خرید و فروش سگ در بهبهان@dog.mastiff.will

دوست دار محیط زیست و سگ های سرزمینم
نژاد ویل⬅قدربجون هستش
#سگ_نجس_نیست_نجس_افکار_کسانی_هست_که_بی_آزار_ترین_مخلوق_خدا_را_نجس_میدانند

63 posts 1,958 followers 2,634 following