Mario@chihunglu

1,011 posts 537 followers 1,318 following

Người lạ ơi.....


0

Cuộc đời có nhũng thứ bạn hãy chấp nhận
Chấp nhận ko phải thua thiệt, ko phải thiệt thòi .... mà là 1 cách bạn chấp nhận rằng mình hết duyên ..... ko cố chấp, tự phát triển và đôi khi cám ơn cuộc đời cho gặp nhau, giúp nhau nhưng ko mãi chung con đường.
Ps: hãy sống sao để mãi bạn chẳng theo đuôi...chẳng phải tranh dành chẳng phải đạp lên nhau ... mà là gặp nhau sẽ nở nụ cười

Zone 87
1


0

Hù...


0

Còn trẻ mà.... thì phải nên sự nghiệp làm trọng... nếu koo có sự nghiệp koo có tiền bạc thế kiếm đâu ra tình yêu.. vì thế nên lấy sự nghiệp làm trọng... Không nên vì tình yêu mà mù quáng...


0


0


0


0