مرتضی عزیزی@kabootaresiah

خوشبختی یعنی ی تجسم خوب تو ذهن دیگران


2

حال خوب یعنی وقتی حواست نیست آبجیت حواسش بهت باشه🙆🙇🙅👦👦👦


3


8

شرکت معدنکاران


34

تولد امین آقا کشوری مربی باشگاهمون
باشگاه خانه ورزش خرمدره با مدیریت آقای محمد دوسنده و آقای امین کشوری
باشگاه شماره یک شهرمون


10


12


22

روستای الوند


10

مزرعه بینارود ابهر


20

آخرین روز کاری سال نود و شش با همکاران خوبم


9


47


70