühlet verici olarak Sana hamdolsun yâ Rabbî! Bu; nimetlerinin bolluğunu itiraf ettiği halde onları kusur ve ihmalkârlıkla karşılayan ve kendisi hakkında hüsrana uğrama tanıklığında bulunan kimsenin duruşudur.
#SahifeiSeccadiye
.
.
.
@islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @sait.kosk @sait.kosk .
.
.
#gunah #islam #islamic #din #müslüman #muslim #namaz #oruc #hac #haram #kurtuluş #kalp #allah #allahuakbar #nasihat #hadis #affet #dua #merhamet #kader #cennet #cehennem #rabbim #rab #cami #cemaat #kuran


18

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Geceyi örtü, uykuyu dinlenme,
gündüzü de yeniden dirilip yeryüzüne yayılma vesilesi yapan Allah’a hamdolsun!
Beni yattığım yerden diriltip kaldırdığın için –ki eğer dileseydin uykumu sonsuza dek sürdürürdün-
Sana sonsuza kadar kesilmeyen
ve yaratılmışlarca saymakla bitirilemeyen hamdler olsun!

Allahım,
yaratıp düzene koyduğun,
ölçüp biçerek karara bağladığın,
öldürüp dirilttiğin,
hasta edip şifaya kavuşturduğun,
bela verip afiyete erdirdiğin,
arşa hükmedip âlemi yönettiğin
ve her türlü hâkimiyeti elinde bulundurduğun için
Sana hamdolsun!

Yâ Rabbî,
Sana,
kurtuluş vesilesi kalmamış,
çaresi tükenmiş, eceli yaklaşmış,
dünyadan ümit ve emeli azalmış,
Senin rahmetine ihtiyacı şiddetlenmiş,
ihmalkârlıklarından dolayı üzüntüsü büyümüş,
hata ve günahları artmış
ve Sana Hâlisâne tövbe eden bir kimsenin yalvarışı gibi yalvarıyorum ki:

Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed’e
ve onun ak pâk Ehl-i Beyti’ne salât eyle!
Bana Hazreti Muhammed’in (O’na ve Ehl-i Beyti’ne salât olsun)
şefaatini nasip eyle
ve ahrette beni onun arkadaşlığından mahrum etme,
şüphesiz ki Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin!

Allahım,
bu cuma gününde bana dört şeyi nasip eyle:
1. Taatinde bana kuvvet,
2. İbadetinde gayret,
3. Sevabına rağbet,
4. Acıklı azabını hak ettirecek şeylerden de kaçınmak lutfeyle, şüphesiz Sen dilediğini lutfedensin.

Sahife-i Seccadiye’den Dualar,
Tercüme: Doç Dr. Abdülaziz Hatip,
Nesil Yayınları
.
.
.
@islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @sait.kosk @sait.kosk .
.
.
#gunah #islam #islamic #din #müslüman #muslim #namaz #oruc #hac #haram #kurtuluş #kalp #allah #allahuakbar #nasihat #hadis #affet #dua #merhamet #kader #cennet #cehennem #rabbim #rab #cami #cemaat #kuran


2

Balkondayız Feride’yle.
Rüzgâr hafif esiyor.
Gökyüzünde ay tam bir mehtap, tam bir dolunay...
Üstelik mümkün olduğunca kızıl...
Zannedersin ki gündüzden kalma bir güneş...
Önümüzde bir ağaç rüzgârla birlikte salınıyor.
O salındıkça manzaramız değişiyor.
Bazen ayı kaybediyoruz, yapraklar geliyor gözümüze.
Hışırtılar da ondan...
“Seyrediyorsunuz madem ayı, o kadar uzağa gitmeyin,
bizi de duyun, bizi de görün,” diyorlar.
Tam yapraklara dalmıştık ki köpek havlamaları başladı.
“Biz de buradayız, biz de manzaranızın tamamlayıcısıyız.”
“Görüyorsun ya kâinatta sürekli bir değişim var.
Rüzgâr bir yandan eser,
ay bir taraftan doğar,
yıldızlar parlak inciler, göz kırpar sana bana.
Sallanır yapraklar her yandan.
Kıştan bahara geçilir, süslenir her yan.
Renk renk çiçekler meyveye durur.
Uçup gider iğde kokusu.
Ya hanımelinin sarı rengi,
akıp giden kuş sesleri...”
“Bir kedi geçer Feride, baktığın manzara değişir.
Bir horoz öter, manzaradaki tefekkürün değişir.
Ezan okunur, yağmur yağmur yeryüzüne
Allahu Ekber iner, tespihatın değişir.
Babanı hatırlarsın; gözlerin dolar, halet-i ruhiyen değişir.
Bir çocuk görürsün, atlar kucağına; sevinçten yüzün değişir.”
“Anlarsın ki bütün bu değişimler bir numune...
Haşrin numunesi... Asıl değişim ise bir sonsuzda...
Ama ben ne isterim bilir misin?”
“Bilmiyorum.”
“Değişse de her şey bir sonsuzda
Bir olmak isterim seninle, sonsuzca...”
“İnşallah...”
#saitköşk
#hemdem
.
.
.
@islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @islamdini_aski @sait.kosk @sait.kosk .
.
.
#gunah #islam #islamic #din #müslüman #muslim #namaz #oruc #hac #haram #kurtuluş #kalp #allah #allahuakbar #nasihat #hadis #affet #dua #merhamet #kader #cennet #cehennem #rabbim #rab #cami #cemaat #kuran


0

💜بسم الله الرحمن الرحیم💜
💜Bismilləhir Rahmənir Rahim💜

#zuhuradogruhedis
#allah
#imam
#peygember
#muselman
#hicab
#din
#islam
#mescid
#namaz
#quran
#ehlibeyt
#oruc
#meshed
#qum
#kerbela
#azerbaycan
#baku
#lenkeran


2

👉 👈
☝☝☝☝☝☝ Daha fazlası icin takip edebilirsiniz 👈👈
🌹 🌹
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
########
#ramazan #iman #islam #kuran #kuranikerim #ayet #hadis #ibadet #hzmuhammed #oruc #sahur #mekke #medine #cennet #cehennem #kabe #namaz #dua #Allah #amin #insallah #turkiye #peygamber #hzyusuf #sabir #Allah


4

👉 Elhamdülillah Çok Şükür👈
☝☝☝☝☝☝ Daha fazlası icin takip edebilirsiniz 👈👈
🌹 🌹
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
@cennetinbahcesii 👈 takip
########
#ramazan #iman #islam #kuran #kuranikerim #ayet #hadis #ibadet #hzmuhammed #oruc #sahur #mekke #medine #cennet #cehennem #kabe #namaz #dua #Allah #amin #insallah #turkiye #peygamber #hzyusuf #sabir #Allah


20