🔰 عــلــے محترمــے 🔰@ali_mohtarami78

.
.
️ᴬᴺᴰ ᴹᴱ , ᴳᴼᴰ'ˢ ᴸᴼᵛᴱ !
ᴮᴱᵀᵂᴱᴱᴺ ᴬᴸᴸ ᵀᴴᴱ ᴺᴼᵀ ᴹᵞ
.
.
#خمین
#مرکزی
#علی_محترمی
#برچشم_بد_لعنت
@ali_mohtarami78

.
.
. 🔰عــلــے محترمــے🔰
.
.

#علی_محترمی .
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.
به حدی چیزی برام مهم نیست که ...
اگه باهام مشکل دارید ..
خودتون حلش کنید .
عشق حال من اینه مروری به عکس های قدیمی بکنم بهترین حس برام پیگیر خودتون باشید تا مردم .
.
.
.
@ali_mohtarami78 .
.
.

#علی_محترمی # #خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #cb100 .
.
.
🔰عــلــے محترمــے🔰


49

#علی_محترمی
@ali_mohtarami78
.
.
.
.

خــیــلــیــا مـــیـخــان

زمــیـن خــوردنـم رو بـبـیـنـن ،

امـا ایـن رویــا رو تـو خـواب

مـیـبـیـنـن ..!!!
.
.
.
.
@ali_mohtarami78
@aliebadi_1378 .
.
.
#علی_عبادی
#علی_محترمی .
.
.
.

#علی_محترمی #علی_ عبادی#خمین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #تریال #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #سی_بی #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #cb1300 #


77