Hương Hỹm@huonghym

🦂Cô gái Thiên Yết 🦂

L.O.V.E, F.R.I.E.N.D.S, M.O.N.E.Y...đều có thể quay lưng lại với mình
Chỉ có F.A.M.I.L.Y là sẽ luôn bên cạnh mình F.O.R.E.V.E.R 💋
#love #西新宿 #家族一番大切 #東京


18