#project_management_body_of_knowledge

Instagram photos and videos

#management#pmp#project_management_body_of_knowledge#pmi#پروژه#practical#pmiexam#project_management_professional#pmp_requirement#certification_pmp#academic_discipline#مدیریت_پروژه_و_ساخت#کنترل_پروژه#مدیریت_پروژه#agile#pmi_institute#RMP#course_education#pmp_pmi

Hashtags #project_management_body_of_knowledge for Instagram

.
انواع درصد پیشرفت در Primavera

قسمت اول : Duration % Complete روشهای متعددی جهت محاسبه درصد پیشرفت در Primavera برای فعالیتها وجود دارد. این روشها شامل استفاده از تعداد زیادی ستونها (فیلدها) و تنظیمات آن است که شامل فیلدهای ذیل است .
.
📌Duration % Complete
📌Units % Complete
📌Physical % Complete
📌Percent Complete Type
📌Activity % Complete
📌Performance % Complete

سه نوع درصد پیشرفت در Primavera وجود دارد (Percent Complete Type) :
. 📌Duration % Complete
📌Physical % Complete
📌Units % Complete

در نرم افزار تنها یکی از این سه گزینه امکان انتخاب وجود دارد. در ابتدا توضیحات مربوط به فیلد Duration % Complete را به همراه مثال توضیح داده می‌شود.

محاسبات Duration % Complete

Duration % Complet .یکی از انواع درصد پیشرفت در Primavera است. یکی از مشکلات کاربران با این فیلد نحوه محاسبه تا حدی غیرمعمول درصد پیشرفت در Primavera است. در ابتدا به مقایسه محاسبه این فیلد توسط نرم افزار Microsoft Project می‌پردازیم. در این نرم افزار فیلد محاسبه درصد پیشرفت زمانی %Complete است و با فرمول ذیل محاسبه می‌شود :

برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/pct-type-in-primavera-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #


0

انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم

قراردادهای پیمانکاری براساس فهرست بها
در این روش مبلغ تعیین شده در قرارداد جمع کل مبالغی خواهد بود که به صورت منفرد تجزیه و تحلیل شده و یا به صورت مقطوع در فهرست بها منظور گردیده است. به همین منظور ضروری است توضیح مختصری در مورد فهرست بها داده شود :
فهرست بها با توجه به نوع کاری که انجام می شود تهیه می گردد .
در ایران این فهرست بها به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و تدوین گردیده و مأخذ محاسبه صورت کارکردهای موقت و قطعی کارهای انجام شده طبق نقشه و مشخصات و مفاد موافقتنامه مربوطه می باشد .فهرست بها برای انجام کارهای مختلف ساختمانی و تأسیساتی و راهسازی و غیره تهیه و بطور معمول هر ساله ضرایبی با توجه به نرخ تورم در مورد آن منظور و اعلام می‌گردد. قیمت واحد مندرج در فهرست بها متوسط قیمت تمام شده در هر کار می باشد و شامل کلیه عملیات لازم از قبیل تهیه و حمل مصالح به کارگاه (به جز موارد استثنائی که تهیه آن به عهده کارفرماست) ابزار کار، ماشین آلات، نیروی انسانی، ساخت، اتلاف مصالح، سوخت، تعمیر و استهلاک ماشین آلات و نصب و آزمایش و راه اندازی دستگاهها و غیره جهت اتمام کامل هر کار می باشد .بنابراین عنوان و رئوس مطالب کلی عملیات که در فهرست بها بطور مختصر نوشته شده شامل کلیه موارد ذکر شده بالا می باشد .
چنانچه پیمانکاری که بر اساس فهرست بها قرارداد منعقد می نماید
بعداً نسبت به شرح قیمتهای مشخص شده در فهرست بها و یا صحت آن ادعائی داشته و یا اظهار بی اطلاعی و درخواست هرگونه اقدامی برای تغییر قیمت و یا شرح قیمت نماید برای کارفرما قابل قبول نخواهد بود .در صورتیکه شرح قیمتها برای هر یک از طرفین قرارداد روشن نباشد، در این خصوص موضوع از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استعلام و نظر آن سازمان در مورد شرح قیمت ملاک عمل قرار می گیرد .
در قرارداد بر اساس فهرست بها ابتدا مشخصات و جزئیات کار با توجه به نقشه های اجرائی تعیین گردیدهوو پس از توضیحات لازم در این زمینه که با توجه به مشخصات فنی آن بوسیله مهندسین مشاور تهیه می‌گردد، مقادیر دقیق کار تعیین می شود (تقریبی). سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوطه با توجه به ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/types-of-contracting-contracts/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp


0

حتی اگه فرشته هم باشی، بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد !
پس بی خیال حرف مردم، کاری که دوست داری رو انجام بده و شاد باش

#مديريت_پروژه #كنترل_پروژه #مديريت_پروژه_و_ساخت #مديريت #پروژه #projectmanagement #management #project #project_management_body_of_knowledge #pmp #pmi #selfconfident #living #behappy


0

.
دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه
در ابتدا به این می‌پردازیم که هدف از برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟
تعیین روشهای برنامه ریزی ، کنترل پیشرفت و تنظیم گزارشات به منظور تحلیل روند اجرای طرح در مراحل مختلف مهندسی، تدارکات و اجرا می‌باشد. با برنامه ریزی امکان انجام فعالیت های یک پروژه با کیفیت مورد انتظار در زمان قراردادی فراهم می‌آید و با اختصاص ارزش وزنی به صورت احجام و مقادیر کار و تخصیص منابع برای انجام فعالیتها در یک مقیاس زمانی، پیشرفت پروژه برمبنای پیشرفت فیزیکی و منابع در دسترس مورد سنجش قرار می‌گیرد.کنترل روند پیشرفت پروژه منجر به تجزیه و تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با برنامه و تصمیم‌گیری در مورد کارهایی است که سبب اجرای پروژه در زمان قراردادی با بهینه‌ترین حالت بکارگیری منابع خواهد شد.
برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟
ساختار شکست کار:
ساختار شکست کار ( Work Breakdown Structure – WBS ) روش سیستماتیک تجزیه کار و تشریح هر یک از اجزای پروژه است که می‌بایست پایه و اساس برنامه زمانبندی ، کنترل پیشرفت کار و گزارشات قرار گیرد. سطوح شکست پروژه با سطوح قابل کنترل معین می شود. به عبارت دیگر شکست فعالیتها در پروژه تا آنجایی انجام می‌گیرد که امکان کنترل با کمترین خطا در مورد آن امکان پذیر باشد. فعالیتها در سطوح مختلف باید به گونه ای انتخاب شوند که در هر سطح، خاصیت جمع پذیری داشته باشند مثلاً A=A1+A2+A3 و همچنین مجموع وزنهای داده شده به فعالیتها در هر سطح برابر با صد شود.
...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/project-planning-and-control-instructions/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

##محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه
در ابتدا به این می‌پردازیم که هدف از برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟
تعیین روشهای برنامه ریزی ، کنترل پیشرفت و تنظیم گزارشات به منظور تحلیل روند اجرای طرح در مراحل مختلف مهندسی، تدارکات و اجرا می‌باشد. با برنامه ریزی امکان انجام فعالیت های یک پروژه با کیفیت مورد انتظار در زمان قراردادی فراهم می‌آید و با اختصاص ارزش وزنی به صورت احجام و مقادیر کار و تخصیص منابع برای انجام فعالیتها در یک مقیاس زمانی، پیشرفت پروژه برمبنای پیشرفت فیزیکی و منابع در دسترس مورد سنجش قرار می‌گیرد.کنترل روند پیشرفت پروژه منجر به تجزیه و تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با برنامه و تصمیم‌گیری در مورد کارهایی است که سبب اجرای پروژه در زمان قراردادی با بهینه‌ترین حالت بکارگیری منابع خواهد شد.
برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟
ساختار شکست کار:
ساختار شکست کار ( Work Breakdown Structure – WBS ) روش سیستماتیک تجزیه کار و تشریح هر یک از اجزای پروژه است که می‌بایست پایه و اساس برنامه زمانبندی ، کنترل پیشرفت کار و گزارشات قرار گیرد. سطوح شکست پروژه با سطوح قابل کنترل معین می شود. به عبارت دیگر شکست فعالیتها در پروژه تا آنجایی انجام می‌گیرد که امکان کنترل با کمترین خطا در مورد آن امکان پذیر باشد. فعالیتها در سطوح مختلف باید به گونه ای انتخاب شوند که در هر سطح، خاصیت جمع پذیری داشته باشند مثلاً A=A1+A2+A3 و همچنین مجموع وزنهای داده شده به فعالیتها در هر سطح برابر با صد شود.
...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/project-planning-and-control-instructions/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

##محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #برنامه_ریزی #اصفهان_مدیریت_پروژه


4

«انواع فعالیت در P6»

انواع فعالیت در P6 تعریف می‌گردد ممکن است یکی از شش حالت زیر را داشته باشند، به ‌عبارتی می‌توان گفت شش نوع فعالیت در P6 قابل تعریف می‌باشد.
نوع فعالیت (Activity Type) مشخص می‌کند که چگونه بایستی محاسبات زمان و تاریخ‌های فعالیت‌ انجام شود. به هر فعالیت یکی از این شش حالت زیر اختصاص داده می‌شود.
1. Task Dependent
2. Start Milestone
3. Finish Milestone
4. Resource Dependent
5. Level of Effort
6. WBS summary
نوع فعالیتها را در صفحه Activity Details در پنجره General در قسمت Activity Type می‌توان تعیین نمود.

1. :Task Dependent
نرم‌افزار P6 به‌طور پیش‌فرض حالت فعالیت‌ها را به این صورت درنظر می‌گیرد. در این حالت زمان‌بندی مطابق با تقویم فعالیت صورت می‌گیرد. هنگامی‌که چند منبع به ‌صورت همزمان بایستی روی یک فعالیت کار کنند، انتخاب این حالت ضروری می‌باشد.
2. :Start Milestone
...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/activity-type-in-p6/
#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #p6 #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #زمانبندی #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #پریماورا #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
«انواع فعالیت در P6»

انواع فعالیت در P6 تعریف می‌گردد ممکن است یکی از شش حالت زیر را داشته باشند، به ‌عبارتی می‌توان گفت شش نوع فعالیت در P6 قابل تعریف می‌باشد.
نوع فعالیت (Activity Type) مشخص می‌کند که چگونه بایستی محاسبات زمان و تاریخ‌های فعالیت‌ انجام شود. به هر فعالیت یکی از این شش حالت زیر اختصاص داده می‌شود.
.
1. Task Dependent
2. Start Milestone
3. Finish Milestone
4. Resource Dependent
5. Level of Effort
6. WBS summary
.

نوع فعالیتها را در صفحه Activity Details در پنجره General در قسمت Activity Type می‌توان تعیین نمود.

1. :Task Dependent
.

نرم‌افزار P6 به‌طور پیش‌فرض حالت فعالیت‌ها را به این صورت درنظر می‌گیرد. در این حالت زمان‌بندی مطابق با تقویم فعالیت صورت می‌گیرد. هنگامی‌که چند منبع به ‌صورت همزمان بایستی روی یک فعالیت کار کنند، انتخاب این حالت ضروری می‌باشد.
2. :Start Milestone
...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/activity-type-in-p6/
#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

Out of sequence در P6
یکی از مسایلی که برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه با آن مواجه می‌شوند، عدم رعایت توالی فعالیتها مطابق برنامه ریزی صورت گرفته حین اجرا است.

برای تشریح مساله به شکل زیر توجه بفرمایید:

برای مطالعه این مقاله به لینک زیر در سایت زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/out-of-sequence-in-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #پریماورا #اصفهان_مدیریت_پروژه #p6


2

.
Out of sequence در P6
.
یکی از مسایلی که برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه با آن مواجه می‌شوند، عدم رعایت توالی فعالیتها مطابق برنامه ریزی صورت گرفته حین اجرا است.

برای تشریح مساله به شکل زیر توجه بفرمایید:

برای مطالعه این مقاله به لینک زیر در سایت زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/out-of-sequence-in-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

Arash Bayazian:
📗ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید
مقاله ششم: رهبری بهتر باشيد، زندگي غنی‌تری داشته باشيد - استوارت فریدمن
افراد زيادي هستند که به دليل اهميت ندادن به يک يا چند جنبه رهبری در زندگي، احساس نقص و شکست مي‌کنند. افراد بايد از توانايي رهبری شان در همه حوزه‌هاي زندگي که شامل موارد زیر است به درستی استفاده کنند :

1. شغل
2. خانواده
3. جامعه
4. و خود : که شامل ذهن، بدن و روح مي‌شود

نبايد يکي را براي بهبود بخشید و بقيه رها کرد، بايد به دنبال پيروزی چهار جانبه باشيم. در اين صورت بين آنها ارزش مشترک پيدا خواهيم کرد. به اين امر "رهبری جامع" گفته مي شود. رهبری جامع با موارد زير آغاز مي‌شود :
اگر ضعيف عمل کنيد احساس ناتواني و انزوا کرده و به اطرافيان آزار مي‌رسانيد. 📌 تصويري واضح از آن چه هم اکنون و در آينده مي‌خواهيد و مي‌توانيد در هر 4 حوزه زندگي در آن نقش داشته باشيد را بايد براي خود بسازيد و در مورد کساني که بيشترين اهميت را برايتان دارند بيانديشيد.
📌 انتظاراتي که از هم داريد را مشخص کنيد.
📌 براي دستيابي به پاسخ موارد بالا اقدام به طراحي آزمون و خطا کنيد.
به اين صورت که در مدت کوتاهي کارهاي جديدي را صورت دهيد و تأثير آن را در هر چهار مورد بررسي کنيد. مي‌توانيد طرح جديد را متوقف، اصلاح يا در صورت موفقيت آميز بودن ادامه دهيد.
📌 در اين صورت رضايتمندي و عملکردتان در حوزه‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد.
📌 با رهبری جامع ممکن است افزايش 20 تا 39 درصدي در رضايت‌مندي در همه حوزه‌ها داشته باشيد.
📌 در حالي که کار کمتري انجام داده‌ و بهبود 9 درصدي در عملکرد کاري داشته ايد.
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/leadership/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #مدیریت_رهبری #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
📗ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید
.
مقاله ششم: رهبری بهتر باشيد، زندگي غنی‌تری داشته باشيد - استوارت فریدمن

افراد زيادي هستند که به دليل اهميت ندادن به يک يا چند جنبه رهبری در زندگي، احساس نقص و شکست مي‌کنند. افراد بايد از توانايي رهبری شان در همه حوزه‌هاي زندگي که شامل موارد زیر است به درستی استفاده کنند :

1. شغل
2. خانواده
3. جامعه
4. و خود : که شامل ذهن، بدن و روح مي‌شود

نبايد يکي را براي بهبود بخشید و بقيه رها کرد، بايد به دنبال پيروزی چهار جانبه باشيم. در اين صورت بين آنها ارزش مشترک پيدا خواهيم کرد. به اين امر "رهبری جامع" گفته مي شود. رهبری جامع با موارد زير آغاز مي‌شود :
اگر ضعيف عمل کنيد احساس ناتواني و انزوا کرده و به اطرافيان آزار مي‌رسانيد. 📌 تصويري واضح از آن چه هم اکنون و در آينده مي‌خواهيد و مي‌توانيد در هر 4 حوزه زندگي در آن نقش داشته باشيد را بايد براي خود بسازيد و در مورد کساني که بيشترين اهميت را برايتان دارند بيانديشيد.
📌 انتظاراتي که از هم داريد را مشخص کنيد.
📌 براي دستيابي به پاسخ موارد بالا اقدام به طراحي آزمون و خطا کنيد.
به اين صورت که در مدت کوتاهي کارهاي جديدي را صورت دهيد و تأثير آن را در هر چهار مورد بررسي کنيد. مي‌توانيد طرح جديد را متوقف، اصلاح يا در صورت موفقيت آميز بودن ادامه دهيد.
📌 در اين صورت رضايتمندي و عملکردتان در حوزه‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد.
📌 با رهبری جامع ممکن است افزايش 20 تا 39 درصدي در رضايت‌مندي در همه حوزه‌ها داشته باشيد.
📌 در حالي که کار کمتري انجام داده‌ و بهبود 9 درصدي در عملکرد کاري داشته ايد.
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/leadership/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

.
📗ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید
.
مقاله ششم: رهبری بهتر باشيد، زندگي غنی‌تری داشته باشيد - استوارت فریدمن

افراد زيادي هستند که به دليل اهميت ندادن به يک يا چند جنبه رهبری در زندگي، احساس نقص و شکست مي‌کنند. افراد بايد از توانايي رهبری شان در همه حوزه‌هاي زندگي که شامل موارد زیر است به درستی استفاده کنند :

1. شغل
2. خانواده
3. جامعه
4. و خود : که شامل ذهن، بدن و روح مي‌شود

نبايد يکي را براي بهبود بخشید و بقيه رها کرد، بايد به دنبال پيروزی چهار جانبه باشيم. در اين صورت بين آنها ارزش مشترک پيدا خواهيم کرد. به اين امر "رهبری جامع" گفته مي شود. رهبری جامع با موارد زير آغاز مي‌شود :
اگر ضعيف عمل کنيد احساس ناتواني و انزوا کرده و به اطرافيان آزار مي‌رسانيد. 📌 تصويري واضح از آن چه هم اکنون و در آينده مي‌خواهيد و مي‌توانيد در هر 4 حوزه زندگي در آن نقش داشته باشيد را بايد براي خود بسازيد و در مورد کساني که بيشترين اهميت را برايتان دارند بيانديشيد.
📌 انتظاراتي که از هم داريد را مشخص کنيد.
📌 براي دستيابي به پاسخ موارد بالا اقدام به طراحي آزمون و خطا کنيد.
به اين صورت که در مدت کوتاهي کارهاي جديدي را صورت دهيد و تأثير آن را در هر چهار مورد بررسي کنيد. مي‌توانيد طرح جديد را متوقف، اصلاح يا در صورت موفقيت آميز بودن ادامه دهيد.
📌 در اين صورت رضايتمندي و عملکردتان در حوزه‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد.
📌 با رهبری جامع ممکن است افزايش 20 تا 39 درصدي در رضايت‌مندي در همه حوزه‌ها داشته باشيد.
📌 در حالي که کار کمتري انجام داده‌ و بهبود 9 درصدي در عملکرد کاري داشته ايد.
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/leadership/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

همانگونه که ملاحظه می شود عبارت فوق از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول: برنامه ریزی و بخش دوم کنترل پروژه 🗓️برنامه ریزی(Planning) :
همه ما با این واژه آشنا هستیم. میدانیم پیش نیاز موفقیت در انجام یک کار، یک پروژه یا یک آزمون، برنامه ریزی دقیق برای آن است. مثلاً برای موفقیت تیم های ورزشی در مسابقات المپیک یا جام جهانی، موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه، موفقیت در ساخت و فروش محصول جدید و یا اتمام یک پروژه در زمان و با بودجه و کیفیت تعیین شده و ... لازمه آن برنامه ریزی دقیق و اصولی است. در راهنمای مدیریت پروژهPMBOK ، تعداد فرآیندهای برنامه ریزی شامل 24 فرآیند از مجموع 49 فرآیند ذکر شده است یعنی تقریباً نیمی از مجموع فرآیندهای مدیریت پروژه به گروه فرآیندی برنامه ریزی اختصاص دارد. 🗓️تعریف برنامه ریزی :
برنامه ریزی فرآیند هدف گذاری و ارائه روشها یا تعیین مسیرهایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. برنامه ریزی عبارت است از یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می‌گیرد. 🗓️دلایل و اهداف برنامه ریزی:

مدیران به چند دلیل باید به برنامه ریزی بپردازند: 📌 افزایش راندمان، کارایی، اثربخشی و بهره وری در سازمان
📌 استفاده حداکثری از امکانات و فرصتهای آینده
📌 شناسایی و رفع تهدیدات محیطی
📌 تعیین مسیر
📌 کاهش اثر تغییرات
📌 به حداقل رساندن ضایعات و اضافات 🗓️انتقادات وارد بر برنامه ریزی : ... برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://pmistandard.com/planning-and-project-control/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #زمانبندی #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #برنامه_ریزی #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

همانگونه که ملاحظه می شود عبارت فوق از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول: برنامه ریزی و بخش دوم کنترل پروژه
.
.
📅برنامه ریزی(Planning) :
همه ما با این واژه آشنا هستیم. میدانیم پیش نیاز موفقیت در انجام یک کار، یک پروژه یا یک آزمون، برنامه ریزی دقیق برای آن است. مثلاً برای موفقیت تیم های ورزشی در مسابقات المپیک یا جام جهانی، موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه، موفقیت در ساخت و فروش محصول جدید و یا اتمام یک پروژه در زمان و با بودجه و کیفیت تعیین شده و ... لازمه آن برنامه ریزی دقیق و اصولی است. در راهنمای مدیریت پروژهPMBOK ، تعداد فرآیندهای برنامه ریزی شامل 24 فرآیند از مجموع 49 فرآیند ذکر شده است یعنی تقریباً نیمی از مجموع فرآیندهای مدیریت پروژه به گروه فرآیندی برنامه ریزی اختصاص دارد.
.
.
📅تعریف برنامه ریزی :
برنامه ریزی فرآیند هدف گذاری و ارائه روشها یا تعیین مسیرهایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. برنامه ریزی عبارت است از یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می‌گیرد.
.
.
📅دلایل و اهداف برنامه ریزی:
مدیران به چند دلیل باید به برنامه ریزی بپردازند: 📌 افزایش راندمان، کارایی، اثربخشی و بهره وری در سازمان
📌 استفاده حداکثری از امکانات و فرصتهای آینده
📌 شناسایی و رفع تهدیدات محیطی
📌 تعیین مسیر
📌 کاهش اثر تغییرات
📌 به حداقل رساندن ضایعات و اضافات
‌.
.
📅انتقادات وارد بر برنامه ریزی : ...
.
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://pmistandard.com/planning-and-project-control/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


3

گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه – قسمت پنجم
در قسمت های قبلی گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم. همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد. در ادامه پیشرفت فیزیکی و مالی نیز از دسته اطلاعات ارزشمند آماری مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به تاخیرات پروژه بسیار مهم میباشد.
تاخیرات نسبت به بیس لاین و تاثیر آن بر مسیر بحرانی مورد نظر می باشد.
زمانی می توان از تحلیل تاخیرات بر مسیر بحرانی استفاده کرد که روابط برنامه زمان بندی دقیق و صحیح باشد. به عبارت دیگر مسیر بحرانی واقعی داشته باشیم و برنامه زمان بندی منطبق با واقعیت نوشته شده باشد. باید دقت داشته باشید که فقط از طریق درصد پیشرفت برنامه و واقعی و اخذ واریانس آن نمی توان تاخیر یا تعجیل را نتیجه گیری کرد. برای مثال اگر پیشرفت برنامه ریزی کل پروژه 5 درصد و پیشرفت واقعی 15 درصد باشد، دلیلی بر خوب بودن شرایط موجود نیست. بلکه بایستی مسیر بحرانی و فازهای مهندسی، خرید، ساخت و … بصورت مجزا بررسی شوند.
چند نمونه گزارش پیشرفت استاندارد که می بایست از سوی سازندگان بدین صورت تکمیل شود در زیر نمایش داده شده است: ....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/practical-reports-5/
#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

##محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش_مدیریت #مدیریت_پروژه_و_ساخت #گزارش_نویسی #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه – قسمت پنجم
در قسمت های قبلی گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم. همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد. در ادامه پیشرفت فیزیکی و مالی نیز از دسته اطلاعات ارزشمند آماری مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به تاخیرات پروژه بسیار مهم میباشد.
تاخیرات نسبت به بیس لاین و تاثیر آن بر مسیر بحرانی مورد نظر می باشد.
زمانی می توان از تحلیل تاخیرات بر مسیر بحرانی استفاده کرد که روابط برنامه زمان بندی دقیق و صحیح باشد. به عبارت دیگر مسیر بحرانی واقعی داشته باشیم و برنامه زمان بندی منطبق با واقعیت نوشته شده باشد. باید دقت داشته باشید که فقط از طریق درصد پیشرفت برنامه و واقعی و اخذ واریانس آن نمی توان تاخیر یا تعجیل را نتیجه گیری کرد. برای مثال اگر پیشرفت برنامه ریزی کل پروژه 5 درصد و پیشرفت واقعی 15 درصد باشد، دلیلی بر خوب بودن شرایط موجود نیست. بلکه بایستی مسیر بحرانی و فازهای مهندسی، خرید، ساخت و … بصورت مجزا بررسی شوند.
چند نمونه گزارش پیشرفت استاندارد که می بایست از سوی سازندگان بدین صورت تکمیل شود در زیر نمایش داده شده است: ....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/practical-reports-5/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

##محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه – قسمت پنجم
در قسمت های قبلی گزارش نویسی کاربردی در مدیریت پروژه با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم. همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد. در ادامه پیشرفت فیزیکی و مالی نیز از دسته اطلاعات ارزشمند آماری مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به تاخیرات پروژه بسیار مهم میباشد.
تاخیرات نسبت به بیس لاین و تاثیر آن بر مسیر بحرانی مورد نظر می باشد.
زمانی می توان از تحلیل تاخیرات بر مسیر بحرانی استفاده کرد که روابط برنامه زمان بندی دقیق و صحیح باشد. به عبارت دیگر مسیر بحرانی واقعی داشته باشیم و برنامه زمان بندی منطبق با واقعیت نوشته شده باشد. باید دقت داشته باشید که فقط از طریق درصد پیشرفت برنامه و واقعی و اخذ واریانس آن نمی توان تاخیر یا تعجیل را نتیجه گیری کرد. برای مثال اگر پیشرفت برنامه ریزی کل پروژه 5 درصد و پیشرفت واقعی 15 درصد باشد، دلیلی بر خوب بودن شرایط موجود نیست. بلکه بایستی مسیر بحرانی و فازهای مهندسی، خرید، ساخت و … بصورت مجزا بررسی شوند.
چند نمونه گزارش پیشرفت استاندارد که می بایست از سوی سازندگان بدین صورت تکمیل شود در زیر نمایش داده شده است: ....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/practical-reports-5/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

##محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

گزارش هفتگی – به همراه نمونه گزارش هفتگی (لینک دانلود فایل اکسل)
یکی از گزارشاتی که در طول اجرای پروژه توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت تهیه می گردد، گزارش هفتگی (Weekly Report) است. همانطور که از اسم این گزارش پیداست گزارش هفتگی شرح ماوقع پروژه به صورت خلاصه در طی هفته گذشته است. متناسب با خواست ذینفعان کلیدی پروژه و دریافت کنندگان گزارش و یا نوع پروژه، اطلاعات و ساختار آن ممکن است کمی متفاوت باشد. ولی در اکثر گزارشات هفتگی موارد ذیل عموماً آورده می شود:
صفحه اول گزارش هفتگی:
• عنوان گزارش شامل: لوگوهای کافرما، مدیر طرح، مشاور و پیمانکار، شماره گزارش، دوره گزارش، تاریخ گزارش دهی
• اطلاعات قراردادی که معمولاً ثابت است و شامل : موضوع پیمان، نام کارفرما، نام مدیریت طرح، نام پیمانکار، نام مشاور، شماره قرارداد، تاریخ شروع به کار، تاریخ پایان کار (قرارداد) و مدت قرارداد است.
• جدول خلاصه پیشرفت پروژه: شامل درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه تا تاریخ تهیه گزارش، درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پروژه تا تاریخ تهیه گزارش و میزان انحراف از برنامه است.
همین موارد برای درصد پیشرفت ریالی هم می تواند مطرح شود.
جدول شرح عملیات اجرایی شامل:
• ردیف
• شرح عملیات اجرایی
• واحد
• ضریب وزنی
• حجم کل برآورد
• احجام برنامه ای تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• احجام واقعی تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• درصد کار انجام شده تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• مقدار پيش بيني پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندي (درصد)
• میزان انحراف از برنامه (درصد)
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/weekly-report/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #گزارش_نویسی #نمونه_گزارش #آموزشگاه #مدیریت_پروژه_و_ساخت #گزارش #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
گزارش هفتگی – به همراه نمونه گزارش هفتگی (لینک دانلود فایل اکسل)
یکی از گزارشاتی که در طول اجرای پروژه توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت تهیه می گردد، گزارش هفتگی (Weekly Report) است. همانطور که از اسم این گزارش پیداست گزارش هفتگی شرح ماوقع پروژه به صورت خلاصه در طی هفته گذشته است. متناسب با خواست ذینفعان کلیدی پروژه و دریافت کنندگان گزارش و یا نوع پروژه، اطلاعات و ساختار آن ممکن است کمی متفاوت باشد. ولی در اکثر گزارشات هفتگی موارد ذیل عموماً آورده می شود:
صفحه اول گزارش هفتگی:
• عنوان گزارش شامل: لوگوهای کافرما، مدیر طرح، مشاور و پیمانکار، شماره گزارش، دوره گزارش، تاریخ گزارش دهی
• اطلاعات قراردادی که معمولاً ثابت است و شامل : موضوع پیمان، نام کارفرما، نام مدیریت طرح، نام پیمانکار، نام مشاور، شماره قرارداد، تاریخ شروع به کار، تاریخ پایان کار (قرارداد) و مدت قرارداد است.
• جدول خلاصه پیشرفت پروژه: شامل درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه تا تاریخ تهیه گزارش، درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پروژه تا تاریخ تهیه گزارش و میزان انحراف از برنامه است.
همین موارد برای درصد پیشرفت ریالی هم می تواند مطرح شود.
جدول شرح عملیات اجرایی شامل:
• ردیف
• شرح عملیات اجرایی
• واحد
• ضریب وزنی
• حجم کل برآورد
• احجام برنامه ای تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• احجام واقعی تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• درصد کار انجام شده تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• مقدار پيش بيني پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندي (درصد)
• میزان انحراف از برنامه (درصد)

برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر و یا سایت فراهمراهان قسمت مقاله ها مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/weekly-report/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


3

.
گزارش هفتگی – به همراه نمونه گزارش هفتگی (لینک دانلود فایل اکسل)
یکی از گزارشاتی که در طول اجرای پروژه توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت تهیه می گردد، گزارش هفتگی (Weekly Report) است. همانطور که از اسم این گزارش پیداست گزارش هفتگی شرح ماوقع پروژه به صورت خلاصه در طی هفته گذشته است. متناسب با خواست ذینفعان کلیدی پروژه و دریافت کنندگان گزارش و یا نوع پروژه، اطلاعات و ساختار آن ممکن است کمی متفاوت باشد. ولی در اکثر گزارشات هفتگی موارد ذیل عموماً آورده می شود:
صفحه اول گزارش هفتگی:
• عنوان گزارش شامل: لوگوهای کافرما، مدیر طرح، مشاور و پیمانکار، شماره گزارش، دوره گزارش، تاریخ گزارش دهی
• اطلاعات قراردادی که معمولاً ثابت است و شامل : موضوع پیمان، نام کارفرما، نام مدیریت طرح، نام پیمانکار، نام مشاور، شماره قرارداد، تاریخ شروع به کار، تاریخ پایان کار (قرارداد) و مدت قرارداد است.
• جدول خلاصه پیشرفت پروژه: شامل درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه تا تاریخ تهیه گزارش، درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پروژه تا تاریخ تهیه گزارش و میزان انحراف از برنامه است.
همین موارد برای درصد پیشرفت ریالی هم می تواند مطرح شود.
جدول شرح عملیات اجرایی شامل:
• ردیف
• شرح عملیات اجرایی
• واحد
• ضریب وزنی
• حجم کل برآورد
• احجام برنامه ای تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• احجام واقعی تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• درصد کار انجام شده تا دوره قبل، در این دوره، تا این دوره
• مقدار پيش بيني پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندي (درصد)
• میزان انحراف از برنامه (درصد)

برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر و یا سایت فراهمراهان قسمت مقاله ها مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/weekly-report/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

گذشته ات رو بدون حسرت و پشيمانى بپذير
حال رو با اعتماد به نفس مديريت كن
و با آينده ات بدون ترس روبرو شو.

#مديريت_پروژه #كنترل_پروژه #مديريت_پروژه_و_ساخت #مديريت #پروژه #اينده #تلاش #موفقيت #projectmanagement #management #project #project_management_body_of_knowledge #pmp #pmi #regret #life #positive #confidence #fear #future


3

Arash Bayazian:
گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها – قسمت چهارم
در قسمت های قبلی با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم (گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها(
همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد.

حال به دسته سوم اطلاعات میپردازیم. نام آنها اطلاعات آماری میباشد.
به نظر نویسنده مهمترین نوع اطلاعات که اساس بررسی، تحلیل، کلیم، تاخیرات و … میباشد،

همین نوع اطلاعات میباشد.

از این دست اطلاعات میتوان به پیشرفت فیزیکی، پیشرفت مالی، تحلیل ارزش کسب شده و … اشاره کرد که به آنها به جزء پرداخته میشود.

پیشرفت برنامه ای از برنامه زمان بندی قابل استخراج است و در جزوات و کلاسهای برنامه ریزی مورد بررسی قرار میگیرد و میبایست جهت گزارشات استخراج شود.

برای این کار تمامی پیشرفت برنامه ای را از برنامه استخراج کرده و در اکسل نمودار کنید.

در ذیل نمونه ای از این اطلاعات را مشاهده میکنید:....
برای مطالعه ادامه ایم مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/practical-reports-4/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #گزارش_نویسی #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

.
گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها – قسمت چهارم
در قسمت های قبلی با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم (گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها)
همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد.

حال به دسته سوم اطلاعات میپردازیم. نام آنها اطلاعات آماری میباشد.
به نظر نویسنده مهمترین نوع اطلاعات که اساس بررسی، تحلیل، کلیم، تاخیرات و … میباشد،

همین نوع اطلاعات میباشد.

از این دست اطلاعات میتوان به پیشرفت فیزیکی، پیشرفت مالی، تحلیل ارزش کسب شده و … اشاره کرد که به آنها به جزء پرداخته میشود.

پیشرفت برنامه ای از برنامه زمان بندی قابل استخراج است و در جزوات و کلاسهای برنامه ریزی مورد بررسی قرار میگیرد و میبایست جهت گزارشات استخراج شود.

برای این کار تمامی پیشرفت برنامه ای را از برنامه استخراج کرده و در اکسل نمودار کنید.

در ذیل نمونه ای از این اطلاعات را مشاهده میکنید:....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/practical-reports-4/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها – قسمت چهارم
در قسمت های قبلی با انواع اطلاعات ایستا و پویای عدد و رقمی آشنا شدیم (گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها)
همچنین از دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی به اطلاعات مربوط به آب و هوا، ماشین آلات و منابع انسانی اشاره شد.

حال به دسته سوم اطلاعات میپردازیم. نام آنها اطلاعات آماری میباشد.
به نظر نویسنده مهمترین نوع اطلاعات که اساس بررسی، تحلیل، کلیم، تاخیرات و … میباشد،

همین نوع اطلاعات میباشد.

از این دست اطلاعات میتوان به پیشرفت فیزیکی، پیشرفت مالی، تحلیل ارزش کسب شده و … اشاره کرد که به آنها به جزء پرداخته میشود.

پیشرفت برنامه ای از برنامه زمان بندی قابل استخراج است و در جزوات و کلاسهای برنامه ریزی مورد بررسی قرار میگیرد و میبایست جهت گزارشات استخراج شود.

برای این کار تمامی پیشرفت برنامه ای را از برنامه استخراج کرده و در اکسل نمودار کنید.

در ذیل نمونه ای از این اطلاعات را مشاهده میکنید:....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/practical-reports-4/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

گزارش نویسی کاربردی در کنترل پروژه – قسمت سوم

تاکنون به دو دسته از اطلاعات در گزارش نویسی کاربردی در کنترل پروژه اشاره شد.
• اطلاعات ایستا
• اطلاعات پویای عدد و رقمی

از اطلاعات پویای عدد و رقمی تنها به اطلاعات آب و هوا پرداخته شد. و در خصوص چگونگی استفاده این موضوع در گزارشات به بحث و گفت و گو کردیم. حال میخواهیم به انواع دیگر این اطلاعات بپردازیم. در این مطلب به اطلاعات منابع انسانی، آمار مصالح ورودی و عکس های پروژه میپردازیم تا دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی تکمیل گردد. در برخی پروژه ها، خصوصاً پروژه هایی اجرایی در بخش خصوصی ( بدلیل اهمیت ویژه مدیریت منابع انسانی و هزینه ) تعداد منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد.
همچنین در پروژه ها، تعداد نفرات مشغول به سایت در کارگاه و سایت نیز مهم میباشد و ذی نفعان پروژه انتظار دارند که در گزارشات ارایه شود. چند نوع تفکیک برای نمایش منابع انسانی وجود دارد. معمولاً منابع انسانی را به تفکیک مهارت ها و مسئولیت ها گزارش میدهند، نوع دیگری از نمایش منابع انسانی بصورت منابع انسانی مستقیم و غیر مستقیم کارگاه است. نوع دیگری از تفکیک در گزارشات نیز بر اساس رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی میباشد. با این حال در بیشتر گزارشات مجموع منابع انسانی و دسته بندی کلی در گزارشات کفایت میکند. در هر حال باید اطلاعات منابع انسانی را به بانک اطلاعاتی پروژه خود بیفزایید. نمونه ای از بخشی از دیتابیس مربوط به جمع آوری اطلاعات منابع انسانی را در تصویر ذیل مشاهده می فرمایید: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید:
http://pmistandard.com/practical-reports-3/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #گزارش_نویسی_کاربردی #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

ده قانونِ زندگی از نظر آنتونی رابینز
۱- به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.
۲- در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد.
۳- اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
۴- درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.
۵- آموختن پایان ندارد.
۶- قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و تمسخر نکنید وگرنه سرتان می آید.
۷- دیگران فقط آینه شما هستن.
۸- انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید.
۹- جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
۱۰- خیر خواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.
#مديريت_پروژه #كنترل_پروژه #مديريت_پروژه_و_ساخت #مديريت #پروژه #قوانين_زندگي #انتوني_رابينز #تلاش #موفقيت #پيروزي #تفكر #projectmanagement #management #project #project_management_body_of_knowledge #pmp #pmi #anthonyrabbins #attempt #success #living #lifemanagementskills #key #misteroflife


2

دلایل تاخیرات در پروژه ها نسبت به برنامه زمانبندی مصوب (Baseline)
موضوع: تاخیرات در پروژه ها
بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال کار در مگاپروژه های ملی و صنعتی، همواره شاهد تعداد بسیار زیادی از تاخیرات در پروژه ها نسبت به برنامه زمانبندی اولیه و مصوب پروژه یا همان برنامه Baseline پروژه بوده و هستم به گونه ای که به دلیل این تاخیرات و Replan شدن مکرر، عملاً گاهی فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه لوث گردیده است. مثلاً در برخی از پروژه های فازهای پارس جنوبی تاخیری بیش از سه برابر زمان قراردادی و هزینه ای بیش از دو برابر بودجه برآوردی را شاهد هستیم. تاخیرات در پروژه برداشت از میادین مشترک که علاوه بر از دست دادن روزانه درآمدی هنگفت (حدود 35 میلیون دلار درآمد روزانه یک پالایشگاه پارس جنوبی است) باعث نهایت بهره برداری کشور همسایه و رقیب از این تعلل و تاخیر ما در اجرای پروژه‌ها دارد. در این نوشتار به بخشی از مهمترین این دلایل این مسئله از نگاه خود پرداخته ام که مطمئناً به معنای همه این دلایل نبوده و نیست.
۱-فرهنگ توجیه تاخیرات در پروژه :
مسئله فرهنگی مسئله ای است که ما در زمینه های مختلف با آن مواجه هستیم....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید:
http://pmistandard.com/project-delay-causes/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #تاخیر_پروژه #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
دلایل تاخیرات در پروژه ها نسبت به برنامه زمانبندی مصوب (Baseline)
موضوع: تاخیرات در پروژه ها
بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال کار در مگاپروژه های ملی و صنعتی، همواره شاهد تعداد بسیار زیادی از تاخیرات در پروژه ها نسبت به برنامه زمانبندی اولیه و مصوب پروژه یا همان برنامه Baseline پروژه بوده و هستم به گونه ای که به دلیل این تاخیرات و Replan شدن مکرر، عملاً گاهی فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه لوث گردیده است. مثلاً در برخی از پروژه های فازهای پارس جنوبی تاخیری بیش از سه برابر زمان قراردادی و هزینه ای بیش از دو برابر بودجه برآوردی را شاهد هستیم. تاخیرات در پروژه برداشت از میادین مشترک که علاوه بر از دست دادن روزانه درآمدی هنگفت (حدود 35 میلیون دلار درآمد روزانه یک پالایشگاه پارس جنوبی است) باعث نهایت بهره برداری کشور همسایه و رقیب از این تعلل و تاخیر ما در اجرای پروژه‌ها دارد. در این نوشتار به بخشی از مهمترین این دلایل این مسئله از نگاه خود پرداخته ام که مطمئناً به معنای همه این دلایل نبوده و نیست.
۱-فرهنگ توجیه تاخیرات در پروژه :
مسئله فرهنگی مسئله ای است که ما در زمینه های مختلف با آن مواجه هستیم....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید:
http://pmistandard.com/project-delay-causes/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید قسمت 4 و 5
مقاله چهارم مدیریت خود :
انرژی‌تان را مدیریت کنید، نه زمانتان را
تونی شوارتز، کاترین مک کارتی
ما همواره با مدیرانی مواجه می‌شویم که همه می‌گویند برای ادامه فعالیت انرژی ندارند، خود را بیش از پیش تحت فشار قرار داده‌اند و مدام فکر می‌کنند که در نقطه شکستن هستند. زمان منبع محدودی است اما انرژی کاملاً قابل مدیریت کردن است. انرژی از چهار منبع در وجود انسان سرچشمه می‌گیرد:
بدن
احساسات
ذهن
و روح.
سازمان برای بهره وری بیشتر از کارمندان باید به جای گرفتن نتیجه بیشتر از ایشان، به سرمایه گذاری روی آنها بپردازد. در این مقاله، مطالعات انجام شده بر روی بانک واچویا را به عنوان مثال مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ارتباط عملکرد و ظرفیت در واچویا
تعداد کمی از سازمان‌ها به ایجاد و نگهداری ظرفیت کار کارمندانشان یا همان انرژی آنها، یاری می‌رسانند. ظرفیت بیشتر این امکان را به وجود می‌آورد که در زمان کمتر، کار بیشتر با سطح تعامل بالاتر و پایداری بیشتر انجام شود. سازمان‌ها می‌توانند اقداماتی ساده و فریبنده برای کارکنان به کار گیرند تا انرژی از دست رفته آنها را بازیابند و بدین ترتیب انعطاف پذیری فیزیکی، احساسی و روانی آنها را موجب شوند. حال برای این موضوع بر روی ابعاد چهارگانه انرژی شخصی کار خواهیم کرد: انرژی جسمانی، انرژی عاطفی، انرژی ذهنی و انرژی روحی.
انرژی جسمانی (بدن)
به جای خوردن دو وعده غذایی سنگین در طول روز سعی کنید غذاهای کم حجم‌تر و سبک اما به فواصل 3 ساعت یک بار مصرف کنید.
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/self-management-4-5/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile

مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه # مدیریت_خود


0

گزارش نویسی کاربردی در کنترل پروژه – قسمت سوم

تاکنون به دو دسته از اطلاعات در گزارش نویسی کاربردی در کنترل پروژه اشاره شد.
• اطلاعات ایستا
• اطلاعات پویای عدد و رقمی

از اطلاعات پویای عدد و رقمی تنها به اطلاعات آب و هوا پرداخته شد. و در خصوص چگونگی استفاده این موضوع در گزارشات به بحث و گفت و گو کردیم. حال میخواهیم به انواع دیگر این اطلاعات بپردازیم. در این مطلب به اطلاعات منابع انسانی، آمار مصالح ورودی و عکس های پروژه میپردازیم تا دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی تکمیل گردد. در برخی پروژه ها، خصوصاً پروژه هایی اجرایی در بخش خصوصی ( بدلیل اهمیت ویژه مدیریت منابع انسانی و هزینه ) تعداد منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد.
همچنین در پروژه ها، تعداد نفرات مشغول به سایت در کارگاه و سایت نیز مهم میباشد و ذی نفعان پروژه انتظار دارند که در گزارشات ارایه شود. چند نوع تفکیک برای نمایش منابع انسانی وجود دارد. معمولاً منابع انسانی را به تفکیک مهارت ها و مسئولیت ها گزارش میدهند، نوع دیگری از نمایش منابع انسانی بصورت منابع انسانی مستقیم و غیر مستقیم کارگاه است. نوع دیگری از تفکیک در گزارشات نیز بر اساس رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی میباشد. با این حال در بیشتر گزارشات مجموع منابع انسانی و دسته بندی کلی در گزارشات کفایت میکند. در هر حال باید اطلاعات منابع انسانی را به بانک اطلاعاتی پروژه خود بیفزایید. نمونه ای از بخشی از دیتابیس مربوط به جمع آوری اطلاعات منابع انسانی را در تصویر ذیل مشاهده می فرمایید: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید:
http://pmistandard.com/practical-reports-3/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
گزارش نویسی کاربردی در کنترل پروژه – قسمت سوم

تاکنون به دو دسته از اطلاعات در گزارش نویسی کاربردی در کنترل پروژه اشاره شد.
• اطلاعات ایستا
• اطلاعات پویای عدد و رقمی

از اطلاعات پویای عدد و رقمی تنها به اطلاعات آب و هوا پرداخته شد. و در خصوص چگونگی استفاده این موضوع در گزارشات به بحث و گفت و گو کردیم. حال میخواهیم به انواع دیگر این اطلاعات بپردازیم. در این مطلب به اطلاعات منابع انسانی، آمار مصالح ورودی و عکس های پروژه میپردازیم تا دسته اطلاعات پویای عدد و رقمی تکمیل گردد. در برخی پروژه ها، خصوصاً پروژه هایی اجرایی در بخش خصوصی ( بدلیل اهمیت ویژه مدیریت منابع انسانی و هزینه ) تعداد منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد.
همچنین در پروژه ها، تعداد نفرات مشغول به سایت در کارگاه و سایت نیز مهم میباشد و ذی نفعان پروژه انتظار دارند که در گزارشات ارایه شود. چند نوع تفکیک برای نمایش منابع انسانی وجود دارد. معمولاً منابع انسانی را به تفکیک مهارت ها و مسئولیت ها گزارش میدهند، نوع دیگری از نمایش منابع انسانی بصورت منابع انسانی مستقیم و غیر مستقیم کارگاه است. نوع دیگری از تفکیک در گزارشات نیز بر اساس رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی میباشد. با این حال در بیشتر گزارشات مجموع منابع انسانی و دسته بندی کلی در گزارشات کفایت میکند. در هر حال باید اطلاعات منابع انسانی را به بانک اطلاعاتی پروژه خود بیفزایید. نمونه ای از بخشی از دیتابیس مربوط به جمع آوری اطلاعات منابع انسانی را در تصویر ذیل مشاهده می فرمایید: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید:
http://pmistandard.com/practical-reports-3/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید قسمت 4 و 5
مقاله چهارم مدیریت خود :
انرژی‌تان را مدیریت کنید، نه زمانتان را
تونی شوارتز، کاترین مک کارتی
ما همواره با مدیرانی مواجه می‌شویم که همه می‌گویند برای ادامه فعالیت انرژی ندارند، خود را بیش از پیش تحت فشار قرار داده‌اند و مدام فکر می‌کنند که در نقطه شکستن هستند. زمان منبع محدودی است اما انرژی کاملاً قابل مدیریت کردن است. انرژی از چهار منبع در وجود انسان سرچشمه می‌گیرد:
بدن
احساسات
ذهن
و روح.
سازمان برای بهره وری بیشتر از کارمندان باید به جای گرفتن نتیجه بیشتر از ایشان، به سرمایه گذاری روی آنها بپردازد. در این مقاله، مطالعات انجام شده بر روی بانک واچویا را به عنوان مثال مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ارتباط عملکرد و ظرفیت در واچویا
تعداد کمی از سازمان‌ها به ایجاد و نگهداری ظرفیت کار کارمندانشان یا همان انرژی آنها، یاری می‌رسانند. ظرفیت بیشتر این امکان را به وجود می‌آورد که در زمان کمتر، کار بیشتر با سطح تعامل بالاتر و پایداری بیشتر انجام شود. سازمان‌ها می‌توانند اقداماتی ساده و فریبنده برای کارکنان به کار گیرند تا انرژی از دست رفته آنها را بازیابند و بدین ترتیب انعطاف پذیری فیزیکی، احساسی و روانی آنها را موجب شوند. حال برای این موضوع بر روی ابعاد چهارگانه انرژی شخصی کار خواهیم کرد: انرژی جسمانی، انرژی عاطفی، انرژی ذهنی و انرژی روحی.
انرژی جسمانی (بدن)
به جای خوردن دو وعده غذایی سنگین در طول روز سعی کنید غذاهای کم حجم‌تر و سبک اما به فواصل 3 ساعت یک بار مصرف کنید.
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/self-management-4-5/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile

مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه # مدیریت


1

ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید قسمت 4 و 5
مقاله چهارم مدیریت خود :
انرژی‌تان را مدیریت کنید، نه زمانتان را
تونی شوارتز، کاترین مک کارتی
ما همواره با مدیرانی مواجه می‌شویم که همه می‌گویند برای ادامه فعالیت انرژی ندارند، خود را بیش از پیش تحت فشار قرار داده‌اند و مدام فکر می‌کنند که در نقطه شکستن هستند. زمان منبع محدودی است اما انرژی کاملاً قابل مدیریت کردن است. انرژی از چهار منبع در وجود انسان سرچشمه می‌گیرد:
بدن
احساسات
ذهن
و روح.
سازمان برای بهره وری بیشتر از کارمندان باید به جای گرفتن نتیجه بیشتر از ایشان، به سرمایه گذاری روی آنها بپردازد. در این مقاله، مطالعات انجام شده بر روی بانک واچویا را به عنوان مثال مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ارتباط عملکرد و ظرفیت در واچویا
تعداد کمی از سازمان‌ها به ایجاد و نگهداری ظرفیت کار کارمندانشان یا همان انرژی آنها، یاری می‌رسانند. ظرفیت بیشتر این امکان را به وجود می‌آورد که در زمان کمتر، کار بیشتر با سطح تعامل بالاتر و پایداری بیشتر انجام شود. سازمان‌ها می‌توانند اقداماتی ساده و فریبنده برای کارکنان به کار گیرند تا انرژی از دست رفته آنها را بازیابند و بدین ترتیب انعطاف پذیری فیزیکی، احساسی و روانی آنها را موجب شوند. حال برای این موضوع بر روی ابعاد چهارگانه انرژی شخصی کار خواهیم کرد: انرژی جسمانی، انرژی عاطفی، انرژی ذهنی و انرژی روحی.
انرژی جسمانی (بدن)
به جای خوردن دو وعده غذایی سنگین در طول روز سعی کنید غذاهای کم حجم‌تر و سبک اما به فواصل 3 ساعت یک بار مصرف کنید.
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/self-management-4-5/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile

مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #مقاله #اصفهان_مدیریت_پروژه #مدیریت_خود


10

.
ایجاد ستون با تاریخ های شمسی در Primavera
.
در ادامه مطلب قبلی با موضوع شمسی نمودن Timescale در Primavera P6، این بار روش شمسی نمودن تاریخ های شروع و پایان فعالیتها در ستون هایی مجزا آموزش داده می شود .قبل از هرچیز لازم هست عرض کنم اولاً به دلیل محدودیت فرمول نویسی با چهار عمل اصلی ، روش کار مانند نرم افزار MSP نخواهد بود. ثانیاً این روش باز مانند MSP داینومیک نیست. یعنی با تغییر تاریخ های میلادی، تاریخ های شمسی به روز نمی‌شود و لازم است مراحل گفته شده در ادامه ، مجدداً تکرار گردد.
در واقع این روش صرفا برای راه افتادن کار دوستانی است که به دلایلی اصرار دارند تاریخ های شمسی را نیز در برنامه زمانبندی خود داشته باشند. هرچند ترجیح شخصی بنده این است که با فرض انجام کار برنامه ریزی در پروژه ای بزرگ و بین المللی ، همان تاریخهای میلادی ملاک باشد.
قدم اول : ساخت ستون هایی با فرمت Text در Prmavera :
ابتدا از منوی Enterprise، گزینه User Defied Fields را انتخاب نمایید....
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید:
http://pmistandard.com/shamsi_date_in_p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

مشکلات، مثل ماشین لباسشویی هستند...!
پیچ و تاب میدهند، میچرخانند و ما را به این طرف و آن طرف میکوبند؛ اما در نهایت تمیزتر و درخشان تر از قبل خارج میشویم... #مديريت_پروژه #كنترل_پروژه #مديريت_پروژه_و_ساخت #مديريت #پروژه #مشكلات #projectmanagement #management #project #project_management_body_of_knowledge #pmp #pmi #problems


0

شمسی کردن Timescale در Primavera P6
برخی از کارشناسان و مدیران علاقه مند هستند تا مقیاس زمانی بالای نمودار گانت یا همان Timescale را با فرمت تاریخ های شمسی ملاحظه نمایند تا ارزیابی زمانی بهتری نسبت به شروع و پایان فعالیتها و پروژه داشته باشند و نیازی نباشد تا در ذهن خود تاریخ های میلادی را به شمسی تبدیل نمایند.
البته در بازار برخی شرکتهای نرم افزاری در رجیستری نرم افزار نفوذ نموده و با برخی تغییرات این کار را انجام داده و آن را به همراه قفل های سخت افزاری، این نرم افزار را با قیمتهای بالا به فروش می رسانند. نکته ای که در خصوص این نرم افزارها وجود دارد این است که اولاً این کار در ورژن های پایین نرم افزار انجام شده است، ثانیاً این نرم افزارهای باگ های زیادی دارند و گاهی هم پیغام های خطای مختلف و متعدد کار را برای کاربران دشوار می نماید. در این ترفند می خواهیم بدون دستکاری در رجیستری برنامه،
با ترفندی ساده این کار را انجام دهیم.
ابتدا در برنامه Primavera P6 وارد منوی Admin و سپس Financial Periods شوید
….
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید
http://pmistandard.com/timescale-primavera-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
شمسی کردن Timescale
.
در Primavera P6
برخی از کارشناسان و مدیران علاقه مند هستند تا مقیاس زمانی بالای نمودار گانت یا همان Timescale را با فرمت تاریخ های شمسی ملاحظه نمایند تا ارزیابی زمانی بهتری نسبت به شروع و پایان فعالیتها و پروژه داشته باشند و نیازی نباشد تا در ذهن خود تاریخ های میلادی را به شمسی تبدیل نمایند.
البته در بازار برخی شرکتهای نرم افزاری در رجیستری نرم افزار نفوذ نموده و با برخی تغییرات این کار را انجام داده و آن را به همراه قفل های سخت افزاری، این نرم افزار را با قیمتهای بالا به فروش می رسانند. نکته ای که در خصوص این نرم افزارها وجود دارد این است که اولاً این کار در ورژن های پایین نرم افزار انجام شده است، ثانیاً این نرم افزارهای باگ های زیادی دارند و گاهی هم پیغام های خطای مختلف و متعدد کار را برای کاربران دشوار می نماید. در این ترفند می خواهیم بدون دستکاری در رجیستری برنامه،
با ترفندی ساده این کار را انجام دهیم.
ابتدا در برنامه Primavera P6 وارد منوی Admin و سپس Financial Periods شوید
….
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید
http://pmistandard.com/timescale-primavera-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

شمسی کردن Timescale در Primavera P6
برخی از کارشناسان و مدیران علاقه مند هستند تا مقیاس زمانی بالای نمودار گانت یا همان Timescale را با فرمت تاریخ های شمسی ملاحظه نمایند تا ارزیابی زمانی بهتری نسبت به شروع و پایان فعالیتها و پروژه داشته باشند و نیازی نباشد تا در ذهن خود تاریخ های میلادی را به شمسی تبدیل نمایند.
البته در بازار برخی شرکتهای نرم افزاری در رجیستری نرم افزار نفوذ نموده و با برخی تغییرات این کار را انجام داده و آن را به همراه قفل های سخت افزاری، این نرم افزار را با قیمتهای بالا به فروش می رسانند. نکته ای که در خصوص این نرم افزارها وجود دارد این است که اولاً این کار در ورژن های پایین نرم افزار انجام شده است، ثانیاً این نرم افزارهای باگ های زیادی دارند و گاهی هم پیغام های خطای مختلف و متعدد کار را برای کاربران دشوار می نماید. در این ترفند می خواهیم بدون دستکاری در رجیستری برنامه،
با ترفندی ساده این کار را انجام دهیم.
ابتدا در برنامه Primavera P6 وارد منوی Admin و سپس Financial Periods شوید
….
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید
http://pmistandard.com/timescale-primavera-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #فارسی_سازی_پریماورا #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها (قسمت دوم)
معمولا این موارد در گزارشات روزانه به‌روز رسانی میشوند و وابسته به برنامه زمان بندی به‌روز شده نیستند. از این اطلاعات میتوان به وضعیت آب و هوایی، تعداد نیروهای مستقر، مصالح، ماشین آلات، تجهیزات و… اشاره نمود. نکته دیگر آنکه اگر آیتم های اطلاعات پویا و عدد رقمی که قرار است با هم پیش بروند در گزارشات هفتگی و ماهانه کارفرما می‌بایست قرار داده شوند، آنها را باید به گزارش روزانه اضافه نمود.
البته برخی اطلاعات فقط وارد گزارش روزانه می شوند و در گزارش ماهانه چندان اهمیتی ندارند مثل وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوا:
اطلاعات مربوط به وضعیت آب و هوا در پروژه های اجرایی اهمیت زیادی دارند و در گزارشات روزانه می بایست وارد شوند. داده های مرتبط شامل حداقل و حداکثر دمای هوا، برفی، بارانی و آفتابی بودن، میزان رطوبت و … و نه فقط محدود به این موارد می باشد. در گزارشات روزانه چند پروژه دیده شده است که پیش بینی هوای 7 روز آینده رو هم میگذارند که برای مثال به دفتر فنی کمک میکند که چه روزی برای اقدامات فنی از قبیل بتن ریزی و … مناسب است که نمونه این گزارش را هم در ذیل میبینید:
....
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/practical-reports-2/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_choobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان_مدیریت_پروژه #گزارش_نویسی


0

.
گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها (قسمت دوم)
معمولا این موارد در گزارشات روزانه به‌روز رسانی میشوند و وابسته به برنامه زمان بندی به‌روز شده نیستند. از این اطلاعات میتوان به وضعیت آب و هوایی، تعداد نیروهای مستقر، مصالح، ماشین آلات، تجهیزات و… اشاره نمود. نکته دیگر آنکه اگر آیتم های اطلاعات پویا و عدد رقمی که قرار است با هم پیش بروند در گزارشات هفتگی و ماهانه کارفرما می‌بایست قرار داده شوند، آنها را باید به گزارش روزانه اضافه نمود.
البته برخی اطلاعات فقط وارد گزارش روزانه می شوند و در گزارش ماهانه چندان اهمیتی ندارند مثل وضعیت آب و هوا.
.
وضعیت آب و هوا:
اطلاعات مربوط به وضعیت آب و هوا در پروژه های اجرایی اهمیت زیادی دارند و در گزارشات روزانه می بایست وارد شوند. داده های مرتبط شامل حداقل و حداکثر دمای هوا، برفی، بارانی و آفتابی بودن، میزان رطوبت و … و نه فقط محدود به این موارد می باشد. در گزارشات روزانه چند پروژه دیده شده است که پیش بینی هوای 7 روز آینده رو هم میگذارند که برای مثال به دفتر فنی کمک میکند که چه روزی برای اقدامات فنی از قبیل بتن ریزی و … مناسب است که نمونه این گزارش را هم در ذیل میبینید:
....
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/practical-reports-2/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_chobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
گزارش نویسی کاربردی در پروژه ها (قسمت دوم)
معمولا این موارد در گزارشات روزانه به‌روز رسانی میشوند و وابسته به برنامه زمان بندی به‌روز شده نیستند. از این اطلاعات میتوان به وضعیت آب و هوایی، تعداد نیروهای مستقر، مصالح، ماشین آلات، تجهیزات و… اشاره نمود. نکته دیگر آنکه اگر آیتم های اطلاعات پویا و عدد رقمی که قرار است با هم پیش بروند در گزارشات هفتگی و ماهانه کارفرما می‌بایست قرار داده شوند، آنها را باید به گزارش روزانه اضافه نمود.
البته برخی اطلاعات فقط وارد گزارش روزانه می شوند و در گزارش ماهانه چندان اهمیتی ندارند مثل وضعیت آب و هوا.
.
وضعیت آب و هوا:
اطلاعات مربوط به وضعیت آب و هوا در پروژه های اجرایی اهمیت زیادی دارند و در گزارشات روزانه می بایست وارد شوند. داده های مرتبط شامل حداقل و حداکثر دمای هوا، برفی، بارانی و آفتابی بودن، میزان رطوبت و … و نه فقط محدود به این موارد می باشد. در گزارشات روزانه چند پروژه دیده شده است که پیش بینی هوای 7 روز آینده رو هم میگذارند که برای مثال به دفتر فنی کمک میکند که چه روزی برای اقدامات فنی از قبیل بتن ریزی و … مناسب است که نمونه این گزارش را هم در ذیل میبینید:
....
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/practical-reports-2/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_chobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

MSP بهتر است یاP6 ؟
این سوال خیلی از افرادی است که میخواهند نرم افزاری مناسب جهت کار برنامه ریزی و کنترل پروژه را فرا بگیریند، یا سوال کارشناسان و مدیرانی است که میخواهند معمولاً یکی از این دو نرم افزار را جهت انجام امور برنامه ریزی و کنترل پروژه خود به کار بگیرند. نظرات سلیقه ای و مختلف کارشناسان این و پیشنهاداتی که داده می شود، گاهی باعث سردرگمی در تصمیم گیری برای برخی مدیران می شود. جهت پاسخ به این پرسش ابتدا مختصر و تیتروار به بخشی از قابلیتها و ویژگی های این دو نرم افزار می‌پردازیم:...
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/msp-or-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

MSP بهتر است یاP6 ؟
این سوال خیلی از افرادی است که میخواهند نرم افزاری مناسب جهت کار برنامه ریزی و کنترل پروژه را فرا بگیریند، یا سوال کارشناسان و مدیرانی است که میخواهند معمولاً یکی از این دو نرم افزار را جهت انجام امور برنامه ریزی و کنترل پروژه خود به کار بگیرند. نظرات سلیقه ای و مختلف کارشناسان این و پیشنهاداتی که داده می شود، گاهی باعث سردرگمی در تصمیم گیری برای برخی مدیران می شود. جهت پاسخ به این پرسش ابتدا مختصر و تیتروار به بخشی از قابلیتها و ویژگی های این دو نرم افزار می‌پردازیم:...
برای مطالعه ادامه این مطلب به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/msp-or-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

سیستم اندازه گیری پیشرفت فیزیکی پروژه
(Progress Measurement System) یا PMS
به منظور محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در بخش های مختلف پروژه (مهندسی، تدارکات و اجرا) فایلی معمولاً در
Excel
تهیه می شود که تابع
SUMPRODUCTو Grouping
بیشترین کاربرد را در آن دارد.
درPMS
یک فعالیت به چند
Work Step
تقسیم و وزن دهی می شود تا درصد پیشرفت فیزیکی فعالیتها و بالتبع درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با دقت و صحت بیشتری محاسبه گردد و معیار مناسبی جهت بررسی وضعیت پیشرفت پروژه باشد. معمولاً برنامه زمانبندی پروژه در نرم افزارهای
PRIMAVERA یا MSP
یک سطح بالاتر از آخرین سطح PMS تهیه میگردد. هرچند نرم افزار PRIMAVERA قابلیت تعریف Step را دارد. نکته دیگر در تهیه PMS تعریف احجام فعالیت ها و مقادیر ( BOQ ) است. به طور کلی ساختار آن شامل بخش های زیر است: ... برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجهخ نمایید :

http://pmistandard.com/pms/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
سیستم اندازه گیری پیشرفت فیزیکی پروژه
(Progress Measurement System) یا PMS
به منظور محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در بخش های مختلف پروژه (مهندسی، تدارکات و اجرا) فایلی معمولاً در
Excel
تهیه می شود که تابع
SUMPRODUCTو Grouping
بیشترین کاربرد را در آن دارد.
درPMS
یک فعالیت به چند
Work Step
تقسیم و وزن دهی می شود تا درصد پیشرفت فیزیکی فعالیتها و بالتبع درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با دقت و صحت بیشتری محاسبه گردد و معیار مناسبی جهت بررسی وضعیت پیشرفت پروژه باشد. معمولاً برنامه زمانبندی پروژه در نرم افزارهای
PRIMAVERA یا MSP
یک سطح بالاتر از آخرین سطح PMS تهیه میگردد. هرچند نرم افزار PRIMAVERA قابلیت تعریف Step را دارد. نکته دیگر در تهیه PMS تعریف احجام فعالیت ها و مقادیر ( BOQ ) است. به طور کلی ساختار آن شامل بخش های زیر است: ... برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجهخ نمایید :

http://pmistandard.com/pms/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

تفاوت Reschedule، Replan و Catchup Plan چیست؟
واژه های فوق، واژه هایی هستند که در طول پروژه، خصوصاً پروژه هایی که به تاخیر افتاده اند، زیاد مطرح می شود و از واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انتظار می رود بسته به شرایط پروژه و خواست کارفرما نسبت به تهیه آن اقدام نماید.
در اینجا به تفکیک به بررسی هر کدام از اصطلاحات ذکر شده می‌پردازیم.

یک - Reschedule :
یا زمان بندی مجدد در واقع آن است که بر اساس شروع و پایان واقعی فعالیتهای انجام شده، مدت زمان باقیمانده فعالیتهای آغاز شده و نیز درصد پیشرفت فعالیتها، برنامه ریزی جدید برای فعالیتهای در حال اجرا و فعالیتهای آتی پروژه تهیه گردد. به عبارت دیگر اگر فعالیتهای پیش نیاز به تاخیر بیفتد یا مطابق برنامه پیش نرود و یا بالعکس فعالیت ها بیش از پیش بینی پیشرفت نمایند، فعالیتهای پس نیاز از آن متاثر گردد. در این حالت تاریخ پایان پروژه به احتمال زیاد تغییر می کند مگر آنکه
...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید.

http://pmistandard.com/reschedule-replan-catchup-plan/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

.
تفاوت Reschedule، Replan و Catchup Plan چیست؟
واژه های فوق، واژه هایی هستند که در طول پروژه، خصوصاً پروژه هایی که به تاخیر افتاده اند، زیاد مطرح می شود و از واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انتظار می رود بسته به شرایط پروژه و خواست کارفرما نسبت به تهیه آن اقدام نماید.
در اینجا به تفکیک به بررسی هر کدام از اصطلاحات ذکر شده می‌پردازیم.

یک - Reschedule :
یا زمان بندی مجدد در واقع آن است که بر اساس شروع و پایان واقعی فعالیتهای انجام شده، مدت زمان باقیمانده فعالیتهای آغاز شده و نیز درصد پیشرفت فعالیتها، برنامه ریزی جدید برای فعالیتهای در حال اجرا و فعالیتهای آتی پروژه تهیه گردد. به عبارت دیگر اگر فعالیتهای پیش نیاز به تاخیر بیفتد یا مطابق برنامه پیش نرود و یا بالعکس فعالیت ها بیش از پیش بینی پیشرفت نمایند، فعالیتهای پس نیاز از آن متاثر گردد. در این حالت تاریخ پایان پروژه به احتمال زیاد تغییر می کند مگر آنکه
...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید.

http://pmistandard.com/reschedule-replan-catchup-plan/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini
#مسعود_امینی #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


4

.
مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه
.
فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه، یکی از فرآیندهای مهم و اساسی در هر پروژه ای هست.
اگر از خیلی از کارشناسان و مدیران برنامه ریزی پروژه، این پرسش مطرح شود
که مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست
در عین اینکه در عمل اکثر مراحل آنرا انجام می دهند
ولی ممکن است پاسخ به این پرسش به صورت
خلاصه و دسته بندی شده برایشان دشوار باشد.
همچنین از متقاضیان کار برنامه ریزی و کنترل پروژه
که در مصاحبه های استخدامی شرکت می کنند،
انتظار می رود با مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه آشنا باشند.
مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه به دسته های ذیل تقسیم می شود:
📌 تحلیل و ارزیابی پروژه
1. مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه
2. تهیه شناسنامه پروژه
3. فاز بندی پروژه
4. تهیه فهرست فعالیت ها
5. ...
6. ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نماید :
.
http://pmistandard.com/project-planning-and-control/
‌. #management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini #مسعود_امینی

#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه

فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه، یکی از فرآیندهای مهم و اساسی در هر پروژه ای هست.
اگر از خیلی از کارشناسان و مدیران برنامه ریزی پروژه، این پرسش مطرح شود
که مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست
در عین اینکه در عمل اکثر مراحل آنرا انجام می دهند
ولی ممکن است پاسخ به این پرسش به صورت
خلاصه و دسته بندی شده برایشان دشوار باشد.
همچنین از متقاضیان کار برنامه ریزی و کنترل پروژه
که در مصاحبه های استخدامی شرکت می کنند،
انتظار می رود با مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه آشنا باشند.
مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه به دسته های ذیل تقسیم می شود:
📌 تحلیل و ارزیابی پروژه
1. مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه
2. تهیه شناسنامه پروژه
3. فاز بندی پروژه
4. تهیه فهرست فعالیت ها
5. ...
6. ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نماید :
.
http://pmistandard.com/project-planning-and-control/
.
#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Masoud_amini #مسعود_امینی

#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
گزارش نویسی کاربردی – قسمت اول
.
مقدمه

گزارش دهی پروژه یکی از مهمترین اقدامات در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه است که در راستای ارضای نیازهای ذی نفعان انجام می شود
چرا؟
زیرا نتایج تمامی زحماتی که برنامه ریزی و کنترل شده و حاصل زحمات تمامی دپارتمان ها را به تصویر می کشد.
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم بهترین راه برای تاثیر گذاشتن بر پروژه تهیه و ارسال بهترین گزارشات است.
مخاطب اصلی این سری مطالب، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه هستند اما برای سایر دست اندرکاران مدیریت پروژه هم می تواند مفید باشد.

گزارش در پروژه ها (قسمت اول)

اطلاعات در گزارش ها به چند دسته تقسیم می شوند:
اطلاعات ایستا : اطلاعاتی که در دوره های گزارش دهی تغییر چندانی نمی کند. برای مثال می توان به :

برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نماید :

http://pmistandard.com/practical-reports/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_chobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
گزارش نویسی کاربردی – قسمت اول
.
مقدمه

گزارش دهی پروژه یکی از مهمترین اقدامات در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه است که در راستای ارضای نیازهای ذی نفعان انجام می شود
چرا؟
زیرا نتایج تمامی زحماتی که برنامه ریزی و کنترل شده و حاصل زحمات تمامی دپارتمان ها را به تصویر می کشد.
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم بهترین راه برای تاثیر گذاشتن بر پروژه تهیه و ارسال بهترین گزارشات است.
مخاطب اصلی این سری مطالب، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه هستند اما برای سایر دست اندرکاران مدیریت پروژه هم می تواند مفید باشد.

گزارش در پروژه ها (قسمت اول)

اطلاعات در گزارش ها به چند دسته تقسیم می شوند:
اطلاعات ایستا : اطلاعاتی که در دوره های گزارش دهی تغییر چندانی نمی کند. برای مثال می توان به :

برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نماید :

http://pmistandard.com/practical-reports/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile #Mohammadreza_bahram_chobin

#محمدرضا_بهرام_چوبین #مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
نگرشی نوین به کنترل پروژه توسط اساتید با تجربه
Expected Finish Date
.
در Primavera P6 چیست و چه کاربردی دارد؟
هنگام به روزرسانی برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است مشاهده گردد که Original Duration فعالیت،
بعد از Reschedule کردن برنامه زمانبندی کاهش پیدا کرده است.
این ممکن است به دلیل تعریف Expected Finish Date برای فعالیت باشد.
حال ببینیم Expected Finish Date چیست و چه کاربردی در برنامه زمانبندی Primavera دارد؟
Expected Finish Date
.
نوعی قید پایان اجباری ( Finish On ) است ولی تفاوتی که با این قید دارد این است که
هنگام Reschedule کردن برنامه زمانبندی، فیلد Remaining Duration توسط نرم افزار محاسبه می گردد.
تفاوت دیگر Expected Finish Date با قیدهای Finish On یا Mandatory Finish On این است که
بر خلاف این دو قید باعث شناوری منفی در فعالیت نمی شود.
به مثال زیر توجه کنید: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/expected-finish-date-primavera-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Massoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
نگرشی نوین به کنترل پروژه توسط اساتید با تجربه
Expected Finish Date
.
در Primavera P6 چیست و چه کاربردی دارد؟
هنگام به روزرسانی برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است مشاهده گردد که Original Duration فعالیت،
بعد از Reschedule کردن برنامه زمانبندی کاهش پیدا کرده است.
این ممکن است به دلیل تعریف Expected Finish Date برای فعالیت باشد.
حال ببینیم Expected Finish Date چیست و چه کاربردی در برنامه زمانبندی Primavera دارد؟
Expected Finish Date
.
نوعی قید پایان اجباری ( Finish On ) است ولی تفاوتی که با این قید دارد این است که
هنگام Reschedule کردن برنامه زمانبندی، فیلد Remaining Duration توسط نرم افزار محاسبه می گردد.
تفاوت دیگر Expected Finish Date با قیدهای Finish On یا Mandatory Finish On این است که
بر خلاف این دو قید باعث شناوری منفی در فعالیت نمی شود.
به مثال زیر توجه کنید: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر در سایت مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/expected-finish-date-primavera-p6/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Massoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

شناوری منفی، خوب یا بد؟
اخیراً مباحثی در خصوص شناوری منفی، مزایا و معایب آن مطرح می شود.
در این نوشتار می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم و سپس نتیجه بگیریم برنامه زمانبندی دارای شناوری منفی خوب است یا بد؟ شناوری منفی چیست چه موقع در برنامه زمانبندی رخ می دهد؟ برای پاسخ در ابتدا مفهوم شناوری را با هم مرور نماییم.
شناوری کل مدت زمانی است که یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد، بدون آنکه بر زمان پایان پروژه تاثیر بگذارد. در صورتیکه این عدد برای فعالیتی، صفر باشد، به این فعالیت، فعالیت بحرانی می گویند.
شناوری کل از فرمول ذیل محاسبه می شود: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/negative-float/
#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Massoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

.
شناوری منفی، خوب یا بد؟
اخیراً مباحثی در خصوص شناوری منفی، مزایا و معایب آن مطرح می شود.
.
در این نوشتار می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم و سپس نتیجه بگیریم برنامه زمانبندی دارای شناوری منفی خوب است یا بد؟ شناوری منفی چیست چه موقع در برنامه زمانبندی رخ می دهد؟ برای پاسخ در ابتدا مفهوم شناوری را با هم مرور نماییم.
شناوری کل مدت زمانی است که یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد، بدون آنکه بر زمان پایان پروژه تاثیر بگذارد. در صورتیکه این عدد برای فعالیتی، صفر باشد، به این فعالیت، فعالیت بحرانی می گویند.
شناوری کل از فرمول ذیل محاسبه می شود: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/negative-float/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Massoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1

.
شناوری منفی، خوب یا بد؟
اخیراً مباحثی در خصوص شناوری منفی، مزایا و معایب آن مطرح می شود.
.
در این نوشتار می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم و سپس نتیجه بگیریم برنامه زمانبندی دارای شناوری منفی خوب است یا بد؟ شناوری منفی چیست چه موقع در برنامه زمانبندی رخ می دهد؟ برای پاسخ در ابتدا مفهوم شناوری را با هم مرور نماییم.
شناوری کل مدت زمانی است که یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد، بدون آنکه بر زمان پایان پروژه تاثیر بگذارد. در صورتیکه این عدد برای فعالیتی، صفر باشد، به این فعالیت، فعالیت بحرانی می گویند.
شناوری کل از فرمول ذیل محاسبه می شود: ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://pmistandard.com/negative-float/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #agile
#Massoud_amini
#مسعود_امینی
#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


3

.
🎓 آموزشگاه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان 🎓
.
📈 با توجه به اینکه فرصت‌های شغلی و درآمد بالا دو عامل مهم است که افراد قبل از انتخاب یک مسیر شغلی باید در نظر بگیرند،آموزش مدیریت پروژه می‌تواند برای آنها قـابل قـبول باشد. بنابراین هر روز شاهد افزایش شمار افراد برای کسب مهارت در این حرفه می‌باشیم.
.
📋 تیم تولید دانش فراهمراهان با تکیه بر سالها تجربه عملی در پروژه های نفت و گاز، فناوری اطلاعات، معدن و ... آماده انتقال تجربیات در قالب دوره های زیر به مدیران و دانش پژوهان در گروه های مختلف می باشد.
.
📌مدیریت پروژه حرفه ای بر اساس استاندارد PMBOK
📌مدیریت ریسک
📌برنامه ریزی و اصول کنترل پروژه
📌پریماورا
📌تهیه گزارشات داشبوردی در اکسل
📌نرم افزار MSP
📌مذاکره
📌اکسل
.
از جمله مهارت هایی است که در این مجموعه آموزش داده خواهد شد.
.
📚 آموزشگاه مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان 📚
.
💻 آدرس سایت:
http://pmistandard.com/
📨کانال تلگرام:
https://t.me/farahamrahan
📱صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/farahamrahan_pmp/
.
#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Massoud_amini #مسعود_امینی

#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


2

مديريت خود (10 مقاله‌اي از هاروارد كه بايد بخوانيد)
مقاله سوم: تاثير انعطاف پذیری چيست؟ « دايان کوتو »

چرا بعضي از افراد با همه سختي‌هايي که در زندگي با آنها روبرو مي‌شوند، لغزش پيدا نمی‌کنند؟

آيا دليل آن انعطاف پذیری است؟

چه نوع نيروی انعطاف و بازگشتي انسان را از اين مرحله زندگی می‌گذراند؟

فرض کنيد که روزهای بدی است و افراد شغلشان را از دست می‌دهند و با کاهش حقوق مواجه می‌شوند.

بعضی ضربه سختی خورده، افسرده می‌شوند و برای هميشه اعتماد به نفسشان را از دست می‌دهند.

اما بعضی ديگر از اين ضربه استفاده می‌کنند. براي مثال سراغ يک شغل جديد می‌روند. چه چيزی باعث می‌شود که اين افراد در زمان‌های سخت دوام بياورند؟ « انعطاف پذیری »

افراد در انعطاف پذیری سه خصيصه شخصی دارند:
1. ...
برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :
http://pmistandard.com/self-management-3/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile

#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

مديريت خود (ده مقاله‌اي از هاروارد كه بايد بخوانيد)-قسمت دوم

زمان مديريت: چه کسي ميمون را در اختيار دارد؟ « ويليام اونکن، دونالد واس »
چرا مديران دچار کمبود وقت هستند در حالي که زيردستان کاري براي انجام دادن ندارند؟

چرا مديران دچار کمبود وقت هستند در حالي که زيردستان کاري براي انجام دادن ندارند؟ برای پاسخ به این امر به بررسی زمان های کاری در طول روز برای یک مدیر خواهیم پرداخت. به طور ويژه ما با سه نوع مختلف از زمان مديريت سر و کار داريم:

زمان رئيس تحميل

زمان مجموعه تحميل

زمان خود تحميل

زمان رئيس تحميل: زماني که صرف امور درخواستي رئيس مي‌شود و انجام ندادن آن باعث مجازات مستقيم مي‌شود.

زمان مجموعه تحميل: زماني که صرف امور درخواستي همکاران و انجام ندادن آن باعث مجازات مي‌شود اما هميشه سريع و مستقيم نيست.

زمان خود تحميل: زماني که صرف کارهايي مي‌شود که از خود مدير سرچشمه مي‌گيرد و با آنها موافق است. بخش مهمي از اين زمان را زيردستان صرف مي‌کنند و زمان زيردست تحميل نام مي‌گيرد و زمان باقي مانده، براي خود مدير است و زمان اختياري نام مي‌گيرد. زمان خود تحميل مجازاتي ندارد زيرا کاري است که خود مدير هم در وهله اول نمي‌دانست که مي‌خواهد آن را انجام دهد.

برای مطالعه ادامه این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید

http://pmistandard.com/self-management-2/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile

مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #مقاله #اصفهان_مدیریت_پروژه #مدیریت_خود


1

مديريت خود (ده مقاله‌اي از هاروارد كه بايد بخوانيد)-قسمت اول

خلاصه 10 مقاله‌اي که مي‌خوانيد مجموعه‌اي کاربردي است که هر رهبر و مدير بلند پروازي بايد کاملاً با آنها آشنايي داشته باشد: رهبري، راهبرد، نوآوري، تغيير، مديريت افراد و اين بار خود فرد. مقالات پيش رو با عنوان “مديريت خود” مطرح مي‌شوند و توسط اساتيد سرشناس اين حوزه به رشته تحرير درآمده است. مقالاتي در باب مديريت زمان، انعطاف پذيري، مديريت انرژي، رهبري و … که وجه مشترک همه آنها تأکيد و تمرکز بر حوزه مديريت فردي است.

مقاله اول : مديريت فردي « پيتر داکر »

موفق‌ترين انسان‌هاي تاريخ هميشه خود را مديريت مي‌کرده‌اند. بيشتر ما، حتي کساني که استعدادهاي معمولي داريم، بايد بياموزيم که چگونه خود را مديريت کرده و پرورش دهيم. در طول 50 سال زندگي کاريمان محتاط و در حال آماده باش باشيم، به اين معنا که بدانيم چه موقع و چگونه بايد کارمان را تغيير دهيم.

برای دستیابی به نسخه کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://pmistandard.com/self-management/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile

مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #مقاله #اصفهان_مدیریت_پروژه #مدیریت_خود


1

ده مقاله از هاروارد که باید بخوانید-مقاله دوم
زمان مديريت: چه کسي ميمون را در اختيار دارد؟« ويليام اونکن، دونالد واس»

چرا مديران دچار کمبود وقت هستند در حالي که زيردستان کاري براي انجام دادن ندارند؟
چرا مديران دچار کمبود وقت هستند در حالي که زيردستان کاري براي انجام دادن ندارند؟ برای پاسخ به این امر به بررسی زمان های کاری در طول روز برای یک مدیر خواهیم پرداخت. به طور ويژه ما با سه نوع مختلف از زمان مديريت سر و کار داريم:

زمان رئيس تحميل

زمان مجموعه تحميل

زمان خود تحميل

زمان رئيس تحميل: زماني که صرف امور درخواستي رئيس مي‌شود و انجام ندادن آن باعث مجازات مستقيم مي‌شود.

زمان مجموعه تحميل: زماني که صرف امور درخواستي همکاران و انجام ندادن آن باعث مجازات مي‌شود اما هميشه سريع و مستقيم نيست.

زمان خود تحميل: زماني که صرف کارهايي مي‌شود که از خود مدير سرچشمه مي‌گيرد و با آنها موافق است. بخش مهمي از اين زمان را زيردستان صرف مي‌کنند و زمان زيردست تحميل نام مي‌گيرد و زمان باقي مانده، براي خود مدير است و زمان اختياري نام مي‌گيرد. زمان خود تحميل مجازاتي ندارد زيرا کاري است که خود مدير هم در وهله اول نمي‌دانست که مي‌خواهد آن را انجام دهد.

برای مطالعه ادامه این مقاله به سایت فراهمراهان مراجعه نمایید
http://pmistandard.com/self-management-2/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #rita #agile
#Massoud_amini #مسعود_امینی

#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


0

مديريت خود (ده مقاله‌اي از هاروارد كه بايد بخوانيد)-قسمت اول

خلاصه 10 مقاله‌اي که مي‌خوانيد مجموعه‌اي کاربردي است که هر رهبر و مدير بلند پروازي بايد کاملاً با آنها آشنايي داشته باشد: رهبري، راهبرد، نوآوري، تغيير، مديريت افراد و اين بار خود فرد. مقالات پيش رو با عنوان “مديريت خود” مطرح مي‌شوند و توسط اساتيد سرشناس اين حوزه به رشته تحرير درآمده است. مقالاتي در باب مديريت زمان، انعطاف پذيري، مديريت انرژي، رهبري و … که وجه مشترک همه آنها تأکيد و تمرکز بر حوزه مديريت فردي است.

مقاله اول : مديريت فردي « پيتر داکر »

موفق‌ترين انسان‌هاي تاريخ هميشه خود را مديريت مي‌کرده‌اند. بيشتر ما، حتي کساني که استعدادهاي معمولي داريم، بايد بياموزيم که چگونه خود را مديريت کرده و پرورش دهيم. در طول 50 سال زندگي کاريمان محتاط و در حال آماده باش باشيم، به اين معنا که بدانيم چه موقع و چگونه بايد کارمان را تغيير دهيم.

برای دستیابی به نسخه کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://pmistandard.com/self-management-1/

#management #pmiexam #pmp #practical #project_management_body_of_knowledge #pmi #RMP #project_management_professional #pmp_requirement #certification_pmp #course_education #pmi_mortgage #pmi_calculator #pmp_pmi #pmi_institute #academic_discipline #agile
#Massoud_amini #مسعود_امینی

#مدیریت #پروژه #مدیریت_پروژه #کنترل_پروژه #اسکوپ #مدیریت_کالا #آموزش #مدیریت_پروژه_و_ساخت #اصفهان #اصفهان_مدیریت_پروژه


1