ⓗⓞⓟⓔ ⓦⓞⓡⓛⓓ@hoseucks

"ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴛɪᴍᴇ ʏᴏᴜ sʜᴏᴜʟᴅ ᴇᴠᴇʀ ʟᴏᴏᴋ ʙᴀᴄᴋ ɪs ᴛᴏ sᴇᴇ ʜᴏᴡ ғᴀʀ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴄᴏᴍᴇ"-BTS

Awwww he is precious
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


4

It sounds like jhope so much tho😂😂😂 -
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


5

My face when big hit drop something -
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


1

That's my man
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


36

They don't use green background -
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


3

PLEASE SHUT THE FUCK UP
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


18

It could be boyfriend
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


23

Don't touch me -
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


2

I will not let go of it
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


1

I thought it was half skirt and half pants -
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


2

He is so precious I want to lick his shirt
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


1

Lmfao
-
ⓒ ᴛᴏ ᴏᴡɴᴇʀ
-
♡| plєαsє gívє crєdít íf rєpσst
♡| fσllσw → @hoseucks fσr mσrє!
♡| hαvє α nícє dαч!
-
《tαgs》

#bts#bangtanboys#bangtansonyeondan#rapmonster#jin#suga#namjoon#yoongi#jhope#hoseok#jimin#taehyung#v#jungkook#bt21#seokjin#kimtaehyung#parkjimin#kimnamjoon#minyoongi#junghoseok#jeonjungkook#korea#l4l#f4f#jungkookie#fakelove#hoseucks


2