Amornwan Donlaoprai@_amornwan_

FB: Amornwan Donlaophai

My sky in today...🌤️🌤️💫


0

ฝนจะตก☁️🌧️🌧️🌧️


0

เพ้อเจ้อ...😰😰😰


3

I have reason to live my life.☺️☺️


0

พวกคนที่โลเลน่ะ คิดแค่ว่าถ้าเลือกทั้งสองอย่างได้ก้ดี และอยากที่จะเลือกทั้งสองอย่างนั้น แต่สุดท้าย...พวกคนเหล่านั้นจะคว้าอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง


0

⛅️⛈️⛈️⛈️⚡️


0

😍😍😍🍴🍴


0

🌤️😶


0

หึๆ 😏😏


0

ทับทิมกรอบ💖💖


0

เหงาเนอะ 😣😣


0

ไฟร่านนนน🔥🔥🔥


0