#streetstyl

Instagram photos and videos

#fashion#streetstyl#summer#korea#tshirt#retro#shopping#vintageshirt#vintage#2hand#sonboutique#40K#150K#Streetstyl#outfit#newcollection#socialmedia#amsterdam#quwait#casablanca#rabat#la#florida#thehague#collection#new#mensfashion#urbanstyl#stylish#styleblogger#fashioninsta#instagood#rotterdam#paris#munchen

Hashtags #streetstyl for Instagram

floating in a daydream // 💭💫


8

🌈SALE LỖ VỐN THIỆT SỰ LUÔN ĐÓ, BOMBER MỸ CÓ #100K THÔI NHA🌈
🌹SALE BOMBER BÓNG CHÀY CHỈ #100K
🌹ONLY 16/07 - NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🌹BOMBER BÓNG CHÀY KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG BẠN YÊU THỜI TRANG
🌹NỔI BẬT, CÁ TÍNH, MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG NÂNG TẦM SET ĐỒ TỨC KHẮC
🌹TEE TRẮNG TRONG HÌNH MAI SALE CÒN #40K THÔI
🌹MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌈SALE LỖ VỐN THIỆT SỰ LUÔN ĐÓ, BOMBER MỸ CÓ #100K THÔI NHA🌈
🌹SALE BOMBER BÓNG CHÀY CHỈ #100K
🌹ONLY 16/07 - NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🌹BOMBER BÓNG CHÀY KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG BẠN YÊU THỜI TRANG
🌹NỔI BẬT, CÁ TÍNH, MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG NÂNG TẦM SET ĐỒ TỨC KHẮC
🌹TEE TRẮNG TRONG HÌNH MAI SALE CÒN #40K THÔI
🌹MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌈SALE LỖ VỐN THIỆT SỰ LUÔN ĐÓ, BOMBER MỸ CÓ #100K THÔI NHA🌈
🌹SALE BOMBER BÓNG CHÀY CHỈ #100K
🌹ONLY 16/07 - NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🌹BOMBER BÓNG CHÀY KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG BẠN YÊU THỜI TRANG
🌹NỔI BẬT, CÁ TÍNH, MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG NÂNG TẦM SET ĐỒ TỨC KHẮC
🌹TEE TRẮNG TRONG HÌNH MAI SALE CÒN #40K THÔI
🌹MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌈SALE LỖ VỐN THIỆT SỰ LUÔN ĐÓ, BOMBER MỸ CÓ #100K THÔI NHA🌈
🌹SALE BOMBER BÓNG CHÀY CHỈ #100K
🌹ONLY 16/07 - NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🌹BOMBER BÓNG CHÀY KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG BẠN YÊU THỜI TRANG
🌹NỔI BẬT, CÁ TÍNH, MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG NÂNG TẦM SET ĐỒ TỨC KHẮC
🌹TEE TRẮNG TRONG HÌNH MAI SALE CÒN #40K THÔI
🌹MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌈SALE LỖ VỐN THIỆT SỰ LUÔN ĐÓ, BOMBER MỸ CÓ #100K THÔI NHA🌈
🌹SALE BOMBER BÓNG CHÀY CHỈ #100K
🌹ONLY 16/07 - NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🌹BOMBER BÓNG CHÀY KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG BẠN YÊU THỜI TRANG
🌹NỔI BẬT, CÁ TÍNH, MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG NÂNG TẦM SET ĐỒ TỨC KHẮC
🌹TEE TRẮNG TRONG HÌNH MAI SALE CÒN #40K THÔI
🌹MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌈SALE LỖ VỐN THIỆT SỰ LUÔN ĐÓ, BOMBER MỸ CÓ #100K THÔI NHA🌈
🌹SALE BOMBER BÓNG CHÀY CHỈ #100K
🌹ONLY 16/07 - NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🌹BOMBER BÓNG CHÀY KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI NHỮNG BẠN YÊU THỜI TRANG
🌹NỔI BẬT, CÁ TÍNH, MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG NÂNG TẦM SET ĐỒ TỨC KHẮC
🌹TEE TRẮNG TRONG HÌNH MAI SALE CÒN #40K THÔI
🌹MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


1

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌴ĐỂ HÈ NÀY TRỌN VẸN ĐỪNG BỎ LỠ ITEM SIÊU XINH NÀY NHÉ - SƠMI HỌA TIẾT CHỈ #150K🌴
🌞KHUI SƠMI HỌA TIẾT HÀNG TUYỂN CHỈ #150K
🌞KHUI NGÀY 16/07 - 80 MẪU
🌞HÀNG NHẬT TUYỂN, TOÀN FORM RỘNG THÔI NÊN NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC NHÉ
🌞NHỮNG CHIẾC ÁO VỚI CHẤT VẢI COTTON NHẸ MÁT, HỌA TIẾT HOA LÁ CÂY CỎ CỰC BẮT MẮT CHO HÈ NÀY
🌞KHÔNG CHỈ NỔI BẬT, MÀ NÓ CÒN MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC CỰC THOẢI MÁI, CÁ TÍNH
🌞MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌵MAI SỜN LẠI #SALE ITEM SIÊU #HOT ÁO THUN TRẮNG #UNISEX MỸ CHỈ #40K🌵
🍁SALE SỐC ÁO THUN TRẮNG MỚI KHUI #40K
🍁ONLY 16/07 - CÓ TỚI #200 MẪU
🍁NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🍁ĐỢT SALE NÀO ÁO XINH MIỄN BÀN NHÉ, MÀU TRẮNG THÌ CỨ LÊN NGƯỜI LÀ ĐẸP CÁC BẠN Ạ
🍁KHÔNG CHỈ LỊCH SỰ, SÁNG SỦA MÀ CÒN VÔ CÙNG CÁ TÍNH VỚI FORM #OVERSIZE CỰC CHẤT
🍁MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌵MAI SỜN LẠI #SALE ITEM SIÊU #HOT ÁO THUN TRẮNG #UNISEX MỸ CHỈ #40K🌵
🍁SALE SỐC ÁO THUN TRẮNG MỚI KHUI #40K
🍁ONLY 16/07 - CÓ TỚI #200 MẪU
🍁NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🍁ĐỢT SALE NÀO ÁO XINH MIỄN BÀN NHÉ, MÀU TRẮNG THÌ CỨ LÊN NGƯỜI LÀ ĐẸP CÁC BẠN Ạ
🍁KHÔNG CHỈ LỊCH SỰ, SÁNG SỦA MÀ CÒN VÔ CÙNG CÁ TÍNH VỚI FORM #OVERSIZE CỰC CHẤT
🍁MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌵MAI SỜN LẠI #SALE ITEM SIÊU #HOT ÁO THUN TRẮNG #UNISEX MỸ CHỈ #40K🌵
🍁SALE SỐC ÁO THUN TRẮNG MỚI KHUI #40K
🍁ONLY 16/07 - CÓ TỚI #200 MẪU
🍁NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🍁ĐỢT SALE NÀO ÁO XINH MIỄN BÀN NHÉ, MÀU TRẮNG THÌ CỨ LÊN NGƯỜI LÀ ĐẸP CÁC BẠN Ạ
🍁KHÔNG CHỈ LỊCH SỰ, SÁNG SỦA MÀ CÒN VÔ CÙNG CÁ TÍNH VỚI FORM #OVERSIZE CỰC CHẤT
🍁MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🌵MAI SỜN LẠI #SALE ITEM SIÊU #HOT ÁO THUN TRẮNG #UNISEX MỸ CHỈ #40K🌵
🍁SALE SỐC ÁO THUN TRẮNG MỚI KHUI #40K
🍁ONLY 16/07 - CÓ TỚI #200 MẪU
🍁NAM NỮ ĐỀU MANG ĐƯỢC
🍁ĐỢT SALE NÀO ÁO XINH MIỄN BÀN NHÉ, MÀU TRẮNG THÌ CỨ LÊN NGƯỜI LÀ ĐẸP CÁC BẠN Ạ
🍁KHÔNG CHỈ LỊCH SỰ, SÁNG SỦA MÀ CÒN VÔ CÙNG CÁ TÍNH VỚI FORM #OVERSIZE CỰC CHẤT
🍁MẪU TRÊN HÌNH TREO BÁN LÚC 10H SÁNG MAI
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
❎SALE
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩JACKET: 60K
⏩HOODIE: 50K ⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


1

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍄#SALE CẠN TÀO RÁO MÁNG HÀNG LOẠT MẶT HÀNG
🔥ONLY 16/07 - HƠN 1500 ITEMS🔥
🔥ĐỒNG GIÁ #10K - #40K - #50K - #60K🔥
⏩SKIRT JEANS: 10K
⏩ÁO THUN MÀU: 10K
⏩ÁO THUN TRẮNG: 40K
⏩TIE DYE: 40K
⏩HOODIE: 50K ⏩JACKET: 60K
⏩SWEATER: 80K
⏩YẾM JEANS: 100K
⏩BOMBER: 100K
----
❎KHUI MỚI
⏩ÁO THUN MÀU: 60K
⏩FALNNEL: 130K
⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K
⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 150K
⏩BAGGY NHUNG: 150K
⏩SƠMI NHUNG TĂM: 130K
⏩SHORT JEANS: 120K
⏩SHORT VÁY: 120K
⏩HOODIE: 150K
⏩DRESS: 180K
⏩DENIM JACKET: 220K
⏩JACKET: 180K
⏩SƠMI XÔ: 120K
⏩CULOTTES: 170K
⏩BAGGY JEANS: 280K
----
🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)
🕗10am - 9pm
#sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyl


0

🍍🍍#tropical


5