#treenighetstiden

Instagram photos and videos

#treenighetstiden#oslodomkirke#orgel#oslove#stortorget#visitoslo#oslo#deletro#høymesse#kor#sommer2019#kårenordstoga#marcusandreberg#myoslo#preken#mathiasgillebo#kjærlighet#mariahallden#annemaygrasaas#frodelagset#vikarprest#mittoslo#ingunnrinde#kirke#velkommen#hovmod#birkeland#gudstjeneste#søndag#høymesseioslodomkirke

Hashtags #treenighetstiden for Instagram

Høymesse 15. søndag i treenighetstiden
22. september 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Bli i min kjærlighet!

Anne-May Grasaas (preken) og Frode Lagset, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Joh 15, 9-12

#oslodomkirke #høymesse #kjærlighet #johannesevangeliet #domprost #annemaygrasaas #frodelagset #kor #oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #oslo #visitoslo #stortorget #oslove @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Høymesse 13. søndag i treenighetstiden
8. september 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Spis og drikk ordet.
Tal og hør brødet.
Om inkarnasjon og overlevelse.

Mathias Gillebo, liturg
Oslo Domkirkes Guttekor
David Maiwald, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Apg 6, 1-7

#oslodomkirke #høymesse #mathiasgillebo #kor #oslodomkirkesguttekor #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #visitoslo #oslo #treenighetstiden @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Å bli kjærlig sett som den en er
Å bli gitt tillit
Å få reise seg fra skam
Å få kjenne seg fri til å leve fullt og helt

Høymesse 12. søndag i treenighetstiden
1. september 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Elisabeth Thorsen, liturg
Oslo Domkirkes Ungdomskor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent
Marcus André Berg, orgel

Prekentekst: Joh 4, 27–30. 39–43

Oppstart av søndagsskole for voksne i kapellet kl. 10.00–10.45
Åpent for alle

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #preken @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkirkesungdomskor #marcusandreberg #sindrehugobjerkestrand #orgel #treenighetstiden #blisett #kjærlighet #tillit #skam #leve #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Frihet, hva er det?
Var Monteverdi fri da han komponerte denne messen?
Stod han på renessansens idealer og hoppet, turde satse på dette som skaptes i han, og som vi identifiserer som tidlig barokk?

Kjempet han eller var han fri? Kanskje begge deler?
Og hva er frihet for oss, når andre er flyktninger? Hvordan skaper vi frihet for hverandre? Det er alltid nye sanger å lære, det kan alltid skapes noe nytt.

Semesterstart og Monteverdi
Høymesse 11. søndag i treenighetstiden
25. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Claudio Monteverdi: Messa a qatro voci da capella (1650)
Preken ved Anne Anita Lillebø, studentprest
Valborg Orset Stene, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel

I samarbeid med Den norske Kirkes studentprester i Oslo

Prekentekst: Joh 8, 31-36

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn
Foto av Monteverdi er malt av Bernardo Strozzi. Wikipedia.

#oslodomkirke #høymesse #frihet #renessansen #barokk #flyktninger #skape #nytt #monteverdi #semesterstart #anneanitalillebø #studentprest @valborgstene #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #bernardostrozzi #hugolousmohr #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke @studentpresteneioslo


0

Hva er tilgivelse?

Hva gjør tilgivelse?

Må den finnes?

For at vi skal finnes?​ Høymesse 10. søndag i treenighetstiden
18. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Mathias Gillebo og Maria Halldén, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Mark 11, 25-26

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #mathiasgillebo #mariahallden #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #mittoslo #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

«Har vi dom i våre øyne, så vårt blikk blir hardt og kaldt?», synger vi i en av salmene på søndag.
Ja, altfor ofte, tror jeg flere av oss må svare på dét spørsmålet.
Det harde blikket kan ramme både andre og oss selv.
Hva skal til for å fylle blikket med barmhjertighet? Hva skjer når vi tar inn over oss at vi skal få slippe å dømme?
Høymesse 9. søndag i treenighetstiden
11. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Valborg Orset Stene, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Luk 6, 36-42

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 @valborgstene #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Du skal elske!
Elske Herren din Gud.
Elske din neste.
Elske deg selv.
Høymesse 8. søndag i treenighetstiden
4. august 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Mathias Gillebo (preken) og Elisabeth Thorsen, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel

Vi ønsker Mathias Gillebo velkommen som vikarprest hos oss. Mathias fungerer i Jonas Asgedoms permisjon. Det vil si frem til februar. Mathias er prest, doktorgradsstipendiat på Norges musikkhøgskole og sanger.

Prekentekst: Mark 12, 28-34

#oslodomkirke #høymesse #velkommen til #vikarprest #sommer2019 #preken ved #mathiasgillebo @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


1

« Hva er da et menneske? Kan vi virkelig huskes av Gud?» Bli sett? Bli verdsatt? Bli hjulpet?
Denne søndagens tekster vil nå oss med omsorg.
Den vil møte oss i våre grublerier, i vår sorg og i vår nød.

Høymesse 7. søndag i treenighetstiden
28. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Elisabeth Thorsen, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel
Prekentekst: Fil 1, 20-26

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #preken @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #kårenordstoga @domorganist #orgel #treenighetstiden #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Høymesse 6. søndag i treenighetstiden
21. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Om å kjenne på lidenskap og være den man er.
Anne-May Grasaas (preken) og Elisabeth Thorsen, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Mark 3, 13-19

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #annemaygrasaas #preken @elisabeth.thorsen #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #myoslo #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


2

Høymesse 5. søndag i treenighetstiden
14. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke

Fungerende domprost Ingunn Rinde og Maria Halldén, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Matt 18, 12-18

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #ingunnrinde #mariahallden #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Høymesse 4. søndag i treenighetstiden
7. juli 2019 kl. 11.00 i Oslo domkirke
Frode Lagset, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel

Prekentekst: Matt 9, 35-38

#oslodomkirke #høymesse #sommer2019 #frodelagset #kor @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel #treenighetstiden #deletro #stortorget #oslove #oslo #visitoslo @den_norske_kirke

Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn


0

Velkommen til gudstjeneste klokken 11.00 på søndag 😊 Ivar Braut er prest
#kirke #birkeland #gudstjeneste #søndag #treenighetstiden


0

Hva vil det si og gi av sin fattigdom?
Om hovmod og hengivenhet.

8. søndag i treenigheten i Oslo domkirke 15. juli kl. 11.00

Jonas Lind Aase, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel

#høymesseioslodomkirke #oslodomkirke #fattigdom #hovmod #hengivenhet #treenighetstiden @jonaslaa @oslodomkor_ #marcusandreberg #orgel


0

The end of the page