#wushigun

Instagram photos and videos

#نینجا#تعادل#نینجوتسو#wushigun#ninja#اشباح_جنگل#هنرسیاه#نینجاچینی#فاشو#ووشیگان#fashu#آکروبات#فرشیدخوشاب#mortal#توشیندو#واریور#سلاح_سرد#دفاع_شخصی#بدنسازی#قدرت#انعطاف#شوالیه_تاریکی

Hashtags #wushigun for Instagram

وقتي زندگي تان را ساده كنيد، از نظر ذهني و فيزيكي، فرصت كافي خواهيد داشت تا از زندگي تان، مردم و تجربه هايتان به راستي لذت ببريد(فاشو مثل زندگي ميمونه تا ميتونيد ازش لذت ببريد) 🙏چو🙏
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

‍ عقلم میگه بیخیالش ! قلبم زمزمه میکنه : نه من نمیتونم ...
کار ما سخته ، امکاناتی نداریم ، هیچ حمایتی نمیشیم .... اما به حرمت عشق فاشو ، وفاداریم به راهمون ...
🙏چو🙏
🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

فاشو؛ یک سبک رزمی نیست
فاشو ،یک مکتب فکری است که در ابتدا باید باور شما نسبت به نامحدود بودن قدرت در نتیجه تمرین تبدیل به یک ایمان قلبی شود، سپس زیباییهایش را درک و به هدف می رسید.
🙏سیجو؛بختیار خادمی🙏
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

قلب مکتب ما(فاشو)جنگیدن واقعی است. بدون جنگیدن واقعی نمی توان چیزی را اثبات کرد. بدون اثبات هیچ اعتمادی وجود ندارد. بدون اعتماد هیچ احترامی وجود ندارد. این یک تعریف در دنیای هنر های رزمی است.
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

🙏ای هنرجوی محترم فاشو، 🙏
@Fashu66
که لباس مقدس نینجا رابه تن کرده ای، بدان که این راه تنهایک ورزش نیست. هنریست که در آن تنها جسم قوی بر تو حاکم نیست بلکه روحی قوی برجسم تو حاکم است. فاشو رسیدن به کمال است. رسیدن به کرامت والای انسانیت است ، فاشو عبادت است، فاشو به ما درس خداشناسی، احترام به استاد، احترام به والدین، احترام به بزرگتر ، احترام به حریم وحقوق دیگران، اعتماد به نفس ، شجاعت، تقوا، وخلاصه رسیدن انسان نیک بودن رامی آموزد. پس به دنبال دانش واقعی فاشو باشیم نه فقط مشت و لگد...تابه ارزش های واقعی آن پی ببریم .
㊙️سیجو㊙️
🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

يا نرو سمت فاشو ،
يا اگر رفتي درست تمرين كن، دزدي كردن از تمرين چيزي از مربيت كم نميكنه، ولي قطعاً وقتت رو الكي حروم كردي و نتيجه اي هم نميگيري،خودتو گول نزن،براي فاشو بايد مرد عمل باشي، همين و بس. 🙏چو🙏
#mortal#iran#tehran#kerman#ninja#fashu#wushigun#اشباح_جنگل#شوالیه_تاریکی#نینجا#فاشو#ووشیگان#هنرسیاه#نینجاچینی#نینجوتسو#واریور#توشیندو#نینجاکرمان#فرشیدخوشاب#آکروبات#سلاح_سرد#دفاع_شخصی#بدنسازی#قدرت#انعطاف#تعادل#تمرکز#تعادل#نینجا#farshid_khoshab#


6

يكي از مهمترين وظايفي كه مربي فاشو بايد بدون توجه به سن هنرجو بهش بپردازه، ايجاد انگيزه بالا براي ارتقا و هدفمند شدن هنرجو هستش، فاشو كا بدون انگيزه بيشتر به يك ربات شباهت داره تا يك فاشو كا واقعي 🙏چو
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

✅ شاگرد : استاد به من مبارزه یاد میدهید ؟
استاد : مبارزه در درون توست
شاگرد : از مبارزه کردن وحشت دارم
استاد : چون مهربان و عاشق نیستی
شاگرد : چکار کنم که روحم خشن و جنگجو بشه
استاد : مهربانتر شو
شاگرد : چگونه با مهربانی تر شدن می توان جنگجو شد .
استاد : از عشق و مهربانی هست که انسان میتواند از خودش و دیگران دفاع کند .
عشق به خویشتن و همنوع ، ایثار بوجود می اورد غیر اینصورت عشق ظاهری خواهد بود .
جنگیدن برای چیست ؟ آیا برای حفظ منافع شخصی و اجتماعی نیست ؟
فقط یک عاشق است که می تواند جانش را در راه معشوق تقدیم کند . 🙏چو🙏
🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


2

سخنان_استاد
«شاگرد موفق همچون باغبانی ب پای درخت خرما بیست سال می نشیند
تا لحظه موعود صبر می کند که خرما را در لحظه ای که از درخت می افتد بگیرد».
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

🌺همرزمان پاک مدیون صداقت اند

صداقتی که هرگز به دروغ تبدیل
نمی شوند.

صداقت هایی که بوی وفاداری
حقیقت و اعتماد می دهند...
🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #mma #ufc #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نینجوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

فاشو،
ساخته شده بوسیله مردانی شجاع،جنگجویانی که حاضر بودند جانشان را بدهند،برای واژه هایی که به نظر میرسد،امروزه به فراموشی سپرده شده اند،واژه هایی مانند شرافت ، وفاداری و احترام
🙏چو🙏
#mortal#iran#tehran#kerman#ninja#fashu#wushigun#اشباح_جنگل#شوالیه_تاریکی#نینجا#فاشو#ووشیگان#هنرسیاه#نینجاچینی#نینجوتسو#واریور#توشیندو#نینجاکرمان#فرشیدخوشاب#آکروبات#سلاح_سرد#دفاع_شخصی#بدنسازی#قدرت#انعطاف#تعادل#تمرکز#تعادل#نینجا#farshid_khoshab#


7

واقعاً قدر دوراني كه شالبند سفيد (مبتدي) هستيد رو بدونيد ... ميشه گفت با انگيزه ترين ، با انرژي ترين ، سالمترين ، شادترين و پاكترين دوران حضور هر رزمیکاری در باشگاه هستش ... 🙏چو🙏 🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


2

مربي بودن به دان ، حكم ،تحصيلات و دوره هاي آموزشي نيست ، مربيگري حس دروني احساس مسئوليت و عشقه .. بايد عاشق باشي و اين عشقو به شاگردات تقديم كني ، بهتره الگوي خوبي براي مربيهاي آينده كشور باشيم..(چو)
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


2

مربي خوب به غير از فاشو روش درست زندگي رو به هنرجوش آموزش ميده.... شالبند فقط يك رنگه ...ولي مهم اينه كه با هر درجه درس درستي از زندگي كردن گرفته باشي.. 🙏چو🙏 🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


1

مربي خوب مثل پدر و مادري ميمونه كه فقط اسمش تو شناسنامت نيست ..
به اندازه همونا
از شكستت ناراحت ميشه..
از قهرمانيت خوشحال..
همونقدر ازت انتظار داره..
همونقدر نگرانته..
قدر مربي خوبُ بدونيد (طلاست)
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

⭕️
تغییر دردناک است و رفتن خطرناک
اما هیچ چیزی دردآورتر از درجازدن
وهیچ کاری خطرناکتر ازماندن نیست
این توهستی که باید بین رود شدن و مرداب ماندن انتخاب کنی

#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

حرمت بين شاگرد و مربي بايد در هر شرايطي حفظ بشه .. در فاشو حفظ حرمت استاد و شاگردي يك استاندارد محسوب ميشه .. امروزه بعضي از مربي ها ميشينن با شاگردشون قليون ميكشن .. اين يعني تير خلاص به جايگاه مربي.
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

.
همراهان من عموما کسانی هستند که یا موفق هستند یا قرار است موفق بشوند___نیروی مثبت اطراف من ،ارتباطاتم را مدیریت میکند__
پس دوست من مثبت شو تا با من همراه باشی!!
.
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

透過鏡子反射 我們更懂得檢視自己
-
以前都不知道這裡這麼好拍❤️
👛🦐皮賣場:https://shopee.tw/chiuyuchiiieh
#ilan#wushigun#habor#meseum#lanyangmuseum#trip#travel#taiwan#vsco#casio#fr100l#bravo#poptags#ootd#taiwan


5

صبوری و مقاومت حتی در شرایط سخت آخرش پیروزی است... یک روز خوب می آید شاید ما یا عده ای آن روز را نبینیم اما هوشیار بیدار باشید که اول و آخر انسان مرگ است چه فقیر چه پولدار چه رئیس چه کارگر چه وزیر و...باشیم
مهم این است مرگمان بیهوده نباشد ...
لعنت به افرادی که درد و رنج به وجود می آورند ...
و لعنت به افرادی که غیرت و فهم اجتمایی و انسانیت را ندارند و تماشاگر و بی طرف هستند و فقط و فقط به فکر منافع دنیوی و پوچ و بی ارزش خود هستند...
#mortal#iran#tehran#kerman#ninja#fashu#wushigun#اشباح_جنگل#شوالیه_تاریکی#نینجا#فاشو#ووشیگان#هنرسیاه#نینجاچینی#نینجوتسو#واریور#توشیندو#نینجاکرمان#فرشیدخوشاب#آکروبات#سلاح_سرد#دفاع_شخصی#بدنسازی#قدرت#انعطاف#تعادل#تمرکز#تعادل#نینجا#farshid_khoshab#


15

یک اراده ی محکم می تواند فرد را مقابل هر هجمه ای ایمن کند. گفته شده یک سرباز اگر با اراده ای آهنین در جای خود ایستد سپاهیان دشمن چون موجی بر صخره خواهند بود.

هیچگاه از یادگیری دست نکش

انسان با فراگرفتن زنده میماند و با جهل و نادانی میمیرد
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

ذهن را از خاطرات افراد بی ارزش و بی ذات خالی میکنم تا مبادا ذهنم بوی تعفن بگیرد... توجه خود را نصیب کسانی میکنم که بها داشته باشند و من هم بهایشان باشم....
به روی کسی سرمایه گذاری میکنم که من هم سرمایه اش باشم...
با مرغی که دانه اش را پیش ما بخورد و تخمش را جای دیگر بگذارد کاری نداریم...
#mortal#iran#tehran#kerman#ninja#fashu#wushigun#اشباح_جنگل#شوالیه_تاریکی#نینجا#فاشو#ووشیگان#هنرسیاه#نینجاچینی#نینجوتسو#واریور#توشیندو#نینجاکرمان#فرشیدخوشاب#آکروبات#سلاح_سرد#دفاع_شخصی#بدنسازی#قدرت#انعطاف#تعادل#تمرکز#تعادل#نینجا#farshid_khoshab#


24

" نینجا كا"بودن قطعاً به ادعا كردن نيست 👈بلكه به رعايت اصول فني واخلاقي مکتب نینجاها هستش،با ادعا واهی و چند تا حكم كاغذي،كسی نینجاكا نشده...
(نینجا كا واقعی باشيم)

#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


0

ذن:
شما شاید برای مدت زیادی تحت تعلیم باشید؛ مدت بسیارطولانی، ولی اگر شما فقط دست‌ها و پاهایتان را حرکت دهید و مانند یک عروسک خیمه شب بازی به بالا و پایین بپرید، در این صورت یادگیری « هنر رزمی » با یادگیری «رقص» نبایستی آنچنان تفاوتی داشته باشد. بنابر این شما اصل موضوع را درک نخواهید کرد و در درک خمیرمایه هنر رزمی، ناتوان خواهید بود.
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #martialarts #mahabad #linkuei #like #fitness #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


2

راه هموار امروز طریقت نینجای اصیل (فاشو) حاصل تازیانه سلوکی است که پیران حقیقت جو به جان خریده اند و ما باید دل به فرامین آنان بسپاریم و سنگ لاخ های مسیر را پاک و طلوع اندیشه انسانی را به نظاره بنشینیم و نغمه خود رهایی تا رسیدن به خود یابی را سر دهیم . 🙏چو🙏 🆔 @Fashu66 💯
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #blackart #martialarts #mahabad #linkuei #like #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


3

بشر را بايد از چنگال ترس خلاص كرد. مردِ آزاد به هيچ امري كمتر از مرگ نمي انديشد و حكمت او انديشه دربارة مرگ نيست بلكه انديشه دربارة زندگي است. گم گشتگي عمومي، بيش از ناتواني فكري انحطاط و ناامني مداوم پديد مي آورد.
#fashu #ninja #wushigun #wudang #weapons #ninjutsu #wushu #kungfu #karate #boxing #blackart #martialarts #mahabad #linkuei #like #نینجا #ووشیگان #فاشو #نینجاچینی #هنرسیاه #هنررزمی #اشباح_جنگل #نینجاهای_اصیل #اشباح_سیاه #کونگ_فو #نینجوتسو #نین_جوتسو #شائولین #موی_تای #گردشگری_سردشت


4

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد

که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی

که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت

اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد

همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند شهوت

به در آی تا ببینی طیران آدمیت

نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم

هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت
#mortal#iran#tehran#kerman#ninja#fashu#wushigun#اشباح_جنگل#شوالیه_تاریکی#نینجا#فاشو#ووشیگان#هنرسیاه#نینجاچینی#نینجوتسو#واریور#توشیندو#نینجاکرمان#فرشیدخوشاب#آکروبات#سلاح_سرد#دفاع_شخصی#بدنسازی#قدرت#انعطاف#تعادل#تمرکز#تعادل#نینجا#farshid_khoshab#


1

The end of the page