Mario@chihunglu

😂😂😂😂😂


0


0

Sài Gòn lạ lẫm người vội quên nhau, chẳng mong yêu thương kia quay trở lại
Lòng người rộng lắm một đôi tay nắm, chẳng đủ đâu...


0


0

ngồi xem lại hình năm ngoài công ty cho đi du lịch ở puket... tự nhiên lại muốn đi Thái quá......


0


0

Mỗi người sinh ra đều có 2 mặt " Thiện và Ác" Khi mà cái "Thiện" bị dẫm nát cũng là lúc cái "Ác" bộc phát lên ngôi.....


0


0


2

Người ta gọi đây là cỏ may mắn.... 😊😊😊😊


3

xách ba lô lên và đi.... cần thơ thẳng tiến...


2

Tôm lăng bột và đầu Tôn chiền Giòn... có mồi mà hem có bia..... ai hùn bia vô đi.... :))))


0