кемелова жанат@kemelovajanat


0


1


1


0


1


2

Байдыбек би


1

Жана рубака жане кебка


2


0


0


0


1