🍁 Mü'min'e Hanım 🍁@binti.alyaa

- Senin kendilerini çağırdığın şey, MÜŞRÎKlere ağır geldi.❗️

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُۜ Yaratmakta Emretmekte, Allah’ın hakkıdır

Konumuz aslında Araf Suresinin 59.ayetidir. Ayette iki şey vurgulanır. İlki yaratma ikincisi ise emretme. İlk vurguda yaratma hakkının sadece Allah’a ait olduğu, ikinci vurguda ise emretme hakkının sadece Allah’a ait olduğu haber verilir.

İlk vurgu Rubiyyet tevhidini, ikinci vurgu Uluhiyyet tevhidini ispat eder.

Ancak ayet okunduğunda çok önemli bir hitap görülür, O hitap –ela- hitabıdır, yani iyi bilin ki anlamındadır. Bu hitap tembih, ihtimam, dikkat çekmedir. Yani şu denilmek istenir, İyi bilin ki, dikkat edin ki, Yaratma ve Emretme/hükmetme hakkı Allah’ındır.
Ayette yaratma hakkı nasıl Allah’a ait olduğu ispat ediliyorsa, Emretme/hükmetme/kanun koyma/emirler ve yasaklar koyma hakkının da Allah’a ait olduğu ispat edilir.

#akide #tevhid #ebucehil #timurtashoca #aliküçükhoca #ibrahimgadban #timurtashoca #nefs #şeytan #hak #batıl #bidat #Allah #peygamber #ilah #hüküm #tağut #küfür


0

🍁“Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder. “🍁 Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 30 🍃"Siz yeter ki samimi olun.O öyle bir Allah ki sonsuz merhamet sahibi."🍃 #tövbe #günah #haram #zina #Allah #tefekkür #dua #tevhid #nasheed #aile #arkadaş #akide #hak #batıl #helal #mücahid #ölüm #cennet #cehennem #tevekkül #samimiyet #aziz #lailaheillallah #aliküçükhoca #ibrahimgadban #timurtashoca #nefs #şeytan #kibir


3

Tek bir hücreyi dahi yaratıp, mutlak egemenliği altına alamayan insanoğlunun, Allah’ın hakimiyetine göz dikerek Kur-an ve Sünnet’e mukabil olmak üzere kanun ve yasalar koymaya kalkışması kendisini yaratan ve yaşatan Allah’a karşı işleyebileceği en büyük küfürlerden bir tanesidir. İşte bu, Allah Teala’ya karşı başkaldırarak savaş açmak demektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur ; “Hüküm vermek yalnızca Allah'a aittir: O, size, kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Yûsuf Suresi / 40. Ayet)
@tevhiddersleri_
#anayasa #haram #tağut #küfür #akide #tevhid #helal #Allah #hak #batıl #bidat #sevgi #hidayet #selef #aile #mübarek #cihad #kapitalizm #mücahid #mücahide #ölüm #hayat #ebuhanzala #timurtaşhoca #ibrahimgadban #aliküçükhoca


0

“Allah’ım, işimi koruyan dinimi ıslah et, geçimimi sağlayan dünyamı ıslah et, dönüp varacağım yer olan ahiretimi ıslah et, hayatı her hayrı arttırmama vesile eyle, ölümü bütün kötülüklerden kurtulmama çare eyle.” (Müslim)

#duâ #ibadet #ramazan #tevhid #akide #aile #haram #helal #kazanç #tawheed #mücahid #mücahide #ölüm #bidat #kötü #ateş #cocuk #ebuhanzala #timurtaşhoca #ibrahimgadban #aliküçükhoca #sevgi #inanç #münafık #müşrik


14