Coleg Glynllifon Forestry@coleg_glynllifon_forestry

Forestry and Countryside Management Department located at Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon, North Wales

50 posts 313 followers 430 following

Coleg Glynllifon Forestry

1st and 2nd year Level 3 Forestry students out planting a new woodland plot with over 27 different native species to be used by future students as a teaching aid.
.
Myfyrwyr Coedwigaeth Lefel 3 blwyddyn 1 a 2 yn plannu plot coetir newydd, gyda mwy na 27 o rywogaethau brodorol gwahanol i'w defnyddio gan fyfyrwyr yn y dyfodol fel cymorth dysgu.
.
#Forestrywork #farmlife #forest #woodland #woodlandmanagement #Grwpllandrillomenai #students #future #education #trees #native #nature #planting #treelife #countryside #winter


0

Coleg Glynllifon Forestry

This week we have mostly been chipping Rhododendron!
Great work from a range of groups this week helping us control and chip invasive Rhododendron ponticum in #parcglynllifon.
.
Yr wythnos hon, rydym wedi bod yn chipio Rhododendron yn bennaf!Gaith gwych gan o grwpiau yn helpu ni i reoli a sglefrio Rhododendron ponticum ymledol yn #parcglynllifon.
#forestry #Forestrywork
#först #countryside #students #college
#chipper #treework #forest #woodland
#woodlandmanagement #orange #hardwork #ColegMeirionDwyfor #Grwpllandrillomenai


0

Coleg Glynllifon Forestry

Congratulations Fin!!! 💪💪💪
#Repost @grwpllandrillomenai (@get_repost)
・・・
Mae myfyriwr o gampws Coleg Meirion Dwyfor yng Nglynllifon wedi'i gyhoeddi yn ddysgwr y flwyddyn gan gorff dyfarnu cenedlaethol.

Forestry student Fin Wilson from Coleg Meirion-Dwyfor's Glynllifon campus has been named Wales' learner of the year by a national awards body.

#ColegMeirionDwyfor #Glynllifon #Lantra #forestry #student #studentlife #countryside #winner


0

Coleg Glynllifon Forestry

Level 2 Forestry and Countryside Management students busy pointing silver birch stakes to be used for this year's hedge laying projects. .
Myfyrwyr lefel 2 Rheoli Cefn gwlad a Coedwigaeth yn pwyntio bedwen arian er mwyn prosiectau plygu gwrych fydd yn mynd ymlaen dros y gaeaf.
.

#Forestrywork #forest #woodland #woodlandmanagement #college #studentlife #countryside #trees #treelife #students #hedge #colegmeiriondwfor #hedgelayinglife #hedgelaying


0

Coleg Glynllifon Forestry

Stunning patch of Douglas fir that's been thinned, pruned and cared for by the students over the years.
#douglasfir #forestry #Forestrywork #college #collegelife #woodland #woodlandmanagement #countryside #trees #treelife #colegmeiriondwyfor #Grwpllandrillomenai


1

Coleg Glynllifon Forestry

Great work by the Level 2 #Forestry and #Countryside management group this morning. Their aim was to clear a patch of #Rhododendron ponticum as part of the college's on going work to clear #invasive non native species under the #Glastir #Woodland grant scheme. Its great to see an enthusiastic bunch of #students getting stuck in. The control of Rhododendron ponticum also covers part of their habitats unit as they learnt of the detrimental effect Ponticum has on our native flora. .
Gwaith gwych gan y grŵp Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad Lefel 2 y bore yma. Eu nod oedd clirio darn o Rododendron Ponticum fel rhan o waith parhaus Coleg Glynllifon i glirio rhywogaethau anfrodorol ymledol o dan gynllun grant Glastir Coed. Mae'n wych gweld criw brwdfrydig yn bod mor weithgar. Mae rheolaeth Rhododendron Ponticum hefyd yn cwmpasu rhan o'u huned cadwraeth wrth iddynt ddysgu am effaith niweidiol y Rhododendron Ponticum ar ein planhigion cynhenid.
#forestry #collegelife #woodlandmanagement #treelife #wildlife #fire #outdoors #Grwpllandrillomenai


0

Coleg Glynllifon Forestry

Dysgwyr Lefel 3 Coedwigaeth/Cefn Gwlad Harry Tustin a Connor Charley yn derbyn eu gwobr am gymeryd rhan yn y diwrnod hyfforddi "UK Loggers" yn Glynllifon.

Level 3 year 2 Forestry/Countryside students Harry Tustin and Connor Charley receiving their prize after taking part in the UK Loggers training day at Glynllifon.
.
.
.
@aspenfueluk
#fisa #forest #forestry #forestrymanagement #forestrylife #husqvarna
#studentlife #collegelife #ukloggers #Grwpllandrillomenai #colegmeiriondwyfor
#chainsaw #competition #woodlandmanagement


2

Coleg Glynllifon Forestry

#Repost @ukloggers (@get_repost)
・・・
Competitors and judges at the end of the day with prizes. Thanks to our sponsors, Husqvarna UK, Aspen Fuel, FISA, and Glynllifon. UKLoggers Competition and Practise Day 13 October 2018 at Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon. #ukloggers #husqvarnauk #aspenfueluk #aspenfuel #fisa #coleg_glynllifon_forestry
#forestry #competition


0

Coleg Glynllifon Forestry

THEY'VE PASSED!! Congratulations to these three former students who've passed their NPTC CS38 Tree Climbing & Rescue today! They are now off to begin the next chapter in their careers and gain valuable experience in the industry 👌
.
Llongyfarchiadau i dri cyn-fyfywyr am lwyddo yn eu cwrs NPTC CS38 Dringo Choed a Pherfformio Achubiaeth Awyrol heddiw! Ymlaen rwan i ddechrau ar y bennod nesaf yn eu gyrfaoedd ac ennill profiad gwerthfawr yn y diwydiant 👌
.
.
#forestry #arborist #arb #NPTC #stihl #college #studentlife #students #future #arboriculture #treeclimbers #treelife #passed


0