Reza.k@keshavarz1.reza

آیا استعمار ، خاورمیانه را رها و از منافع سرشار آن می گذرد...؟!!!
در کش و قوس حمله نظامی غرب به اسد و سوریه جهت نابودی مراکز تسلیحات شیمیایی ، موضع گیریهای جهانی و همچنین نوع یارگیریها نمایان شد...!!! مشخص شد که جهان غرب و روسیه و چین هیچ تمایلی به پایان جنگ و درد و رنج مردم سوریه ندارند که هیچ سعی می کنند آن را ادامه دار نمایند و کینه و نفرت و بخصوص از نوع مذهبی آن را تشدید نمایند تا بتوانند کشورهای منطقه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت سلطه خود داشته باشند و آنها را بدوشند...!!! و تنها چیزی که برای آنها مهم نیست درد و رنج مردم سوریه و کل منطقه است.!!! آیا با این وضعیت کشورها و اکثر سیاستمداران بی خرد منطقه خاورمیانه بیشتر در دامن استعمار شرق و غرب نمی افتند تا منافع آنها را تامین کنند...؟!!! ظاهر امر مهر تاییدی است بر این وضعیت و آن طرح و نقشه ای است که آنها در خاورمیانه به پیش می برند...!!! و طبق این طرح و نقشه صلح و آرامش و دوستی و ... برای منطقه خاورمیانه ممنوع !!!!!!!!!!!!
#صلح
#دوستی
#آرامش
#مردم
#سوریه
#خاورمیانه
#ایران
#امریکا
#روسیه
#چین
#انگلستان
#فرانسه
#غرب
#استعمار
#سلطه
#تسلیحات
#شیمیایی
#نظامی
#منافع
#درد
#رنج
#جنگ
#نقشه
#طرح


23

شرافت انسانیت در جهان زیر سوال حال و آیندگان ...!!! و سیاستمداران و قدرتمندان دنیا که بر ویرانه های سرزمین سوخته برای هم شاخ و شانه می کشند و انسانیت و شرافت را به بازی گرفته و بر مرگ آنها پایکوبی کرده و جشن می گیرند..!!! مردم سوریه و ... تاوان کدامین گناهی را پس می دهند و باید بدهند...؟!!!
#صلح
#دوستی
#آرامش
#انسانیت
#بشریت
#شرافت
#مردم
#ملل
#دنیا
#مردم
#آیندگان
#سوریه
#سیاستمداران
#قدرتمندان
#سرزمین
#خاک
#کشور
#جشن
#پایکوبی
#گناه
#تاوان
#مرگ
#حکومت
#هزینه
#ساخت


14

واقعاً آیا #مسئولین چیزی برای گفتن دارند...؟؟؟!!!
چرا نمی گویید بر سر #تولیدکنندگان داخل چه آمده...؟؟؟!!!
چرا #حقیقت را برای مردم نمی گویید که برای رفع معضل #بیکاری نه تنها نمی توانید کاری کنید ، بلکه بر خیل لشکر بیکاران افزوده می شود...؟؟؟!!!
چرا به مردم نمی گویید که به #صاحبان #کارخانجات و #کارگاهها حتی جواب نمی دهید و هیچ کار مثبتی برای برون رفت از وضعیت #تعطیل و #نیمه تعطیل انجام نمی دهید...؟؟؟!!!
آیا نباید #لواپس بود با توجه به فاجعه ای که مثل سیل بنیان بر افکن در راه است...؟؟؟!!!
#مسئول و #جوابگوی این #فجایع چه کسانی هستند...؟؟؟!!!


4

#وضعیت فلاکت بار مردم میهنم...!!!
#آری من دلواپس هستم...!!!
#با توجه به اینکه بنده با این آمار کاملا موافق نیستم و آمار فقر را بالاتر از این می دانم...!!! #آیا هیچ #اصولگرایی ، #اصلاح طلبی ، #اعتدالی و یا #صاحب منصب و #مسئولی از #حال و #گذشته برای این #آمار و #وضعیت #فلاکت بار #مردم #میهنم #توضیحی دارد...؟؟؟!!!


11

#اصول گرایان ، #اصلاح طلبان ، #اعتدالیون ، #دلواپسان تابع قدرت و ...!!! #من یک دلواپس هستم...!!! #آیا جوابی دارید
؟؟؟!!!


15

۰۰۰عید ما روزی بود
کز ظلم آثاری نباشد...
خداوندا به بهار و رویش جوانه ها پای می گذاریم...
آرزو دارم و از درگاهت می خواهم که تمام معضلات و مشکلات جامعه ، مردم میهنمان و همچنین تمام جوامع و مردم دنیا و بخصوص ممالک خاورمیانه که در آتش خشم و غضب ستمگران می سوزد به زمستان سپرده شده و به نابودی بگراید...!!! بلایا و ستمها به فراموشی سپرده نمی شوند ولی امیدوارم از آنها درسهای انسانیت ، کرامت ، صلح ، آزادی ، عدالت و از همه مهمتر منجر به افکار سازنده ، آگاهی توده گیر و جوامعی توام با صلح ، عدالت ، آزادی ، رفاه ، آسایش ، آرامش شود...!!! آمین


18

اين پست را ماهها پيش آماده كرده بودم ولى به دلايلى در اينستا نگذاشتم ولى وقتى هزاران بار اعتقادم نسبت به آن بيشتر شده ، بايد اينكار را مى كردم.... وقتى همهء سياسيون دو طيف هميشه از تودهء مردم و ميهن طلبكارند و مردم و ميهن بايد تاوان بدهند تا آقايان به هر طريقى قدرت و ثروت داشته باشند چه بايد كرد...؟!!!
#ايران #ميهن #اصلاح طلبان #اصولگرايان #مردم #تاوان #قدرت #ثروت #سياسيون #اعتقاد #طلبكار #طيف #توده #تاريخ #شهادت #اينستا #معضلات #توجيه #سرپوش #جريان #موضع گيرى


10

ستاد بحران در بحران است...!!!
هنوز زخم و درد و مشكلات ناشى از بحران در امداد به زلزله زدگان بر پيكر جامعه است كه زلزله تهران و حواشى مربوط به آن استرس و نگرانى به حق را به مردم تزريق كرده است.!!! ترس از ايمن نبودن ساختمانها ، امكان نبودن امكانات در صورت بحران ، عدم اعتماد به شهردارى ، عدم اعتماد به نظام مهندسى ، عدم اعتماد به ستاد بحران كه حتى مدير آن نمى تواند در زمان كوچكترين بحران يك جملهء ساده به زبان بياورد و .... اضافه كنيد اين آلودگيهاى شهرى از اهواز ، اروميه ، اصفهان ، اراك ، سيستان و بلوچستان .... تا تهران آيا مردم حق ندارند از مسئولين سوال كنند چرا؟!!! باغات را خشك كرده اند ، جنگلها را سوزانده اند ، درياچه ها را خشكانده اند ، شهرها را با ساخت و سازهاى بى رويه ، ساخت و ساز در كوهها و تپه ها و كور كردن شهرها در مجاريهاى تنفسى و كلاً از بين بردن اكو سيستم كشورى و ...چه كسانى مسئولند؟!!! در تهران آلودگى از مرز ٢٠٠ گذشته است و مردم نمى توانند نفس بكشند و مرگ ناگهانى به مردم عرضه شده ....از بنزين آلوده ، لوازم و قطعات موتورى و لنتهاى غير استاندارد ، اجرا نكردن طرحهاى ترافيكى و تردد خودروها ، فروش بى رويه طرح ترافيك جهت اخذ وجه و مشروعيت بخشيدن به تردد ...چه كسان و نهادها و ادارجاتى جوابگو هستند؟!!! حفاظت از محيط زيست به كدامين خوابى فرو رفته است ؟!!!نه باور نمى كنم سهل انگارى در كار باشد بلكه ناشى از فرهنگ سودجويى ، پول پرستى ، عدم صداقت و بى تفاوتى به جامعه و مردم است و گرنه حداقل بايد كوچكترين پاسخگويى وجود داشته باشد...!!!
وقتى در جامعه اى ارزشها با معيار پول سنجيده مى شود پس با پول مى شود هر كارى كرد!!! وا اسفا !!! #زلزله #آلودگى هوا # ستاد بحران #مدير بحران #نجاتى #ساخت و ساز #شهردارى #نظام مهندسى #درياچه ها #تپه ها #سوزاندن #جنگلها #باغات #تنفس #ادمها #مرگ و مير #تهران #اصفهان #اروميه #اهواز #سيستان و بلوچستان #اراك


8

مانده ام !!! فقط درشعار زنده باد و مرده باد مقام اول دنيا را داريم...ولى در همهء زمينه ها در ردهء آخر قرار داريم ...چرا و چرا و ... ؟!!!
#زلزله #مردم #انسانيت #ناب #عواطف #احساسات #مصيبت زدگان #كمك هاى مردمى #ايران #نظام مهندسى #نظام مديريت بحران #مديريت #هشدار #مسكن و شهر سازى #ارگانها #ادارات #دولت #مسئولين #زلزله نگارى #موج سوارى #نشريات #رسانه ها #راديو #تلويزيون #سكوت #توجيه #مخفى


6

به احترام دردمندان و آسيب ديدگان زلزلهء اخير فقط مى توانم اين جمله را بگويم كه فقط و فقط همت عموم مردم مى تواند راه گشا و تسكين درد اين عزيزان باشد...!!!
#زلزله #آوار #مردم #ايران #تسليت #مصيبت #مصيبت زدگان #دردمندان #آسيب ديدگان #عموم #مسئولين #دولت #شعار #مخفى #موج سوارى #همت #مردم


9

وقتى رانت خواران،رباخواران،سارقان و ...آبادانيت را نابود مى كنند و تو را در بند و خود تبرئه مى شوند
...آيا باز هم حرفى براى گفتن مى ماند و شايد هم دعايى به درگاه خداوند باشد كه بخاطر آنهم بايد در بند و مجازات شوى...چه بايد گفت : آرى اينجا ايران است...!!!
#ايران #آبادانى #خانه #درد #بغض #فريادرس #موقعيت #زندگى #قضاوت #آدما #سينه #ساختن # خداوند #دعا #بند #تبرئه #مجازات #رانت #سارق #ربا خوار #گفتن #درگاه


8

!!!طنزى كه به واقعيت نزديك شده است!!!
روى شهركهاى صنعتى گرد مرگ پاشيده شده است!!! بيكارى بيداد مى كند!!! فقر در تمام زمينه ها ( اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و ... ) بيداد مى كند!!! تضاد طبقاتى بيداد مى كند!!!فساد بيداد مى كند!!! رشوه و رانت بيداد مى كند!!! از همه مهمتر بى عدالتى بيداد مى كند!!! و ... !!!
عزت را در كدام نا كجا آبادى جستجو كنيم!!!
#عزت #بايد #مسئولين #هيچ #فاميل دور #كشور # عدالت #بى عدالتى #فقر #تضاد طبقاتى #فساد #رشوه #رانت #اقتصادى #فرهنگى #اجتماعى #امريكا


14

The end of the page