🌹 عکس نوشته های زیبا 🌹@ax_ziba94

فالو شما صرفاً جهت معرفی پیج میباشد
ارسال عکس و شعر
#ax_ziba94

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم
مسيرِ زندگيمان طورِ ديگرى رقم ميخورد
دوست داشتن هايمان را راحت تر جار ميزديم
لباسى را بر تن ميكرديم كه سليقه ى واقعيمان بود
آرايشى ميكرديم كه دوست داشتيم
دلمان كه ميگرفت،مهم نبود كجا بوديم،
بى دغدغه اشك ميريختيم
صداى خنده هايمان تا آسمانِ هفتم ميرفت
با پدر و
مادرمان دوست بوديم
حرفِ يكديگر را ميخوانديم
نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم،
خودمان براى خودمان چهارچوب تعريف ميكرديم
روابطمان را نظم ميداديم
دخترها و پسرهايمان،
حد و مرزِ خودشان را ميشناختند
نيمى از دوست داشتن هايمان،
به ازدواج منجر ميشد
نگرانِ حرفِ مردميم اما
كه چگونه رفتار كنيم كه مبادا پشتِ سرمان حرف بزنند
كه مبادا از چشمشان بيفتيم
كه مبادا قطع شود روابط خانوادگيمان
ما در دورانى هستيم
كه نه براى خودمان
براى مردم زندگى ميكنيم!

#علی_قاضی_نظام 📷@qumarrs

#ax_ziba94 #ax_matn #ax_honari #ax_caption #ax #pic_peom #pic_firik_ #pic #photo_caption #photo_iranian #photo #photography #ir_image #ir_photo #istgahe_honar #honar_cheshm #akasi #akaskhooneh #photo_ir #photographer #جملات_زیبا #جملات_ناب #متن #شعر_سپید #شعر_نو #شعر #متن_کوتاه


0

گاهى فراموشَت ميكنيم،
لابلاىِ تمامِ روزمرگى هاىِ بى سر و تهمان
فراموشىِ مان را ببخش
گاهى يادمان ميرود قربان صدقتان برويم،
فراموشىِ مان را ببخش
گاهى فراموش ميكنيم خدا را شاكر باشيم،
براىِ سلامتى ات،
براىِ نفس كشيدنت...
فراموشىِ مان را ببخش
گاهى در هر سن و سالى،
كودك ميشويم،
ياغى ميشويم
گستاخىِ مان را ببخش
اصلاً تو آفريده شدى
براى بخشيدن
براى چشم پوشيدن
وقف كردنِ زندگى ات براى عزيزانَت...
دعاىِ خيرت اگر نباشد،
ناتوانم قدم از قدم بردارم
روزَت مبارك
#مادر
#علی_قاضی_نظام

#ax_ziba94 #ax_matn #ax_honari #ax_caption #ax #pic_peom #pic_firik_ #pic #photo_caption #photo_iranian #photo #photography #ir_image #ir_photo #istgahe_honar #honar_cheshm #akasi #akaskhooneh #photo_ir #photographer #جملات_زیبا #جملات_ناب #متن #شعر_سپید #شعر_نو #شعر #متن_کوتاه


3

پرسید فرق بین دوست و رفیق، گفتم دوست فقط یک آشناست، یک همکار، یک همکلاسی، حتی یک همسایه گاهی یک همسفر، شاید حتی یک همراه، یک همراه از سرکوچه تا دم خانه مثلا، دوستی یک آشنایی ست که با یک سلام شروع می شود گاهی خداحافظی نگفته تمام می شود. یک اشتباه از دوست بیگانه می سازد اما رفاقت ریشه دارد به روز و ماه و سال نیست، گاهی در یک آن، یک لحظه ریشه می دواند، می رود تا مغز استخوانت، توی تمام جانت، دلت را قرص می کند رفیق به بودنش، به ماندنش، به رفاقتش، دوباره پرسید فرقش، گفتم به هر کس نمی گویی رفیق، رفیق یک جوری آرام جان است، قرار است، دنیا دنیا، دریا دریا هم که فاصله باشد از این قاره تا آن قاره رفیق رفیق می ماند که برای رفاقت نیازی به شباهت نیست.... #مریم_سمیع_زادگان 📷@artsamanbanoo__

#ax_ziba94 #ax_matn #ax_honari #ax_caption #ax #pic_peom #pic_firik_ #pic #photo_caption #photo_iranian #photo #photography #ir_image #ir_photo #istgahe_honar #honar_cheshm #akasi #akaskhooneh #photo_ir #photographer #جملات_زیبا #جملات_ناب #متن #شعر_سپید #شعر_نو #شعر #متن_کوتاه


4

The end of the page