#utmattelse

Instagram photos and videos

#utmattelse#helse#fatigue#energi#velvære#kvinnehelse#psykiskhelse#glede#utbrent#tired#usynligsyk#kronikerkollektivet#chronicwarrior#endometrioseforeningen#endohvafornoget#endomestriose#endowarrior#kvinnesykdom#1in10#endometriosis#endometriosisawearness#fuckendo#pelvicpain#pain#inpain#livet#findacure

Hashtags #utmattelse for Instagram

𝐔𝐭𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐥𝐬𝐞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⚪️ Kali phosphoricum (Kali-p)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⚪️ PHOSPHORICUM ACIDUM (PH-AC)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Potens (styrke) 30C: varenr. 238392⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Potens 200C: varenr. 308268⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣Dette homeopatimiddelet kan du vurdere for noen som:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😤⁣ føler seg svak og skjør⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 har blitt påvirket av sorg⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 ikke vil snakke om det⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 higer etter kullsyreholdige drikker, eller forfriskende saker som frukt⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 har fått i seg for mye kullsyreholdige drikkevarer⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⚪️ Sepia (Sep)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ℍ𝕒𝕣 𝕕𝕦 𝕛𝕦𝕝𝕖𝕞𝕚𝕕𝕝𝕖𝕟𝕖 𝕚 𝕓𝕖𝕣𝕖𝕕𝕤𝕜𝕒𝕡?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Førjulstiden er preget av forventninger, planlegging og forberedelser.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For å unngå at julefeiringen blir preget av utmattelse, engstelse, irritasjon, søvnløshet, fordøyelsesplager og skuffelser –⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
så kan du sørge for å ha noen av de viktigste homeopatimedisinene i beredskap før jul:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.ringsakerhomeopati.no/har-du-jule-midlene-i-beredskap/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For å lære å bruke homeopati for deg selv og dine kjære kan du besøke:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.hobbyhomeopat.no/tilgjengelige-kursmoduler/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Adventshilsen fra Marianne, Homeopaten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣


1

I dag våknet jeg IKKE til en sånn fin soloppgang. Vi snakker mye vind og lyd, stor kontrast fra forrige ukes «sommerferie» i Spania😅 Det var heller ikke snakk om å sitte ute og spise frokost, som faktisk skjer altfor sjelden her hjemme syns jeg 🥶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Litt koselig var det nå da å våkne opp før de andre, ikke ofte jeg er oppe før mannen i huset iallefall😜 Det er noe spesielt med den roen å sitte aleine i halvmørket, kun omgitt av stearinlys og adventsstjerner✨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Stillhet er det ikke for mye av i dagens samfunn, hverken på den ene eller andre måten😅Selv om det kanskje er stille rundt deg er det som regel noe som foregår i toppen😎Men nei, jeg skal ikke skrive mer om tanker i denne omgang, det finner du på bloggen min om du syns det er interessant å lese mer om.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Når jeg først er inne på det med blogg…planen var å komme med et innlegg i dag😅Det ser ut for at det utsettes til i morgen😉Jeg prøver å si til meg selv: Du MÅ ingenting, bare leve med konsekvensene😜Kan jeg leve med å utsette blogginnlegget en dag?🤔Jepp, det går nok bra!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva med deg? Er du «flink» til å måtte og burde…? Og hva er eventuelt erfaringen din med det?🤔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#egenomsorg#coaching⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#mindsetmandag#gimerfaen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#psykologi#psykiskhelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#selvutvikling#branok⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#mestring#selvrespekt⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#refleksjon#mindset⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#stressmestring#godfølelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#feelgoodbyanne⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#selvinnsikt#selvfølelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#velvære#mindfulness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#nettcoaching#livet⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#hjernenerstjernen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#overskudd#glede#energi⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#mentaltrening#utbrent⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#kvinneløft#kvinnehelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#utmattelse


39

✨Nyhet!✨
KSM66 Ashwagandha er et kosttilskudd som hovedsakelig benyttes mot: 🖤Stress.
🖤Trøtthet.
🖤Ved utmattelse.
🖤Uro.
🖤Innsovningsbesvær. 🖤Bidrar også til energi og økt muskelmasse ved trening.
◾️Effekten skal komme i løpet av 2-4 uker og forsterkes over tid.
———————————


1

𝐔𝐭𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐥𝐬𝐞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⚪️ KALI PHOSPHORICUM (KALI-P)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Potens (styrke) 30C: varenr. 200803⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Potens 200C: varenr. 236384⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣Dette homeopatimiddelet kan du vurdere for noen som:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
😤⁣ er mentalt utslitt⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 glemmer ting og sliter med å tenke⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 er svak og sliten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 er utmattet fra for mye jobb, bekymring eller begeistring/spenning⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣😤 føler seg irritabel med utmattelsen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⚪️ Phosphoricum acidum (Ph-ac)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⚪️ Sepia (Sep)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ℍ𝕒𝕣 𝕕𝕦 𝕛𝕦𝕝𝕖𝕞𝕚𝕕𝕝𝕖𝕟𝕖 𝕚 𝕓𝕖𝕣𝕖𝕕𝕤𝕜𝕒𝕡?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Førjulstiden er preget av forventninger, planlegging og forberedelser.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For å unngå at julefeiringen blir preget av utmattelse, engstelse, irritasjon, søvnløshet, fordøyelsesplager og skuffelser –⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
så kan du sørge for å ha noen av de viktigste homeopatimedisinene i beredskap før jul:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.ringsakerhomeopati.no/har-du-jule-midlene-i-beredskap/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For å lære å bruke homeopati for deg selv og dine kjære kan du besøke:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.hobbyhomeopat.no/tilgjengelige-kursmoduler/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Adventshilsen fra Marianne, Homeopaten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣


1

I'm going to start doing my work outs again regularly and try to deal with the pain, and find out ways to work out without having to lay down on the couch for a week. I'm also going to change up my eating habits to get my body back. What I am wondering is if this is something you would like me to post updates of? Is it going to be triggering to see someone work out and losing weight and not being able to do it yourself or do you think it will be motivating? Please let me know💛
.
.
.
#1in10 #endomestriose #endohvafornoget #endometrioseforeningen #endowarrior #kvinnesykdom #kvinnehelse #endometriosis #endometriosisawearness #fuckendo #chronicwarrior #pain #pelvicpain #womenshealth #tired #trøtt #utmattelse #fatigue #pills #painkillersplease #inpain #endobelly #findacure #health #helse #diseased


2

Sliter du med stram nakke, høye skuldre og muskelplager ? 🤔
Som regel forårsaket av stress.
Eller bare ønsker velvære? 🔸️Varmebehandling kan ofte være effektivt, og er vist å gi smertelindring mot en rekke plager. Varme gir lokal temperaturstigning og økt blodgjennomstrømning til vev, noe som kan hjelpe med å løse opp harde muskler og spenninger. Dette kan bidra til å lindre smerter, og bedre bevegeligheten i muskler og ledd. 🔸️Det er flere fordeler med varmebehandling. Effekten er som regel rask og lokal, og siden man kun påfører varme er det lite fare for skader eller bivirkninger. Det er som regel også behagelig og avslappende. I tillegg er det en behandling som kan både brukes alene eller sammen med legemidler, du trenger ikke bekymre deg for bivirkninger av metoden heller. 🔸️Jeg lager og selger deilige nakke-/skuldervarmere. 🔸️I tillegg øye-/panneputer som får deg til å slappe av og hvile i panne-/og øyemuskulaturen

Går du i yogaklasser anbefaler jeg deg å ha din egen øyepute pga hygiene og spredning av bakterier.
Legger ved et lite knippe av produktene mine.
De er fylt med jasminris, linfrø, lavendel- og kamilleblomst. Deilige dokumenterte terapeutiske beroligende dufter. 👌
Ta kontakt i innboks for bestilling 😊
🙏
#wsmindfulness#yoga#psykiskhelse#muskelogleddplager#mentalhelse#fatigue#utmattelse#ømmeskuldre#ømmemuskler#velvære#


0

Når ting ikke ikke ikke går som planlagt.. Da er det godt å hvile hode sitt på stjerneputa hjemme i hemsen #denrystedehjernen er lei seg #utmattelse og mye annet
#postcommotio - livet
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
When days are not as expected... Good to be at home #homeiswheretheheartis
#myeverydaylife with #postconcussion and #neurofatigue


2

𝐔𝐭𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐥𝐬𝐞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
… når du:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🎄ender opp med å bære pose etter pose fra julehandelen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣🎄forsøker å lage nok mat til å mette hele Kina⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣🎄forsyner posten med hundrevis av julekort som skal av gårde⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣🎄generelt gjør for mye!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⚪️ Kali phosphoricum (Kali-p)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⚪️ Phosphoricum acidum (Ph-ac)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⚪️ Sepia (Sep)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ℍ𝕒𝕣 𝕕𝕦 𝕛𝕦𝕝𝕖𝕞𝕚𝕕𝕝𝕖𝕟𝕖 𝕚 𝕓𝕖𝕣𝕖𝕕𝕤𝕜𝕒𝕡?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Førjulstiden er preget av forventninger, planlegging og forberedelser.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For å unngå at julefeiringen blir preget av utmattelse, engstelse, irritasjon, søvnløshet, fordøyelsesplager og skuffelser –⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
så kan du sørge for å ha noen av de viktigste homeopatimedisinene i beredskap før jul:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.ringsakerhomeopati.no/har-du-jule-midlene-i-beredskap/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For å lære å bruke homeopati for deg selv og dine kjære kan du besøke:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
www.hobbyhomeopat.no/tilgjengelige-kursmoduler/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Adventshilsen fra Marianne, Homeopaten⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣


1

Luke 7🎀


8

🌱SJEKK UT VÅRE SALTLAMPER🌱
Disse nydelige lampene av naturlig krystallsaltstein er et MUST i hjemmet ✨✨✨
Hver og en er unik, både i farge og form, men alle gir en behagelig og varmende effekt på omgivelsene 🌿🌿 ✨Passer PERFEKT på soverommet, stua eller hvor som helst der man ønsker å friske opp omgivelsene✨
Disse går fort, skaff deg en før det er tomt! 🌿Vi har saltlampen i forskjellige størrelser og pris er fra 219,- #oasentrondheim #oasen #helse #velvære #skjønnhet #saltterapi #haloterapi #halotherapy #infrarød #infrarødsauna #detox #avgiftning #renselse #utmattelse #energi #vitaliberata #vitaliberata_norge #brunutensol #naturligbrun #økologisk #organisk #deadsea #deadseaminerals #deadseamagik #valentinlyst #valentinlystsenteret


0

Å tilgi kan være vanskelig og allikevel utrolig viktig🧡

Å tilgi er en viktig nøkkel til ro og frihet🧡

Å tilgi er viktig, ikke nødvendigvis fordi den andre fortjener det, men fordi du fortjener å få fred🧡


3

🌬SALTPIPEN SOM KAN GI LETTERE PUST🌬
Inneholder utvalgte bergsaltkrystaller som varer i 1-3 år ved daglig bruk 🌿🌿🌿
Den er liten og hendig, enkel og behagelig å bruke ✨✨✨✨
Saltpipen er utviklet til å lindre puste- og luftveisproblemer, og trengs kun å brukes 15 min om dagen ✨
Kan oppleves på samme måte som om man står ved havet og puster inn sjøluft 🌬🌿 Kjøp saltpipen hos Oasen på Valentinlyst senter for 349,- 🌿🌿🌿 #oasentrondheim #oasen #helse #velvære #skjønnhet #saltterapi #haloterapi #halotherapy #infrarød #infrarødsauna #detox #avgiftning #renselse #utmattelse #energi #vitaliberata #vitaliberata_norge #brunutensol #naturligbrun #økologisk #organisk #deadsea #deadseaminerals #deadseamagik #valentinlyst #valentinlystsenteret


0

Det er ingen hemmelighet at jeg må være litt i fred for å hente meg inn igjen både fysisk og psykisk, men det er ikke noe jeg snakket åpent om her hjemme. Det resulterer i at mannen min og de rundt meg ikke helt forstår hvorfor jeg til tider er «lat» og veldig treig med å komme igang med helt vanlige hverdagslige ting. 🤷🏻‍♀️ #fatique #utmattelse #hjerneslag #stroke #strokesurvivor #tired


0

Du blir ikke fattig av å gi🧡

Vær raus🧡


1

Liberata Fabulous Self Tanning Gradual Lotion ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
🌱2 i 1- effekt ; fuktighet og næring + gyllen farge
🌱 Bruk 2-3 ganger i uken - Vedlikehold og opprettholding av brunfarge 🌱Kan brukes på både naturlig brun eller selvbrunet hud
🌱 Smitter ikke av på tøy
kan kjøpes hos oss og koster 299,- #oasentrondheim #oasen #helse #velvære #skjønnhet #saltterapi #haloterapi #halotherapy #infrarød #infrarødsauna #detox #avgiftning #renselse #utmattelse #energi #vitaliberata #vitaliberata_norge #brunutensol #naturligbrun #økologisk #organisk #deadsea #deadseaminerals #deadseamagik #valentinlyst #valentinlystsenteret


0

Men tankene mine får du aldri.....🤔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Eller jo noen av de slippes jo ut med jevne og ujevne mellomrom😜Men ikke alle 80000....for ca så mange tanker har jeg og du i løpet av en dag😅Ikke småtteri!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De fleste er gjentagende tanker fra i går og dagene før, og et stort flertall er også gjerne lite hensiktsmessige😎Derfor vil jeg dele noen kjappe tankeverktøy med deg🛠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dersom du syns dette høres interessant ut finner du link i bio til mitt siste blogg innlegg🤗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#egenomsorg#coaching⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#mindsetmandag#mandag⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#psykologi#psykiskhelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#personligutvikling⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#mestring#selvrespekt⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#refleksjon#mindset⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#stressmestring#godfølelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#feelgoodbyanne⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#selvinnsikt#selvfølelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#velvære#mindfulness⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#nettcoaching#livet⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#hjernenerstjernen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#overskudd#glede#energi⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#mentaltrening#utbrent⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#kvinneløft#kvinnehelse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#utmattelse#verktøy


81

✨✨SPRAYTAN✨✨ Et godt alternativ til soling både ute og i solarium, som kan være både skadelig og føre til tidlig aldring av huden 🍃 ☀️økologisk
☀️parabenfri
☀️naturlige ingredienser
☀️dyp næring til huden
☀️ikke testet på dyr -> www.globar.no for mer info og timebestilling - #oasentrondheim #oasen #helse #velvære #skjønnhet #saltterapi #haloterapi #halotherapy #infrarød #infrarødsauna #detox #avgiftning #renselse #utmattelse #energi #vitaliberata #vitaliberata_norge #brunutensol #naturligbrun #økologisk #organisk #deadsea #deadseaminerals #deadseamagik #valentinlyst #valentinlystsenteret #spraytan #sun


0

Ut av skapet ☆
Kan ikke begripe at det tok meg så mange år å komme ut som kronisk syk.
Klart folk viste det . Men jeg snakket minst mulig om det av dyrekjøpte erfaringer. Jeg brukte alle disse årene på å krype lenger og lenger inn i skapet.
Verden var ikke klar .
Jeg har lenge ønsket fokus på hvordan kronikere blir behandlet .
Tror nav skandalen er bare toppen av isfjellet.
Syke folk er som andre folk . Noen ganger har vi til og med mer empati en friske pga erfaringene vi har fått .
Vi trenger å bli trodd og respektert.
Skam og skyldfølelse æsj vekk med deg .
Hallo verden . Hallo 2020 ...
Er du klar ..? Nå skal jeg STÅ opp for meg sjøl
her jeg ligger.. 🌠
#kronisksykdom #kroniskmigrene #hodeovervannet
#kronikerkollektivet #kronikerliv #migrene #utmattelse #healing #bearbeiding #lysogkjærlighet #chronicillness #chronicpain #migraine #youareenoug #loveandlight #healingchronicillness #yellowsunset


27

I dag deler jeg litt av min erfaring med utbrenthet. Det er vanskelig for meg, fordi det er tøft å gå tilbake til den tida i tankene og følelsene. Men dersom det er noen der ute som synes det er nyttig, så gjør jeg det gjerne. 💚
#angsthumor #utbrent #utmattelse #kroniskutmattelse #møteveggen #møtteveggen #helse #helhetlighelse #psykiskhelse #helsenorge #fysisk #psykisk #lege #kunnskap #forståelse #fellesskap #respekt #kronikerkollektivet #åpenhet #usynligsyk #menduserikkesykut #serikkesykut #sykmeldt #fordommer #sint #smerter #livserfaring #småbarnsmor #småbarnsmamma


233

JOIN MY MEMBERSHIP FOR FREE + OTHER CRAZY BLACK FRIDAY OFFERS!!
.
Yes, you read that right! It’s Black Friday and I’m going crazy with discounts for you! So I decided to offer everyone to join Soul Healing Sisters, my monthly membership for women on a healing journey FOR FREE for one month!! 😱😱😍😍No strings attached, you are free to cancel at any time. If you wish you continue after your first month you will only pay 39 EUR/month. .
I also have the following crazy discounted offers for you!
.
💖Membership + 1 private session per month = €69/month.
.
💖Membership + 2 private sessions per month + unlimited support on Messenger = €199/month.
.
💖4 sessions a month + membership + unlimited support on Messenger = €499/month.
.
💖1 single 60 minute session, no membership = 49 EUR. If you wish to continue I can offer you a special price.
.
End this DECADE by treating yourself and preparing for your best year yet! 😍💃
.
More info in the link in my bio! 👏👏


3

Ibland blir jag osäker. På mig själv. På det jag gör. På om jag är bra. På ångesten. På min kropp. På om jag verkligen är utmattad. På känslorna.
Jag kan inte alla siffror. Jag kan inte alla fakta. Jag har ingen dröm om att forska eller doktorera. Det där har aldrig varit min grej. Det får någon annan göra. Min uppgift är att lysa upp, gå i täten, ta strid. Min uppgift är att berätta. Naket och sanningsenligt. För det gör jag bäst. Andra får sköta siffrorna och alla hårda fakta. Min högsta önskan är att beröra, få någon att ändra uppfattning, göra någon upprörd, glad, ledsen, road eller bara få någon att säga ”å fan”. Att få just DIG att KÄNNA. Försöker vara äkta. Ärlig. Vad det än gäller. Alltid ”tell it like it is”. Röra upp bottenslammet så att vi till slut kan se klart när allt lagt sig igen.


22

D-vitamin er viktig for et stabilt energinivå, muskel- og leddstyrke, fysisk utholdenhet, immunforsvaret, fordøyelsen, nervesystemet, nyrene og hjertet. For lite D-vitamin kan derfor gi mange ulike symptomer.

Spesielt i vintermånedene går mange rundt med en lettere grad av D-vitaminmangel. Med mindre vi spiser rikelig med fet fisk hver dag, er det vanskelig å få dekket behovet. Nok sol på huden får vi i hvert fall ikke på denne tida av året 🌨 Det anbefales derfor å ta et daglig tilskudd med D-vitamin (f.eks. tran eller annen fiskeolje)
🐟🌞🐟🌞🐟🌞🐟🌞🐟
#dvitamin #tran #vinter #energipåfyll #styrke#musklerogledd #utholdenhet #immunforsvar #fordøyelse #helse #psykiskhelse #kroppogsinn #slitenhet #utmattelse #kroniskesmerter #nedstemt #depresjon #uro #stress #søvnproblemer #forebygging #restitusjon #østligmedisin #kinesiskmedisin #akupunktur #akupunktør #oslo #helsegartneriet


0