#språklegmangfald

Instagram photos and videos

#språklegmangfald#nynorsk#språk#banning#мат#hordalandteater#bergenskonferansenfornynorsk#vestlandfylke#bannskap#jamstillingsvedtaket#mållaget#bergenkommune#bergen#språkpolitikk#språkhistorie#språklegvitalitet#fleirspråklegestatar#fleirspråkleg#raskespråkfakta2019#språkmangfald#norskmålungdom

Hashtags #språklegmangfald for Instagram

Gjennom sommaren deler Allkunne drypp om språkbruk frå Språkfakta.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Informasjonsgrafikken viser kor mange språk (fleirtalsspråk, urfolksspråk og minoritetsspråk) det er i kvart av dei europeiske landa. Ingen stat i Europa er fullt ut eittspråkleg lenger. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
I gjennomsnitt er det største språket i europeiske land førstespråket for 89 prosent av innbyggjarane. Det viser at den europeiske ideen om ein stat – eitt språk har stått sterkt nettopp i Europa. Fram mot 1800-talet blei teorien om ein stat – eitt språk utvikla og handheva av mange makthavarar. Framleis står det prinsippet sterkt, men det statistiske gjennomsnittslandet på verdsbasis er Mosambik med 35 språk (på topp ligg Papua Ny-Guinea med 839 språk). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For si tid var det ganske eineståande å etablere nynorsk som eit skriftspråk på linje med bokmål i Noreg med jamstillingsvedtaket i 1885. Særleg frå 1990-åra endra tenkinga om språk seg både i Europa og andre verdsdelar, og jamt fleire legg no vekt på den kulturelle, mentale og demokratiske verdien av språkleg mangfald, og det blir jamt fleire fleirspråklege statar. Tre firedelar av alle borna i verda som får skulegang, lærer meir enn eitt språk. Nokre lærer fire eller fem på same tid.
.
Utdrag frå Ottar Grepstad: «Språkfakta 2015». Ørsta 2015. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
☞ Les meir på allkunne.no ☜⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#allkunne #levandeleksikon#leksikon #encyclopedia #kunnskap #nynorsk #språk #språkfakta #raskespråkfakta2019 #språkmangfald #jamstillingsvedtaket #fleirspråkleg #fleirspråklegestatar #språklegmangfald #språklegvitalitet #språkhistorie #språkpolitikk


0

Her sit dei som kråker på ei madrass, representantane frå alle politiske parti (minus FrP). Og tenk, dei er heilt einige alle som ein: Bergen skal jobbe knallhardt for å styrke #nynorsk og dei har det på agendaen kontinuerleg. Takk #bergen ! #språklegmangfald #bergenkommune #mållaget #vestlandfylke #bergenskonferansenfornynorsk #hordalandteater


1

Ingunn Lunde føreles om obskøn bannskap (#мат) og diskusjonen rundt forbodet mot dette i russisk kultur. Konkret er fire ord, og variasjonane over desse forbode i massemedia og kulturutrykk i offentleg rom. På @uitromso #banning #bannskap #språklegmangfald #ytringsfridom


1

The end of the page