cheuk_wan@cheuk_wan

Cheuk Wan

固定班底
三個男仔@tim.shek @spl_jason @longblank0809 平時如果咁打扮下咪幾好🤭🤭🤭


0

四朵金花


0

與永遠最煩 最傻 最癲 最痴線 最冇形象既友好閨蜜到Grad din


3

Grad din
個個都好靚🤤🤤🤤🤤


0

我覺得我今年生日過得好爛
屋企人又唔係香港 朋友又唔得閒同我慶祝想搵人陪我買野又話約左人
自己去曬挽🙄 當我係咩🙄
點解我想慶祝生日都要難
人地慶祝生日 我慶祝生日 點解係咁唔開心 咁煩


2

我既視藝作品🤩🤩🤩🤩🤩🤩


2

同閨蜜一齊畢業
我地係尼六年都冇嗌交
但係我地成日都會鬥嘴
尼啲就係我地既相處方式


0

最強小三@ckw_51
好做唔做 竟然做小三🤭🤭🤭🤭


1

四朵金花齊齊畢業


0

嘉瑋姐同我影相🤩🤩🤩🤩


0

六年既中學生涯結束啦


0

畢業啦


0