Indias Barn@indiasbarn

128 posts 161 followers 0 following

Indias Barn

Vi ønsker dere alle en strålende #fredag og #godhelg

Indias Barn jobber i 156 landsbyer i India. Her er to av våre herlige fadderbarn fra Hamarapur.

#utdanning #skole #jenter


3

Indias Barn

Alle skulle hatt en bestemor eller bestefar i livet sitt💕 Besteforeldre spiller en stor rolle i barnas liv i India. Ofte bor flere generasjoner under samme tak, og besteforeldrene bidrar til omsorg og oppdragelse og sikrer at mye kunnskap overføres til de yngre generasjonene. Enkelte av våre fadderbarn vokser også opp alene hos sine besteforeldre, som gjør en formidabel jobb for at barnebarna skal få utdanning og en bedre fremtid🌟

#bestemor #skole #utdanning #familie


2

Indias Barn

Happy Ganesh Chaturthi! Festivalen er til ære for hinduguden Ganesh, som er symbolet på visdom, velstand og lykke.

For mange kan en slik høytid være vanskelig økonomisk, og mange tar opp såkalte håndlån for å kunne kjøpe nye klær og ting til hus og familie. Alle våre fadderbarn har fått et antrekk til festivalen, en kjærkommen gave🎁

Indias Barn jobber i 156 landsbyer i India. Våre fadderbarns familier er blant landsbyenes fattigste. Som fadder sikrer du at også ditt fadderbarn får ta del i viktige begivenheter som dette, og bidrar til inkludering og sosial tilhørighet 🌟

Bli fadder her (250/mnd) https://indiasbarn.no/Fadder/Bli-fadder

#utdanning #bærekraftsmål #kultur #feire


0

Indias Barn

Mithilesh vokste opp i slummen i Mumbai. Faren strevde med å forsørge familien ved å selge blomsterkranser og kunne ikke finansiere sønnens skolegang.

Mithilesh er en av de mange begavede og motiverte, men ubemidlede ungdommene som har fått støtte gjennom Fondet for høyere utdanning. Nå har han fått en trygg og godt betalt jobb som kundebehandler på flyplassen i Mumbai. Han hjelper sine foreldre økonomisk og finansierer søsterens utdanning.

Vipps til 114021 dersom du vil hjelpe flere som Mithilesh.

#skole #utdanning #bærekraftsmålene #håp


0

Indias Barn

Akkurat nå har mange av familiene i landsbyene Sonkhar, Kalwa, Tambadshet og Dadar mistet alt de eier. Regntiden har ført til massive oversvømmelser, og i landsbyene som ligger nær elvene står store områder under vann.

Dette er også kritisk fordi vannstanden hindrer familiene i å jobbe på åkrene eller fiske. Denne tiden er vanligvis årets viktigste, hvor familiene bygger opp nødvendige reserver av mat og inntekter for resten av året.

Har du anledning til å støtte familiene? Vipps til 114021. Alle beløp tas i mot med takk💕🙏 #verdenshumanitæredag #regn #flom


0

Indias Barn

Happy Independence Day 🇳🇪🧡💚 Wishing you Fair winds and following seas

#celebration #bestwishes #india #future #children


0

Indias Barn

India er landet med flest unge mennesker i verden. Rundt 600 millioner, altså over halvparten av Indias befolkning er under 25 år.

India er derfor avgjørende for å lykkes med FN’s mål om god #utdanning til alle, #bærekraftsmål4

Barna på bildet bor i slummen i storbyen Pune. En god utdanning er avgjørende for at disse barna skal få en trygg og god fremtid.

Bli fadder (250/mnd)

#worldyouthday #skole #bærekraftsmål


1

Indias Barn

I dag markeres #verdensurfolkdag

Indias Barn jobber i 156 landsbyer, hvorav 19 er urfolkslandsbyer. I år settes fokus på språk, i snitt dør ett utfolksspråk ut hver fjortende dag.

Urfolk er blant verdens fattigste, ofte uten kjennskap til egne menneskerettigheter. Vi bidrar til bærekraftig utvikling i våre landsbyer, for å heve levestandarden og redusere fraflytting, barneekteskap og barnearbeid.

Bli fadder (250/mnd) 🙏

#bærekraftsmålene #bærekraft #utdanning #urfolk


0

Indias Barn

Vennskap, glede, nysgjerrighet💛 #mumbaislums #utdanning #skole


0

Indias Barn

Yamu er fra en urfolkslandsby uten tradisjon for at jenter tar lengre skolegang eller jobber utenfor hjemmet. Med fadderstøtten kunne Yamu bli elektriker og hun har fått en trygg og godt betalt jobb. I år gifter Yamu seg, men fortsetter i jobben som hun stortrives i. Nå er hun blitt en rollemodell for andre jenter i landsbyen.

#skole #utdanning #elektriker #jentersrettigheter #empowerment #bærekraftsmålene #bærekraftsmål4 #fadderbarn #fadder


0

Indias Barn

Hvert 50.sekund dør en jente i India på grunn av sitt kjønn. Anerkjente Thomson Reuters rangerte i 2018, India som verdens farligste land å være jente. Indias Barn prioriterer jenter i sitt arbeid, vil du være med å gi en av dem mulighet til et trygt liv?

Som fadder sikrer du at barnet får alt det trenger av utstyr, materiell, skolepenger, transport og oppfølging for å fullføre skolen.

Det koster kr.250/mnd å være fadder i Indias Barn. Du mottar to årlige rapporter om ditt fadderbarn, samt bilder og kan skrive brev eller besøke barnet i India, dersom du ønsker.

#bærekraftsmålene #bærekraftsmål #skole #utdanning #jentersrettigheter #håp #fremtid #trygghet #fadderbarn #barn #jenter


1

Indias Barn

I dag markeres #verdensbefolkningsdag

Daglig øker verdens befolkning med rundt 250 000. Mange opplever et voldsomt press på naturresurser og manglende bærekraftige løsninger. Retten til å bestemme over egen kropp og mulighet til familieplanlegging er viktige #menneskerettigheter

#utdanning til jenter er et sterkt og effektivt virkemiddel. Vi sørger for at alle våre fadderbarn og deres familier får kunnskap om temaet. Vi ser også at utdanning gjør at våre fadderbarn velger å få færre barn enn sammenlignbare familier uten utdanning.

Som fadder (250/mnd) bidrar du direkte til barns oppvekstkår og fremtidsmuligheter, men også en mer #bærekraftig verden.

#utdanning #skole #fadderbarn #jentersrettigheter #rsrr #familie #bærekraftsmålene #worldpopulationday #india


1

Indias Barn

Det regner og regner💦💧☔️ Selv om regntiden er etterlengtet og nødvendig for både avlinger og vanntilførsel, bringer den også utfordringer. Alle våre fadderbarn får solide paraplyer og regntøy av god kvalitet, slik at de kommer seg tørre på skolen✍🏼 Bli fadder (kr.250/mnd)

#regn #regntøy #paraply #skole #utdanning #barn #fadderbarn #bærekraftsmålene #skolevei


0

Indias Barn

Regntiden har startet og de siste dager har massiv nedbør rammet både Mumbai og Pune. Vi undersøker om våre fadderbarn har det bra og tenker på alle som er berørt - ofte rammes de som har det vanskeligst fra før, også hardest under slike katastrofer.

#miljø #klima #regntid #natur #regn #fadderbarn #barn #familie #flom #vann


0

Indias Barn

Vil du gi henne en sjanse?

Som fadder sikrer du at barnet får alt det trenger av utstyr, materiell, skolepenger, transport og oppfølging for å fullføre skolen. Barna lever i stor fattigdom, som fadder gir du ett av dem mulighet til et trygt og verdig liv.

Det koster kr.250/mnd å være fadder i Indias Barn. Du mottar to årlige rapporter om fadderbarnet, får bilder og kan skrive brev eller besøke barnet i India, dersom du ønsker.

#fadder #fadderbarn #jentersrettigheter #skole #utdanning #bærekraftsmålene #bærekraftsmål4 #håp #trygghet #fremtid #menneskerettigheter


0

Indias Barn

Å bli enke i India betyr for mange ikke bare å miste sin livsledsager og barnas far, men også inntekt, verdighet og menneskerettigheter. Mange blir kastet ut av sine hjem og fratas retten til den lille jordflekken de dyrker mat på. Derfor sørger vi alltid for at hus og andre eiendeler som vi bidrar med støtte til, står i kvinnens navn.

Som fadder sikrer du skolegangen til en indisk jente, slik at hun kan bli økonomisk og sosialt selvstendig og får mulighet til å kreve sine menneskerettigheter.

#internationalwidowsday #enker #skole #håp #kvinnersrettigheter #menneskerettigheter #bærekraftsmålene #bærekraftig #utdanning #kvinner #empowerwomen


1

Indias Barn

Skolestart📚Denne uken har fadderbarna fått alt de trenger til det nye semesteret. Fremover følges alle opp av sin sosialarbeider som er i tett dialog med lærere, foreldre og barnet. Slik sikrer vi at skolegangen prioriteres og kan sette i verk tiltak dersom det trengs. Uten fadderstøtten har disse barna få muligheter til å fullføre skolegangen.

#skole #utdanning #bærekraftsmålene #bærekraftsmål4 #sdgs #rettilskolegang #fadderbarn #skolestart #førsteskoledag #skoledag


0

Indias Barn

Happy Father’ Day💙 Pitrdinacha hardika subheccha💙 Pita divas ki shubhakaamana

With 23 official languages in India, we limit the greeting to three; Hindi, Marathi and English😊

#farsdag #india #foreldre #foreldreogbarn #fadder #fadderbarn #søndag


0

Indias Barn

Snart helg👌Våre fadderbarn har sine siste feriedager før neste skolesemester begynner på mandag.

#godhelg #ferie #sommerferie #skole #skoleferie #utdanning #bærekraftsmålene #fadderbarn


1

Indias Barn

India har verdens høyeste antall barnearbeidere. Ekstrem fattigdom gjør barna sårbare for å bli tatt ut av skolen for å hjelpe til hjemme, på åkeren, giftes bort, kidnappes eller leies ut som arbeidskraft. Som fadder sikrer du utdanningen til et barn og gir både dem og familien mulighet til en fremtid uten fattigdom.

UN: ‘Children shouldn’t work in fields, but on dreams. Although child labour occurs in almost every sector, seven out of every ten is in agriculture’. #childlabourday2019 #sdgs #skole #utdanning #bærekraftsmålene #barnearbeid


1

Indias Barn

The ocean 💙 is home to a multitude of animals, it provides food and medicine and secures a sustainable and good climate. Let’s take good care of it🙏 Working in 156 villages and slums in India, we educate and empower the next generation to secure a better future.

#worldoceanday #verdenshavdag #reduceplasticwaste #plasticwastemovement #verdenshavene #klima #bærekraftig #bærekraftsmålene #tavaha #utdanning #education #fadder #fadderbarn


0

Indias Barn

I forbindelse med høytider og ferier arrangerer vi workshops for våre fadderbarn og deres venner i blant annet #rangoli Dette er en populær kunstform som ofte brukes til å ønske gjester velkommen🙏

#fadder #fadderbarn #kunst #kultur #tradisjon #utdanning #skole #bærekraftsmålene


0

Indias Barn

Plastrydding i #india 🌿 52 kg plast på 1,5 time - sammen med @empowerplastic

Plastic waste collection in India. Great engagement from youth and adults resulting in 52 kg of plastic waste collection in 1,5 hours.

#klimastreik #plasticwaste #tavaha #plastproblem #plastrydding #miljø #miljøvennlig #klima #plasticwastemovement #sustainability #bærekraft #sdgs #bærekraftsmål #zerowaste #clean #nomorewaste #cleancity #resirkulering #strandrydding


1

Indias Barn

Med en kornmaler gitt i gave fra en fadder, klarer denne moren å skape seg et levebrød mens barna går på skolen - hun tjener ca 15 rupies for hver familie som får kornet sitt malt til mel. Det er ofte ikke så mye som skal til for å hjelpe, men det kan bety all verden for de som trenger det🌟

#bærekraftig #kortreist #kortreistmat #skole #utdanning #bærekraftsmålene #fadder #fadderbarn #slum

Pune, Maharashtra
1

Indias Barn

Eksamenstid📚 Elevene ved Madhyamik ungdomsskole hadde kun teoretisk undervisning i naturfag, ettersom skolen ikke hadde laboratorieutstyr. Følgelig strøk de til eksamen🙈
Takket være @livijoha og andre ildsjeler samt inntekter fra loppemarked og kafé på Skibotn skole har elevene nå fått utstyret de trenger. Elever fra andre skoler kommer også til Madhyamik for undervisning. Og eksamensresultatene er gode👏🏻👏🏽 #eksamen #eksamenstid #solidaritet #utdanning #naturfag #skole #fadderbarn #blifadder


3

Indias Barn

#chai 🙏 Ikke alle har en chai wallah som selger oss varm, søt chai. Vi lager den ved å koke opp 3 dl vann med litt kardemomme og/eller en bit kanel eller ingefær. Tilsett innholdet fra en pose sort te samt 1-2 dl melk og litt rørsukker og kok noen minutter. Sil av og nyt👌

#te #pause #nyt #reise #kultur #favoritt #prøvnoenytt


0